Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3
Pobierz 24.15 Kb.
NazwaPodział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar24.15 Kb.
TypDokumentacja
Podział administracyjny i struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3


1. Zadanie

Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F – fałszywe.


Najwyższy przyrost naturalny w okresie powojennym wystąpił w Polsce w latach 80. ..........


Przyrost naturalny w Polsce stale wzrasta. ..........


Polacy są społeczeństwem starzejącym się. ..........


2. Zadanie
Na podstawie piramidy płci i wieku wykonaj polecenia.

a) Odczytaj z wykresu i wpisz liczbę kobiet i mężczyzn,
którzy mieli 65–69 lat w 2002 roku.


liczba kobiet – ........................


liczba mężczyzn – ........................


b) Wpisz poniżej zjawisko (wyż/niż demograficzny), które
wystąpiło w okresie zaznaczonym strzałkami.


W zaznaczonym okresie w Polsce wystąpił .......................


Podaj przyczynę tego zjawiska ...........................................


Piramida płci i wieku ludności Polski w 2002 r.

..............................................................................................
3. Zadanie

Na podstawie danych statystycznych i mapy konturowej

Polski, wykonaj zadania:

Województwo podkarpackie
powierzchnia 17 900 km2, liczba ludności 2 100 tys.

a) Oblicz średnią gęstość zaludnienia woj. podkarpackiego.


..............................................................................................


b) Zakreskuj obszar tego województwa na mapie.


c) Wpisz nazwę stolicy tego województwa ............................


4. Zadanie

Wyjaśnij terminy:

a) aglomeracja monocentryczna – .........................................................................................................................


..................................................., na przykład ...................................................................................

b) migracja – ..........................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................


5. Zadanie
Na podstawie danych statystycznych, narysuj wykres słupkowy, przedstawiający strukturę wieku ludności w Polsce.

Ludność w wieku

Liczba ludności w %

przedprodukcyjnym

24

produkcyjnym

61

poprodukcyjnym

15


6. Zadanie

Wypisz 3 najliczniejsze mniejszości narodowe mieszkające w Polsce.


a) .....................................................


b) .....................................................


c) .....................................................


7. Zadanie
Zaznacz na mapie odpowiednimi numerami

obszar występowania grup etnicznych.

1 – Kaszubi

2 – Łowiczanie

3 – Kurpie

4 – Podhalanie


8. Zadanie
Uzupełnij zdania:

a) Od 1 stycznia 1999 roku w Polsce jest ...........
województw.


b) Średnia gęstość zaludnienia to .......... os/km2.


c) Największa gęstość zaludnienia występuje


w województwie .........................................


d) Na wsi mieszka obecnie ...............% Polaków.


9. Zadanie

Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F – fałszywe.


Pierwszy powojenny niż demograficzny wystąpił w Polsce na przełomie lat 60. i 70. ......


Od lat osiemdziesiątych XX w. przyrost naturalny stale rośnie. ......


W Polsce dominuje ludność w wieku przedprodukcyjnym. ......


10 . Zadanie
Na podstawie piramidy płci i wieku wykonaj polecenia:


a) Odczytaj z wykresu i wpisz liczbę chłopców i dziewcząt

urodzonych po 1998 roku.


liczba dziewcząt – ........................


liczba chłopców – ........................


b) Wpisz poniżej zjawisko (wyż/niż demograficzny), które
wystąpiło w okresie zaznaczonym strzałkami.


W zaznaczonym okresie, w Polsce wystąpił .......................


Podaj przyczynę tego zjawiska ...........................................


..............................................................................................


11. Zadanie

Wyjaśnij terminy:


a) aglomeracja policentryczna – ...........................................................................................................................


.............................................., na przykład ......................................................................................


b) urbanizacja – .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................

12. Zadanie

Wypisz 3 państwa, w których występują najliczniejsze skupiska Polonii.


a) .....................................................


b) .....................................................


c) .....................................................


13. Zadanie

Zaznacz na mapie odpowiednimi numerami

obszary występowania mniejszości narodowych.

1 – Ukraińcy

2 – Białorusini

3 – Niemcy

4 – Tatarzy

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconPrzemysł w Polsce – przykładowy test powtórzeniowy kl. 3

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconRolnictwo w Polsce – przykładowy test powtórzeniowy kl. 3 Zadanie

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconTest A: Podzia³ administracyjny I struktura ludnoœci Imię I nazwisko

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconPodział administracyjny polski- klasa III sem I na ocenę dostateczną

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconPrzykładowy test eliminacyjny do konkursu Klasa I połącz wyrazy z właściwymi obrazkami

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconPrzykładowy test eliminacyjny do konkursu Klasa III wstaw podane słowa w odpowiednie miejsca

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconKlasa V. Zagadnienia I przykładowy test dla uczniów biorących udział w konkursie Oxford Historia Plus

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconTest powtórzeniowy V

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconTest powtórzeniowy IV

Podział administracyjny I struktura ludności –przykładowy test powtórzeniowy klasa 3 iconTest powtórzeniowy I

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom