Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu
Pobierz 0.88 Mb.
NazwaUporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu
strona6/7
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar0.88 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

Klucz do zadań zamkniętych i schemat punktowania zadań otwartych wiązki zadań pt.
Pudełko na drobiazgiNr zadania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Odpowiedź

C

B

C

A

B

B

A

CNr zadania

Kryteria i zasady przyznawania punktów

Liczba punktów

9.I. Zamiana jednostek

Uczeń prawidłowo zamienia milimetry na centymetry, lub odwrotnie

0 – 1

II. Ustalenie skali, w jakiej wykonano siatkę pudełka,

Uczeń prawidłowo wyznacza skalę, wykonuje odpowiednie działanie.

Np.: 6cm : 2cm = 3

12 cm : 4 cm = 3

0 – 1

10.

I. Ustalenie sposobu obliczenia powierzchni sześcianu.

Uczeń ustala sposób obliczenia powierzchni sześcianu
Np.: 6 · 8 cm · 8 cm =


0 – 1

II. Poprawność rachunkowa obliczenia powierzchni sześcianu

Uczeń poprawnie oblicza pole powierzchni sześcianu.

P = 384 cm2


0 – 1

III. Zapisanie prawidłowej jednostki powierzchni

Uczeń zapisuje poprawnie jednostkę powierzchni cm2.0 – 1Bartnictwo*


W czasach średniowiecznych bartnictwo na polskich terenach było dobrze rozwinięte. Świadczą o tym pierwsze zapiski kronikarskie dokonane przez kupców
i podróżników zachodnioeuropejskich wędrujących po ziemiach polskich
w dziesiątym wieku. W tych zapiskach czytamy: „...A co się tyczy kraju Mieszka [...] obfituje on w żywność, mięso, miód...”. Gall Anonim, autor najdawniejszej kroniki dziejów Polski, pisał: „...to kraj obfitujący w miód...”

Miód symbolizował bogactwo. Obecnie jest cennym produktem spożywczym, ponieważ posiada wysokie wartości odżywcze i lecznicze.

Na podstawie: I. Gumowska, Pszczoły i ludzie, Warszawa 1987.


*bartnictwo - pierwotna forma pszczelarstwa, hodowla pszczół w barciach


 1. Z którego wieku pochodzą pierwsze zapiski kronikarskie dotyczące bartnictwa na ziemiach polskich?

 1. Z IX wieku.

 2. Z X wieku.

 3. Z XI wieku.

 4. Z XII wieku.
 1. Za początek epoki średniowiecza przyjmuje się rok 476 – upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Wydarzenie to miało miejsce

 1. w I połowie IV wieku.

 2. w II połowie IV wieku.

 3. w I połowie V wieku.

 4. w II połowie V wieku.
 1. Katedra Notre-Dame w Paryżu, jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, powstała w okresie średniowiecza w latach 1163 – 1330. Ile lat trwała budowa tej katedry?

 1. 67

 2. 167

 3. 77

 4. 177
 1. Jeden litr miodu waży około 1,42 kg. Ile kilogramów miodu zmieści się w sześciu litrowych słoikach?

 1. Około 8,52 kg.

 2. Około 8,22 kg.

 3. Około 7,92 kg.

 4. Około 7,12 kg.
 1. W sklepie na półce stoi 8 słoików miodu po 450 g i 5 słoików miodu po 750 g. Które wyrażenie opisuje, ile gramów miodu zawierają słoiki stojące na półce w tym sklepie?

 1. (8 + 5) · (450 g + 750 g)

 2. (8 – 5) · (450 g + 750 g)

 3. 8 · 450 g + 5 · 750 g

 4. 8 · 450 g – 5 · 750 g
 1. Paweł zamierza kupić 1,5 kg miodu.

Ile słoików miodu zakupi Paweł, jeżeli w słoiku mieści się 300 g miodu?

Ile słoików miodu zakupi Paweł, jeżeli w słoiku mieści się 500 g miodu?


Tu zapisz obliczenia:


Odpowiedzi: Paweł zakupi ................. słoików po 300 g.

Paweł zakupi ................. słoików po 500 g.


 1. Do szkolnej stołówki zakupiono 9 słoików miodu po 38 zł za jeden słoik i 24 słoiki po 13 zł za jeden słoik. Oblicz:

 • ile zapłacono za wszystkie słoiki miodu,

 • ile można byłoby kupić za tę kwotę słoików miodu po 28 zł za jeden słoik?


Tu zapisz obliczenia:


Odpowiedzi: Za wszystkie słoiki miodu zapłacono .................... zł.

Za tę kwotę można byłoby kupić ................. słoików miodu po 28 zł za jeden słoik.

1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu iconUporządkuj w kolejności wydarzenia w Krzyżakach

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu iconW kolejności chronologicznej

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu iconWładcy Polski w kolejności chronologicznej

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu icon1. Na taśmie chronologicznej poniżej zaznacz I napisz datę legendarnego założenia Rzymu

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu iconUporządkuj hierarchicznie wymienione akty normatywne, wpisując do prawej kolumny tabeli cyfry od 1 do 4, gdzie cyfra 1 oznacza akt znajdujący się najwyżej, a

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu iconChronologia starożytnego Rzymu

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu iconArchitektura starożytnego Rzymu

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu iconArchitektura starożytnego Rzymu

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu icon1. Osiągnięcia starożytnego Rzymu

Uporządkuj w kolejności chronologicznej I wpisz do tabeli wg wzoru wybrane wydarzenia z czasów starożytnego Rzymu iconKultura starożytnego rzymu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom