Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji
Pobierz 77.57 Kb.
NazwaŚrodowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar77.57 Kb.
TypDokumentacja
Temat publikacji:

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki i sposoby kwalifikacji.


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, mieści się w Kielcach przy ul. Okrzei 8.

Swoją działalność rozpoczął 15 maja 2003 r.

Dom znajduje się w centrum Kielc, dotarcie do niego jest więc bardzo łatwe z każdego punktu miasta. Wolno stojący piętrowy budynek otoczony niewielkim ogrodem w ubiegłym roku został gruntownie wyremontowany i dostosowany do wymagań użytkowników.

Dom, przeznaczony dla 25 pełnoletnich niepełnosprawnych intelektualnie osób, oferuje swoim uczestnikom fachowe wsparcie i pomoc w doskonaleniu umiejętności:

 1. samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,

 2. społecznych i interpersonalnych - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, funkcjonowanie w oparciu o własne możliwości, współpraca i komunikowanie się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, znalezienie zatrudnienia przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami,

 3. spędzania wolnego czasu - zainteresowanie lekturą czasopism i książek, korzystanie z takich form wypoczynku jak turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, klubowych

oraz:

 • poradnictwo psychologiczne

 • psychoedukację - również dla rodziców i opiekunów

 • poradnictwo socjalne


W Domu funkcjonują m.in. następujące pracownie:

 • przyrodniczo-środowiskowa

 • stolarsko-modelarska

 • rękodzieła artystycznego

 • plastyczna

 • kulinarna

oraz świetlica i sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny.


Wysoki poziom i jakość usług gwarantuje wykwalifikowana kadra: psycholog, 8 instruktorów terapii zajęciowej i opiekunów oraz pracownik socjalny.


Uczestnicy przebywają w Domu 5 dni w tygodniu od 8.00 do 16.00; w ramach terapii kulinarnej przewidziane jest śniadanie i obiad.


Środowiskowy Dom Samopomocy ma charakter otwarty, a jego funkcjonowanie opiera się na ścisłej współpracy z rodzinami i opiekunami, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami itp.


Miejsce załatwienia sprawy:

Rejon opiekuńczy właściwy za względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Okrzei 8, tel. 368-17-50 oraz Dział Usług MOPR, ul. Studzienna 2, pok.31, tel. 331 25 24 wew. 20


Wykaz rejonów opiekuńczych:

Lp

Nazwa rejonu

Adres

Telefon

Dzielnica

1.

Śródmieście

Kielce

ul. Sienkiewicza 25

368 07 71

Śródmieście

2.

Szydłówek

Kielce

ul. Miodowa 7

362 62 65

Szydłówek

Sady

3.

KSM

Kielce

L.Wawrzyńskiej 20

369 12 79

KSM oraz przyległe


4.

Czarnów

Kielce

ul. Jagiellońska 28

344 37 30

Czarnów, Dalnia

Ślichowice

5.

Herby

Kielce

ul.1 Maja 196

346 15 45

Herby, Niewachlów

6.

Białogon

Kielce

ul.1905 roku 45

346 47 40

Podkarczówka

Białogon

7.

Uroczysko

Kielce

ul. Zamenhofa 4

331 29 93

Uroczysko

Bocianek

Os. Słoneczne Wzgórze

8.

Os. Jagiellońskie

Kielce

ul. Paderewskiego20

343 16 05

Osiedle

Jagiellońskie

9.

Os. Świętokrzyskie

Kielce

ul.Manifestu

Lipcowego 87

362 64 50

Osiedla Świętokrzy-skie

Na Stoku

10.

Barwinek-Baranówek

Kielce

ul.B.Prusa1

(Przych. Rej. 18)

368 71 59

Os. Barwinek

Baranówek

BukówkaWarunki i sposoby kwalifikacji:

 • pełnoletniość

 • stały pobyt na terenie miasta Kielc

 • sprawność motoryczna, zdolność do samoobsługi i komunikacji, podstawowy poziom uspołecznienia oraz możliwość adaptacji

 • brak schorzeń towarzyszących uniemożliwiających udział w formach terapii oferowanych przez ŚDS

 • pobyt na warunkach klubowych przez 2-3 tygodnie w celu wzajemnego poznania się w okresie adaptacyjnym

 • uzyskanie pozytywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego w składzie: kierownik ŚDS, psycholog,pracownik socjalny, terapeuta/opiekun.


Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty osoby ubiegającej się o pomoc w formie pobytu w ŚDS

 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupie inwalidzkiej

 3. zaświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty lub emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych).


Sposób realizacji:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w ŚDS,

 2. sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego w miejscu zamieszkania klienta,

 3. wydanie decyzji administracyjnej.


Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy:

Nieodpłatne są usługi w formie terapii świadczone przez ŚDS.

Odpłatna jest pomoc w formie śniadania i obiadu, a wysokość tej odpłatności zależy od wysokości posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Pełny koszt osobodnia to kwota 5,60 złotych.

Jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - pomoc przyznawana jest nieodpłatnie.

Osoby lub rodziny nie spełniające kryterium dochodowego ponoszą odpłatność za osobodzień zgodnie z poniższą tabelą, zawartą w Zarządzeniu wewnętrznym nr 48/2004 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2004 r.


Tabela odpłatności:

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny osobodania w ŚDS dla:

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny osobodania w ŚDS dla:

Dochód na osobę w złotych

Osób samotnie gospodarujących

Dochód na osobę w złotych

Osób w rodzinie

1

2

3

4

do 461

0%

Do 316

0%

462-568%

3%

317-513

7%

569-718

7%

514-762

15%

719-868

15%

763-912

25%

869-1018

60%

913-1062

70%

1019-1168

90%

1063-1212

100%

Powyżej 1168

100%

Powyżej 1212

100%


Podstawa prawna:

Art. 7,8,14,18 ust. 1 pkt. 5, art. 51 ust. 1 i 4, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconŚrodowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconŚrodowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconDom Pomocy Społecznej dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconRybnik: Szkolenia dla osób bezrobotnych I niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu Jesteśmy potrzebni-działajmy razem

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconWymeldowanie decyzją administracyjną Miejsce załatwienia sprawy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconRolnictwo I gospodarka nieruchomościami Miejsce załatwienia sprawy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconAgresja I autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconZmiana imienia lub nazwiska miejsce załatwienia sprawy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconCharakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – zakres usług, miejsce załatwienia sprawy, warunki I sposoby kwalifikacji iconEdukacja I rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie oligofrenopedagogika

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom