Rewolucja Francuska 1789 – 1794
Pobierz 18.82 Kb.
NazwaRewolucja Francuska 1789 – 1794
Data konwersji20.11.2012
Rozmiar18.82 Kb.
TypDokumentacja
Rewolucja Francuska 1789 – 1794

Przyczyny:

 • utrzymywanie głębokich podziałów społecznych i opór duchowieństwa i szlachty przed rezygnacją ze swojej uprzywilejowanej pozycji wobec mieszczaństwa

 • kryzys gospodarczy spowodowany inflacją i spadkiem cen towarów, co przyczyniło się do obniżenia zarobków kupców i rzemieślników

 • coraz większe wpływy burżuazji na stan państwa bez zagwarantowania jej odpowiedniego statusu politycznego

 • wpływ idei oświeceniowych na społeczeństwo

 • pogorszenie sytuacji gospodarczej na wsi (burze i gradobicia z 1788 wywołały nieurodzaj i głód)


Początek:

 • zwołanie Stanów Generalnych przez Ludwika XVI

 • zamieszki wywołane konfliktami króla ze Zgromadzeniem Narodowym

 • zdobycie Bastylii przez III stan

  • skutkiem zdobycia Bastylii była zgoda króla na obrady wspólne wszystkich trzech stanów


Pierwsze reformy:

 • zniesienie przywilejów stanowych, powinności feudalnych i dziesięciny

 • deklaracja praw człowieka i obywatela

  • uznanie wolności i równości za naturalne prawo człowieka

  • wprowadzała swobodę wyznania, wolność myśli, słowa i druku

  • naród jako zwierzchnia władza w państwie

  • zasada trójpodziału władzy

  • zapewniła nietykalność osobistą

  • własność jako święte i nienaruszalne prawo każde człowieka

 • zniesiono cła wewnętrzne i ograniczono cechowe, jednolity podział miar i wag

 • opodatkowanie duchownych i szlachty, likwidacja zakonów


Konstytucja 1791r.

 • ograniczenie władzy królewskiej

 • wprowadzenie monarchii konstytucyjnej ()

 • trójpodział władzy:

 • władza ustawodawcza – Zgromadzenie Ustawodawcze tzw. Legislatywa wybierane na dwa lata w wyborach prezydenckich

 • władza wykonawcza – Król Francuzów i mianowani przez niego ministrowie, odpowiedzialni przed konstytucją

 • władza sądownicza – wybierani sędziowie i ławnicy

 • prawa wyborcze – mężczyźni od 25 roku życia ograniczeni cenzusem majątkowym


Zgromadzenie Prawodawcze

 • podział deputowanych:

 • prawica – monarchiści czyli zwolennicy monarchii i starego systemu

 • centrum – grupa nie posiadająca poglądów politycznych

 • lewica – umiarkowana czyli żyrondyści zwolennicy monarchii konstytucyjnej

 • lewica – rewolucyjna czyli jakobini, kordelierzy, sankiuloci, wściekli, hebertyści, żądali powszechnego prawa wyborczego oraz wprowadzenia ustroju republikańskiego


I Koalicja antyfrancuska

 • 20 IV 1792 Francuzi wypowiedzieli wojnę Austrii

 • Powołanie komuny paryskiej

 • 22 IX 1792 obalenie monarchii

 • 21 I 1793 ścięto króla

 • Państwa takie jak Austria, Prusy, Hiszpania, Holandia i Anglia zawiązały koalicję antyfrancuską, pod pretekstem obrony monarchii 1793 – 1797

 • Sytuacja w kraju stawała się coraz bardziej chaotyczna, jakobini postanowili przejąć władzę, rozpoczęli od rozprawienie się z przeciwnikami politycznymi


Terror jakobiński

 • Uchwalenie konstytucji 1793r.

  • Trójpodział władzy:

   • Ciało ustawodawcze (1 rok) wybory powszechne, równe, bezpośrednie i jawne

   • Rada Wykonawcza; podporządkowana władzy ustawodawczej; Komitet Ocalenia Nardowego, Komietet Bezpieczeństwa Publicznego

   • Trybunał Rewolucyjny, wyłaniany przez Parlament

  • Prawa wyborcze wszyscy mężczyźni powyżej 21 roku

 • terror w walce z kontrrewolucją wewnętrzną

 • władzę w kraju sprawowali poprzez Komitet Ocalenia Publicznego

 • rządy budziły coraz większe niezadowolenie

 • 1794r. jakobini zlikwidowali najbardziej radykalne ugrupowania – hebertystów i wściekłych

 • Wszystkie działania tego ugrupowania doprowadziły do przewrotu thermidoriańskiego, w wyniku którego zgładzono Robespierre’a i reszte jakobinów


Rządy Burżuazji

 • Konstytucja 22 VIII 1795r.

  • Powierzenie władzy wykonawczej dyrektoriatowi, złożonemu z 5 dyrektorów (5 lat)

  • Władza ustawodawcza – dwuizbowy parlament (3 lata) Rada Starszych + Rada Pięciuset

  • Władza sądownicza – sędziowie wybierani

 • po rozpadzie I koalicji, armia francuska zaczęła wygrywać dzięki generałowi Napoleonowi Bonaparte, w pąździerniku 1797r. podpisano francusko – austriacki pokój w Campo Formio:

  • cesarz Franciszek II zrzekł się Belgii, Lombardii i terenów Rzeszy na zachód od Renu, zyskał ziemie Wenecji

  • powstanie republiki w Rzymie

 • ostatnim przeciwnikiem Francji stała się Anglia, która dzięki dobrze rozbudowanej flocie stała się niepokonana

 • dyrektoriat zadecydował by wysłać armie na podbój Egiptu, w bitwie Pod Piramidami w 1798 r. Francuzi pokonali Egipcjan i zdobyli Kair

 • w grudniu 1798 r. zawiązano II koalicję antyfrancuską (Rosja, Anglia, Austria) która przetrwała do 1802r.

 • po powrocie z wyprawy do Egiptu 9 listopada 1799 r. Napoleon przejął władze w kraju, zlikwidował Dyrektoriat, ogłosił nową konstytucję Konsulatu (24 XII 1799)

  • władza wykonawcza, konsulowie wybierani na 10 lat;

  • władza ustawodawcza, 4 zgromadzenia

  • praktycznie cała władza została powierzona konsulowi

OKRES NAPOLEOŃSKI

Polityka Wewnętrzna :

 • reformy 1799 – 1804

  • uporządkowanie sfery podatkowej i pieniężnej [utworzenie Banku Francji w 1800r.]

  • dbanie o rozwój rolnictwa i przemysłu

  • przywrócenie dawnych tytułów szlacheckich

  • konkordat ze Stolicą Apostolską

  • reforma administracji i sądownictwa

  • ogłoszenie nowego kodeksu cywilnego

 • wprowadzenie cesarstwa, Napoleon obawiał się utraty władzy w kraju, a system ustrojowy jaki wprowadził nie zadowalał go w pełni, co przyczyniło się do tego że doprowadził do koronacji cesarskiej która odbyła się 2 grudnia 1804r., napoleon nie koronował się na cesarza Francji, ale Francuzów

Polityka Zagraniczna:

 • II Koalicja Anglia, Austria, Rosja, Turcja, Królestwo Neapolu 1798 - 1802

  • Bitwa Pod Piramidami 1798

  • Bitwa pod Morengo 1800

  • Pokój w Luneville 1801 – (francusko – austriacki)potwierdzenie granic na Renie, postanowień pokoju w Campo Formio

  • Pokój w Amines 1802– (francusko – angielski) odzyskanie większości koloni przez Francje, Anglia uzyskała wyspę Cejlon i Trynidad

 • III Koalicja Anglia, Austria, Rosja, Szwecja 1805

  • Bitwa pod Trafalgar 1805

  • Bitwa pod Austerlitz 1805

  • Pokój w Preszburgu [Bratysławie] 1805 – (francusko – austriacki) Austria odstąpiła Wenecję Włochom, a Tyrol i Vorarlberg Bawarii w zamian za elektorat Hanoveru

 • IV Koalicja Prusy, Austria, Rosja, Anglia i Szwecja 1806 – 1807

  • Bitwa pod Jena Auerstadt 1806

  • Bitwa pod Iławą 1807

  • Bitwa pod Frydland 1807

  • Pokój w Tylży 1807 – (francusko – rosyjski) Królestwo Prus utraciło swe ziemie na zachód od Łaby, Gdańsk stał się wolnym miastem, a z pruskich terenów II i III rozbiorów Polski utworzono Księstwo Warszawskie. Rosja i Prusy zobowiązały się też do blokady handlowej przeciwko Wielkiej Brytanii, przy czym Napoleon zaakceptował zajęcie przez Rosję szwedzkiej Finlandii i tureckiej Mołdawii.

 • V Koalicja Austria i Anglia 1809

  • Bitwa pod Wagram 1809

  • Pokój w Schonbrunn 1809 – (francusko – austriacki) Francja uzyskała Krainę, część Karyntii, Istrie, poza tym zysk odniosły jeszcze Rosja, Księstwo Warszawskie i Bawaria, Austria straciła 1/3 ziem i stała się faktycznie wasalem Francji

 • VI Koalicja Prusy, Anglia, Austria, Rosja i Szwecja 1813 – 1814

  • Bitwa pod Lipskiem 1813

  • I Pokój Paryski 1815 – (koalicja z Francją) utrzymanie granic Francji z 1792r.

 • VII Koalicja Prusy, Anglia 1815

  • Bitwa pod Waterloo 1815

  • II Pokój Paryski 1815 – (koalicja z Francją) utrzymanie granic z 1790 r. , kontrybucja, okupacja Franccji

100 dni Napoleona

 • Napoleon uciekł z wyspy Elby i podczas pochodu przez Francje w kierunku Paryża zbierał armię, by zdobyć ponownie władzę

 • Do walki doszło 18 VI 1815 pod Waterloo gdzie wojska francuskie uległy połączonym wojskom prusko – angielskim, oznaczało to koniec rządów Napoleona

 • Podpisano II pokój paryski

 • Król Ludwik XVIII powrócił do Paryża

 • Napoleona zesłano na Wyspę Św. Heleny gdzie zmarł w 1821r.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 iconLekcja 79 Dział: Wiek XVIII i początek wieku XIX (historia powszechna) Temat: Wielka Rewolucja Francuska 1789 – 1794

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 iconRewolucja francuska 1789 1799

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 iconTemat: Rewolucja francuska 1789 – 1799

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 iconRewolucja francuska 1789-1799 Przyczyny rewolucji

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 iconRewolucją Francuską nazywamy Okres w dziejach historii Francji trwający od 1789 do 1799 w którym doszło do głębokich zmian politycznych

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 icon1789 Rewolucja Francuska, 1830 Powstanie listopadowe, 1846 wystąpienia chłopskie w Galicji, 1855 Śmierć Mickiewicza, 1834- wydanie "Pana Tadeusza"

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 iconW Europie 1789 (Wielka Rewolucja Francuska)-1848(Wiosna Ludów) w Polsce 1822 (wydanie przez Adam Mickiewicza "Ballady I Romanse")- 1863 (Powstanie Styczniowe)

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 icon1. 1789 – Rewolucja Francuska, 1830 – Powstanie listopadowe, 1846 wystąpienia chłopskie w Galicji, 1855 – Śmierć Mickiewicza, 1834- wydanie „Pana Tadeusza”, 1863- powstanie styczniowe – koniec epoki 2

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 iconM kursu będą relacje między rewolucją a literaturą. Gwałtowna zmiana związana z Rewolucją Francuską, a także rewolucją przemysłową w Anglii (Wielka Transformacja według określenia Karla Polanyiego) określiła nie tylko nowoczesną wyobraźnię polityczną, ale także wyłaniający się równocześnie autonomic

Rewolucja Francuska 1789 – 1794 iconM kursu będą relacje między rewolucją a literaturą. Gwałtowna zmiana związana z Rewolucją Francuską, a także rewolucją przemysłową w Anglii (Wielka Transformacja według określenia Karla Polanyiego) określiła nie tylko nowoczesną wyobraźnię polityczną, ale także wyłaniający się równocześnie autonomic

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom