Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe
Pobierz 117.42 Kb.
NazwaProblemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe
Data konwersji19.11.2012
Rozmiar117.42 Kb.
TypDokumentacja
dr inż. Bogusław Maludziński


Problemy odpowietrzania

Automatyczne odpowietrzniki pływakowe


W instalacji centralnego ogrzewania wypełnionej wodą występuje gaz nazywany potocznie powietrzem. Pozostańmy i my przy tym określeniu. Skąd ono się tam bierze?

- przy napełnianiu urządzenia mogą pozostać resztki powietrza w różnych zakamarkach,

- powietrze jest rozpuszczone w wodzie, a przy podgrzewaniu wydziela się z niej,

- przy korozji wzrasta ilość CO2,

- wydziela się wodór powstający w czasie chemicznej reakcji wody i żelaza.

Efektami występowania powietrza w urządzeniach grzewczych są następujące zjawiska: szumy w grzejnikach, powstawanie korozji w przewodach, zapowietrzanie się grzejników, przedwczesne zużywanie się części pomp cyrkulacyjnych na skutek występowania zjawiska kawitacji.

Aby usunąć te wszystkie niedogodności należy dążyć do całkowitego wypełnienia instalacji wodą i nie uzupełniania jej w czasie całego sezonu grzewczego. Każda dawka świeżej wody wpływa na trwałość instalacji, z powodu wprowadzania nowego tlenu do instalacji. Ciągłe uzupełnianie ubytków wody instalacyjnej z systemów c.o. Wody nie uzdatnionej, lub częściowo zdemineralizowanej oraz zawierającej gazy powoduje obok wprowadzenia powietrza także zwiększenie korozyjności czynnika grzewczego i zarastanie instalacji kamieniem. Ocenia się, że z tych powodów okres użytkowania instalacji jest skrócony o połowę oraz wiąże się z tym większość stanów awaryjnych.

Najczęściej powodem ubytku wody jest:

- odparowanie i wycieki przez dławnice pomp obiegowych,

- odparowanie wody w naczyniu wzbiorczym,

- ubytki wody przy odpowietrzaniu instalacji przez zbiornik odpowietrzający,

- opróżnianie instalacji z wody (poawaryjne).

Instalacje, w których występuje ubytek wody nie powinny być wyposażane w zawory termostatyczne. Szczególnie przy instalacjach typu mieszanego, gdy występuje obok siebie miedź i stal musimy pamiętać, aby instalacja była typu zamkniętego zabezpieczona zamkniętym przeponowym naczyniem wzbiorczym, bez możliwości kontaktowania się wody ją wypełniającej z powietrzem zewnętrznym.

Ilość gazów rozpuszczonych w wodzie zależy od temperatury i ciśnienia. Podczas podgrzewania wody następuje ich wydzielanie w formie pęcherzyków. Należy brać pod uwagę zjawisko odwrotne, o ile powietrze nie zostanie całkowicie usunięte, proces może ulec odwróceniu, tzn. przy ochłodzeniu wody powietrze zostanie ponownie wchłonięte.

W napełnionej instalacji, przy ciśnieniu 1 bara i temp. 10oC znajduje się w 1m3 wody 43 litry powietrza. Przy podgrzewaniu wzrasta ciśnienie i przy 80oC i ciśnieniu 1.5 Bara, woda może zawierać jeszcze 27 litrów rozpuszczonego powietrza (w 1 m3), jak łatwo obliczyć przy podgrzaniu o 70 K, wydzieliło się 16 litrów powietrza z 1 m3 wody. Powietrze zostaje usunięte przede wszystkim w najbardziej gorącym miejscu instalacji tj. kotle. W przypadku nie usunięcia go zostanie ono wprowadzone w postaci małych pęcherzyków znajdujących się w wodzie do grzejników, gdzie utworzą poduszkę powietrzną. Można ją usunąć poprzez zawory odpowietrzające umieszczone w najwyższych miejscach w okolicy grzejników. Im większa pojemność zładu (całej instalacji) tym większa ilość powietrza w instalacji do usunięcia. Przewag_ maj_ wówczas instalacje cechujące się małą ilością wody, jak np. z grzejnikami typu CONVECTOR. W urządzeniu grzewczym domku jednorodzinnego ilość odprowadzanego powietrza przy ogrzewaniu w ciągu pierwszej godziny wynosi do 2 l/min, a następnie zmniejsza się do 1 l/min, a nawet mniej. Jak wykazały badania tworzenie się pęcherzyków powietrza w rurach uzależniona jest od szybkości przepływu wody i jej temp.

Powietrze jest wydzielane w najgorszej części urządzenia. Na skutek znacznej różnicy ciężarów właściwych wody i powietrza tworzą się naturalne ruchy pęcherzyków wydostających się poprzez lustro wody. Bezpośrednio za kotłem należy zainstalować separator powietrza, który będzie je wyłapywać i odprowadza_ poprzez automatyczny odpowietrznik. Separator, który posiada rozszerzony przekrój powoduje zmniejszenie szybkości przepływu wody i zbieranie się powietrza w jego górnej części. Wskazane jest umieszczenie separatora na odcinku poziomym pomiędzy odcinkami o długości 1m, w celu poprawienia zdolności odpowietrzania. Separatory współpracują bezpośrednio z montowanymi na nich samoczynnymi odpowietrznikami. Zainstalowanie odpowietrznika, czy butelki powietrznej czy te_ odpowietrzanie bezpośrednio przy wlocie nie przynosi efektów.

Nowoczesna instalacja, aby sprawnie pracowała musi poradzić sobie z odprowadzeniem powietrza. Służą do tego celu odpowietrzniki ręczne, samoczynne odpowietrzniki z pęczniejącą uszczelką lub automatyczne zawory odpowietrzające. Rozdzielenie wody i powietrza nie jest skomplikowane, ze względu na ich duże różnice w ciężarze właściwym. Przy napełnianiu instalacji (powinno by_ powolne) występuje wypieranie powietrza poprzez zainstalowane zawory odpowietrzające. Przy prawidłowym zainstalowaniu zaworów cała ilość powietrza będącego w stanie wolnym zostanie przez nie wyparta. Należy trzymać się zasady lepiej o jeden zawór odpowietrzający więcej niż jeden za mało.

Odpowietrzniki ręczne zaworowe działają najczęściej jako zawory iglicowe uruchamiane za pomoc_ specjalnego kluczyka przez instalatora. Montowane mogą być w obudowy zaworów odcinających poszczególne odcinki (np. piony) instalacji lub przy grzejnikach. Przykładem stosowania tych odpowietrzników s_ grzejniki firmy CONVEKTOR GK, gdzie odpowietrzniki te są montowane na gałązkach oraz GP i COMPACT, w których odpowietrzniki wbudowane s_ w sam grzejnik.

Zasada działania samoczynnych odpowietrzników z pęczniejącą uszczelką polega na zastosowaniu uszczelki, która w stanie suchym pozwala na ujęcie powietrza przez miniaturowy zawór. Po namoczeniu uszczelka pęcznieje i nie pozwala na wypływ wody.

Automatyczne zawory odpowietrzająco-napowietrzające wyposażone są w pływak umieszczony w cylindrycznym korpusie. W czasie napełniania układu c.o. woda powoduje wypór powietrza przez dysze do atmosfery. Wzrastający poziom wody w obudowie podnosi pływak, dzięki czemu umocowana na ramieniu pływaka uszczelka gumowa naciska na otworek w pokrywie i dzięki temu zapobiega wydostaniu się wody na zewnątrz podczas odpowietrzania. W przypadku obniżenia się poziomu wody w instalacji lub działającego podciśnienia, pływak obniża się wraz z poziomem wody powodując uruchomienie dźwigni, a ta z kolei odsuonięcie dyszy wylotowej i umożliwienie napełnienia instalacji. Większość automatycznych zaworów odpowietrzających połączona jest z instalacją za pomocą zaworu sprężynowego. Umożliwia on wykręcenie automatu podczas pracy instalacji. Czynność tą należy wykonywać szybko. Zalecane jest instalowanie sprężynowych zaworów przed każdym odpowietrznikiem, aby uniknąć spuszczania wody podczas instalowania i konserwacji.

Zastosowanie odpowietrzników pozwala na wyeliminowanie rur i naczyń odpowietrzających oraz zaoszczędzenie robocizny i materiałów w granicach 30 - 50%.

W tabeli zestawiono najczęściej spotykane odpowietrzniki podając pewne wielkości charakterystyczne. Mamy nadzieje, że pomogą one wybrać odpowiedni typ odpowietrznika.


PRODUCENT

RBM

Zak_.Pr-Wdr.

TACO

HONEYWELL

Typ

VASASETTE

VASA

VASADUE

Fig.R

SMAY

Taco

Hy-Vent

Taco-Vent

EA 122

Rozwiązanie konstr.

pływak

pływak

pływak

śruba

pływak

pływak

higr. tarcza

pływak

max. [toC]

110

110

110

110

100

115

b.d.

110

max. ciśnienie[bar]

8

6

6

6

6

10

b.d.

6

max. przep. [l/min]

przy 2 bary

przy 6 bar


67

132


35

43


35

43
15

20


10

28


53

105

śr.króćca

3/4"

3/8,1/2

3/4"

3/8"

1/8,1/4

3/8"

3/8"

1/8, 3/8"

1/2"

3/8"

mat.korpusu

stop Cu

stop Cu

stop Cu

stop Cu

tw.szt.

stop

stop

tw.szt.

mat. pływaka

propylen

propylen

propylen
tw.szt.

tw.szt.

tw.szt.

tw.szt.

figura montażowa

pion

pion

pion

dowolna

pion

pion

dowolna

pion

wymiary

154/118/55

104,107,

108/47.5

70/41

26.5/17.5

90/48

74/35

30/15

113/48PRODUCENT

MTR-INTERMES

DANFOSS

SYR

INSTALFITTINGS

Typ

Intervent IV 10

Minivent

MV

Microvent

MKV/R

Microvent

MKL/R

003L0195

62

63
Rozwi_zanie konstr.

pływak

pływak

pływak

pływak

pływak

pływak

pływak

pływak

max. [toC]

110

115

110

110
120

140

110

max. ciśnienie[bar]

10

12

10

10
10

10

8

max. przep. [l/min]

przy 2 bary

przy 6 bar


12

31


15

37


16

32


17

4045

105

śr. króćca

R3/8"

R1/4,3/8,

1/2"

R3/8"

R3/8"

R3/8, 1/2"

G3/8E

G1/2"

M3/8"

mat.korpusu

MS 58

MS 58

MS 58

MS 58
MS 58

MS 58

Mosi_dz

mat.p_ywaka

tw.szt.

tw.szt.

tw.szt.

tw.szt.
tw.szt

szkło

polipropylen

figura montażowa

pion

pion

pion

pion
pion

pion

pion

wymiary

68/43

75/49

65/42

54/42
106/42

168/47


Powietrze w instalacjach c.o.

Powietrze do instalacji centralnego ogrzewania może przenikać wieloma drogami: podczas jej napełniania; w postaci zawartych w wodzie pęcherzy i mikropęcherzy; jako powietrze rozpuszczone w wodzie; może przedostawać się przez ścianki rur tworzywowych, nieszczelne dławnice pomp, i zaworów.

Jak właściwie napełniać instalację

Napełnianie zładu c.o. powinno się wykonywać przewodami:

- powrotnymi, jeśli jest rozdział górny,

- powrotnymi i częściowo zasilającymi w instalacjach z rozdziałem dolnym. Jednocześnie należy odpowietrzać instalację w najwyższym punktach i w miejscach niekorzystnie położonych, jak: grzejniki, rozdzielacze, naczynia wzbiorcze, itp. Instalację c.o. należy napełniać z odpowiednią prędkością. Zbyt szybkie napełnianie zładu prowadzi do powstania pęcherzy powietrznych.

Powietrze zawarte w wodzie

Układy c.o. podłączone do miejskiej sieci cieplnej napełniane są zwykle wodą odpowiednio spreparowaną. Woda taka oprócz procesów demineralizacyjnych w kolumnach jonitowych poddawana jest korekcie pH, jak też pozbawiana jest gazów w odgazowywaczach termicznych.

Inaczej jest w układach napełnianych wodą wodociągową. Niezależnie od typu ujęcia (powierzchniowe, głębinowe) woda zawiera mniejsze lub większe ilości rozpuszczonych gazów, jak: dwutlenek węgla, azot, tlen, a nawet wodór czy metan. Rozpuszczalność gazów w wodzie zgodnie z prawem Henry’ego, zależy od ciśnienia i temperatury.

Im wyższe ciśnienie, tym rozpuszczalność gazów rośnie i odwrotnie, im większa temperatura, tym ich rozpuszczalność spada. Temperatura ma znacznie większy wpływ na rozpuszczalność gazów w wodzie niż ciśnienie. Wzrost temperatury powoduje np. zmniejszenie się rozpuszczalności dwutlenku węgla w wodzie, tym samym zachwianie równowagi weglanowo-wapniowej i rozpad kwaśnych węglanów wapnia i magnezu zgodnie z reakcjami:

Produktem rozpadu są nierozpuszczalne w wodzie węglany wapnia, magnezu i wolny dwutlenek węgla, który gromadzi się zwykle w postaci mikropęcherzy na powierzchni wymiany ciepła, jak: ścianki kotłów czy wymienników ciepła. Porywany następnie przez przepływającą wodę przenoszony jest do dalszych części instalacji, gdzie w sprzyjających warunkach (spadek temperatury wody) może ponownie ulec rozpuszczeniu. Jednak w najwyższych punktach instalacji z uwagi na spadek ciśnienia prawie zawsze przechodzi w fazę gazową.

Wydzielanie się dwutlenku z wody wodociągowej w instalacji c.o. jest procesem niepożądanym. Może być on, bowiem agresywny korozyjnie, bo łatwo łączy się z wodą tworząc kwas węglowy. Usunięcie w porę gazowego CO2 zabezpiecza instalację c.o. przed korozją.

Dyfuzja

Przenikanie powietrza do instalacji zachodzi najintensywniej w rurach polietylenowych. Sieć wiązań występująca w tym materiale jest na tyle gęsta, że nie dopuszcza do przenikania cząsteczek wody, jednak jest zbyt słabą barierą dla znacznie mniejszych cząsteczek powietrza. Z tego powodu w instalacjach c.o. należy stosować rury PE z osłoną antydyfuzyjną lub rury PE wielowarstwowe. Rury z osłoną antydyfuzyjną mają charakterystyczny połysk i nieco większą średnicę (średnio o 0,2 mm) szybkość dyfuzji powietrza w rurach PE zależy od temperatury i stopnia nasycenia wody tlenem. W praktyce dyfuzji należy najbardziej obawiać się w układach ogrzewania podłogowego, zarówno ze względu na niskie parametry wody w instalacji, jak i dużą liczbę przewodów.

Nieszczelność pomp

Zasysanie powietrza przez pompę obiegową może pojawić się na pompie dławnicowej, po jej ssawnej stronie. Występujące w tym miejscu spadek ciśnienia działa ja eżektor, powoduje zasysanie powietrza z pomieszczenia do instalacji.

Skutki zapowietrzania instalacji

Faza gazowa w układach centralnego ogrzewania i instalacjach chłodniczych prowadzi do szeregu zakłóceń w pracy zładu, a w skrajnych przypadkach nawet do jego awarii.

Powietrze w instalacji c.o. powoduje:

  • zmniejszenie wymiany ciepła w grzejnikach,

  • spadek efektywności wymiany ciepła w wymiennikach ciepła i kotłach,

  • powstawanie szumów w instalacji,

  • zwiększone zagrożenie korozją w grzejnikach i przewodach,

  • możliwość szybkiego uszkodzenia pompy obiegowej.

Szumy w instalacji

Hałas w pracy instalacji grzewczej wywołany jest głównie przez pęcherze powietrzne, które przemieszczając się z dużą prędkością, powodują uderzenie hydrauliczne słyszalne przez użytkownika jako charakterystyczny stukot.

Jeśli w wodzie krążącej w instalacji jest duża ilość rozpuszczonego powietrza w najwyższych punktach instalacji może wystąpić zjawisko kawitacji na zaworach grzejnikowych. W czasie przymykania zaworu, opór przepływu stawiany przez zawór jest na tyle duży, że powoduje wydzielenie się fazy gazowej. Gaz w postaci drobnych pęcherzyków przesuwa się wtedy z dużą prędkością uderzając o ścianki zaworu i grzejnika.

Kawitacyjne działanie pomp

Jeśli woda nasycona jest powietrzem, spadek ciśnienia na ssaniu pompy obiegowej może krótkotrwale wywołać powstawanie fazy gazowej. Pęcherzyki gazu stanowią wtedy poważne zagrożenie dla wirnika pompy. Mogą też przyspieszać zużyci łożysk.

Korozyjne zagrożenie grzejników

Jeśli z grzejnika w porę nie zostanie usunięta faza gazowa, utworzą się w nim dwie strefy: w górnej części będzie powietrze w dolnej – woda grzejna. Na połączeniu tych stref, na tzw. „linii wodnej” powstanie strefa nierównomiernego natlenienia, w której bardzo szybko może dojść do procesów korozyjnych (utworzenie obszarów anodowych i katodowych powodujących przepływ jonów), dodatkowo potęgowanych przez naprężenia termiczne. Reakcja żelaza z tlenem i wodą jest następująca:Powstający tlenek żelazowy (II) jest związkiem rozpuszczalnym w wodzie, jednak pod wpływem tlenu może dalej dysocjować, tworząc wodorotlenek żelazowy (III):Związek ten ma bardzo niską rozpuszczalność w wodzie, dlatego wytrąca się na powierzchni grzejników w postaci brunatnego osadu, stając się początkiem ogniw korozyjnych.

ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

Zgodnie z normą PN –91/B-02420 instalacje centralnego ogrzewania, jak również instalacje chłodzące pracujące w systemie zamkniętym powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające usunięcie powietrza ze zładu, tak w czasie ich napełniania, jak i normalnej pracy.


Odpowietrzniki ręczne

Zawory odpowietrzające ręczne reguluje się śrubokrętem, kluczem lub pokrętłem ręcznym.

Charakteryzują się niewielkimi wymiarami i łatwością obsługi. Można je montować w każdej pozycji. Z uwagi na małą wydajność nadają się głównie do miejscowego odpowietrzania pojedynczych grzejników, rozdzielaczy, itp.

Zawór odpowietrzający R 66/2
z ręczny pokrętłem cechuje mała średnica gwintu .

Zawór ten może być, więc stosowany zamiennie z kurkami spustowymi w zaworach przelotowych.

Korki odpowietrzające
dostępne są w dwóch wykonaniach:

  • R 90 – z możliwością ustawienia utworu wylotowego

  • R 91 – z otworem wylotowym stałym

Wszystkie powyższe rozwiązania, proponowane przez firmę Giacomini, przystosowane są do pracy pod ciśnieniem roboczym do 14bar i w temperaturze do 120 oC.

Firma HERZ oferuje własnej konstrukcji ręczny zawór odpowietrzający, zintegrowany z korpusem zaworu grzejnikowego. Odpowietrznik ten przeznaczony jest do korpusu zaworu w wykonaniu kątowym do grzejników zasilanych od dołu.

Odpowietrzniki automatyczne

W odróżnieniu od ręcznych, odpowietrzniki automatyczne działają samoczynnie dzięki wbudowanym zamknięciom pływakowym. Są czułe na zanieczyszczenia zawarte w wodzie instalacyjnej, dlatego należy okresowo je konserwować.

W zależności od typu, odpowietrzniki automatyczne mogą być montowane:

  • pionowo (zawory odpowietrzające pionowe),

  • poziomo (zawory odpowietrzające poziome).

Wydajność odpowietrzników automatycznych nazwana jest zdolnością wydmuchową i zależy od średnicy wylotowej zaworu oraz nadciśnienia panującego w miejscu przyłączenia odpowietrznika.
Zasada działania

Zdecydowana większość oferowanych na rynku odpowietrzników automatycznych ma podobną budowę i zasadę działania. W każdym z nich wyróżnić można: mosiężny korpus, pływak, zawór pływakowy (wydmuchowy).W zapowietrzonej instalacji korpus odpowietrznika wypełniony jest powietrzem, tym samym pływak opada pod własnym ciężarem i otwiera zawór pływakowy. Otwarcie zaworu powoduje usunięcie fazy gazowej przez ciśnienie wody, po czym pływak ponownie unosi się do góry automatycznie zamykając zawór.

Przegląd konstrukcji

W ofercie firmy Giacomini są trzy typy odpowietrzników automatycznych

R 88 – do montażu pionowego,małe wymiary (wysokość z gwintem – 52 mm).Ma gwint przyłączeniowy zewnętrzny .

Może być montowany bezpośrednio na instalacji lub wraz z zaworem zwrotnym R 160.
Możliwy jest wtedy demontaż odpowietrznika bez spuszczania wody z instalacji.

R 99 – w odróżnieniu od modelu R 88 – ma przed otworem wylotowym specjalną płytkę z labiryntowym odprowadzeniem powietrza.Rozwiązanie takie uniemożliwia przedostanie się wody na zewnątrz zaworu. Model ten oferowany jest w dwóch wariantach jako: R 99 – bez zaworu zwrotnego i R 99/1 – z zaworem zwrotnym.

R 200 – do montażu poziomego,
dostępny w wykonaniu .

Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby element odpowietrzający znalazł się u góry korka. Pływak nie jest tutaj w zamkniętej obudowie, ale bezpośrednio zamocowany w grzejniku.

Firma FLEMCO oferuje dwa typy odpowietrzników automatycznych:

Flexvent – odpowietrznik o bardzo małej średnicy korpusu (32mm).Dostępny w wykonaniu prostym o kątowym (Flexvent H – do montażu w grzejnikach), z automatycznym zaworem zwrotnym lub bez.


Układ mechanicznej dźwigni obejmuje w sposób nieckowaty zawór wydmuchowy, dzięki czemu dobrze jest on chroniony przed zanieczyszczeniem. W stanie zamkniętym rys. 2 przed dźwignią znajduje się zapas powietrza, wrażliwe więc na wodę elementy zaworu są zawsze suche i nie mają z nią styczności. Odpowietrzniki te uruchamiane są przez pokręcenie czerwonej dźwigni o jeden obrót.

Flexvent Super – odpowietrznik o stożkowym korpusie i stosunkowo wysokim korpusie (119mm).Uzyskuje się dzięki emu dużą odległość pomiędzy powierzchnią wody i zaworem wydmuchowym, co wyklucza zanieczyszczenie zaworu. Model powyższy ma dużą wydajność (średnio pięciokrotnie większą od Flexvent): pod ciśnieniem 2 bar, zdolność wydmuchowa wynosi aż 4000l/h. Nadaje się więc do odpowietrzania szczególnie niekorzystnie położonych części zładu.

Firma HONEYWELL oferuje odpowietrznik automatyczny EA 122 z odmiennie rozwiązanym zaworem stopowym.W celu konserwacji odpowietrznika wystarczy przekręcić korpus zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do pokrycia się symbolu na korpusie ze znacznikiem kreskowym.Odpowietrznik wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, może pracować w temperaturze do 110oC, pod ciśnieniem max 6 bar.

Zasada montażu odpowietrzników...

Jeśli odpowietrznik nie ma w swojej konstrukcji zaworu odcinającego, należy przed nim zamontować zawór stopowy.

Odpowietrznik powinien być zainstalowany w miejscu ogólnie dostępnym. Jeśli miejsce montażu wypada za płytą gipsowo – kartonową lub za inną ścianką osłonową, trzeba zamontować drzwiczki rewizyjne.

... na grzejnikach

Grzejniki odpowietrza się przez korki odpowietrzające o odpowiedniej średnicy lub zawory odpowietrzające wbudowane w zawory grzejnikowe. Odpowietrzać należy przede wszystkim grzejniki zasilane od podłogowo w układach rozdzielaczowych, zalistwowych i pętlicowych jedno – dwururowych. Grzejniki zasilane z boku o przyłączone do pionu mogą być odpowietrzane poprzez gałązki grzejnikowe. Należy wtedy pamiętać o wykonaniu gałązki zasilającej ze spadkiem od pionu do grzejnika a powrotnej – od grzejnika do pionu. Spadek ten powinien wynieść minimum 2%. Aby możliwe było właściwe odpowietrzanie grzejnika, powinien być on zamontowany poziomo.

... na rozdzielaczach

Odpowietrzać należy zarówno rozdzielacz zasilający, jak i powrotny. Z uwagi na ograniczone miejsce w szafce rozdzielaczowej, zaleca się stosować odpowietrzniki automatyczne z wbudowanym zaworem stopowym. Odpowietrznik może być przy tym zamontowany bezpośrednio w rozdzielaczu lub w przyłączu rozdzielaczowym.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconWprowadzenie Sterowanie automatyczne

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconAutomatyczne tworzenie pliku z punktami niwelety na podstawie projektów drogi utworzonych w autacad I maicrostation

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconWykh 6 Skrypty typu JavaScript Zmiana komunikatu w pasku przeglądarki, automatyczne pokazywanie daty

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconAutomatyczne śledzenie ostrości oraz Magiczne Filtry akcentują wybrane motywy wprowadzające odbiorcę w unikalny świat

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconProblemy I Sposoby Zbierania Wymagań Dla Systemu Problemy przy wydobywaniu wymagań

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconĆwiczenie 7 utwórz w poniższym dokumencie automatyczne spisy treści I spisy dla obiektów w nim się znajdujących

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconI Nazwę Firmy na odpowiednie wartości dla tego dokumentu. Po zamknięciu okna dialogowego, automatyczne pole mogą zostać zaktualizowane poprzez wybranie Edycja

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconWybrane problemy z historii kultury (Problemy kultury antycznej)

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconZgodnie z zasadami określonymi poniżej zainstalowanie oprogramowania oznacza również zgodę licencjobiorcy na przekazywanie za pośrednictwem internetu określonych standardowych informacji o komputerze, a także na automatyczne pobieranie I instalowanie aktualizacji na jego komputerze

Problemy odpowietrzania Automatyczne odpowietrzniki pływakowe iconKtóry podejmuję domaga się pewnego doprecyzowania. Problemy związane z integracją I globalizacją to dzisiaj tematyka bardzo aktualna. Te problemy są w centrum zainteresowania opinii publicznej. W związku z tym wiele się dzieje I powstaje czasem wiele emocji. W niniejszym wykładzie chodzi mi o dotkni

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom