Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji
Pobierz 24.4 Kb.
NazwaBiuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar24.4 Kb.
TypDokumentacjaBiuro

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Departament

ProgramowyRealizacja art. 15 ust. 2 ustawy o rtv

przez nadawców radiowych i telewizyjnych,

publicznych i koncesjonowanych,

w II kwartale 2010 roku


Warszawa 2010


Departament Programowy przeprowadził analizę danych sprawozdawczych za II kwartał 2010 roku, przekazanych przez nadawców programów radiowych i telewizyjnych, dotyczących wymaganego udziału utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w kwartalnym czasie emisji wszystkich utworów słowno-muzycznych (art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji).


Ogółem skontrolowano 397 programów, w tym:


 • 28 programów radia publicznego (5 programów ogólnokrajowych PR SA, program PR dla Zagranicy, 17 programów rozgłośni regionalnych, 6 programów miejskich rozpowszechnianych przez rozgłośnie regionalne),

 • 23 programy telewizji publicznej (2 programy ogólnokrajowe TVP SA, program dla zagranicy TV Polonia, 16 programów ośrodków terenowych TVP SA, programy koncesjonowane TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport i TVP HD),

 • 280 programów koncesjonowanych radiowych (3 programy ogólnokrajowe, 3 programy ponadregionalne, 274 programy lokalne lub ponadlokalne),

 • 66 programów koncesjonowanych telewizyjnych (4 programy ogólnokrajowe i ponadregionalne, 8 programów lokalnych, 54 programy satelitarne).Z analizy danych wynika, że niemal wszyscy nadawcy (z wyjątkiem jednego) wywiązywali się z ustawowego obowiązku w zakresie wymaganego udziału utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim.

W części programów (w 258 programach – 77 telewizyjnych i 181 radiowych) udział ww. utworów był wyższy od wymaganego (od 34% do 100% wszystkich utworów słowno – muzycznych w programie). W tym, w 46 programach (35 telewizyjnych, 11 radiowych) udział utworów słowno-muzycznych w języku polskim był znacznie wyższy od wymaganego - przekraczał 80% wszystkich utworów słowno – muzycznych w programie.

Jeden nadawca publiczny emitujący program miejski nie realizował ustawy w ww. zakresie.


Programy telewizyjne

W programach telewizji publicznej:

We wszystkich programach ogólnopolskich oraz programach satelitarnych TVP
(z wyjątkiem programu TVP Historia) art. 15 ust. 2 był realizowany w większym wymiarze niż w poprzednim kwartale.

 • Największy udział piosenki polskiej stwierdzono w programach: TVP HD (90%; wzrost o 10 pkt procentowych w stosunku do I kwartału tego roku) oraz TV Polonia (65%; więcej o 15 pkt. proc. niż w I kwartale 2010 r.) i TVP2 (63%; więcej o 23 punkty procentowe niż w kwartale poprzednim). W programie TVP Historia udział piosenki polskiej kształtował się na wysokim poziomie 57%, jednak w stosunku do poprzedniego kwartału spadł on o 22 punkty procentowe.

W 10 programach oddziałów terenowych TVP (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach Krakowie, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Poznaniu i Warszawie) piosenka polska stanowiła 98 - 99% kwartalnego czasu emisji wszystkich utworów słowno-muzycznych.
W pozostałych programach udział ten kształtował się na poziomie od 82% (TVP Łódź) do 94% (TVP Rzeszów).


W programach telewizji koncesjonowanej:

 • w 12 programach nadawano wyłącznie polską piosenkę. Były to:

- 4 programy o zasięgu lokalnym: ODRA - Zielona Góra, ODRA – Głogów, Legnica, Lubin, ODRA – Gorzów, ODRA – Jelenia Góra,

- 8 programów telewizji satelitarnych: Ale Kino!, Canal+ Sport 2, ITV, EduSat, EduSat BIS, EduSat BIS 2, Polsat Cafe oraz Tele 5.

 • bardzo wysoki udział piosenki polskiej zanotowano również w kilku innych programach: Canal +Polska Żółty (95%), Polsat 2 (89%), Canal+ Polska (83%), Trwam (83%), MiniMini (84%) i TVS (87%).Programy radiowe

W sześciu, spośród wszystkich nadawanych programów radiowych, emitowano wyłącznie polskie utwory słowno-muzyczne : w Radiu WAWA, Radiu WAWA 90,1 i WAWA Toruń, WAWA Rzeszów, WAWA Wrocław oraz Radiu Katolickim Zbrosza Duża.


Spośród programów Polskiego Radia SA:

 • w 2 programach ogólnokrajowych Polskiego Radia udział piosenki polskiej zwiększył się: o 2 pkt. proc. w Programie 1 (43%; w I kwartale – 41%) i o 8 pkt. proc w Programie 2 (40%; w I kwartale 32%)

 • w 2 programach pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału: w Programie 3 - 33% i w Program 4 – Radio EURO - 36%.

 • w Programie 5 – Polskie Radio dla Zagranicy, udział ten nieco się zmniejszył
  (o 4 pkt. procentowe w porównaniu z I kw.), ale w dalszym ciągu pozostał na wysokim poziomie – 94%.W II kwartale tego roku, we wszystkich programach rozgłośni regionalnych radia publicznego realizowano ustawę w zakresie wymaganego udziału utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim:

 • najwięcej wyniósł on w Radiu Białystok (56%), Radiu Kielce (45%) Radiu Koszalin (44%) oraz Radiu Rzeszów i Radiu Dla Ciebie (39%), Radiu Bydgoszcz i Radiu Olsztyn (38%).

Spośród programów miejskich, podobnie jak w poprzednim kwartale, również w kwartale II, najwyższy udział piosenki polskiej zanotowano w programie nadawanym w Słupsku (44%). W programie nadawanym we Wrocławiu omawiany udział był na poziomie ustawowego minimum, zaś w programach nadawanych w Poznaniu i Zielonej Górze wyniósł on po 34%. Wzrósł nieznacznie udział piosenki polskiej w programie miejskim w Gorzowie Wielkopolskim – z 34% do 35%.

Natomiast w programie nadawanym w Szczecinie udział piosenki polskiej zmniejszył się o 8 pkt. procentowych spadając poniżej wymaganego minimum i wyniósł 25%


W radiowych programach koncesjonowanych:

We wszystkich programach udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim co najmniej spełniał określone w ustawie o radiofonii i telewizji wymagane minimum:

 • wśród stacji diecezjalnych i parafialnych najwyższy - ponad 90% udział piosenki polskiej stwierdzono, podobnie jak w I kwartale tego roku, w trzech programach: w Radiu Katolickim Zbrosza Duża (100% polskiej piosenki), Radiu Katolickim Diecezji Kaliskiej (94%, o 1 pkt. proc. więcej niż w I kwartale br.), Radiu Fara – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej (97%, wzrost o 5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem),

 • w programach grupy Radio WAWA (nadawanych w Rzeszowie, Toruniu, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu), podobnie jak w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, emitowano wyłącznie polskie piosenki,

 • w 3 programach działających samodzielnie udział piosenki polskiej wyniósł ponad 70%: w Radiu Alex z Zakopanego wyniósł 71%, w Radiu Jutrzenka z Warszawy (program o charakterze społeczno – kulturalnym) – 73%, w Radiu Jard II z Białegostoku (program dla dzieci i młodzieży) – 78%,

 • udział piosenki polskiej w programach o zasięgu ogólnokrajowym był bardzo zbliżony do danych z I kwartału bieżącego roku: w Radiu Zet, podobnie jak w poprzednim okresie, wynosił ustawowe minimum; w programie RMF FM, tak jak w I kwartale - wyniósł 34%; w Radiu Maryja zwiększył się o 3 punkty procentowe i wyniósł 85%),

 • Wśród programów radiowych o zasięgu ponadregionalnym Eska Rock, Chilli Zet, TOK FM udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim pozostał na poziomie ustawowego minimum,

 • w programach działających w ramach grupy VOX FM udział polskiej piosenki wyniósł 36%, z wyjątkiem Radia VOX FM Bieszczady - 33% (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim kwartale,

 • w programach nadawanych przez Polskie Fale Średnie udział piosenki polskiej wynosił 35% (tyle samo co w poprzednich kwartałach),

 • w programach działających w ramach grupy Złote Przeboje udział piosenki polskiej wyniósł 35% (o 4 pkt. proc. mniej niż w I kwartale br.).

 • w programach działających w ramach grupy RMF Maxxx udział piosenki polskiej stanowił (w I kwartale 2010 roku) 34 - 35% całości emitowanych utworów słowno-muzycznych,

 • w programach działających w ramach grupy Planeta utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim stanowiły 34 - 38%,

 • w programach działających w ramach grupy PLUS udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim wyniósł 33%,

 • w programach działających w ramach grupy Radio GRA i Roxy FM utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim stanowiły 33 - 34%,

 • w większości programów działających w ramach grupy Radio Eska nadawano minimalny ustawowy udział piosenki polskiej; jedynie w programie Radio ESKA Tarnów omawiany udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim był wyższy o 2 pkt. proc. I – wyniósł 35%.


W związku z niższym od wymaganego udziału utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w nadawanej muzyce w programie miejskim rozgłośni regionalnej Radia Szczecin, Departament Programowy proponuje wezwanie (na podstawie art. 10 ust. 3) nadawcy do dostosowania programu do warunków ustawy w zakresie art. 15 ust. 2.


Opracowanie: Magdalena Gietka


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconBiuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Polityki Europejskiej

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconBiuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconBiuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Polityki Europejskiej

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconBiuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconBiuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconKrajowa Rada Radiofonii I Telewizji Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconStanowisko krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie uruchomienia telewizji mobilnej w standardzie dvb-h

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconKrajowej rady radiofonii I telewizji

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconStanowisko Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji

Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji iconPrzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom