Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r
Pobierz 217.08 Kb.
NazwaUrszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r
strona2/4
Data konwersji07.09.2012
Rozmiar217.08 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

2.1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. ADAMCZYK, Stanisław Józef: The heritage trail of the Świętokrzyski Region Jews // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - 2006, z. 24 , s. 225-257
 1. BANASIEWICZ-OSSOWSKA, Ewa: Między dwoma światami : Żydzi w polskiej kulturze ludowej. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2007. – 256 s. – (Prace i Materiały Etnograficzne ; t. 35)
 1. BAUER, Yehuda: Nowogródek – historia Sztetla // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 87-113
 1. BISKUP, Radosław: Żydzi w historii prawobrzeżnej Warszawy / Aleksandra Michalec // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 2, s. 39-46
 1. CZUBASZEK, Krzysztof: Z dziejów społeczności żydowskiej w Łukowie. – Łuków : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, 2007. – 56 s. – (Zeszyty Łukowskie ; 19)
 1. DIALOG dla przyszłości : ten inny w pamięci zbiorowej / Konferencja „Dialog dla przyszłości. Ten Inny w pamięci zbiorowej” Sandomierz, 30 listopada 2007 r. – Sandomierz : LGD Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, 2007. – 189 s.
 1. DZIERŻONIÓW – wiek miniony : materiały pokonferencyjne / pod red. Sebastiana Figarskiego i Tomasza Przerwy. – Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. – 350 s.

M.in. historia społeczności żydowskiej Dzierżoniowa.


 1. GRABARZ. Piotr: Historia Żydów w Polsce : zarys zagadnienia // Studia Judaica Ostroviensia. – 2007, t. 1, s. 27-46
 1. HEARST, David: Łódź na fali // Forum. – 2006, nr 46

Tragiczna historia łódzkiej społeczności żydowskiej.


 1. JEROZOLIMA Królestwa Polskiego : opowieść o żydowskim Lublinie = The Jerusalem of the Kingdom of Poland : the story of the Jewish Lublin / [koncepcja albumu, dobór zdjęć i red. Leszek Dulik, Waldemar Golec ; autor tekstu Konrad Zieliński]. – Lublin : Ad Rem, 2007. – 21, [103] s.
 1. KOTOWSKI, Robert: Obraz Żyda w społeczności małomiasteczkowej na przykładzie Sandomierza // Dialog dla przyszłości. Ten inny w pamięci zbiorowej. – Sandomierz, 2007. - S. 25-33
 1. KRZYK, Józef: Dawid wygrał z Goliatem w Gliwicach // Gazeta Wyborcza-Katowice. – 2006, nr 292

Żydzi gliwiccy.


 1. KUŚ, Kamil Bolesław: Zachować dziedzictwo. – Rec.: Żydzi gliwiccy. Gliwice, 2006 // Znak. – 2007, nr 1
 1. LIPIŃSKA, Elżbieta: jej winą było to, że urodziła się Żydówką // Głos Szczeciński. – 2006, nr 268

Historia Marion Samuel, dziewczynki urodzonej w Choszcznie, która zginęła w Oświęcimiu.


 1. MIĘDZY monarchiami // Gazeta Wyborcza-Katowice. – 2006, nr 257, s. 15

M.in. społeczność żydowska w wielokulturowym Bielsku-Białej.


 1. MITSEL, Misha: JOINT a problemy edukacji żydowskiej w przedwojennym Wilnie // Midrasz. – 2007, nr 10(126, s. 24-26
 1. NIJAKOWSKI, Lech: Fotografia z żydowskim bratem. - Rec.: Pod tym samym niebem : krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich / Stefan Bratkowski. – Warszawa, 2006 // Nowe Książki. – 2007, nr 1
 1. NOIŃSKI, Emil: Legaty Szulima Sznajdmana dla synagogi w Kałuszynie : nieznane źródło do dziejów Żydów kałuszyńskich w XIX wieku // Rocznik Kałuszyński. – 2006, z. 6, s. 53-58
 1. POD wspólnym niebem // Tygodnik Nadwiślański. – 2006, nr 47

Żydzi w Staszowie.


 1. RADZIK, Tadeusz: Stosunki polsko-żydowskie w XX w. // Dialog dla przyszłości. Ten inny w pamięci zbiorowej. – Sandomierz, 2007. - S. 13-23
 1. WŁODARCZYK, Tamara: Dzieje społeczności żydowskiej w Kłodzku w XIX-X w. / Ignacy Einhorn, Tomasz Jamróg. – Warszawa : Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, 2006. – 151 s.
 1. WŁODARCZYK, Tamara: Przewodnik po świecie kłodzkich Żydów = Wegweiser durch die Welt der Glatzer Juden / Anna Juraschek, Sonia Kierkowska. – Krzyżowa : Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, 2007. – 48 s.
 1. RABKIN, Yakov M.: W imię tory : Żydzi przeciwko syjonizmowi / przeł. Łukasz Brzeziński. – Warszawa : Dialog, 2007. – 311 s.
 1. SKWARA, Marian: Pruszkowscy Żydzi : sześć dekad zamkniętych zagładą. – Pruszków : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza, 2007. – 269 s.
 1. ŻYDZI oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku / pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego ; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. – Warszawa : DiG, 2007. – 526 s.2.2. DO ROKU 1918


 1. DATNER, Helena: Ta i tamta strona : żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2007. – 341 s.
 1. DUNIN-WĄSOWICZ, Krzysztof: Demonstracja na placu Grzybowskim 13 XI 1904 roku // Midrasz, - 2007, nr 11(127), s. 9-11

Z udziałem robotników żydowskich, członków PPS.


 1. KAZUSEK, Szymon: Chrześcijanie i Żydzi w handlu siedemnastowiecznego Krakowa : wybrane aspekty współpracy gospodarczej // Dialog dla przyszłości. Ten inny w pamięci zbiorowej. – Sandomierz, 2007. - S. 101-113
 1. KUBICKI, Radosław: Stosunki polsko-żydowskie w miasteczkach polskich w XVI-XVIII w. na przykładzie Opatowa // Dialog dla przyszłości. Ten inny w pamięci zbiorowej. – Sandomierz, 2007. - S. 115-122
 1. MAŁŻEŃSTWO z rozsądku? : Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej / pod red. Marcina Wodzińskiego i Anny Michałowskiej-Mycielskiej. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 157 s. – (Bibliotheca Judaica ; 2)
 1. ŚLESZYŃSKI, Kamil: Struktura narodowościowa i wyznaniowa Zabłudowa w XVII wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczny. – 2007, nr 28

Także społeczność żydowska.


 1. TRACZYK, Waldemar: Historia gminy żydowskiej w ostrowie Wielkopolskim (część 1 – wiek XVIII) // Studia Judaica Ostroviensia. – 2007, t. 1, s. 51-70
 1. ULJASZ, Adrian: Żydzi Zamojszczyzny na przełomie wieków. – Rec.: Żydzi Zamojszczyzny 1864-1915 / Joanna Janicka. – Lublin : Norbertinum, 2007 // Midrasz, - 2007, nr 11(127), s. 3-5
 1. WITKOWSKI, Sławomir: Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu : z uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego. – Olkusz : {Firma Neon – Marek Kluczewski, Dariusz Krawczyk], 2007. – 78 s.2.3. OKRES MIĘDZYWOJENNY


 1. BURAS, Dariusz, : Ruch spółdzielczy wśród ludności żydowskiej Kielc w latach 1918-1939 // Studia Kieleckie. Seria Historyczna. -2006, nr 5, s. 57-64
 1. KELLMAN, Ellen: Feminizm i literatura : rola Chany Blanksztejn w międzywojennym Wilnie / z ang. przeł. Małgorzata Bakalarz // Midrasz. – 2007, nr 10(126), s. 27-36

Działalność społeczna, edukacyjna, pisarska Chany Blanksztejn.


 1. KOWALSKI, Ireneusz: Chrześcijańsko-żydowskie związki małżeńskie w Poznaniu w latach międzywojennych // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. – 2007, [T]. 8, s. 17-34
 1. LISIAK, Henryk: Recepcja myśli nazistowskiej w obozie narodowym w latach trzydziestych II Rzeczypospolitej // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. – 2007, [T.] 8, s. 35-42

Reakcja młodego pokolenia polskich „narodowców” na ruch nazistowski.


 1. LEMPERT, Izrael: Jerozolima diaspory / z ros. przeł. Bella Szwarcman-Czarnota // Midrasz. – 2007, nr 10(126), s. 10-14

Kultura, nauka, edukacja żydowska w Wilnie w okresie międzywojennym.


 1. PAWLAK, Janusz: Organizacje i stowarzyszenia żydowskie w Kutnie i powiecie kutnowskim w latach 1918-1939. Cz. 2 // Kutnowskie Zeszyty Regionalne. – 2006, t. 10, s. 337-348
 1. RÓŻAŃSKI, Przemysław: Stany Zjednoczone wobec kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1926-1935 // Dzieje Najnowsze. – 2007, nr 4, s. 165-197
 1. SAPIRSZTAJN, Welwel: Komunistyczny ruch w Kałuszynie // Rocznik Kałuszyński. – 2006, z. 6, s. 187-198

Fragm. książki "Seyfer Kalushin: geheylikt der horev gevorener kehile".


 1. SKUPIEŃ, Anna: Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1938. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2007. – 373 s. – (Wielkopolska. Historia, Społeczeństwo, Kultura ; 23)
 1. WEB, Marek: JIWO z Wilna rodem // Midrasz. – 2007, nr 10(126), s. 18-23

Historia powstania placówki naukowej, która stała się centrum badań nad językiem jidysz i jego rolą w życiu społeczności żydowskiej.


 1. ZANIM nastąpił Holokaust : rozmowa z Lucyną Filip […] autorką książki „Żydzi w Oświęcimiu 1918-1941” / rozm. Stanisław Bubin // Dziennik Zachodni. – 2007, nr 15


2.4. II WOJNA ŚWIATOWA


 1. BAŁDA, Waldemar: Bez winy, bez sensu // Tygodnik Podhalański.- 2006, nr 49

Obóz zagłady w Bełżcu.


 1. BARANOWSKA, Aneta: Żydzi włocławscy i ich zagłada 1939-1945. – Toruń, 2005. – Rec.: BIEŃKOWSKA Alicja // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. – 2006, t. 21, s. 190-192
 1. BENDER, Sara: Żydzi Chmielnika w czasie okupacji niemieckiej 1939-1943) // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 42-63
 1. Die CHRONIK des Gettos Lodz/Litzmannstadt 1941 / hrsg von Sascha Feuchert, Erwin Leibfried und Jörg Riecke. – Göttingen : Wallstein Verlag, 2007. – 463 s.
 1. Die CHRONIK des Gettos Lodz/Litzmannstadt 1942 / hrsg von Sascha Feuchert, Erwin Leibfried und Jörg Riecke. – Göttingen : Wallstein Verlag, 2007. – 832 s.
 1. Die CHRONIK des Gettos Lodz/Litzmannstadt 1943 / hrsg von Sascha Feuchert, Erwin Leibfried und Jörg Riecke. – Göttingen : Wallstein Verlag, 2007. – 783 s.
 1. Die CHRONIK des Gettos Lodz/Litzmannstadt 1944 / hrsg von Sascha Feuchert, Erwin Leibfried und Jörg Riecke. – Göttingen : Wallstein Verlag, 2007. – 527 s.
 1. Die CHRONIK des Gettos Lodz/Litzmannstadt : Suplemente und Anhang/ hrsg von Sascha Feuchert, Erwin Leibfried und Jörg Riecke. – Göttingen : Wallstein Verlag, 2007. – 448 s.
 1. DEAN, Martin: Gospodarka wyzysku: “warunki życia” w gettach na Kresach Wschodnich // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 114-131
 1. KOPÓWKA, Edward: Kamienie milczą – ja pamiętam = The stones are silent – I remember / Piotr Tołwiński. – Siedlce : Muzeum Regionalne, 2007. – 55 s.

Obóz zagłady w Treblince.


 1. KORNILUK, Marcin: Rocznica likwidacji getta // Głos Siemiatycz. - 2006, nr 45

Likwidacja siemiatyckiego getta 2 listopada 1942 roku.


 1. KAROLCZUK, Edward: Niegasnąca dyskusja o holokauście / Edward Karolczuk. // Dziś. - 2007, nr 4, s. 162-168
 1. KOSSOY, Edward: Żydowskie podziemie zbrojne w Palestynie i jego polskie powiązania // Zeszyty Historyczne. – 2006, z. 157, s. 62-100

Żydzi w Wojsku Polskim 1939-1945.


 1. MASSLSKI, Adam: Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Stanisław Meducki. – [Wyd.. 2 popr i uzup.]. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007. – 357 s.

Także zagłada ludności żydowskiej.


 1. NAMYSŁO, Aleksandra: Udział niemieckiej administracji rejencji katowickiej w procesie organizacji akcji wymiany Żydów na obywateli niemieckich w latach 1940-1944 // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 339-354
 1. NOIŃSKI, Emil: Likwidacja getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim w świetle relacji i wspomnień naocznych świadków // Rocznik Mińskomazowiecki. – 2006, z. 14, s. 75-83
 1. OLKUSZ: Zagłada i pamięć : dyskusja o ofiarach wojny i świadectwa ocalałych Żydów / pod red. Ireneusza Cieślika, Olgierda Dziechciarza i Krzysztofa Kocjana. – Olkusz : Olkuskie Stowarzyszenie Kulturalne „Brama”, 2007. – 324 s.
 1. ORZEŁ-WARGSKOG, Olga: Migawki z lubelskiego getta. – Rec.: Zagłada lubelskiego getta // Tadeusz Radzik. – Lublin, 2007 // Midrasz. – 2007, nr 11(127), s. 5-7
 1. PANZ, Karolina: Zagłada sztetl Grice // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 15-41

Grójec – zagłada Żydów.


 1. PAULSSON, Gunnar S.: Utajone miasto : Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945) / przeł. Elżbieta Olender-Dmowska ; red. nauk. Barbara Engelking-Boni, Jacek Leociak. – Kraków : Znak ; Warszawa : Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, 2007. – 384 s.
 1. PIOTROWSKI, Dariusz: Zagłada ciechanowskich Żydów // Tygodnik Ciechanowski. - 2007, nr 5, s. 15
 1. PROWINCJA noc : życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim / pod red. Barbary Engelking, Jacka Leociaka i Dariusza Lebiodki. – Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2007. – 646 s.
 1. PUŁAWSKI, Adam: Ostatnia poczta // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 301-316

Korespondencja Żydowskiego Komitetu Narodowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej wysyłana do Londynu na przełomie 1944 i 1945 roku.


 1. RĄCZY, Elżbieta: Straty ludnościowe w powiecie mieleckim podczas okupacji hitlerowskiej // Rocznik Mielecki. – 2006, t. 9, s. 45-65

Dot. także społeczności żydowskiej.


 1. RELACJE z czasów Zagłady : inwentarz Archiwum ŻIH IN-B, zespół 301. T. 5 : Nr 4001-5000. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny Instytut Naukowo-Badawczy, 2007. – 380 s.
 1. RESZKA, Paweł P.: Nowy ślad w sprawie mordu żydowskiej rodziny w Przegalinach // Gazeta Wyborcza-Lublin. - 2006, nr 269

Morderstwo rodziny Lernerów w październiku 1943 roku.


 1. SIKORA, Łukasz: Niech świat nigdy nie zapomni… // Super Nowości. – 2006, nr 248

Auschwitz-Birkenau i inne hitlerowskie obozy koncentracyjne na terenie Polski.


 1. SKIBIŃSKA, Alina: Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich : przewodnik archiwalno-bibliograficzny / współprac. Marta Janczewska [i in.].- Warszawa : Centrum Badań nad Zagładą Żydów : Cyklady, 2007. – 514 s.
 1. SKIBIŃSKA, Alina: Życie codzienne Żydów w Kozienicach pod okupacją niemiecką // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 64-86
 1. STOKER, Joanna: Zagłada żydowskiego macierzyństwa w KL Auschwitz-Birkenau // Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. – 2007, t. 29, s. 295-313
 1. STRUK, Janina: Holokaust w fotografiach : interpretacje dowodów. – Warszawa, 2007. – Rec.: SZYPULSKI Paweł // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 439-441
 1. SULA, Dorota: Życie kulturalne i religijne więźniów w KL Gross-Rosen. – Wałbrzych : Muzeum Gross-Rosen, 2007. – 125 s.

Od 1944 roku, po likwidacji obozów pracy przymusowej dla Żydów, znacznie wzrosła ich ilość w KL Gross-Rosen.


 1. SZAROTA, Tomasz: Karuzela na Placu Krasińskich : studia i szkice z lat wojny i okupacji. – Warszawa : Rytm : Fundacja „Historia i Kultura”, 2007. – 461 s.
 1. W przededniu zagłady… = The day before the extermination… / [tekst Krzysztof Urbański]. – Kielce : Muzeum Narodowe w Kielcach, 2007. – 72 s.

Społeczność żydowska w Kielcach; tekst zawiera dwa dokumenty archiwalne: listę składek gminy żydowskiej za rok 1937 i spis żydowskich zakładników z września 1939 roku.


 1. WOJEWÓDZTWO białostockie w latach II wojny światowej : wybór źródeł / pod red. Krzysztofa Zychowicza ; wybór i oprac. Marcin Markiewicz, Andrzej Muczyński, K. Sychowicz. – Warszawa : IPN, 2007. – 112 s. – ( Materiały Edukacyjne / Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 3)


2.4.1. POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM


 1. BORWICZ, Michał: Apokryf pod tytułem Josl Rakower mówi do Boga // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 287-294
 1. JABŁOŃSKI, Rafał: Szukając w Warszawie miast, którego już nie ma // Życie Warszawy. – 2007, nr 23, s. 7

Warszawskie getto.


 1. KOLITZ, Zvi: Josela Rakowera rozmowa z Bogiem : opowiadanie // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 284-286

Rzekomy testament Josela Rakowera odnaleziony w ruinach warszawskiego getta.


 1. MUSZANKA, Marta: Hastores ponem. – Rec.: Josela Rakowera rozmowa z Bogiem / Zovi Kolitz. – Kraków, 2007 // Słowo Żydowskie. – 2007, nr 20-21(410-411), s. 7
 1. POLIT, Monika: Apokryf pod tytułem Josl Rakower mówi do Boga : na marginesie artykułu Michała Borowicza / Artur Kuć // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 295-300
 1. ROZMOWA z Józefem Grynblattem, członkiem Betaru i Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie powstania w getcie warszawskim / rozm. Anka Grupińska, noty Dariusz Libionka // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 317-335
2.4.2. WSPOMNIENIA
 1. BRENNER, Rachel Feldhay: Głosy z czasu Zagłady : dwie relacje świadków z getta w Stanisławowie // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 132-155
 1. DZIENNIK Hindy i Chaniny Malachi / oprac. Jan Grabowski, do dr. przygot. Barbara Engelking // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 241- 265

Dziennik spisany w Warszawie „po aryjskiej stronie”.


 1. GRUBER-HERSZKOPF, Paula: Pozostał ból : wspomnienia o moim życiu w Polsce. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2007. – 295 s. – (Wspomnienia, Relacje, Dzienniki ; 17)

Autorka, urodzona w Sosnowcu, wspomnieniami obejmuje czas Zagłady, życie w Polsce powojennej i życie na emigracji po 1968 roku.


 1. GRYNFELD, Rachel: Gwizd życia / Eliezer Grynfeld ; przeł. z hebr. Szoszana Raczyńska. – Łódź : Tygiel Kultury, 2005. – 119 s. – (Biblioteka „Tygla Kultury” ; t. 27). – Rec.: // Słowo Żydowskie. – 2007, nr 20-21(410-411), s. 8-10
 1. GUTTMANN, Max Ruben: Wspominam… wojenne losy // Konwersatorium. Zszyty Edukacji Kulturalnej. – 2007, nr 57, s. 5-21

Wojenne losy rodziny Reichmannów z Katowic.


 1. ISAKIEWICZ, Elżbieta: Wyjmę cię po wszystkim // Newsweek Polska. - 2006, nr 51/52

Historia ocalenia Żydówki ze Lwowa Lili Thau (Liliana Chuwis).


 1. KESSLER, Edmund: Przeżyć Holokaust we Lwowie. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2007. – 143 s. – (Wspomnienia, Relacje, Dzienniki ; 18)
 1. KOŁODZIEJSKA, Jadwiga: Kryjówka wśród książek. - Rec.: Bak, Samuel: Słowami malowane. Wspomnienia z Wilna. – Sejny 2006 // Nowe Książki. – 2007, nr 1
 1. KRZYK, Józef: Ostatni żywy z odbytnicy świata // Gazeta Wyborcza-Katowice. - 2007, n 26

Wspomnienia Henryka Mandelbauma, ostatniego żyjącego w Polsce więźnia Sonderkommando z obozu

Auschwitz-Birkenau.


 1. LEIMSIEDER, Esriel: Notatnik mojej pamięci o martyrologii polskich Żydów z w Przemyślu / oprac. Łukasz Biedka: Blondyn o wyglądzie niezbyt semickim // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 266-283
 1. MASŁOŃ, Krzysztof: Czepek szczęścia Janiny Katz. – Rec.: - Rec.: Moje życie barbarzyńcy / Janina Katz. – Warszawa, 2006 // Rzeczpospolita. – 2006, nr 258
 1. MORGENTALER, Abraham: Relacja Abrahama Morgentalera z Włocławka : pobyt w getcie włocławskim 1941-1942 i dalsze losy wojenne / oprac. Aneta Baranowska. // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. – 2006, t. 21, s. 175-181
 1. PAŁOSZ, Jerzy: Twarze z wyblakłych fotografii // Gazeta Krakowska. – 2006, nr 286

Wspomnienia ocalonej wraz z rodziną Reginy Kempińskiej.


 1. PIENIĄŻEK, Olga: Rzut Leninem. - - Rec.: Moje życie barbarzyńcy / Janina Katz. – Warszawa, 2006 // Nowe Książki. – 2007, nr 1
 1. SOKOŁOWSKI, Łukasz: Książki pokupne. - Rec.: Bak, Samuel: Słowami malowane. Wspomnienia z Wilna. – Sejny 2006 // Odra. – 2006, nr 11
 1. SZAME, ty żyjesz? / oprac. Adam Czesław Dobroński // Kurier Poranny. - 2006, nr 265

Wspomnienia ocalonego z Zagłady białostockiego Żyda Szamaja Kizelsztejna.


 1. SZAPIRO, Marek: Nim słońce wzejdzie… : dziennik pisany w ukryciu 1943-1944 / oprac. i przedmową opatrzył Feliks Tych przy współpracy Magdaleny Prokopowicz. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2007. – 682 s.
 1. WEINRYB, Motek: „Nigdy nie mów, że idziesz w ostatnią drogę”. – Warszawa : Wydanie prywatne, 2007.- 87 s.

Wspomnienia autobiograficzne.


 1. ZDANOWICZ, Olga: Masza Fajsztejn przeżyła Holocaust, a po 65 latach odnalazła w Izraelu rodzinę // Gazeta Wyborcza-Zielona Góra. – 2006, nr 283
 1. ŻYCIE i Zagłada w Hrubieszowie w oczach młodej warszawianki / oprac. Adam Kopciowski, Dariusz Libionka // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 229-2402.4.3. „SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”
 1. SMERD, Krystyna: Izrael dziękuje // Tygodnik Wałbrzyski. – 2006, nr 48

Medalem uhonorowano pośmiertnie Jana Paszkowskiego z Wałbrzycha.


 1. SPRAWIEDLIWA wśród narodów // Gość Niedzielny. - 2007, nr 3

Julianna Bartoszkiewicz ukrywała żydowskie małżeństwo w Tomaszowie Mazowieckim, a później w Warszawie.


 1. WEŁNIC, Rajmund: Sto lat i jeszcze jeden rok // Głos Koszaliński. – 2006, nr 299

Olga Zawadzka ze Szczecinka, uhonorowana medalem za uratowanie żydowskiego dziecka z getta lwowskiego.


 1. WYSZKOWSKI, Michał: Dziękuję po latach // Wiadomości Wałbrzyskie. – 2006, nr 48

Medal dla Jana Paszkowskiego.

2.4.4. POMOC I RATUNEK

 1. ANTOSIK, Andrzej: Pragną uczcić bohaterską warszawiankę : ponad 12 tys. osób za przyznaniem Irenie Sendler pokojowego Nobla // Życie Warszawy. – 2007, nr 24
 1. AUGUSTYN, Aneta: Rodzina i przyjaciele pożegnali Jarosławę Wołosiańską // Gazeta Wyborcza-Wrocław. - 2007, nr 3

Podczas okupacji wraz z mężem uratowała życie 39 Żydom.


 1. BIAŁOWĄS, Marek: Czy Polka dostanie Pokojowego Nobla? // Gazeta Lubuska. – 2007, nr 11

Dot. kandydatury Ireny Sendlerowej, która ratowała dzieci z warszawskiego getta.


 1. BUKALSKA, Patrycja: “Jak Bóg dał zadanie, to i dał odwagę” // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 4, s. 11-13

Siostry zakonne ratujące życie dzieciom żydowskim.


 1. JAKIMOWICZ, Marcin: Słoik pełen życia // Gość Niedzielny. – 2007, nr 4, s. 32-34

Działalność Ireny Sendlerowej, która uratowała dwa i pół tysiąca żydowskich dzieci.


 1. KAŁĘCKA, Iwona: Niezwykła historia w zwyczajnej rodzinie // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 81-84
  Wspomnienia o ludziach ukrywających żydowskie rodziny po likwidacji getta w Wołominie.
 1. KURZYŃSKI, Andrzej: Uratowała dzieci od zagłady : kaliszanie wspierają kandydaturę Ireny Sendler do Pokojowej Nagrody Nobla // Ziemia Kaliska. – 2007, nr 2
 1. KUŹNIK, Grażyna: Furmanką do piekła // Dziennik Zachodni. – 2006, nr 268

Wspomnienia Stefana Gruszki, który pomagał Żydom w zagłębiowskich gettach.


 1. LANKAU, Janina: Świat musi poznać tę historię // Niedziela Tygodnik Katolicki. - 2007, nr 4

Losy żydowskiego dziecka uratowanego z krakowskiego getta.


 1. ŁUBCZYK, Grzegorz: Całe życie w służbie Ojczyzny : Tadeusz Romer, ambasador II RP, który w czasie wojny uratował na Dalekim Wschodzie dwa tysiące Żydów // Życie Warszawy. – 2007, nr 4, s. 15.16
 1. MASŁOŃ, Krzysztof: Kołatka Zofii Kossak // Rzeczpospolita. – 2007, nr 5

Był dom… Wspomnienia” o Zofii Kossak-Szczuckiej, współzałożycielce Żegoty, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, autorstwa jej córki Anny Szatkowskiej.


 1. MŁYNARCZYK, Jacek Andrzej: Cena poświęcenia : zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa / Sebastian Piątkowski. – Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2007. – 124 s.
 1. OCALONY milczy / oprac. Urszula Dąbrowska // Kurier Poranny. - 2006, nr 292

Relacja Janiny Jabłońskiej, której rodzina uratowała żydowskiego chłopca.


 1. PRZYWRACANIE pamięci : Polakom ratującym Żydów w czasie Zagłady = Recalling forgotten history : for Poles who rescued Jews during the Holocaust / red. Jan Halbersztat. – Warszawa : Kancelaria Prezydenta RP, 2007. – 121 s.

Album towarzyszący ceremonii uhonorowania Sprawiedliwych, zorganizowanej w Teatrze Wielkim przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich, 10 października 2007 roku.


 1. SKOTNICKI, Aleksander B.: Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów. – Kraków : Wydaw. AA, 2007. – 442 s.
 1. SZPYTMAN, Mateusz: Sprawiedliwi i ich świat : Markowa w fotografii Józefa Ulmy. – Warszawa ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Strategicznych, 2007. – 149 s.

Historia rodziny Ulmów z Markowej.


 1. TARKOWSKA, Elżbieta: Tożsamość w czasach Zagłady. – Rec.: Zagłada a tożsamość : polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach” : analiza doświadczenia biograficznego Małgorzata Melchior. – Warszawa, 2004 // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, t. 51, nr 2, s. 243-245
 1. TONINI, Carla: Czas nienawiści i czas troski : Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów / [przeł. Teresa i Wojciech Jekiel]. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, [2007]. – 241 s.
 1. WIEM, że to Bóg mnie uratował : z Arturo Drefingerem – Żydem ocalonym w Polsce w czasie okupacji rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś // Niedziela Tygodnik Katolicki. - 2006, nr 462.5. PO ROKU 1945

 1. AGENTKA UB przy pisarzu? : jak inwigilowano Romana Brandstaettera // Głos Wielkopolski. – 2006, nr 272

Wydarzenia z 1946 roku, kiedy pisarz pracował w ambasadzie polskiej w Rzymie.


 1. KOPCIOWSKI, Adam: Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej // Zagłada Żydów Studia i Materiały. – 2007, nr 3, s. 178-207
 1. KUTKOWSKI, Piotr: Zdjęcia sprzed pół wieku // Echo Dnia. – 2007, nr 4

Unikalne zdjęcia ofiar pogromu kieleckiego.


 1. PILCH, Andrzej: Pobyt Żydów polskich w Austrii w okresie 1945-1952 // Państwo i Społeczeństwo. – 2007, nr 2, s. 5-24
 1. SZAYNOK, Bożena: Z historią i Moskwą w tle : Polska a Izrael 1944 – 1968. – Warszawa : IPN, 2007. – 501 s. – (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 36)
 1. WSPÓŁCZEŚNI Żydzi – Polska i diaspora : wybrane zagadnienia / pod red. Ewy Waszkiewicz ; aut. Aleksandra Borek [i In.]. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 230 s. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3025)

Żydzi w Polsce od roku 1945, Marzec ’68 i emigracja pomarcowa, współczesne stosunki polsko-izraelskie.

2.6. ROK 1968

 1. FRISZKE, Andrzej: Przystosowanie i opór : studia z dziejów PRL. – Warszawa : Towarzystwo „Więź”, 2007. – 427 s. – (Biblioteka „Więzi” ; t. 212)

M.in. Marzec ’68.


 1. SKALSKA, Agnieszka: Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2007. – 314 s.2.7. WSPÓŁCZESNOŚĆ


 1. BRATKOWSKI, Piotr: Kronikarz i „Reporter” : wybitny pisarz Henryk Grynberg pół wieku temu uległ szantażowi służb specjalnych. Dziś wzywa kolegów do autolustracji // Newsweek Polska. – 2006, nr 49, s. 10
 1. CICHY, Michał: Przepraszam powstańców // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 299

Autor uznał za słuszne przeprosić żołnierzy AK za sformułowania zawarte w swoim artykule z 1993 r. o dzienniku Calka Perechodnika z Otwocka, zamordowanego w 1944 r. przez Polaków.


 1. CZAJKOWSKI, Tomasz: Historie opowiedziane przez telefon // Gazeta Wyborcza-Lublin. – 2006, nr 258

Projekt „lubliniacy”, którego celem jest zebranie i nagranie rozmów z ostatnimi żyjącymi w Izraelu mieszkańcami przedwojennego Lublina.


 1. DODATEK informacyjno promocyjny do Gazety Wyborczej II Międzynarodowy Dzień Holokaustu // Gazeta Wyborcza dodatek.- 2007, nr 23
 1. GOŁOBURDA, Paweł: Fakelcug w Drohobyczu // Lampa. – 2006, nr 12

Obchody 64. rocznicy śmierci Bruno Schulza.


 1. GRINBERG, Stefan: Niemiecka dotacja dla Muzeum Historii Żydów Polskich // Słowo Żydowskie. – 2007, nr 22-24(412-414), s. 5

Dotacja od rządu niemieckiego.


 1. HENRYK Grynberg mówi prawdę o pracy dla SB : znany pisarz apeluje do kolegów po piórze, by tak jak on ujawnili swoją przeszłość // Życie Warszawy. - 2006, nr 280
 1. HITLER nadal zabija : rozmowa z Szewachem Weissem / rozm. Leszek Budrewicz // Gazeta Wyborcza-Wrocław. – 2006, nr 274

Rozmowa z okazji nadania Sz. Weissowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


 1. JÓZEFCZUK, Grzegorz: Widzący patrzy z radością : w dawnej Jesziwie powstanie pierwsze w Europie Muzeum Chasydyzmu // Gazeta Wyborcza-Lublin. – 2007, nr 10
 1. KOWALSKA, Karolina: Ocalmy pamięć o Zagładzie // Gazeta Wyborcza-Stołeczna. - 2007, nr 23

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie.


 1. LUBCZYŃSKI, Krzysztof: Tolerancja i jej wrogowie // Trybuna. - 2006, nr 268

Medale “Zasłużony dla Tolerancji” przyznawane przez Ekumeniczną Fundację “Tolerancja”.


 1. MICHALSKI, Cezary: Koniec pewnej polityki historycznej : autor tekstów o Powstaniu Warszawskim przeprasza akowców // Dziennik Polska Europa Świat. – 2006, nr 210

Dot. artykułu z 1993 r., w którym Michał Cichy oskarżał żołnierzy AK o mordowanie Żydów, oraz późniejszych wyjaśnień M. Cichego.


 1. MIEDZIŃSKI, Tomasz: Konferencja kombatantów w ŻIH : walka zbrojna Żydów // Słowo Żydowskie. – 2007, nr 25-26(415-416), s. 10-11

Konferencja popularnonaukowa „Udział Żydów w walce zbrojnej z faszyzmem na wszystkich frontach II wojny światowej”, Warszawa, 20 listopada 2007 roku.


 1. MIEŚNIK, Piotr: Ksenofobia na cokole // Trybuna. – 2006, nr 258

Spór wokół warszawskiego pomnika Romana Dmowskiego.


   1. MIEŚNIK, Piotr: Pomnik nienawiści // Trybuna. – 2006, nr 264

Spór wokół warszawskiego pomnika Romana Dmowskiego.


 1. NOMINACJA dla Polki // Głos Koszaliński. – 2006, nr 293

Irena Sendlerowa nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.


 1. O siebie nigdy się nie bałem / rozm. Alina Mrowińska // Viva. – 2006, nr 24, s. 106-109

Rozmowa z prof. Szewachem Weissem, byłym ambasadorem Izraela w Polsce.


 1. ODONER, Karol: Młodzi Żydzi z Polski w Izraelu // Słowo Żydowskie. – 2007, nr 22-24(412-414), s. 6-7

Wyjazd w ramach działającego od kilku lat w Polsce Taglitu, którego celem jest pokazanie młodym ludziom z całego świata współczesnego Izraela.


 1. OLEJNIK, Jacek: Nadzieje… // Midrasz. – 2007, nr 10(126), s. 45-46

Spotkanie młodych fotografików i filmowców z Izraela, Niemiec i Polski na seminarium „Nadzieje…” w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, 2-11 sierpnia 2007 roku.


 1. PAMIĘĆ w cieniu polityki / rozm. Paweł Smoleński // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 25

Rozmowa z Szewachem Weissem w związku z Międzynarodowym Dniem Holokaustu.


 1. PILUK, Alicja: Konkurs Literacki im. Szolema Asza : uroczyste zakończenie // Słowo Żydowskie. – 2007, nr 25-26(415-416), s. 13
 1. POJEDNANIE zawsze jest możliwe : z prof. Szewachem Weissem, byłym ambasadorem Izraela w Polsce, rozmawia Jan Złotorowicz // Trybuna. – 2006, nr 274
 1. POLECHOŃSKI, Piotr: O Żydach, co byli przed nami // Głos Pomorza. – 2006, nr 258, s. 6

Marsz Pamięci dla uczczenia koszalińskich Żydów, ofiar Nocy Kryształowej.


 1. PROSZĘ kolegów, by również ujawnili swoją przeszłość : z Henrykiem Grynbergiem rozmawia Rafał Pasztaleński // Życie Warszawy.- 2006, nr 280
  1. SEMKA, Piotr: Prezent dla powstańców // Rzeczpospolita. – 2006, nr 300

Dot. artykułu z 1993 r., w którym Michał Cichy oskarżał żołnierzy AK o mordowanie Żydów, oraz późniejszych wyjaśnień M. Cichego.


 1. STEREOTYPY rodzą zło : rozmowa z Michałem Grobelnym i Łukaszem Kępskim ze Skwierzyny, studentami zafascynowanymi kulturą i historią Żydów / rozm. Beata Imielska // Gazeta Lubuska. – 2006, nr 303
 1. SUSZYCKI, Wojciech: Adaptacja ostrowskiej synagogi na Europejskie Centrum Trzech Kultur / Andrzej Leraczyk // Studia Judaica Ostroviensia. – 2007, t. 1, s. 245-254
 1. SZCZECINA, Marta: Ostatnia stacja dla tysięcy Żydów // Gazeta Wyborcza-Lublin. - 2006, nr 268

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego społeczność żydowską Izbicy.


 1. TRZEBA zacząć mówić o Holocauście inaczej : rozmowa z Piotrem Cywińskim / rozm. Mike Urbaniak // Gazeta Wyborcza-Kraków. - 2007, nr 26

Rozmowa z dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.


 1. WILCZAK, Sylwia: Żydowskie cienie / Marta Kaźmierska // Gazeta Wyborcza-Poznań. – 2007, nr 7

Powstające Muzeum Żydów w Kaliszu.


 1. WÓJTOWICZ, Katarzyna: Plakat kontra pomnik : nowa forma protestu przeciw upamiętnieniu twórcy przedwojennej endecji // Gazeta Wyborcza-Stołeczna. – 2006, nr 268

Na plakacie, w proteście przeciwko pomnikowi Romana Dmowskiego, umieszczono cytaty z jego antysemickich wypowiedzi.


 1. ZAWADZKA-BEN DOR, Renata: Księga Pamięci miasta Sierpc : polskie wydanie // Słowo Żydowskie. – 2007, nr 22-24(412-414), s. 23-24
 1. ZOSTAŁA garstka popiołu // Trybuna. - 2007, nr 24

II Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście.

1   2   3   4

Powiązany:

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconUrszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za II kwartał 2007 r

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconUrszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za III kwartał 2007 r

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconZAŁĄcznik do korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2007 r. – Qs 4/2007

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconSzkoła będzie karać: mundurek albo nauka Urszula Jabłońska 2007-09-05, ostatnia aktualizacja 2007-09-06 10: 33

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconP olski alef-bet. Żydzi w Polsce I ich odrodzony świat

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconPlan konferencji „Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconInformacja dodatkowa za II kwartał 2007 r sporz

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconNotorycznie Żydzi kultywują mit, że zawsze są krzywdzeni przez gojów. Żydzi sami nienawidzą okazywania skruchy, za krzywdy wyrządzane przez Żydów innym

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconOpracowała: mgr Urszula Paluszkiewicz Data: 29 XI 2007 r

Urszula grygier żydzi w polsce materiały do bibliografii za IV kwartał 2007 r iconOptimus s. A. Skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2007

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom