T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV
Pobierz 47.5 Kb.
NazwaT est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV
Data konwersji21.11.2012
Rozmiar47.5 Kb.
TypDokumentacja
Test b

Początki średniowiecza

Test podsumowujący rozdział IV


1. Czytaj uważnie tekst i zadania.

2. W zadaniach od 6. do 12. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.

3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.

4. Rozwiązania zadań od 1. 5. oraz od 13. do 16. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.


1. Napisz, kim były wymienione postacie. 0–4 p.


Pepin Mały– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samon – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otton I – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. 0–5 p.


Chlodwig • • Bizancjum

Włodzimierz Wielki • • Państwo Wielkomorawskie

Otton III • • Rzesza Niemiecka

Świętopełk • • państwo Franków

Justynian I Wielki • • Ruś


3. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 0–3 p.


głagolica – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Koran – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

marchia – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. 0–7 p.


W XI w. doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz panowanie cesarza niemieckiego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W . . . . . . . . . . . . . . r. w mieście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem, by ten zdjął z niego ekskomunikę. Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. podczas synodu w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawarto wówczas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , czyli porozumienie, zgodnie z którym papież nadawał biskupom ziemie.


5. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. 0–4 p.


496 r. – . . . . . . A. bitwa na Lechowym Polu

843 r. – . . . . . . B. koronacja Stefana Wielkiego

955 r. – . . . . . . C. chrzest Franków

1001 r. – . . . . . . D. traktat w Verdun


Do rozwiązania zadań od 6. do 10. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.


[Karol Wielki, władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany, bardziej jednak w piciu, opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych, ale i u każdego człowieka. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości, owszem, skarżył się często, że posty szkodzą jego ciału. [...] Zwykły obiad składał się z czterech dań, oprócz pieczeni, którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. Przy obiedzie słuchał albo muzyki, albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. Wymowę miał obfitą i bogatą, mógł najdokładniej wyrazić wszystko, co chciał. Nie poprzestając na języku ojczystym, starał się wyuczyć i obcych. Z tych łacinę znał tak dobrze, że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym, po grecku lepiej rozumiał niż mówił. Był tak wymowny, że można by go wziąć za gadułę.

Einhard „Życie Karola Wielkiego”


6. Karol Wielki nie cierpiał 0–1 p.


A. nadużywania alkoholu.

B. objadania się.

C. polowań.

D. muzycznych koncertów.


7. Władca Franków podczas posiłku 0–1 p.


A. oglądał przedstawienia nadwornych artystów.

B. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach.

C. przyjmował zagraniczne poselstwa.

D. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych.


8. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z 0–1 p.


A. jednego dania.

B. zupy i drugiego dania.

C. czterech dań.

D. pieczeni.


9. Władca frankijski sprawnie posługiwał się 0–1 p.


A. łaciną, greką oraz językiem Franków.

B. łaciną i greką.

C. łaciną, greką oraz językiem arabskim.

D. łaciną i językiem Franków.


10. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p.


A. biegle mówił po grecku.

B. lepiej rozumiał po grecku niż mówił.

C. potrafił pisać i czytać po grecku.

D. lepiej znał grekę niż łacinę.


Do rozwiązania zadań 11. i 12. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

11. Na zdjęciu widać świątynię 0–1 p.


A. chrześcijańską.

B. buddyjską.

C. judaistyczną.

D. muzułmańską.


12. Obok budowli znajdują się wieże nazywane 0–1 p.


A. zikkuratami.

B. limes.

C. minaretami.

D. stelami.


13. Połącz osiągnięcia z ich twórcami. 0–1 p.


stal damasceńska • • Bizantyjczycy

drakkary • • Normanowie

latopisy • • Arabowie

malarstwo ikonowe • • Słowianie


14. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. 0–1 p.


dżihad – . . . . . . A. prawo islamskie

hidżra – . . . . . . B. zwierzchnik Kościoła prawosławnego

patriarcha – . . . . . . C. wydarzenie, które dało początek erze muzułmańskiej

schizma – . . . . . . D. święta wojna z niewiernymi

szariat – . . . . . . E. rozłam w Kościele


15. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. 0–1 p.


Otton II • • Rurykowicze

Ludwik Pobożny • • Karolingowie

Włodzimierz Wielki dynastia saska


16. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. 0–3 p.

Traktat w Verdun w 843 r.


PAŃSTWO FRANKÓW

część zachodnia

część

część wschodnia


władca


władca

Lotar

władca

Karta odpowiedzi


Numer zadania

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.Odpowiedzi


A


A


A


A


A


A


A


B


B


B


B


B


B


B


C


C


C


C


C


C


C


D


D


D


D


D


D


D

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconData Klasa est b c o to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconT est a Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V 1

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconT est b Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V 1

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconT est a Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział VI

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconTest b Polska I świat w xii–xiv wieku Test podsumowujący rozdział I

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconTest a Polska I świat w xii– XIV wieku Test podsumowujący rozdział I

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconTest b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconPlan wynikowy „świat w słowach I obrazach” kl III rozdział I początki świata, początki słowa

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconS prawdzian b Test podsumowujący dział I podstawy genetyki

T est b Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV iconTest podsumowujący wiedzę z języka niemieckiego dla klasy IV

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom