5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja
Pobierz 8.92 Kb.
Nazwa5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar8.92 Kb.
TypDokumentacja

20. Pierwszy rozbiór Polski
Trójstronny traktat rozbiorowy został podpisany w Petersburgu 5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” i panującą w Polsce anarchię.  • Rosja zagarnęła największy obszar-92 tys. km2-północno-wschodnie krańce Litwy, na wschód od Dniepru i Dźwiny (województwa: inflackie, mścisławskie, część mińskiego). Był to obszar zamieszkały przez 1,3 mln ludności.  • Austria otrzymała obszar 83 tys. km2, zamieszkały przez 2,6 mln ludności, w zdecydowanej większości była to ludność polska. Austria otrzymała ziemie na południe od Wisły i Sanu, czyli część województw krakowskiego i sandomierskiego, województwa: ruskie i bełskie oraz niewielkie części podolskiego i wołyńskiego. Ziemie Rusi Czerwonej i południowych rejonów krakowskiego i sandomierskiego nazwano Galicją, wywodząc nazwę od średniowiecznego księstwa halickiego, niegdyś w rękach węgierskich.

    Pod władanie Austrii przeszły cenne kopalnie soli w Bochni, Wieliczce i na Rusi.  • Prusy dostały 36 tys. km2, najmniejszą, ale najcenniejszą zdobycz: ujście Wisły: Prusy Królewskie bez Gdańska i Torunia, część Wielkopolski i Kujaw; obszar zamieszkały przez 580 tys. ludzi. Fryderykowi II nie udało się zagarnąć Gdańska i Torunia wskutek protestów państw handlujących na Bałtyku. Mimo tego, terytorium, które przypadło Prusom, oddawało w ich ręce eksport z Polski.Rozbiór nie wywołał zbrojnego powstania. Apele króla do dworów europejskich nie przyniosły żadnych skutków.


Sejm rozbiorowy


Po rozbiciu ostatnich oddziałów konfederackich i zajęciu terenów zaborów, Rosja, Prusy i Austria zażądały potwierdzenia traktatu przez sejm. Zebrany w Warszawie sejm nadzwyczajny obradował w latach 1773-1775 jako konfederacja. Marszałkiem był zaprzedany Rosji Adam Poniński. Jego zadaniem było zorganizowanie obrad sejmowych tak, aby doszło do zatwierdzenia rozbiorów. Na niewiele zdały się protesty grupki posłów, m. in. pochodzących z Litwy: Tadeusza Rejtana i Samuela Korsaka.

Ostatecznie sejm zatwierdził traktaty rozbiorowe oraz towarzyszące im umowy handlowe. Najbardziej niekorzystny był traktat handlowy z Prusami. Wprowadzał on wysokie cła na towary eksportowane z kraju, natomiast niskie na towary importowane z Prus do Polski.

Monarcha stracił prawo nadawania starostw, mianowania ministrów i senatorów. Uprawnienia króla przeszły na utworzoną Radę Nieustającą, która składała się z tzw. konsyliarzy (18 senatorów i 18 posłów wybieranych przez sejm na 2 lata). Rada dzieliła się na 5 departamentów: 1. interesów cudzoziemskich (spraw zagranicznych), 2. policji, 3. wojska, 4. skarbu, 5. sprawiedliwości. Przewodniczył jej król, który musiał się stosować do uchwał większości.

Poza Radą znalazła się utworzona w 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej –podległa bezpośrednio królowi. Przejęła ona na cele oświatowe dobra pojezuickie i rozpoczęła reformę systemu szkolnictwa w Rzeczypospolitej.

Sejm rozbiorowy odnowił również traktat gwarancyjny z Rosją, co przesądziło o utrzymaniu praw kardynalnych jako podstawy ustrojowej niesuwerennego państwa polskiego.

Rozpoczął się okres tzw. rządów królewsko-ambasadorskich. Stanisław August blisko współpracujący z rosyjskim ambasadorem Ottonem Stackelbergiem, uczynił z Rady Nieustającej instrument wzmacniający pozycję króla.


Na podstawie: Historia Polski, repetytorium, R. Tusiewicz

oraz podręcznika do historii dla liceum

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconCzy istnieją państwa w których obowiązuje całkowity zakaz aborcji?

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja icon02. Rosja za panowania Piotra I. Organizacja państwa I jego ekspansja

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconAntysemityzm jako powód konfiskat prasowych. Orzecznictwo sądów krakowskich( XIX i XX w.)

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconWspółczesna historiografia o kształtowaniu się narodu I państwa w przestrzeni pomiędzy Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconTraktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconPrzedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące teorii państwa koncepcje genezy państwa, cechy państwa, typy I formy państwa, koncepcje roli państwa w życiu

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconDom Wydawniczy „ostoja”
«Jako Polak I jako szef Rządu uważam wpływy masońskie w Polsce za szkodliwe. I masonom nie ufam»”

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconIv forum ekonomiczne europa – rosja otwierająca sesja plenarna: “Europa I Rosja: Partnerstwo, współistnienie, konfrontacja?”

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconIv forum ekonomiczne europa – rosja prezentacja raportu Forum Ekonomicznego „Rosja. Raport z Transformacji 2008”

5 sierpnia 1772 r. Jako powód rozbioru traktat wskazywał „całkowity rozkład państwa” I panującą w Polsce anarchię. Rosja iconDz. U. 11. 205. 1203 ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o weteranach działań poza granicami państwa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom