Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś
Pobierz 21.4 Kb.
NazwaTemat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś
Data konwersji21.11.2012
Rozmiar21.4 Kb.
TypKonspekt

Marek Biesiada 08. 01. 2007

Konspekt lekcji historii

w klasie IV B
Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń:

 • przedstawić sposoby określania czasu minionych wydarzeń (przed wynalezieniem kalendarza i zegara, np. zmiana pór roku, dnia i nocy) (P)

 • wymienić jednostki podziału zegarowego (np. doba, godz., min., sek.) (P)

 • nazwać przyrządy służące do mierzenia i określania upływu czasu (np. klepsydra, zegar słoneczny itd.) (PP)

 • odróżnić i nazwać dawne i współczesne czasomierze (wymienić najbardziej znane na świecie zegary) (PP)

 • wskazać związek powstawania kalendarzy
  i zegarów z obserwacją przyrody oraz ruchem słońca i księżyca (PP).

 1. Metody:

 • pogadanka ilustrowana pokazem lub praca pod kierunkiem

 1. Środki dydaktyczne:

 • plansze i przeźrocza ilustrujące przyrządy do mierzenia czasu

 • egzemplarze współczesnych czasomierzy (zegary, kalendarze)

 • ilustracje przedstawiające dawne kalendarze

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś


1. Jednostki pomiaru czasu

 • W jaki sposób w dawnych czasach ludzie dokonywali pomiaru czasu?

 • Jakie są obecne jednostki pomiaru czasu?2. Dawne sposoby oraz przyrządy do mierzenia i określania czasu

 • Jakie były pierwsze przyrządy do mierzenia czasu?

 • Jakie są obecne zegary?

 • W jaki sposób sporządzano kalendarz?

 • Gdzie powstał najstarszy kalendarz na świecie?

 • Do czego służą kalendarze?

 • Jaki jest obecny kalendarz?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. B. Szeweluk-Wyrwa, W. Suderek-Fertsch, Historia..., Poznań 2005, s. 72. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

1. Jednostki pomiaru czasu

a) dawny sposób odmierzania czasu

 • dokładna obserwacja przyrody i nieba umożliwiła ludziom określenie czasu.

 • pierwszą najmniejszą jednostką czasu był dzień, dłuższą – rok

b) obecne jednostki pomiaru czasu

 • doba dzieli się na 24 godziny

 • godzina na 60 minut

 • minuta na 60 sekund


Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. B. Szeweluk-Wyrwa, W. Suderek-Fertsch, Historia..., Poznań 2005, s. 72-73. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

2. Dawne sposoby oraz przyrządy do mierzenia i określania czasu

a) dawne zegary

 • zegar słoneczny

 • zegar świecowy

 • zegar wodny

 • zegar piaskowy

b) obecne zegary

 • zegar wahadłowy

 • budzik mechaniczny

 • zegar kwarcowy

 • zegar elektroniczny

c) dawne kalendarze

 • obserwacje zmian położenia i wyglądu Księżyca oraz ruchu planet na niebie umożliwiły ludziom sporządzenie kalendarza

 • sporządzano na podstawie lat panowania władców

 • czas określano również, odwołując się do wielkich wydarzeń

d) funkcje kalendarzy

 • sposób rejestrowania ważnych wydarzeń i planowania przyszłości

c) rodzaje kalendarzy, np.

 • egipski

 • aztecki

e) obecny kalendarz – kalendarz gregoriański

 • rok dzieli się na 365 dni, ale co cztery lata jest rok przestępny liczący 366 dni
 1. Rekapitulacja pierwotna

 • W jaki sposób w dawnych czasach ludzie dokonywali pomiaru czasu?

 • Jakie są obecne jednostki pomiaru czasu?

 • Jakie były pierwsze przyrządy do mierzenia czasu?

 • Jakie są obecne zegary?

 • W jaki sposób sporządzano kalendarz?

 • Gdzie powstał najstarszy kalendarz na świecie?

 • Do czego służą kalendarze?

 • Jaki jest obecny kalendarz?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej


Zadania 1,2,4,5/s.31-32

P Zadania
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconTemat: Sposoby mierzenia czasu w oparciu o opracowanie Anny Królik. Cel główny

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconTemat: Miasto dawniej I dziś

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconTemat: jak liczono dawniej a jak liczymy dziś?

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconIgrzyska dawniej I dziś”

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconGmina baruchowo na kujawach, dawniej I dziś

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconSłowiańszczyzna dawniej I dziś – język, literatura, kultura II

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconMłodzież dawniej I dziś psychologiczne problemy okresu dorastania

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconPeriodyzacja” Twierdzy Poznań, czyli fortyfikacje dawniej I dziś

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconSposoby spędzania wolnego czasu przez dzieci

Temat: Sposoby mierzenia czasu dawniej I dziś iconPrzywództwa, która od pewnego już czasu toczona jest w środowiskach naukowych. Rozważania na temat przywództwa obejmują dziś wiele aspektów rozciągających się od podejść teoretycznych po wielowątkową egzemplifikację. Nowego ujęcia wymagają choćby modele przywództwa czy pojęcie charyzmy, zwłaszcza w

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom