Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy
Pobierz 46.4 Kb.
NazwaDrzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar46.4 Kb.
TypDokumentacja


Wiktor Majak


Scenariusz wystawy „Lasy dawniej i dziś”


Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy,

Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,

Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie?

ADAM MICKIEWICZ, Pan Tadeusz, Księga IV


Dział I


1. Rys historyczny

Tablica informacyjna 50×70 cm

Pierwotna puszcza

W okresie atlantyckim, obejmującym czas od 8 000 do 5 000 lat temu, było nieco cieplej i wilgotniej niż dzisiaj. Dla lasów to okres optimum klimatycznego. Nasz kraj w 90% pokrywała nieprzebyta, pierwotna puszcza. Bezdrzewne pozostawały jedynie piaszczyste wydmy, niektóre bagna i łąki zalewowe w dolinach rzek, płaty gleb lessowych pokryte kwietnym stepem, strome zbocza skalne i górskie stoki położone powyżej górnej granicy lasu.

Przez tysiąclecia upływające po okresie atlantyckim, następowało niewielkie ochłodzenie klimatu. Z wolna zaczęły ustępować drzewa ciepłolubne, a rozprzestrzeniać się buki, graby i jodły. Spowodowało to pewne przekształcenia w charakterze lasów, ale nie zachwiało ich dominującą rolą w środowisku przyrodniczym.

Cechą pierwotnych lasów jest ich różnorodność gatunkowa i wyraźna piętrowa budowa. Z oddali, na horyzoncie, rysuje się nieregularna linia wierzchołków różnowiekowych drzew. Pod warstwą koron, wykorzystujących najlepiej światło słoneczne, rozwija się podszycie, składające się z krzewów i podrastających młodych drzew, a jeszcze niżej rosną zioła. Dno lasu zajmuje warstwa mchów i ściółka, która rozkładając się i przechodząc w próchnicę, zależnie od tego z jakich gatunków drzew powstała, stwarza rozmaite warunki siedliska. Warunki te decydują z kolei o rozwoju flory zielnej, zupełnie odmiennej w dąbrowie, borze sosnowym czy lesie bukowym. Jeszcze w średniowieczu piętno na charakterze puszczańskiego krajobrazu odciskała obfitość wód, znacznie większa niż w chwili obecnej. Przez leśne ostępy przedzierały się szerokimi, krętymi korytami nie uregulowane rzeki i strumienie, tworząc wiele odnóg, starorzeczy i ramion. Wśród zieleni połyskiwały tafle jezior, stawów, sadzawek. Ogromne obszary zajmowały mokradła i torfowiska. Obrazu środowiska dopełniało bogactwo fauny. Cały ten świat trwał w równowadze biologicznej, utrzymywanej niezliczoną ilością powiązań i zależności, będących wynikiem długotrwałej ewolucji.

Pierwotna puszcza nie była oczywiście jednolita. Popatrzmy, jak w zależności od klimatu, gleby, wilgotności i rzeźby terenu ukształtowały się naturalne zbiorowiska leśne.


2. Temat: Grąd

 1. Panoramiczne zdjęcie białowieskiego grądu; format 60190 cm

 2. Tablica informacyjna 50×70 cm

Grądy, czyli lasy dębowo – grabowe

Są to lasy najlepiej odpowiadające warunkom klimatycznym naszego kraju i z pewnością dominowały na żyźniejszych glebach niżu, dziś zajętych przez pola uprawne. Ponad zwarte korony grabów wyrastają dęby oraz lipy. Spotyka się klony, jawory i wiązy. Gdzieniegdzie ku niebu strzelają świerki. Na bogate podszycie składa się głównie leszczyna, trzmielina, kruszyna, dereń oraz podrosty drzew liściastych i świerka.

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca dwa zdjęcia białowieskiego grądu; oba zdjęcia w    formacie 40×60 cm

 2. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

  • zdjęcie kwiatów dębu bezszypułkowego – format 40×60 cm

  • zdjęcie żołędzi dębu bezszypułkowego – format 30×45 cm

  • zdjęcie żołędzi dębu szypułkowego – format 30×45 cm

Pod antyramą gablota zawierająca:

  • liście dębu bezszypułkowego i szypułkowego

  • żołędzie dębu bezszypułkowego i szypułkowego

  • korę dębu

 1. Gablota zawierająca:

  • liście grabu

  • owoce grabu

  • korę grabu

 1. Antyrama 50×70 cm zawierająca:

 • zdjęcie kwiatów lipy szerokolistnej – format 40×60 cm

Pod antyramą gablota zawierająca:

  • liście lipy drobnolistnej i szerokolistnej

  • owoce lipy drobnolistnej i szerokolistnej

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

 • zdjęcie kwiatów klonu pospolitego – format 40×60 cm

 • zdjęcie kwiatów jaworu – format 40×60 cm

Pod antyramą gablota zawierająca:

 • liście klonu zwyczajnego i jaworu

 • owoce klonu zwyczajnego i jaworu

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

 • zdjęcie kwiatów leszczyny – format 30×45 cm

 • zdjęcie owoców leszczyny – format 30×45 cm

Antyrama 50×70 cm zawierająca:

 • zdjęcie owoców trzmieliny – format 30×45 cm

 • zdjęcie owoców kruszyny – format 30×45 cm

Pod antyramami gablota zawierająca:

  • liście, orzechy i gałązkę leszczyny

  • liście i gałązkę trzmieliny

  • liście i gałązkę kruszyny

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia roślin runa grądu:

 • przylaszczka pospolita – format zdjęcia 40×60 cm

 • zawilec gajowy – format zdjęcia 18×27 cm

 • fiołek Rivina – format zdjęcia 18×27 cm

 • dąbrówka rozłogowa – format zdjęcia 18×27 cm

 • kokoryczka wonna – format zdjęcia 20×30 cm

oraz krótki tekst:

Runo grądów

Grąd jest lasem o runie bardzo bujnym i bogatym w gatunki. Przez cały okres wegetacyjny spotykamy tutaj kwitnące zioła, ale najciekawszym okresem jest wiosna. W marcu i kwietniu, nim pojawią się liście na drzewach i odetną światło słonecznych promieni, zakwitają pomiędzy pniami kępy przylaszczek, a śnieżnobiałe główki zawilców wypełniają niemal całą przestrzeń dna lasu.

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia owadów występujących w grądzie:

 • mieniak tęczowiec i mieniak strużnik – format zdjęcia 40×60 cm

 • mieniak tęczowiec – format zdjęcia 20×30 cm

 • pokłonnik osinowiec - format zdjęcia 20×30 cm

 • pokłonnik kamilla - format zdjęcia 20×30 cm

oraz krótki tekst:

Owady grądów

Owady należą do fragmentu przyrody, przy tworzeniu którego natura popuściła wodze fantazji, stanowią bowiem trzy czwarte wszystkich znanych nam gatunków zwierząt. Ile z nich żyje w grądzie? Z pewnością nie setki, lecz tysiące gatunków. Do największych i najpiękniejszych należą motyle: mieniaki i pokłonniki. To najprzedniejsi lotnicy. Spróbujmy do nich podejść, a poderwą się w powietrze z szybkością błyskawicy, zawirują nad naszymi głowami i znikną ponad koronami drzew. Pojawiają się w czerwcu i latają do pierwszych dni sierpnia.


Pod antyramą gablota entomologiczna z owadami występującymi w grądzie.


3. Temat: Lasy bagienne i łęgowe

   1. Tablica informacyjna 5070 cm

Lasy bagienne i łęgowe

Na podmokłych glebach, w nieckach terenowych ze stojącą wodą, rosną olsy, czyli bagienne lasy, w których przeważa olsza a towarzyszy jej świerk i na suchszych miejscach jesion. W warstwie krzewów występuje porzeczka czarna, wierzba szara, kruszyna pospolita, kalina. Typowa roślinność runa porasta wzniesienia tworzące się wokół pni drzew. Dolinki między drzewami są przez większą część roku zalane wodą i opanowane przez turzyce oraz inne wysokie byliny błotne. Do olsów zaliczamy również zarośla łozowe, składające się z krzewiastych wierzb. Rosną one w dolinach rzecznych, w miejscach podtapianych.

Łęgi to zbiorowiska roślinne związane z dolinami rzek. Na żyznych nadrzecznych madach rosły niegdyś topole, czarna i biała, a pod ich osłoną niższe piętro tworzyła wierzba biała i wierzba krucha. W podszyciu występowało wielkie bogactwo gatunków, takich jak czeremcha, trzmielina, dereń, liczne wierzby krzewiaste. Piękny ten las, zwany łęgiem topolowo-wierzbowym, ostał się jedynie na małych skrawkach nad Wisłą i Sanem. Odmienny charakter mają łęgi białowieskie, porastające doliny puszczańskich strumyków. Współpanującymi drzewami są tu olsza, świerk i jesion. W warstwie krzewów największą rolę odgrywa leszczyna, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, trzmielina zwyczajna i czeremcha.

   1. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

 • zdjęcie łęgu olszowego – format 40×60 cm

 • zdjęcie kwiatów olszy czarnej – format 40×60 cm

Pod antyramą gablota zawierająca:

 • liście olszy czarnej i szarej

 • owoce olszy czarnej i szarej

 • gałązkę olszy czarnej i szarej

 • korę olszy czarnej

   1. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

 • zdjęcie kwiatów męskich topoli osiki – format 40×60 cm

 • zdjęcie kwiatów żeńskich topoli osiki – format 40×60 cm

Pod antyramą gablota zawierająca:

 • liście topoli białej, czarnej i osiki

   1. Gablota zawierająca:

 • liście jesionu i wierzby białej

 • owoce jesionu

 • korę jesionu

   1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia roślin runa łęgu:

 • śledziennica skrętolistna – format zdjęcia 40×60 cm

 • rzeżucha gorzka – dwa zdjęcia, jedno w formacie 18×27 cm, drugie 2030 cm

oraz krótki tekst:

Runo łęgów

Na brzegach rzek i strumieni spotykamy rośliny, którym odpowiadają wilgotne i żyzne siedliska. Wiosną, w czasie roztopów, a także po burzy lub po dłuższych opadach deszczu, woda zalewa przybrzeżne tereny. Długo zalega w zagłębieniach. Przez większą część okresu wegetacyjnego gleba jest błotnista i grząska.

   1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia owadów występujących w łęgach:

 • Brachytron pratense - format zdjęcia 40×60 cm

 • kopulacja lecichy Orthetrum coerulescens - format zdjęcia 18×27 cm

 • świtezianka dziewica składa jaja - format zdjęcia 18×27 cm

 • przeobrażenie ważki rudej - format zdjęcia 18×27 cm

 • samica świtezianki błyszczącej pożera chruścika - format zdjęcia 18×27 cm

 • pająk pożera samca świtezianki błyszczącej - format zdjęcia 18×27 cm

oraz krótki tekst:

Owady łęgów

W łęgach spotykamy owady związane z nadbrzeżną roślinnością, bądź też z wodą. Na liściach olsz żerują niewielkie chrząszcze, hurmak olszowiec i rynnica olszowa, a na pokrzywie gąsienice motyli, rusałki pawika i kratkowca. Nad wodą harcują ważki. Wirują w nieustannych walkach. Starają się opanować chociażby najmniejszy, nachylony ku wodzie liść turzycy i zawładnąć kawałkiem przybrzeżnej przestrzeni.


Pod antyramą gablota entomologiczna z ważkami.


4. Temat: Buczyna

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

  • Tablicę informacyjną:

Buczyny

Warstwa koron zwartych drzewostanów bukowych jest tak gęsta, że niemal całkowicie odcina dopływ światła słonecznego do niższych pięter lasu. Nie pozwala to na rozwój warstwy krzewiastej. Ściółka z butwiejących liści wytwarza glebę żyzną i bogatą w próchnicę, dlatego runo leśne jest bujne, ale rozwija się głównie na przedwiośniu, nim liście buków zacienią dno lasu.

Buczyny występują u nas na Pojezierzu Pomorskim i w Karpatach. Buczyna pomorska tworzy zwykle lity drzewostan, a karpacka ma domieszki jodły, świerka i jaworu.

 • zdjęcie buczyny – format 40×60 cm

Pod antyramą gablota zawierająca:

 • liście buka

 • owoce buka

 • korę buka

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia roślin runa buczyny:

 • gajowiec żółty – dwa zdjęcia; jedno w formacie 40×60 cm, drugie 20×30 cm

 • konwalijka dwulistna – format zdjęcia 20×30 cm

 • marzanka wonna - format zdjęcia 20×30 cm5. Temat: Bory

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

 • Tablicę informacyjną:

Bory

Ubogie, piaszczyste gleby na­szego niżu porastają bory sosno­we. Sosny mają niewielkie wyma­gania glebowe i rosną w miejscach, na których inne drzewa nie mogą się utrzymać. Nieco żyźniejsze gleby zajmują bory mieszane, ze świerkiem, so­sną, dębem, a także brzozą i osiką. Na terenach bardzo wil­gotnych i na podłożu torfowisk wysokich i przejściowych wystę­pują bory bagienne, tworzone przez sosny, często z domieszką brzozy omszonej.

Naturalnym siedliskiem borów świerkowych, które są złożone wyłącznie ze świerka, jest regiel górny Sudetów i Karpat. W przeciwieństwie do borów sosno­wych jest to las zwarty i silnie zacieniony, dlatego bra­kuje w nim podszycia, a w runie dominują mchy i paprocie. Zbli­żając się do górnej granicy lasu staje się coraz luźniejszy, prze­chodzi w pojedynczo stojące drzewa, które w końcu karłowa­cieją i znikają zupełnie.

 • zdjęcie boru świerkowego w Puszczy Białowieskiej (lato) – format 40×60 cm

 1. Antyrama 50×70 cm zawierająca:

 • zdjęcie boru świerkowego w Tatrzańskim Parku Narodowym (zima) – format 40×60 cmDział II


1. Rys historyczny

 1. Tablica informacyjna 5070 cm

Człowiek władcą tej krainy

Pod koniec XVIII wieku w całej Europie zaczęto odczuwać deficyt drewna. Zniknęła większość starych i wartościowych drzewostanów. Lasy były tak wyeksploatowane, że przyrosty od dawna nie pokrywały ilości pozyskiwanego surowca. Lesistość Europy zmniejszała się w zastraszającym tempie. Załamała się ochronna funkcja lasów. Rozpoczęły się procesy stepowienia. Gleby traciły urodzajność, a najsłabsze z nich zamieniały się po karczunku w nieużytki. Ludzie z zaskoczeniem stwierdzili, że puszcza, której przez tyle stuleci w trudzie i znoju wyrywali kęs po kęsie, z której korzystali pełnymi garściami budując lepszy byt, która wydawała się wieczna i wszechpotężna, nagle przestaje istnieć.

I wtedy właśnie, na przełomie XVIII i XIX wieku, w wyniku poszukiwania rozwiązań ratujących europejskie drzewostany, zrodziła się w Austrii i Prusach idea urządzenia lasów w sposób prostszy i lepszy, aniżeli uczyniła to natura. Śmiałości rozwiązaniom dodawała oświeceniowa wiara w potęgę umysłu ludzkiego, w to że rozwiązania przez ten umysł dyktowane mogą przynieść tylko dobro. Był to czas w którym pokora wobec przyrody stała się człowiekowi obca. Lasy podzielono na kwartały i kolejno przeprowadzano w nich zręby zupełne. Na odsłoniętych powierzchniach sadzono jednogatunkowe drzewostany: na nizinach sosny, w górach świerki. Wszystkie drzewa były w jednym wieku. Prężyły się gęstymi rzędami, w prostych, jak pod sznurek wyznaczonych bruzdach. Szybki przyrost obu gatunków zapewniał efekty ekonomiczne. Kiedy równowiekowe drzewa wchodziły w wiek rębności, wycinano je, a zrąb ponownie zalesiano, rozpoczynając nowy cykl produkcyjny. W ten sposób powstały „fabryki drewna” dające szybki przyrost surowca i pozwalające wygodnie i efektywnie gospodarować. W ciągu XIX wieku taką strukturę lasu zaprowadzono na całym obszarze Europy Środkowej.

 1. Sekwencja zdjęć:

  • zrąb zupełny – zdjęcie formatu 40×60 cm

  • uprawa leśna, sosnowa – zdjęcie formatu 40×60 cm

  • drągowina – zdjęcie formatu 40×60 cm

  • panoramiczne zdjęcie lasu gospodarczego – format 60×190 cm

 2. Tablica informacyjna 5070 cm

Na ujemne efekty usprawnień wprowadzonych przez ludzi nie trzeba było długo czekać. Szybko zaczęła zanikać różnorodność biologiczna lasów. Nieograniczone ilości pożywienia zyskały owady żerujące na drzewach iglastych i zaczęły pojawiać się w niespotykanych dotąd ilościach. Dla innych organizmów warunki do rozwoju się pogorszyły. W ten sposób drzewostany gospodarcze w znacznej mierze utraciły zdolność samoregulacji. Już w latach 1845   1858 inwazja brudnicy mniszki doprowadziła do ogołocenia z igieł i zniszczenia ogromnych połaci lasów iglastych od Prus aż po Ural. Masowe pojawy brudnicy mniszki występują do dziś. W Polsce, w 1982 roku, zwalczano tego motyla na obszarze ponad 2 milionów hektarów. W okresie międzywojennym strzygonia choinówka doprowadziła do ogromnego spustoszenia drzewostanów sosnowych Europy. Barczatka sosnówka, poproch cetyniak, borecznik sosnowy, to inne ważniejsze owady atakujące iglaste monokultury. Bardzo niebezpieczne dla lasów gospodarczych są choroby grzybowe. W upalne lata w suchych sosnowych lasach niepomiernie wzrasta zagrożenie pożarami. Na domiar złego w ostatnich dziesięcioleciach przemysł i transport emitują do atmosfery olbrzymie ilości zanieczyszczeń. Powodują one pogorszenie stanu zdrowotnego lasów. Niestety, drzewa iglaste są znacznie mniej odporne na emisje przemysłowe niż liściaste. Lasy gospodarcze gorzej niż naturalne pełnią swe funkcje wodochronne (retencja), glebochronne (zapobieganie erozji) i łagodzące klimat. Dla ludzi będących blisko przyrody jest jeszcze jedna, bardzo bolesna sprawa. Sosnowe monokultury wyparły naturalne środowiska, przyczyniając się do zubożenia naszej przyrody, wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt, do ginięcia piękna naszego świata.

Aby być obiektywnym trzeba jednak powiedzieć, że gospodarka leśna XIX i XX wieku dostarczyła wielkich ilości drewna na potrzeby rozwijającego się przemysłu i budownictwa, umożliwiając tym samym szybki postęp cywilizacyjny, a ponadto w połowie XX wieku zahamowała proces wylesień. W chwili obecnej Europa jest jedynym kontynentem, na którym zwiększa się powierzchnia lasów.


2. Środowisko przyrodnicze lasów gospodarczych

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

  • zdjęcie kwiatów męskich sosny pospolitej – format 30×45 cm

  • zdjęcie kwiatów żeńskich sosny pospolitej – format 30×45 cm

  • zdjęcie niedojrzałej szyszki sosny pospolitej – format 30×45 cm

  • zdjęcie dojrzałej szyszki sosny pospolitej – format 30×45 cm

Pod antyramą gablota zawierająca:

  • szyszkę i korę sosny pospolitej

  • szyszkę i korę świerka pospolitego

  • szyszkę modrzewia europejskiego

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca:

   • zdjęcie kwiatów męskich wierzby iwy – format 40×60 cm

   • zdjęcie kwiatów żeńskich wierzby iwy – format 20×30 cm

   • zdjęcie kwiatostanu męskiego brzozy omszonej, przed rozkwitnięciem – format 20×30 cm

   • zdjęcie kwiatów męskich i żeńskich brzozy omszonej – format 20×30 cm

Pod antyramą gablota zawierająca:

    • liście i korę brzozy omszonej

    • liście wierzby iwy

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia roślin runa leśnego:

 • dwa zdjęcia wrzosu zwyczajnego – jedno w formacie 40×60cm, drugie 18×27cm

 • kwiaty borówki czarnej – format zdjęcia 20×30 cm

 • owoce borówki czarnej – format zdjęcia 20×30 cm

 • widłak goździsty – format zdjęcia 20×30 cm

 • widłak jałowcowaty – format zdjęcia 20×30 cm

oraz krótki tekst:

Runo lasów gospodarczych

Gleba lasów sosnowych jest jasna, zbielicowana i mało żyzna a runo ubogie i niezróżnicowane. Dominują krzewinki: borówki i wrzos. Z rzadka spotyka się widłaki. Duże połacie lasu pokrywają mchy, a w miejscach mniej zasobnych w składniki mineralne panują porosty, z których najliczniejsze są chrobotki.

 1. Antyrama 50×70 cm zawierająca zdjęcie mchu:

 • żurawiec falisty – format zdjęcia 40×60cm

Pod antyramą gablota z mchami.

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia porostów:

   • chrobotek palczasty – format zdjęcia 40×60cm

   • chrobotek leśny – format zdjęcia 40×60cm

Pod antyramą gablota zawierająca porosty.

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia grzybów:

 • maślanka wiązkowa – format zdjęcia 40×60cm

 • zasłonak – format zdjęcia 20×30 cm

 • czubajka kania – format zdjęcia 20×30 cm

 • muchomor czerwony – format zdjęcia 20×30 cm

 • próchnilec gałęzisty – format zdjęcia 20×30 cm

oraz krótki tekst:

Grzyby

Na każdym hektarze lasu gromadzi się w ciągu roku od 3 do 4 ton martwych substancji organicznych. Gdzie one znikają? Są rozkładane przez grzyby i bakterie. I to jest najważniejsza funkcja jaką w obiegu materii natura przeznaczyła grzybom. Ale na tym ich rola się nie kończy. Grzyby żyją w symbiozie z drzewami, krzewami i runem lasu (zjawisko to nazywa się mikoryzą), ułatwiając im pobieranie wody i składników pokarmowych. Niestety, są również grzyby pasożytujące na roślinach. Wywołują one choroby drzew i krzewów, powodując duże straty w gospodarstwie leśnym.

 1. Antyrama 70×100 cm zawierająca zdjęcia owadów:

 • dostojka malinowiec – format zdjęcia 40×60cm

 • górówka meduza – format zdjęcia 30×45 cm

 • czerwończyk dukacik – format zdjęcia 30×45 cm

oraz krótki tekst:

Owady lasów gospodarczych

W lasach gospodarczych brakuje wielu środowisk występujących w lasach naturalnych. Nie spotkamy tutaj wiekowych dębów i lip, z dziuplami i wyciekającym ze spękanych pni sokiem. A takie drzewa to prawdziwy mikrokosmos dla setek gatunków owadów. Nie znajdziemy zwalonych czasem puszczańskich olbrzymów, na wpół już rozłożonych, obrośniętych mchami, będących domem dla nieprzeliczonej armii próchnojadów. Nie ma wykrotów, oczek wodnych, sączących się strumyków. Trudno się więc spodziewać, abyśmy natknęli się tutaj na bogactwo owadziego życia.

Pod antyramą:

 • gablota entomologiczna z owadami występującymi w lasach gospodarczych

 • 3 gabloty entomologiczne z owadzimi szkodnikami drzew leśnych3. Zakończenie

Tablica informacyjna 5070 cm

Co dalej?

To, że lasy gospodarcze są mniej odporne i żywotne niż naturalne, spędza sen z oczu leśnikom od dawna. Na domiar złego gwałtownie postępujący w ostatnich dziesięcioleciach rozwój gospodarczy nieustannie zwiększa niekorzystne oddziaływanie cywilizacji na drzewostany. Równocześnie coraz ważniejsza dla ludzi staje się pozaprodukcyjna rola lasu, jako dostarczyciela tlenu, owoców runa, jako miejsce wypoczynku, rekreacji, inspiracji dla artystów. Wszystko to pobudziło dyskusję wśród polskich leśników i przyrodników, wynikiem której było uchwalenie w 1991 roku nowej Ustawy o Lasach. Ustawa ta zrównuje funkcje środowiskowe, ochronne i społeczne z funkcjami produkcyjnymi i surowcowymi. W 1994 roku Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zainspirowało prace nad Programem Polskiej Polityki Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, w którym szczególny nacisk położono na restytucję biocenoz, ochronę biologicznej różnorodności oraz promocję technologii leśnych bezpiecznych dla środowiska. To bardzo ważne kroki, świadczące o dokonywaniu się głębokich przemian w ludzkiej świadomości. Ale to dopiero początek drogi. Nadal nie znamy odpowiedzi na pytanie: jak przywrócić pełną wartość naszym lasom, zniekształconym intensywną eksploatacją i zanieczyszczeniami przemysłowymi? Nadal nie ma zgody w naszym społeczeństwie co do funkcji jakie ma las pełnić: w jakim stopniu ma być gospodarstwem, a w jakim dziedzictwem narodu, które zawiera w sobie głównie walory przyrodnicze i w którym wszelka ludzka działalność powinna być ochronie tych walorów podporządkowana?


 Copyright by Wiktor Majak, 2001

Wszystkie prawa zastrzeżone.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconMoje najpiękniejsze niebo Autor

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconGdybym był władcą jak Król Maciuś I, hmm tak szczerze to ja w ogóle nie chciałbym być królem, ale jeśli bym musiał być to myślę, że byłoby to ekstremalne

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconW katowicach zasadzono drzewa dla noblistów Święto Drzewa Klubu Gaja wystartowało!

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconAleksander Jasicki Jesiony obrządku wschodniego ( z tomiku „Święte drzewa”) Po co ludziom drzewa

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconPozyskiwanie wiedzy: drzewa decyzyjne Drzewa czy sieci?

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconWstawiamy do pustego drzewa bst kolejno: 1 0 3 4 6 2 Wypisując wartości węzłów przy przejściu drzewa w porządku inorder, otrzymamy

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconDrzewa bst struktura drzewa binarnego

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconJeśli nie zaznaczono inaczej, komiksy są w stanie idealnym/bardzo dobrym. Jeśli ktoś się zdecyduje na zakup proszę o maila na, jeśli takie

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconPoufne I przyjacielskie z Bogiem obcowanie…
«Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra I zła nie wolno ci jeść, bo gdy z...

Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy, Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy iconLudzie starzy I starośĆ

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom