Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu”
Pobierz 196.63 Kb.
NazwaSzkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu”
strona2/2
Data konwersji22.11.2012
Rozmiar196.63 Kb.
TypDokumentacja
1   2

Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego.

 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.

 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza pedagog szkoły podstawowej.

 3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.

 4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 1. Sposoby Ewaluacji.


    1. Obserwacje i oceny zachowania.

    2. Metody projekcyjne np. zdjęcia

    3. Obserwacja dokonań ucznia.

    4. Ankiety.

    5. Analiza wpisów do dziennika, dokumentów.

    6. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi.

    7. Porównywanie.

    8. Ocena wyników konkursów. 1. Ankiety i arkusze ewaluacyjne.
Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 76 w Gdańsku został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 30 sierpnia 2010 roku.


Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego


Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole i odpowiedz na nie poprzez wstawienie znaku X, wpisanie uwag lub propozycji. Twoje szczere wypowiedzi będą wskazówką do takiego doskonalenia Szkolnego Programu Wychowawczego, by spełniał Twoje i nasze oczekiwania.


TAK NIE


 1. Czy zajęcia wychowawcze są, Twoim zdaniem ciekawe? ......... ........

 2. Czy lubisz godziny wychowawcze z Twoim wychowawcą? ......... ........

 3. Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś rozwiązać

swoje problemy? ......... ........

 1. Czy znasz prawa ucznia? ......... ........

 2. Czy wiesz jakie masz obowiązki? ......... ........

 3. Czy wiesz jak bronić swoich praw? ......... ........zawsze często rzadko nigdy

 1. Czy uwagi i propozycje uczniów są uwzględniane

przez nauczycieli? ............ ......... .......... ........

 1. Czy uczniowie uczestniczą w przygotowywaniu

zajęć wychowawczych? ............ ......... .......... ........

 1. Czy organizowane były klasowe zajęcia

pozalekcyjne (uroczystości, imprezy, wycieczki) ? ............ ......... .......... ........

 1. Czy zajęcia wychowawcze miały pozytywny wpływ

na atmosferę w Twojej klasie? ............ ......... .......... ........

 1. Czy poza wychowawcą wychowują Cię inni

nauczyciele? ............ ......... .......... ........


Potwierdź odpowiedź znakiem X


 1. W jakich formach zajęć pozalekcyjnych brałeś udział?


biwak ....... kino .......

rajd ....... koncert ........

wycieczka ....... spotkanie ........

wyjazd ....... teatr ........

inne(jakie?) ....... występ ........ 1. W jakiej formie były prowadzone zajęcia wychowawcze?


pogadanka ....... wykład ........

prelekcja ....... drama .........

inscenizacja ....... spotkanie ........

inne(jakie?) ....... 1. Czy na lekcjach wychowawczych poruszane były sprawy związane:

a) z Twoim rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym? ..........

b) ze stosunkami między ludźmi (w grupie rówieśniczej,

szkole, rodzinie)? ...........

c) z otaczającym Cię środowiskiem kulturalno – przyrodniczym

(kinem, teatrem, telewizją, ekologią itp.)? ...........

d) inne (jakie?) .........................................................................................


 1. Czy masz jakieś propozycje lub uwagi dotyczące zajęć wychowawczych?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – uczniowie


Rok szkolny ................

Liczba ankietowanych ..................numer pytania

liczba odpowiedzi TAK

%

liczba odpowiedzi NIE

%

brak odpowiedzi

%

123456


numer pytania

odpowiedź najczęściej występująca

odpowiedź najrzadziej występująca

7891011121314


numer pytania

często występująca propozycja lub uwaga
Słabe strony:


Mocne strony:


Wnioski:


Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca szkolnego programu wychowawczego


Bardzo prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety. Zależy nam na szczerych odpowiedziach. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać na dzieci, a także w większym stopniu spełniać Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania.


Oceń w skali 1 – 6 zakreślając odpowiednią cyfrę.


 1. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość Programu Wychowawczego naszej szkoły?

1 2 3 4 5 6


 1. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) ten Program?

1 2 3 4 5 6


 1. Jak ocenia Pan(i) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących swojego dziecka?

1 2 3 4 5 6


 1. W jakim stopniu nasza szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia?

1 2 3 4 5 6


 1. Jak szkoła rozwiązuje problemy zdrowotne uczniów, zagrożenia z tym związane i uzależnienia?

1 2 3 4 5 6 1. W jakim zakresie nasza szkoła wpływa na odpowiedni stosunek dzieci do otaczającego środowiska?

1 2 3 4 5 6


 1. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana(i) dziecka w naszej szkole?

1 2 3 4 5 6


 1. Jak ocenia Pan(i) system nagród i kar w naszej szkole?

1 2 3 4 5 6


 1. Jak bardzo szkoła jest przyjazna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do Pana(i) dziecka?

1 2 3 4 5 6


 1. Jak ocenia Pan(i) starania wychowawcy wobec swojego dziecka?

1 2 3 4 5 6


 1. Jak ocenia Pan(i) działania wychowawcze dyrektora szkoły?

1 2 3 4 5 6


 1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły?

1 2 3 4 5 6

Dziękujemy!


Arkusz ewaluacyjny dotyczący Szkolnego Programu Wychowawczego – rodzice


Rok szkolny -

Liczba ankietowanych -Numer pytania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Średnia ocen

Liczba ocen zbieżnych

1

2

3

4

5

1   2

Powiązany:

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” iconCo jest grzechem a co nie we współżyciu między małżonkami I powiedziałam że jeśli małżonkowie dążą do osiągnięcia orgazmu to musi być to pełen stosunek, bo seks musi być otwarty na nowe zycie a poza tym grzechem jest seks analny a oralny może wystąpić jako gra wstępna. I zaczęto mnie pytać że po to

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” iconProtokół musi być kompletny, dla każdej możliwej sytuacji musi być podany odpowiedni sposób postępowania

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” iconProtokół musi być kompletny; dla każdej możliwej sytuacji musi być podany odpowiedni sposób postępowania

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” icon„( ) człowiek musi wybierać ( ) w tym tkwi jego moc w zdolności podejmowania decyzji

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” iconKażde dziecko jest inne I każde potrzebuje innego podejścia. Każde jednak musi być zauważone, docenione. Każde dziecko musi osiągnąć nawet swój mały sukces, inaczej zniechęci się do szkoły I do nauki

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” iconKażdy musi mieć swoje Westerplatte” -na podstawie homilii Jana Pawła II do młodzieży wygłoszonej w dniu 12. 06. 1987

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” iconJubileusz „Ekonomika” „Szkoła nasza musi nauczyć ucznia pracować, myśleć I cenić pracę”

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” iconOkresu dominacji sowieckiej są bardzo ważne dla polskiej pamięci narodowej. Polska pamięć narodowa musi być kultywowana dla dobra narodu polskiego jak I świadomości narodowej Polaków, Wyrażenia mają duże znaczenie. Za czasów Drugiej Rzeczypospolitej wyrażenia poprawne określały wojnę obronną przeciw

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” iconFormularz ten wymagany jest na każdym etapie konkursu krajowego w Polsce. Osobne oświadczenie musi wypełnić każdy uczestnik, trener i/lub inny opiekun drużyny. Oświadczenie osoby niepełnoletniej (poniżej 18 roku życia) musi zostać podpisane przez jednego z jej rodziców lub opiekunów prawnych

Szkoła musi dać dzieciom I młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej I narodowej I musi wychowywać w tym duchu” icon1. Pracownik obsługujący frezarkę musi być przeszkolony w zakresie bhp I posiadać ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom