Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu
Pobierz 106.49 Kb.
NazwaAdresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar106.49 Kb.
TypDokumentacja
Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce i terapii alkoholizmu


Pomarańczowa Linia

0-801 -140-068

informacje i po­moc dla rodziców, których dzieci piją.

Telefon działa 7 dni w tygodniu od godziny 16.00 do 21.00.


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Małeckiego 11

60-706 Poznań

tel. 0-61 / 866-49-58; fax 0-61 / 866-49-58


Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce i terapii narkomanii


Ogólnopolski Telefon Zaufania

tel. 0 801 199 990

informacja o sieci profesjonalnej pomocy, eduka­cja, wsparcie psychologiczne

czynny od 16.00 do 21.00 codziennie

całe połączenie płatne w cenie jednego impulsu wg połączenia lokalnego


Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

połączenie bezpłatne, czynne całą dobę

tel. 0 800 20 148


Ogólnopolski Telefon Pogotowia Makowego

narkomania, pomoc rodzinie

tel. 0 801 109 696

czynny codziennie od pon. do pt. w godz. 10.00-

20.00, soboty 10.00-19.00


Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny „Pogotowie Makowe" przy TRiPDU „Powrót z U"

ul. Puławska 120/124

02-620 Warszawa

tel. (0-22) 844 44 70, infolinia: tel. 0 800 120 359


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54

02-776 Warszawa

tel. (0-22) 641 15 01, fax (0-22) 641 15 65

e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl

www.narkomania.gov.pl


Antynarkotykowa Poradnia Internetowa

www.narkomania.org.pl


Młodzieżowy Ruch na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii - „Monar"

ul. Hoża 57

00-681 Warszawa

tel. (0-22) 621 13 59, 621 28 71

kontakt: http://cpbw.monar.pl/kontakt.html

http://cpbw.monar.pl/linki.html


Telefon Zaufania ds. Uzależnień i AIDS

AL Jerozolimskie 23 m. 14

00-508 Warszawa

tel. (0-22) 628 03 36


Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Punkt Konsultacyjny

ul. Chmielna 10a m. 2

00-020 Warszawa

tel. (0-22) 828 26 73, tel./fax (0-22) 827 22 43


Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależ­nionych - „Powrót z U"

ul. Dziennikarska 11

01-605 Warszawa

tel./fax (0-22) 39 03 83


Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym - „Kuźnia"

ul. Hoża 29/31 m. 6

00-521 Warszawa

tel. (0-22) 625 67 64, fax (0-22) 621 65 31

e-mail: kuznia@free.polbox.pl

http://free.polbox.pI/k/kuznia/


Katolicki Ruch Antynarkotyczny - „Karan"

ul. Grodzieńska 65

03-750 Warszawa

tel./fax(0-22)618 65 97

e-mail: karan@karan.pl

www.karan.pl


Infolinia Stowarzyszenia KARAN

0 800 12 02 89

informacja kierująca i pomoc w problemach zwią­zanych z narkotykami połączenie bezpłatne,

czynne pn.-pt. w godz. 10.00-17.00


Komisja ds. Narkomanii Polskiego Towarzy­stwa Psychiatrycznego

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Al. Sobieskiego 1/9

02-957 Warszawa

www.psychiatria.org.pl/arch


Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce i terapii palenia tytoniu


Bezpłatna Infolinia „Zawsze bez Nikotyny"

tel. 0 800 300 600

czynna codzienne od 9.00 do 21.00


Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym

„PPP - Przestań Palić Papierosy"

tel. (22) 643 92 863

specjaliści dyżurują we wtorki od 14.00 do 18.00


Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych od Ty­toniu

tel. (22) 15 20 01 (centrala) lub 15 30 11, wew. 159

specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Białystok


Samodzielny Publiczny Terenowy ZOZ

ul. Słonimska 15/1

tel. (85) 741 62 35

Bielsk Podlaski


ul. Mickiewicza 20

tel. (85) 730 26 33

Bielsko-Biała


ul. Żywiecka 142

tel. (33)814 81 81; 816 25 77

Bolesławiec


ul. Starzyńskiego 6d

tel. (75) 734 39 79; 734 45 38

Czerwionka-Leszczyny


ul. Brzozowa 26

tel. (32)431 16 45

Częstochowa


ul. Bony 1/3

tel. (34)324 13 07

Gdańsk-Wrzeszcz


ul. Partyzantów 21

tel. (58) 341 02 53

Hajnówka


Poradnia Odwykowa, Samodzielny Publiczny ZOZ

ul. Piłsudskiego 10

tel. (85) 682 90 04

Kielce


Poradnia Antynikotynowa przy Specjalistycznej Poradni Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 72

tel. (41)34 53 144

Koszalin


Panaceum - Poradnia lekarzy rodzinnych

ul. Staszica 8A

tel. (94) 346 44 78, 79

Kraków


Medicover

ul. Krótka 1

tel. (12)632 20 90

Lublin


Przychodnia Rejonowa nr 15

ul. Hipoteczna 4

tel. (81)532 50 81


Wojewódzka Przychodnia

ul. Biernackiego 9

tel. (81)740 27 01

Łapy


Poradnia Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny ZOZ

ul. Piaskowa 9

tel. (85)715 22 94

Tarnów


Centrum Leczenia Uzależnień Nikotynowych

ul. Nowy Świat 40

tel. (14)622 39 22


Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym

tel.0-801 108 108

Toruń


Prywatna Poradnia Antynikotynowa

ul. Ptasia 6

tel. (56) 662 30 80

Warszawa


Poradnia Antynikotynowa Instytutu Kardiologii

ul. Alpejska 42

tel. do godz. 15.00: centrala (22) 15 20 01, lub

(22)15 30 11, wew. 159

tel. po 15.00: bezpośredni (22) 15 65 52


Poradnia Antynikotynowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Działdowska 7

tel. (22) 632 44 51, wew. 246 lub 183


Poradnia Antynikotynowa przy Stołecznym Centrum Akupunktury

ul. Winicka 10

tel. (22) 659 83 23


Poradnia Antynikotynowa przy Centrum Onkologii

ul. Findera 101 .

tel. (22) 644 50 24


Grupowe kursy dla osób rzucających palenie tytoniu (Adwentyści Dnia Siódmego)

ul. Foksal 8

tel. (22) 827 76 11 lub 827 76 12 (do 15.00 od poniedziałku do piątku)

oraz 826 13 33 (od 15.00 do 22.00, cały tydzień), fax 827 86 19 (całodo­bowo)


Centrum Onkologii, Telefon Zaufania

ul. Roentgena 5

tel. 643 92 86, wtorek 14-18


„Polekumed" - Centrum Akupunktury

ul. Winnicka 10, 02-095

zapisy osobiście lub telefonicznie: 659 82 66 wtorki od godz. 12.00


Polski Komitet Zwalczania Raka

ul. Wawelska 15

tel. 22 56 94

Zakład Organizacji Badań Masowych

ul. Wawelska 15

tel. 22 34 47


Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Parafia w Słomczynie pod Warszawą

tel. 756 47 32

Wrocław


Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Grabiszyńska 105

tel. (71)334 95 59


Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Kardiologicznej

ul. Nowowiejska 64/66

tel. (71)32 192 72;32 260 08

Zambrów


Poradnia Przeciwalkoholowa SP ZOZ Szpital Ogólny

ul. Fabryczna 1

tel. (86) 271 35 65

Zamość


Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Piłsudskiego 1

tel. (84) 627 11 78

Zielona Góra


ABC Medic SC

ul. A. Krzywoń 2

tel. (68) 326 06 47

Adres instytucji użytecznej w profilaktyce i terapii hazarduAKMED - Centrum Konsultacyjne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 6a, II piętro

tel. (prefix - 22) 813 90 40, 825 33 33, 855 50 55

http://www.akmed.zdrowie.net/


Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce problemów seksualnych


Problemy rodzinne i prokreacyjne


Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodzin

ul. Grzybowa 8

43-309 Bielsko-Biała

tel. (33)814 88 66

wawro@bielsko.opoka.org.pl


Human Life International - Europa

ul. Jaśkowa Dolina 47/2

80-286 Gdańsk

www.hli.org.pl


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

ul. Bpa Nowickiego 1

80-330 Gdańsk

tel. (58)552 18 81


Liga Małżeństwo Małżeństwu

ul. Spokojna 5

05-502 Piaseczno 3

tel./fax (22) 56 96 56, 56 90 37

www.mateusz.pl/ligamm


Caritas Archidiecezji Katowickiej - Koło Pomocy Rodzinie Św. Józef

ul. Francuska 70b/10

40-028 Katowice

tel. (32) 757 47 33


Fundacja Pomocy Rodzinie Pro bono

ul. Grodzka 33

31-001 Kraków

tel. (12) 429 61 17, 429 62 14, 429 62 70

probono@free.ngo.pl


Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym

tel. (063) 270 81 32 lub 270 81 67

pomoclichen@home.pl

www.pomoclichen.home.pl


Specjalistyczna Poradnia Małżeńska i Rodzinna

ul. Orla 10, p. I

20-022 Lublin

tel. (81)741 68 53,609 101 722


Fundacja Vita Familiae

ul. Sądowa 3

18-400 Łomża

tel. (86)473 55 14


Diecezjalna Poradnia Rodzinna

ul. Mickiewicza 5

45-367 Opole

tel. (77) 454 75 73

porad.rodz@opole.opoka.org.pl

www.diecezja.opole.pl


Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (oddziały w całym kraju)

Siedziba Zarządu Głównego TOR

ul. Na Górze 5/2

44-200 Rybnik


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

ul. Sienkiewicza 28

69-100 Słubice

tel. (95) 758 21 40


Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie"

ul. Poznańska 63

87-100 Toruń

tel. (56)621 11 52


Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

ul. Nowogrodzka 51

00-695 Warszawa

tel. (22) 625 51 05

przymierze.rodzin@free.ngo.pl

www.pr.opoka.org.pl


Instytut Matki i Dziecka Pracownia Zdrowia Rodziny

ul. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

zzdro@imid.med.pl

www.npr.pl www.prolife.com.pl


Dolnośląskie Centrum Wspierania Rodziny Synergia

ul. Różana 4/6

53-226 Wrocław

tel. (71)339 00 81

kontakt@teo.org.pl


Problem erotomanii


Wspólnota Augustyńska (Anonimowi Erotomani)

ul. Wołoska 82/86 m. 155

02-507 Warszawa

tel. 0601 587 834

waae@wp.pl

www.strony.wp.pl/wp/waae


Problem przemocy seksualnej


Telefony zaufania: najczęściej nr 988


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

tel. 801 12 00 02, (022) 666 00 60

www.niebieskalinia.pl


Fundacja Pomocy Dzieciom - Ofiarom Gwałtu i Przemocy

www.fundacjapomocydzieciom.org


Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Ośrodek Inter­wencji Kryzysowej

ul. Włókiennicza 7 Białystok (podlaskie)

tel. (85) 744 50 27, 744 50 28


Stowarzyszenie *Medar* Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Emilii Gierczak 8

85-791 Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)

tel. 348 55 47, 0800 155 569 medar@op.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie

ul. Rejtana 7B

42-200 Częstochowa (śląskie)

tel. 034 366 32 31, 034 366 31 21

mopsoik@czestochowa.um.gov.pl


Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

ul. Lęborska 3B

80-387 Gdańsk (pomorskie)

tel. (58)511 51 21,511 01 22

centrum@cik.sos.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Okrzei 39

66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)

tel. (095)721 42 15

dps4@o2.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej Mops

ul. Kilińskiego 19/1

40-061 Katowice (śląskie)

tel. 032 251 15 99,257 14 82

oikmops@um.katowice.pl


Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Urzędnicza 7b

25-729 Kielce (świętokrzyskie)

tel. 041 366 48 47


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b

31-026 Kraków (małopolskie)

tel. (012)421 98 82,421 82 42


Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy

Pl. Czechowicza 1

20-303 Lublin (lubelskie)

tel. 081 534 86 61

postis@interia.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piotrkowska 102

90-004 Łódź (łódzkie)

tel. 042 630 11 02

mopz@s102.com.pl


DPS Interwencji Kryzysowej: Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Niedziałkowskiego 30

Poznań (wielkopolskie)

tel. (061)835 48 66

team@dik-poznan.cop.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

ul. Gryfińska 151

70-806 Szczecin (zachodniopomorskie)

tel.(091)460 08 05


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Dalibora 1

01 -439 Warszawa (mazowieckie)

tel. 877 56 43, 0 801 131 990

oik_warszawa@wp.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Socjoterapii „Przeciw Przemocy"

ul. Rybnicka 39

52-016 Wrocław (dolnośląskie)

tel. 071 343 47 29

dukwroc@free.ngo.pl

www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki.php


Problem prostytucji


Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

ul. Krasińskiego 21

40-019 Katowice

601 229 604 (telefon całodobowy)

magdalena@katowice.opoka.org.pl


La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami

010 xx 22 628 99 99

strada@pol.pl


Misja Dworcowa

misja.dworcowa@wp.pl

Ośrodki informacji o sektach i nowych ruchach religijnych oraz ruchy obrony rodziny i jednostkiMiędzyresortowy Zespól ds. Grup Psychomanipulacyjnych MSWiA

ul. Batorego 5,02-591 Warszawa,

tel./fax (022) 60 352 73


Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik"

ul. Dominikańska 2, 02-738 Warszawa,

tel.(022)843 62 11; 0501 66 65 79


Centrum Przeciwdziałania Psychomanipuiacji - Stowarzyszenie „Odnaleźć siebie"

ul. Królewska 10, 20-109 Lublin

poniedziałek- czwartek: 8.00-10.00, piątek: 15.00-18.00,

tel./fax (081) 743 79 84, 0602 29 16 32

http://www.psychomanipulacja.pl

e-mail: sos@psychomanipulacja.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

ul. Rzeckiego 21, 20-635 Lublin,

tel. (081) 525 09 99


Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki

ul. Konopczyńskiego 4, 00-335 Warszawa

poniedzialek-czwartek: 16.00-18.00,

tel. (022) 827 89 67


Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Zagrożeniach Duchowych

pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław 2, skr. poczt. 636

tel. (071)341 99 00

http://www.centrum.k.pl

e-mail: centrum@dominik.wroc.pl


Centrum Informacji o Sektach i Kultach

ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn

wtorek: 15.00-17.00,

tel./fax (089) 535 05 17


Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

ul. Mickiewicza 5,45-369 Opole

poniedziałek i piątek: 16.00-19.00,

tel. (077) 454 75 73


Krakowskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Kultowych „Verbum"

przy Stowarzyszeniu „Civitas Christiana"

ul. Garbarska 9,31-131 Kraków

poniedziałek: 16.00-18.00, czwartek: 10.00-13,00;

tel. (012) 422 21 II, tel./fax (012) 422 43 25

http://www.krakow.pl/civitas/index.html;

e-mail: civitas@krakow.pol.pl


Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

ul. Dominikańska 3, 31 -043 Kraków

wtorek: 16-19, tel./fax (012) 423 11 81

http://www.infosekt.info.pl

e-mail: infosekt@info.pl


Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

ul. Kościuszki 99, 61 -716 Poznań

tel.(061)853 00 67


Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin

środa: 17.00-19.00, tel. (091) 421 20 22 w.132

http://sekty.net

e-mail: sekty.dominikanie.pl


Centrum Badań nad Nowymi Religiami „Rafael"

ul. Dobrego Pasterza 4, 31 -416 Kraków

tel. (012)41 I 75 41, fax (012) 41 I 14 52


Ośrodek Studiów nad Kulturą Masową przy Stowarzyszeniu „Civitas Christiana"

ul. Narutowicza 54/8, 90-136 Łódź,

tel. (042) 633 65 11, fax 63 I 94 85

e-mail: masskult@polbox.com


Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana"

Biuro Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

pl. Szramka 4, 40-014 Katowice

tel. (032) 253 04 55, wtorek: 16.00-19.00,

0501 48 73 44 (oprócz sobót i niedziel)


Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny

http://www.apologetyka.com

Gdańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych przy Stowarzyszeniu „Jezus żyje"

Redakcja „Biuletynu" Gdańskiego Centrum Informacji

ul. Ogarną 64/65, 80-826 Gdańsk

poniedziałek-piątek: 9.00-12.00,

tel. (058)301 43 30


Redakcja „Sekty i Fakty"

41 -709 Ruda Śląska 9, skr. poczt. 5

e-mail: sekty@netscape.net

http://www.effatha.prv.pl

http://www.watchtower.org.pl

http:/www.republika.pl/iszbin/brooklyn.htm


Centrum Informacji o Sektach i Kultach „Quo vadis"

ul. Prosta 5, 10-028 Olsztyn,

tel./fax (089) 535 05 17

W pilnych sprawach: 0-600 38 38 70

http://www.sekty.prv.pl

e-mail: info@sekty.prv.pl.


Ośrodek Informacji i Badania Sekt

ul. Wspólna 63 b, 00-687 Warszawa


Ośrodek Studiów nad Kulturą Masową

ul. Piotrkowska 49, 90-417 Łódź


Poradnia Psychologiczno-Religijna

kancelaria par. św. Józefa,

ul. Deotymy 41,01 -441 Warszawa


Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

♦ ul. Stolarska 12, 31 -043 Kraków,

tel. (12)423 16 13 w. 265 dyżury: wtorek 16.00-19.00

♦ ul. Kościuszki 99, 67-716 Poznań

♦ plac Dominikański 2,50-159 Wrocław,

tel. (71) 341 99 00, dyżury: wtorek 16.00-19.00; czwartek 10.00-12.00

e-mail: wroclaw@sekty.net


Ośrodek Informacji Dokumentacji i Badań Nowych Ruchów Religijnych i Sekt „Angelos"

przy oddziale Stowarzyszenia „Civitas Christiana"

ul. Wspólna 63 b, 00-687 Warszawa


Ruch Obrony Rodziny i Jednostki

05-200 Wołomin, skr. poczt. 116


Ruch Obrony Rodziny i Jednostki

ul. A. Krzywoń 6/124, 01 -391 Warszawa


Komitet Obrony przed Sektami

ul. I Maja 37, 56-580 Szklarska Poręba


Ruch Pomocy Rodzinom Poszkodowanym przez Sekty

ul. Pollaka 13, 67-716 Poznań


Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

ul. Kazimierza Wielkiego 7,09-400 Płock


Pracownia Badań Religii

Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Nowy Świat 69, 00-330 Warszawa


Pracownia Dokumentacji Wyznań w Polsce Współczesnej

Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rynek Główny 2, 31-010 Kraków


Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce zaburzeń odżywiania


Instytut Żywności i Żywienia

Warszawa, ul. Powsińska 61/63


Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyń

Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10


Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM

Łódź, ul. Kopcińskiego 22


Klinika Diabetologii UM

Łódź, ul. Kopcińskiego 22


Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego AM

Wrocław, ul. Pasteura 4


Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Warszawa, ul. Marszałkowska 24


Oddział Kliniczny Endokrynologii Wieku Rozwojowego CZMP

Łódź, ul. Rzgowska 281/289


Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii AM

Lublin, ul. Chodźki 2


Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży PAIP CM UJ

Kraków, ul. Wielicka 265


Instytut Matki i Dziecka

Warszawa, ul. Kasprzaka 17a


Centrum Leczenia Otyłości

Kraków, ul. Garncarska 8


Ośrodek Leczenia Nadwagi i Chirurgii Plastycznej

Jastrzębia Góra, ul. Wesoła 6


Instytut Neurologii i Psychiatrii

Warszawa, Al. Sobieskiego 2


Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ

Kraków, ul. Kopernika 21 a


Ośrodek Chirurgii Plastycznej

(leczenie otyłości metodą BIB /balony dożołądkowe)

Nałęczów, ul. 1. Maja 16


Stowarzyszenie Anonimowych Żarłoków

www.przeciwaga.pl

Grupy Anonimowych Żarłoków:

 • Kościół św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, Warszawa

 • Społeczny Dom Kultury „Rakowiec", ul. Wiślicka 8, Warszawa

 • Dom Parafialny „Betania", ul. Dereniowa 12, War­szawa

 • Przychodnia PANTAMED, ul. Pana Tadeusza 6, Olsztyn

 • Kościół św. Kazimierza, Police

 • Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tucholska 2, Bydgoszcz

 • Siedziba MONAR-u, ul. Dąbrowskiego 1, Płock

 • Parafia św. Tomasza, ul. Orla 19, Sosnowiec

 • Klub Abstynenta „Przebudzenie", ul. Dobrzańskiego 99, Sosnowiec

 • Kościół św. Maurycego, ul. Trauguta, Wrocław

 • CeWOP, ul. Reformacka 6, Rzeszów

 • Parafia św. Mikołaja, ul. Krzywa 1, Lublin

 • Klub Abstynenta, Al. Marcinkowskiego 24, Poznań


Klub Głodnego Słowa

www.glodne.pl


Fundacja Bądź Zdrów

www.badzzdrow.pl


Linia Fundacja

www.fundacja-linia.strona.pl


Fundacja Przekreślony Kłos

www.bezgluten.pologne.pl


Klub Anonimowych Grubasów

www.grubasy.host.pl


Stowarzyszenie Bractwa Optymalnych

www.optymalni.poznan.pl


Klub Puszystych Super Linia

www.tvk.bogatynia.com


Polskie Towarzystwo Diabetologiczne


Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconInno wacja pedagogiczna cztery pory roku w terapii, profilaktyce I stymulacji rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconKomunikat: Adresy instytucji udzielających informacji o podatku vat

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconZasady organizowania I finansowania prac społecznie użytecznych

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu icon1. Przedyskutuj: Tektonika płyt a powstanie złóż kopalin użytecznych

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconOrganizacja intensywnej terapii Rys historyczny Początki intensywnej terapii

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconUczelnie wyższe (5 instytucji), jednostki naukowo – badawcze (5 instytucji) I przedsiębiorstwa (11 firm)

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconObjawy alkoholizmu

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconCałokształt instytucji bankowych oraz instytucji finansowych wraz z normami określającymi wzajemne powiązania I stosunki z otoczeniem. Powstanie

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconTeorytyczne podstawy terapii pedagogicznej definicja terapii pedagogicznej

Adresy instytucji użytecznych w profilaktyce I terapii alkoholizmu iconFazy rozwoju alkoholizmu wg Jellinka1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom