Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski
Pobierz 5.91 Kb.
NazwaPan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar5.91 Kb.
TypDokumentacja
Gdańsk, 2 maja 2012


PWKZ.0711/4151/3439/2012


Pan

Ryszard STACHURSKI

Wojewoda Pomorski


Zgodnie z dyspozycją pisma Pana Wojewody z dnia 24 kwietnia 2012 (wpłynęło 26.04.2012) dotyczącego udzielenia informacji na temat „usunięcia latarni w Nowym Porcie w Gdańsku”, przekazuję następujące fakty urzędowe:


  1. Przedmiotem ochrony w obszarze Pola Bitewnego na Westerplatte, wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii, w obrębie którego znajduje się również wieża światła wejściowego czerwonego (latarnia), są obiekty historyczne dawnej Składnicy Tranzytowej, relikty wcześniejszych obiektów Kurortu Westerplatte oraz schron i wieża dalmierza zapasowego 25 Baterii Artylerii Stałej, wymienione z nazwy w sentencji decyzji nr 1724 (rejestr zabytków dostępny na stronie internetowej urzędu). Zatem wieża światła wejściowego nie jest chroniona jako konkretny fizyczny obiekt historyczny lecz jako składnik kulturowego krajobrazu półwyspu Westerplatte.

  2. Decyzją z dnia 19 lutego 2009 (w załączeniu) PWKZ pozwolił na przebudowę falochronu wschodniego, w tym „latarni” zgodnie z projektem sporządzonym w listopadzie 2008r., który stanowi integralny załącznik decyzji. Projekt zawiera ocenę stanu technicznego obiektu oraz opis projektowanych prac (który załączam). Jak wynika z tej dokumentacji, „latarnia” pochodziła z lat 30-tych XX wieku (nie była zatem latarnią z 1843 r. – jak podano w mediach), stan techniczny jej elementów nośnych, zwłaszcza w strefie fundamentowania oraz poszycia, był bardzo zły jak również „z uwagi na historyczną wartość latarni przyjęto, że kształt nowoprojektowanej konstrukcji będzie jednakowy z istniejącym a różnice w budowie będą występować w niewidocznym od zewnątrz szkielecie nośnym oraz wyposażeniu latarni”. Tym samym został spełniony warunek ochrony zabytku jako elementu krajobrazu historycznego tego miejsca, co podkreślono w uzasadnieniu rzeczonej decyzji administracyjnej.

  3. Kwestia zachowania starej konstrukcji była rozważana w kontekście wydanej decyzji, zgodnie z warunkiem, iż „pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności, które mają znaczenie dla zabytku i mogą mieć wpływ na zakres prowadzonych prac”. Z tego powodu została wykonana dokumentacja konserwatorska obiektu (tzw. biała karta), w której zebrano jedynie materiały wizualne, nie uzyskano natomiast przesłanek (np. dokumentacji technicznej, konkretnej daty budowy obiektu) pozwalających ocenić jego oryginalność i na tej podstawie objąć ochroną ten konkretny obiekt fizyczny przez wpis do rejestru zabytków.


W tym stanie rzeczy trudno zgodzić się z konkluzją artykułu Pani Jowity Kiwnik z Gazety Wyborczej (który załączam) iż „nikomu z urzędników nie przyszło do głowy, żeby los latarni skonsultować, na przykład z mieszkańcami”, albowiem postulat taki powstał na skutek błędnych informacji medialnych o wartości historycznej obiektu na co urząd nie miał wpływu w trakcie wydawania decyzji administracyjnej. Niezgodną ze stanem faktycznym jest również informacja, że zniszczoną konstrukcją miałoby zaopiekować się Towarzystwo Przyjaciół Gdańska.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconWojewoda pomorski wg. Iii/KS/7724-323/09 za zwrotnym dowodem doręczenia

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconWojewoda Pomorski Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2010 so. III. 0932/ 31 /10 p r o t o k ó Ł

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconWojewoda Pomorski działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania I realizacji inwestycji w

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconUzdrowisko Kamień Pomorski S. A. ul. Szpitalna 13, 72-400 Kamień Pomorski nip

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconKamień Pomorski: Świadczenie usług przewozowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum I klasy "0" z terenu gminy kamień pomorski w roku szkolnym 2012 / 2013, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconMielicka halina (red.), Socjologia wychowania. Kielce, Wydawnictwo Stachurski 2000, s. 281

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconWojewoda opolski

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconWojewoda opolski

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconWojewoda podkarpacki

Pan Ryszard stachurski wojewoda Pomorski iconWojewoda opolski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom