Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans
Pobierz 2.72 Mb.
NazwaZatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans
strona32/42
Data konwersji20.11.2012
Rozmiar2.72 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJednostka za gotówkę uznaje gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie. Innymi aktywami pieniężnymi (ekwiwalentami) są krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności. Są one traktowane jako ekwiwalenty gotówki jeżeli są łatwo wymienialne na określone z góry kwoty środków pieniężnych i narażone są na nieznaczne ryzyko zmian wartości.


W szczególności za gotówkę poza pieniędzmi w kasie i na rachunkach bankowych jednostka uznaje:

  • otrzymane weksle i czeki;

  • bony skarbowe i inne instrumenty pieniężne o oryginalnym terminie wykupu nie przekraczającym 13 tygodni jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek lub market maker, gwarantujący obrót w każdej chwili.        1. SKŁADNIKI GOTÓWKI I JEJ EKWIWALENTÓW W SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
31 grudnia 2007
31 grudnia 2006
PLN’000
PLN’000

Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych

10.178
8.585

Weksle i czeki


Instrumenty pieniężne


Zobowiązania z tytułu kredytów w rachunku bieżącym


Razem gotówka według sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

10.178
8.585        1. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ W STOSUNKU DO KTÓRYCH ISTNIEJĄ OGRANICZENIA CO DO ICH WYKORZYSTANIA
31 grudnia 2007
31 grudnia 2006
PLN’000
PLN’000

Rodzaj ograniczenia


Środki na rachunku świadczeń socjalnych i rachunku rehabilitacji osób niepełnosprawnych

0
0

Razem gotówka z ograniczeniem możliwości korzystania

0
01   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42

Powiązany:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconZatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconUchwała gk zhp nr 12/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności, w tym sprawozdania finansowego Muzeum Harcerstwa za 2005 r oraz podziału wyniku finansowego

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconProjprzem s. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sa-r 2005 w tys zł Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconKomisja nadzoru finansowego plac powstańCÓw warszawy 1, 00-950 warszawa wniosek o zatwierdzenie

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconTemat Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzenie rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej prosper za 2004 rok

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconI. opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowośCI, w tym metod wyceny aktywów I pasywów oraz przychodów I kosztóW, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego I danych porównywalnych

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconWprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconWprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconWstęp do sprawozdania finansowego

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. II. Bilans iconR a p o r t z przeglądu sprawozdania finansowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom