Transport wodny na odrze
Pobierz 11.61 Kb.
NazwaTransport wodny na odrze
Data konwersji19.11.2012
Rozmiar11.61 Kb.
TypDokumentacja
TRANSPORT WODNY NA ODRZE


Przez obszar województwa lubuskiego przepływa jedna z głównych rzek Polski, Odra z Wartą
i Notecią. Każda z nich ma swoje znaczenie dla gospodarki regionalnej. Rzeka Odra stanowi drogę wodną (E-30) wykorzystywaną w żegludze śródlądowej do przewozu ładunków do i z portów morskich w Świnoujściu i w Szczecinie na południe Polski, i dalej przy wykorzystaniu transportu intermodalnego na południe Europy aż do Morza Adriatyckiego.


Transport wodny z uwagi na swoje zalety ( bezpieczeństwo, niskie zapotrzebowanie energii, małą uciążliwość dla środowiska naturalnego, niskie koszty) odgrywa w łańcuchu transportowym znaczącą rolę. Drogą wodną ze względu na wymienione zalety można przede wszystkim przemieszczać ładunki masowe, ponadgabarytowe, kontenery, niebezpieczne, które stanowią zagrożenie przy przewozach innymi gałęziami transportu. Podstawą rozwoju transportu śródlądowego jest właściwy stan techniczny toru wodnego, tj. utrzymanie i dalsza rozbudowa oraz modernizacja. W pierwszym rzędzie należy prowadzić prace, które zapewnią stałą głębokość tranzytową i inne niezbędne parametry toru wodnego, umożliwiające osiągnięcie stanu zezwalającego na żeglugę przez przeważającą część roku.

Rzeka Odra jest najważniejszą i największą rzeką w Polsce z punktu widzenia gospodarki, tj. wodnego transportu towarowego.


Odra stanowi także atrakcję turystyczną ze swoimi przystaniami na całej jej długości w województwie; począwszy od Bytomia Odrzańskiego, przez Nową Sól, Krosno Odrz., Cigacice, Słubice, aż do Kostrzyna n/Odrą i może być dla tych gmin źródłem dodatkowych atutów i dochodów.


Poprawa stanu Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) jest jednym z celów ustanowionego ustawą programu wieloletniego „ Program dla Odry 2006.” Program ten zakłada w szczególności przywrócenie III klasy żeglowności (głębokość 1,8 - 2,8 m, prześwit pod mostami i innymi przeszkodami 4,0 m) i zniesienie istniejących administracyjnych ograniczeń w określaniu terminów sezonu nawigacyjnego.

W ramach Programu celowe jest wypracowanie programu i realizacja odbudowy toru wodnego (ODW) na rzece, w ciągu najbliższych 10-20 lat, na całej jej długości począwszy od Gliwic. W pierwszej kolejności chodzi o przywrócenie żeglowności na odcinku Brzeg Dolny – ujście Nysy Łużyckiej, który w ciągu ostatnich dziesięcioleci ulegał stopniowej degradacji.


Brak na przeważającej długości rzeki tj. na odcinku Malczyce-Szczecin śluz, które mogą wpływać na poziom wody w rzece, uniemożliwiający transport barkami w okresach susz i podwyższonych stanów wód jest jednym z głównych problemów.


Odra stanowi przez porty w Świnoujściu i Szczecinie połączenie Skandynawii ze Śląskiem oraz może przyczynić się w dalszej perspektywie do połączenia z planowaną do rozbudowy drogą wodną o znaczeniu międzynarodowym Odra-Dunaj. Odra także poprzez kanały Odra–Havela i Odra-Sprewa stanowi dogodne połączenie z bardzo dobrze rozwiniętym systemem śródlądowych dróg wodnych zachodniej Europy.


Najważniejszym zadaniem jest więc jej pogłębienie, regulacja. Jeżeli te warunki będą spełnione to w wyniku tych działań nastąpi modernizacja istniejących portów przeładunkowych (w naszym województwie Kostrzyn nad Odrą, Cigacice), przewoźnicy powrócą na rzekę w celu realizacji zamówień.

Występuje także konieczność regulacji Odry granicznej , która opierać się ma na zabudowie regulacyjnej i ma doprowadzić do uzyskania średniej głębokości tranzytowej 1,80 m. Na odcinku Odry granicznej powinny być zlikwidowane miejsca limitujące przepływ wody. Zadania te są ściśle powiązane także z bezpieczeństwem powodziowym terenów nadrzecznych.


Odra, jako droga wodna wraz z drogami transportu lądowego jest elementem wspólnej inicjatywy kilku regionów Europy utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC ROUTE65). Jest to ważne dla województwa lubuskiego gdyż Korytarz jw. przechodzi przez nasz region.

Odra płynąca przez woj. lubuskie spełnia parametry II klasy. Bez jej modernizacji i poprawy żeglowności droga wodna ulegnie dalszej degradacji, gdyż oznacza to że przez większą część roku żegluga barkami i innymi dużymi jednostkami po ODW jest niemożliwa.


Odcinek Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej, oraz odcinek Odry Granicznej znajdujący się na terenie naszego regionu, wymagający wykonania wielu zadań wynikających ze złego stanu budowli regulacyjnych; jest więc jednym z zadań jakie samorząd województwa lubuskiego widzi jako zasadnicze dla rozwoju transportu wodnego śródlądowego.

Bariery utrudniające transport wodny to także duża zmienność warunków żeglowności spowodowana niskimi lub wysokimi stanami wód, zamgleniami, zlodzeniami.


Samorząd Województwa Lubuskiego wspólnie z innymi samorządami województw podpisał memoriał w sprawie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji AGN (o śródlądowych drogach wodnych) , której Rząd RP dotąd nie podpisał (jedną z przyczyn jest będące konsekwencją jej podpisania zobowiązanie państwa-sygnatariusza do zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg wodnych, którego Polska obecnie nie jest w stanie dotrzymać) Włączenie polskich dróg wodnych –szczególnie Odry – w europejski system dałoby szanse na przywrócenie ich walorów, rozwój regionu i gmin położonych wokół szlaków wodnych, jednak wymaga ogromnych działań rewitalizacyjnych związanych z dużymi nakładami finansowymi.


Zadanie utrzymania odpowiedniego stanu technicznego ODW leży w kompetencjach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej działającego poprzez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, zarządców torów wodnych (administracja rządowa), który podlega Ministrowi Środowiska.


Zmiany organizacyjne w resortach – przekazanie z Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Infrastruktury zadań związanych z zarządzaniem wodami - być może przyczyniłoby się do większego zainteresowania rzekami jako drogami wodnymi, a nie tylko zachowaniem rzek (ochrona środowiska) w stanie naturalnym uniemożliwiającym żeglugę.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Transport wodny na odrze iconTransport wodny śródlądowy w Anglii (sieć kanałów, zagadnienia techniczne, wpływ na rynki wewnętrzne)

Transport wodny na odrze iconWoda jako podstawowy związek dzięki któremu istnieje życie na Ziemi, wykorzystywana jest przez człowieka w wielu dziedzinach życia np.: Transport wodny

Transport wodny na odrze iconAby zapewnić do końca programu przesunięcie przyrostu międzynarodowego drogowego transportu towarowego, mierzonego w tonokilometrach, na krótkodystansowy transport morski, kolejowy I wodny śródlądowy lub łączony sposób transportu, w którym odcinek transportu drogowego byłby możliwie najkrótszy

Transport wodny na odrze iconZamierzenia Stowarzyszenia Teraz Odra dla rewitalizacji żeglugi na Odrze

Transport wodny na odrze iconRozwój turystyki wodnej na Odrze – nowe obszary działalności gospodarczej

Transport wodny na odrze iconLondon Visual Impairment Forum’s Response to London Assembly’s Transport Committee’s Accessibility of London’s Transport Network

Transport wodny na odrze iconRoztwór wodny zawiera jony: K

Transport wodny na odrze iconSpływów kajakowych "Akcja Lato Tramwaj Wodny 2011"

Transport wodny na odrze iconKontroli zakładu budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie

Transport wodny na odrze iconKonkurs fotograficzny „szlak wodny im. Króla stefana batorego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom