Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6
Pobierz 18.7 Kb.
NazwaSprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6
Data konwersji21.11.2012
Rozmiar18.7 Kb.
TypDokumentacja
Początek formularza

..........................................................                                                                                                                                  04.06.2009 r.

 

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z historii klasa 6

Dział: „Wiek XX między demokracją a dyktaturą”

 

Ćwiczenie 1.

Wypisz po dwa państwa, wyłączając Polskę, które po I wojnie światowej

1.      odrodziły się (po okresie nieistnienia) ......................................................................................................

2.      powstały (po raz pierwszy w dziejach) .....................................................................................................

3.      przestały istnieć ..........................................................................................................................................

 

 

Ćwiczenie 2.

Wyjaśnij jednym zdaniem kim byli: Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski. Następnie przyporządkuj im zasługi, wpisując odpowiednią literę [A, B, C lub D] w nawiasy przy nazwiskach.

 

1. Roman Dmowski - (    ).....................................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................

2. Józef Piłsudski - (    )..........................................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................

3. Ignacy Jan Paderewski - (    )............................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................

 

 

Ćwiczenie 3.

Uzupełnij tekst.

W okresie międzywojennym w kilku krajach europejskich wprowadzono system rządów polegający na całkowitym podporządkowaniu społeczeństwa władzom państwowym, czyli .........................................................  Władzę w Rosji w 1917 r.  przejęli komuniści we Włoszech w 1922r. - .................................................................  a w .............................................................. w 1933 r. naziści. Rządy dyktatorskie sprawowane w Niemczech przez Hitlera, w ZSRR przez ..................................................... i we Włoszech przez .............................................  cechowała wyjątkowa bezwzględność. Przeciwników politycznych karano śmiercią bądź zamykano w obozach, które w Niemczech nazywano koncentracyjnymi, a w ZSRR .............................................................

 

 

Ćwiczenie 4.

Dokończ zdania dotyczące II wojny światowej.

A. II wojna światowa toczyła się w latach .........................................................................................................

B. Uważa się, że 17 września 1939 r. został dokonany czwarty rozbiór Polski, ponieważ tego dnia

      ............................................................................................................................................................................

C. Do koalicji antyhitlerowskiej należały (wymień trzy najważniejsze państwa) ..........................................

      ............................................................................................................................................................................

D. Po stronie Niemiec walczyły (wymień dwa państwa) .......................................................................................

E.  Uważa się, że 6 sierpnia 1945 r. świat wkroczył w erę atomową ponieważ tego dnia ...............................

     ............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 5.

W ramce wymieniono metody prowadzenia wojny. Wybierz dwie z nich i wyjaśnij na czym polegały.

 

wojna błyskawiczna,   desant,   konwój,   wojna totalna

 

     ............................................................................................................................................................................

     ............................................................................................................................................................................

     ............................................................................................................................................................................

     ............................................................................................................................................................................

     ............................................................................................................................................................................

     ............................................................................................................................................................................

 

 

Ćwiczenie 5.

Scharakteryzuj w 5-6 zdaniach politykę wyniszczania ludności polskiej prowadzoną przez okupantów w czasie II wojny światowej. W swojej wypowiedzi uwzględnij pojęcia wymienione w ramce.

 

okupant,  terror,  łapanki,  egzekucje,  praca przymusowa,  wysiedlenia,  Katyń,  obozy koncentracyjne

 

   ..............................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................................................

 

 

Ćwiczenie 6.

Uzupełnij tekst.

 

O losach powojennego świata zadecydowano w 1945 r. na konferencjach w …………………..  i Poczdamie. Po ich zakończeniu szybko rozeszły się drogi sojuszniczych mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, i ............................................ , Rozpoczął się okres rywalizacji, której przejawem były konflikty zbrojne w wielu regionach świata, np. w Wietnamie i ..................................... Wrogie państwa dążyły do zdobycia przewagi militarnej, produkując coraz nowsze i skuteczniejsze rodzaje broni. Rywalizację tę nazwano ....................................................................... Wiele Państw Ameryki Północnej i Europy Zachodniej obawiało się agresji Związku Radzieckiego. Aby się skutecznie bronić dwanaście z nich utworzyło w 1949 r. sojusz obronny  - ............................................................... W odpowiedzi ZSRR i podporządkowane mu kraje komunistyczne powołały w 1955 r. ..................................................................... Na kilka dziesięcioleci utrwalił się podział Europy na demokratyczną część zachodnią i komunistyczną  - wschodnią. Umowną linię podziału kontynentu na dwie wrogie strefy nazywano ........................................................................ Przez kilka dziesięcioleci była ona wraz ze wzniesionym w Berlinie ......................................................... symbolem podziału Europy.

 

 

Ćwiczenie 7.

Co oznaczają daty:

- 13 grudnia 1981 - .................................................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................

- 4 czerwca 1989 - ..................................................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................

- listopad 1989 - ......................................................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................

- 1991 - ....................................................................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................

- 1980 - ....................................................................................................................................................................

    ..............................................................................................................................................................................

Dół formularza

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconSprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 Dział: „Barok pełen kontrastów” Ćwiczenie 1

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconSprawdzian wiadomości I umiejętności – listopad

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconSprawdzian wiadomości I umiejętności – wrzesień

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconSprawdzian wiadomości I umiejętności po I etapie nauki

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconKlasa V wiadomości I umiejętności na poziomie koniecznym ocena dopuszczająca (2) klasa V

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconKlasa VI wiadomości I umiejętności na poziomie koniecznym ocena dopuszczający (2) – klasa VI

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconSprawdzian wiadomości I umiejętności dla uczniów kl. V imię I nazwisko ucznia

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 icon20 sprawdzian wiedzy I umiejętności – historia klasa I

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconSprawdzian wiedzy I umiejętności z nauki o języku klasa VI

Sprawdzian wiadomości I umiejętności z historii klasa 6 iconTeatr grecki” Test sprawdzający wiadomości I umiejętności z historii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom