Grupa a Azja
Pobierz 112.32 Kb.
NazwaGrupa a Azja
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar112.32 Kb.
TypDokumentacja
grupa a

Azja ……………………………………………

Imię i nazwisko


…………………………….

Klasa

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano

liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 38 punktów.

1. Rozpoznaj opisane poniżej obiekty geograficzne,
a następnie zaznacz je odpowiednimi literami na mapie konturowej. (0–8 p.)


A. Łańcuch górski leżący na terytorium Indii, Nepalu

i Chin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Najdłuższa rzeka Chin, z Zaporą Trzech Przełomów.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Najgłębsze jezioro świata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Nizina, przez którą przepływa święta rzeka Hindusów.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Podkreśl nazwę typu klimatu, który obrazują dane
z poniższej tabeli. Następnie podaj charakterystyczną dla tego typu klimatu cechę. (0–2 p.)


podrównikowy wilgotny, okołobiegunowy,

zwrotnikowy suchy,


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Na zamieszczonej poniżej mapie narysuj strzałki

obrazujące kierunek wiania monsunu letniego. Następnie w odpowiednie kwadraty wpisz W (wyż baryczny) i N (niż baryczny), tak aby powstał układ ciśnienia charakterystyczny dla tego wiatru. (0–2 p.)
4. Podaj po dwa przykłady państw azjatyckich, w których dominują wymienione niżej odmiany człowieka.

(0–2 p.)


a) odmiana biała – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) odmiana żółta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Podkreśl udogodnienia, które zachęcają zagraniczne firmy do inwestowaniaw Chinach. (0–2 p.)


a) Ulgi podatkowe.

b) Ograniczenia językowe.

c) Ogromny rynek zbytu.

d) Utworzenie specjalnych stref ekonomicznych.

e) Wysokie podatki.


6. Wyjaśnij, co oznacza skrót OPEC. (0–1 p.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

temp./

opady

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

w ⁰C

14,3

16,2

20,8

25,0

30,8

33,6

34,6

34,4

31,4

26,3

20,6

15,4

25,2

w mm

13,8

10,4

29,8

29,7

13,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

4,5

11,3

112,7


7. Zaznacz na mapie z zadania 1 region o bardzo dużych zasobach ropy naftowej. (0–1 p.)


8. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli poniższe nazwy państw. Podkreśl te, które nie pasują do żadnej
z podanych grup. (0–3 p.)

Afganistan, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Singapur, Korea Północna, Tajwan

Azjatyckie tygrysy

Kraje naftowe


9. Poniższy diagram przedstawia zasoby ropy naftowej na świecie. Przeanalizuj go i podkreśl zdanie prawdziwe.

(0–1 p.)a) Najmniejsze zasoby ropy naftowej występują w państwach Bliskiego Wschodu.

b) Zasoby ropy naftowej Ameryki Łacińskiej stanowią ponad 16% zasobów światowych.

c) Afryka oraz Australia z Oceanią mają podobną wielkość zasobów ropy naftowej.


10. Rozpoznaj i podpisz, który z poniższych diagramów przedstawia strukturę eksportu Chin, a który – Arabii Saudyjskiej. (0–1 p.)
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11. Dopasuj poniższe nazwy miast do nazw państw,
w których się znajdują. (0–3 p.)


Jokohama, Mumbaj, New Delhi, Szanghaj,

Kobe, Kanton


A. Chiny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


B. Indie – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


C. Japonia – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12. Podkreśl w poniższych zdaniach błędne informacje.

Następnie przekształć zdania tak, aby były prawdziwe.

(0–6 p.)


a) Japonia leży na styku dwóch płyt litosfery, czego skutkiem jest występowanie trzęsień ziemi
i tajfunów.

b) Wielkie japońskie aglomeracje, m.in. Tokio, Osaka
i Kobe, tworzą Megalopolis Hippon.

c) Z Bliskiego Wschodu pochodzi większość wydobywanego na świecie złota.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13. Podkreśl nazwy dwóch krain geograficznych, na których terenach rozwijały się starożytne azjatyckie cywilizacje. (0–1 p.)


Nizina Mezopotamska, Himalaje, Nizina Indusu,

Wyżyna Środkowosyberyjska, Kamczatka


14. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–4 p.)


a) Chiny realizują program kontroli urodzeń propagujący zakładanie rodzin jednodzietnych. . . . .

b) Z Chin pochodzi 3/4 światowych zbiorów ryżu. . . .

c) W Indiach dynamicznie rozwija się przemysł

wysokiej technologii. . . . . .

d) W północnej części Indii leżą pasma Himalajów

i Karakorum. . . . . .


15. Podkreśl nazwy znanych azjatyckich zabytków.

(0–1 p.)


wieża Eiffla, Wielki Mur Chiński, piramida Cheopsa, świątynia Al-Kaba, Big Bengrupa b

Azja ……………………………………………

Imię i nazwisko


…………………………….

Klasa

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano

liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 38 punktów.

1. Rozpoznaj opisane poniżej obiekty geograficzne,
a następnie zaznacz je odpowiednimi literami na mapie konturowej. (0–8 p.)


A. Najwyżej położona wyżyna świata.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Góry na granicy Europy i Azji.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Największe jezioro świata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Nizina, na której rozwijała się cywilizacja sumeryjska.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Podkreśl nazwę typu klimatu, który obrazują dane z poniższej tabeli. Następnie podaj charakterystyczną dla tego typu klimatu cechę. (0–2 p.)


umiarkowany ciepły, subpolarny,

zwrotnikowy (odmiana monsunowa)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Na zamieszczonej poniżej mapie narysuj strzałki

obrazujące kierunek wiania monsunu zimowego. Następnie w odpowiednie kwadraty wpisz W (wyż baryczny) i N (niż baryczny), tak aby powstał układ ciśnienia charakterystyczny dla tego wiatru. (0–2 p.)
4. Podaj po dwa przykłady państw azjatyckich, w których dominują wymienione niżej odmiany człowieka. (0–2 p.)


a) odmiana biała – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) odmiana żółta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Podkreśl udogodnienia, które zachęcają zagraniczne firmy do inwestowania w Chinach. (0–2 p.)


a) Specjalne strefy ekonomiczne.

b) Tania siła robocza.

c) Wysokie podatki.

d) Mała ilość instytutów badawczych.

e) Ogromny rynek zbytu.


6. Wyjaśnij w jednym zdaniu, jakie znaczenie dla krajów południowej Azji ma występowanie monsunów.

(0–1 p.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


temp./

opady

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

w ⁰C

27,2

27,8

28,9

29,7

29,4

26,6

26,0

25,9

26,8

27,4

27,5

27,3

27,5

w mm

3,4

2,3

9,9

90,3

190,8

817,2

712,3

479,0

226,0

222,8

214,8

31,4

3175,4
7. Zaznacz na mapie z zadania 1 obszar aktywny

sejsmicznie. (0–1 p.)


8.Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli poniższe nazwy państw. Podkreśl te, które nie pasują do żadnej z podanych grup. (0–3 p.)


Bangladesz, Iran, Nepal, Korea Południowa,

Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie


Azjatyckie tygrysy

Kraje naftowe


9. Poniższy diagram przedstawia zasoby ropy naftowej na świecie. Przeanalizuj go i podkreśl zdanie prawdziwe.

(0–1 p.)
a) Największe zasoby ropy naftowej występują w Ameryce Północnej.

b) Zasoby ropy naftowej w Ameryce Łacińskiej są mniejsze niż w Afryce.

c) Zasoby ropy naftowej Bliskiego Wschodu stanowią niemal 60% zasobów światowych.


10. Rozpoznaj i podpisz, który z poniższych diagramów przedstawia strukturę eksportu Kuwejtu, a który – Japonii. (0–1 p.)
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11. Dopasuj poniższe nazwy miast do nazw państw, w których się znajdują. (0–3 p.)

Osaka, Madras, Kalkuta, Hongkong, Nagoja, KantonA. Chiny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


B. Indie – . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


C. Japonia – . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12. Podkreśl w poniższych zdaniach błędne informacje. Następnie przekształć zdania tak, aby były prawdziwe. (0–6 p.)


a) Ważnym czynnikiem kształtującym klimat Japonii jest cyrkulacja pasatowa.

b) Ze względu na niedostatek surowców mineralnych
w Japonii dominuje przemysł wydobywczy.

c) Prowincja Asam w Indiach jest regionem uprawy ryżu.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13. Podkreśl nazwy dwóch krain geograficznych, na których terenach rozwijały się starożytne azjatyckie cywilizacje. (0–1 p.)

Himalaje, Nizina Zachodniosyberyjska,

Nizina Chińska, Borneo, Nizina Mezopotamska


14. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–4 p.)

a) W Chinach panuje ustrój socjalistyczny, ale gospodarka opiera się na zasadach wolnego

rynku. . . . . .

b) Chiny są jednym z najszybciej rozwijających się

państw świata. . . . . .

c) Największą powierzchnię upraw w Indiach

zajmuje kawa. . . . . .

d) Rolnictwo Indii jest nowoczesne oraz towarowe.

. . . . .


15. Podkreśl nazwy znanych azjatyckich zabytków.

(0–1 p.)

Sfinks, Złoty Pawilon, Stonehenge,

Tadż Mahal, Koloseum

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Grupa a Azja iconTemat: Azja – kontynent wielkich kontrastów Grupa A

Grupa a Azja iconAzja kapryśna chmura

Grupa a Azja iconEuropa azja afryka

Grupa a Azja iconTest A: Azja Imię I nazwisko

Grupa a Azja iconŚciągnij Se Ściągę :: Geografia #01 :: Azja

Grupa a Azja iconAzja ukształtowanie pionowe kontynentu

Grupa a Azja iconAzja/pacyfik w 2004 roku

Grupa a Azja iconZakwaterowanie Azja Południowo-Wschodnia

Grupa a Azja iconAzja mocno ciągnie produkcję stali

Grupa a Azja iconGeografia tematyka: Azja – kraj kontrastów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom