Temat: Nowe idee: renesans I humanizm
Pobierz 23.22 Kb.
NazwaTemat: Nowe idee: renesans I humanizm
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar23.22 Kb.
TypKonspektMarek Biesiada 08.09.09

Konspekt lekcji WOS

w klasie II B
Temat: Nowe idee: renesans i humanizm.

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń zna:

 • na czym polegał powrót do antyku (P)

 • cechy charakterystyczne myśli renesansowej i humanizmu (P)

 • dlaczego renesans narodził się we Włoszech (P)

 • ośrodki kultury renesansowej

Uczeń rozumie:

 • pojęcia: renesans, humanizm, mecenat, (P)

 • gdzie i dlaczego narodził się renesans (P)

 • wpływ wynalazku druku na rozpowszechnienie się myśli humanistycznej w Europie (P)

 • zmiany, jakie zaszły w życiu Europejczyków w okresie renesansu (PP)

 • czym różnił się humanizm odrodzeniowy od humanizmu średniowiecznego (PP)

Uczeń potrafi

 • oceniać wpływ humanizmu na myśl nowożytną (PP)

 • odnajdywać w testach źródłowych ideały i myśli renesansowe i humanistyczne (PP)

 • sformułować wypowiedź ustną lub pisemną na temat: Nic, co ludzkie, nie jest mi obce – wyjaśnij dewizę humanizmu (P)

 • gromadzić informacje o wybitnych humanistach, sięgając do różnych źródeł (PP)

 • sporządzić notę biograficzną o jednym z humanistów (P)

 • scharakteryzować i porównać ideał człowieka antyku, średniowiecza i renesansu (PP)

 • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania z odpowiedniego rozdziału (P)

 1. Metody:

 • wykład,

 • rozmowa nauczająca.

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Nowe idee: renesans i humanizm.


1. Renesans

 • Jaka epoka istniała przed renesansem?

 • Jakie ideały i hasła głoszono w okresie średniowiecza?

 • Co to jest renesans?2. Humanizm

 • Co to jest humanizm?

 • Jakie wartości głosiła idea humanizmu?3. Przyczyny narodzin renesansu we Włoszech

 • Dlaczego renesans narodził się we Włoszech?4. Włoskie ośrodki kultury renesansowej

 • Gdzie znajdowały się najważniejsze ośrodki kultury renesansowej?5. Rody włoskie, które przyczyniły się do rozwoju kultury renesansowej

 • Jakie rody włoskie przyczyniły się do rozwoju kultury renesansowej?

 • W których miastach włoskich rządziły rody wspierające renesans?

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 8-9.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

1. Renesans

 • nazwa epoki trwającej w Europie w XV-XVI w.; termin nawiązuje do pragnienia odrodzenia kultury starożytnego Rzymu.

 • Renesans – próba odrodzenia kultury antycznej.

 • Humanizm – skoncentrowanie zainteresowania na człowieku.

 • Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” – Marek Terencjusz.


Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 9-10.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

2. Humanizm

 • Nazwa nurtów myślowych przypisujących człowiekowi centralne miejsce w świecie i najwyższą wartość.


Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 10-11.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

3. Przyczyny narodzin renesansu we Włoszech

 1. silna pozycja miast,

 2. rozbicie Włoch na wiele księstw i miast-państw, które były republikami kupieckimi,

 3. rozwój mecenatu, który sprawował opiekę nad artystami i naukowcami,

 4. rozwój gospodarczy towarowo-pieniężnej miast włoskich:

 • rozwijał się handel,

 • powstawały banki i rynek pieniądza,

 • rozwijało się rolnictwo,

 • bogacenie się mieszczaństwa, które zajmowało się nauką, literaturą oraz sztuką i przeznaczało na nie ogromne środki pieniężne, wspierając nimi artystów i naukowców włoskich (mecenat),

 1. upadek Konstantynopola – 1453,

 2. uzdolnienia artystyczne, literackie i naukowe uzdolnienia Włochów.


Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 13.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

4. Włoskie ośrodki kultury renesansowej

 • Rzym,

 • Florencja,

 • Mediolan,

 • Wenecja


Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki, kl. 1, Warszawa 2003, s. 13.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

5. Rody włoskie, które przyczyniły się do rozwoju kultury renesansowej

 • Medyceusze we Florencji – Wawrzyniec Wspaniały,

 • Visconti i Sforzowie w Mediolanie,

 • Papieże w Rzymie – Pius II, Juliusz II i Leon X.
 1. Rekapitulacja pierwotna

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Zadanie 1,2,3/12
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconLekcja 36 Dział: Świat w XIX wieku Temat: Stare I nowe idee

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconPojęcia: konkwistadorzy, kolonizacja, korsarstwo, rewolucja cen, humanizm, renesans, gospodarka folwarczno pańszczyźniana, dualizm gospodarczy

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconRomantyzm a postmodernizm. Nowe idee, rewizje, profanacje

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconNowe idee zdobywają zwolenników. Społeczeństwo I gospodarka. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconLekcja 22 Dział: Czasy nowożytne Temat: Humanizm I odrodzenie

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconUtworami, które z pewnością ukazywały nowe idee młodego romantyzmu są dwie ballady: “Romantyczność" Adama Mickiewicza I “Król Olch" Wolfganga Goethego. Fabuła

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconTemat: Renesans w Europie

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconHeinrich Heines "Deutschland. Ein Wintermärchen". Die Idee des Kulturtransfers als völkerverbindende Idee

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconTemat: Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwo. Cele dydaktyczno-wychowawcze

Temat: Nowe idee: renesans I humanizm iconKlasa 2 Temat 4 podręcznik Wiedza słów, wiedza obrazów – humanizm I Odrodzenie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom