Pojęcia; potrafi
Pobierz 31.06 Kb.
NazwaPojęcia; potrafi
Data konwersji21.11.2012
Rozmiar31.06 Kb.
TypPojęcia

Marek Biesiada 19. 05. 2008

Konspekt lekcji historii

w klasie II DTemat: Wiek oszałamiającego rozwoju (Ekol.)


 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po zakończonych zajęciach uczeń

pamięta:

 • pojęcia: urbanizacja, rewolucja przemysłowa

 • postaci: Graham Bell, W. Marconi, G. Daimler;

rozumie:

 • wyżej wymienione pojęcia;

potrafi:

 • prawidłowo operować pojęciami poznanymi w trakcie lekcji

 • zaznaczyć na osi czasu daty XIX-wiecznych wynalazków

 • analizować źródła

 • wskazać na mapie państwa, w których dokonały się największe zmiany w przemyśle.

 1. Metody:

 • rozmowa nauczająca,

 • praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela,

 • tekstem źródłowym,

 • pokaz,

 • wykonanie zadań w skoroszycie gimnazjalisty,

 • praca w grupach – przygotowanie strony gazety prezentującej nowości techniczne

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik,

 • ilustracje,

 • teksty źródłowe,

 • oś czasu,

 • atlasy historyczne,

 • filmy o osiągnięciach naukowych XIX w.,

 • encyklopedia multimedialna Jak to działa?

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Wiek oszałamiającego rozwoju.


1. Rewolucja przemysłowa

 • Co to była rewolucja przemysłowa?

 • Jakie skutki były mechanizacji w przemyśle?

 • W jakich dziedzinach gospodarki nastąpiły zmiany w wyniku rewolucji przemysłowej?

 • Jakie pojawiają się nowe dziedziny przemysłu?2. Wynalazki techniczne oraz ich zastosowanie

 • Jakiej energii używano do napędzania maszyn?

 • Jakie myły wady energii parowej?

 • Gdzie zastosowano energię elektryczną?

 • Kto wynalazł telefon?

 • Kto wynalazł radio?

 • Kiedy wybudowano pierwszą kolei oraz pierwszą linię kolejową?

 • Kiedy wybudowano pierwszy statek parowy?

 • Kiedy wybudowano Kanał Sueski i Kanał Panamski?

 • Gdzie zastosowano ropę naftową?

 • Kto skonstruował silnik benzynowy?

 • Kto wybudował pierwszy samolot?3. Gospodarka poza granicami Europy (Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia)

 • Jakie państwa Europy były najbardziej uprzemysłowione?

 • Dzięki czemu rozwijała się gospodarka amerykańska?

 • Na jakich doświadczeniach gospodarczych i politycznych wzorowała Japonia?4. Zmiany w rolnictwie

 • Dzięki czemu nastąpił rozwój rolnictwa?

 • Jakie nowoczesną technikę zastosowano przy produkcji rolnej?

 • Jakie zaczęto stosować metody uprawy?

 • Jakie zaczęto uprawiać rośliny przemysłowe?

 • Jakie państwa nie objęła wówczas rewolucja agrarna?5. Rozwój miast

 • W jaki sposób nastąpił rozwój miast?
Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 205. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Rewolucja przemysłowa – przejście od manufaktur do przemysłu zmechanizowanego, gdzie pracę wykonywały maszyny.

 • zalety mechanizacji

 • przyspieszyła produkcję oraz zwiększyła jej wydajność,

 • zwiększenie liczby towarów na rynku oraz spadek ich cen,

 • zanik manufaktur i produkcji rzemiślniczej

 • rewolucja zmiany nastąpiły w dziedzinach tj. włókiennictwo, hutnictwo i górnictwo.

 • pojawienie się nowych dziedzin przemysłu np. chemiczny i farmaceutyczny.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 205-206. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Wynalazki techniczne oraz ich zastosowanie

 • energia pary wodnej,

 • energia elektryczna,

 • telekomunikacja – telefon (Graham Bell, 1876) i radio (Wilhelm Marconi, Aleksander Popow 1895 ),

 • rozwój kolei (pierwsza lokomotywa – 1825, pierwsza linia kolejowa Liverpool-Manchester - 1830),

 • rozwój żeglugi morskiej – pierwszy statek parowy – 1838 roku,

 • wybudowanie Kanału Sueskiego – 1869 roku, a w 1914 roku – Kanału Panamskiego,

 • ropa naftowa i zastosowanie jej do silników benzynowych skonstruowanych przez Gottlieba Daimlera, a następnie przez Diesla,

 • rozwój lotnictwa – bracia Wright (1903).


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 207. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

3. Gospodarka poza granicami Europy (Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia)

a) gospodarka europejska

 • w połowic XIX w. nastąpił pomyślny rozwój gospodarki Anglii, Francji i Nie­miec, a nieco później środkowej i wschodniej Europy, w mniejszym jednak stopniu rozwinęła się gospodarka na europejskich terenach carskiej Rosji.

b) gospodarka Stanów Zjednoczonych

 • gwałtowny rozwój przemysłu nastąpił w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w.,

 • urodzaj­na ziemia oraz liczne bogactwa naturalne,

 • pracowite społeczeń­stwo, które tworzyli przede wszystkim emigranci.

c) gospodarka japońska

 • porzucenie polityki izolacji w drugiej połowie XIX w.,

 • w oparciu o wzorce europejskie, zbudowanie nowoczesnej gospodarki, armii i administrację,

 • uzbrojenie i organizacja marynarki oparta była na wzorcach angielskich, natomiast wojsk lądowych - na francuskich,

 • konstytucja japońska była wzorowana na niemieckiej,

 • w sprawach gospodarczych korzystano z doświad­czeń i pomocy doradców amerykańskich.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 207-208. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

4. Zmiany w rolnictwie

 • uwłaszczenie i dążenie do powiększenia produkcji rolnej,

 • budowa maszyn rolniczych: siewniki, młockarnie, sieczkarnie, kopaczki do ziemniaków,

 • stosowanie nawozów sztucznych

 • stosowanie melioracji (osuszanie i sztuczne nawadnianie),

 • trójpolówkę zastąpiono płodozmianem

 • zakładano uprawę roślin przemysłowych, np. buraków cukrowych i ziemniaków.Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia II..., Poznań 2002, s. 208. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

5. Rozwój miast

 • zakłady przemysłowe budowana na terenach, gdzie występowały surowce oraz gdzie były inne zakłady budujące półfabrykaty np. niedaleko kopalń budowano huty,

 • w pobliżu fabryk budowano dzielnice robotnicze, które przekształcały się w wielkie miasta,

 • na skutek urbanizacji liczba ludności miejskiej w niektórych krajach przewyższyła liczbę mieszkańców wsi. 1. Rekapitulacja pierwotna

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowejVI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia; potrafi iconPojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady I kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu I definiowaniu pojęć

Pojęcia; potrafi iconPojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady I kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu I definiowaniu pojęć

Pojęcia; potrafi iconPojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady I kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu I definiowaniu pojęć

Pojęcia; potrafi iconPojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady I kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu I definiowaniu pojęć

Pojęcia; potrafi iconPojęcia z psychologii; oraz potrafi objaśnić pojęcia dotyczące niepełnosprawności

Pojęcia; potrafi iconPojęcia z psychologii; oraz potrafi objaśnić pojęcia dotyczące niepełnosprawności; zna zasady działania pomocy społecznej oraz różnice wynikające z tradycji kulturowej I religijnej

Pojęcia; potrafi iconPojęcia potrafi

Pojęcia; potrafi iconPojęcia potrafi

Pojęcia; potrafi iconPojęcia potrafi

Pojęcia; potrafi iconPojęcia z nim związane I potrafi podać dla nich przykłady

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom