Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8
Pobierz 0.78 Mb.
NazwaWymagania dla ścieków oczyszczonych 8
strona3/18
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar0.78 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI


Oczyszczalnia Ścieków w Grodzisku Wlkp. posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków w ilości 3.000,0 m3/d. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanej przez Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp., oczyszczalnię należy rozbudować do następujących wielkości:

3.1 Ilość ścieków


 • Ilość przyjmowanych ścieków ................Qśrd = 4 000,0 m3/d

 • Ilość przyjmowanego ładunku ................ŁBZT5 = 2 760,0 kgO2/d

 • Równoważna liczba mieszkańców ........RLM = 46 000 MK

3.2 Jakość ścieków surowych


stężenia

 • BZT5 ...........................................................690 mg O2/dm3

 • ChZT .........................................................1175 mg O2/dm3

 • zawiesina og. .............................................515 mg /dm3

 • Azot og. .....................................................93,1 mg N /dm3

 • Fosfor og. ..................................................29,9 mg P/dm3

ładunki

 • BZT5 ...........................................................2760 kg O2 /d

 • ChZT ...........................................................4700 kg O2 /d

 • zawiesina og. .............................................2060 kg/d

 • Azot og. .....................................................372,4 kg/d

 • Fosfor og. ..................................................119,6 kg/d

3.3. Wymagania dla ścieków oczyszczonych


 • BZT5 ........................................................... ≤ 15 mg O2/dm3

 • ChZT ......................................................... ..≤ 125 mg O2/dm3

 • zawiesina og. ............................................. ≤ 35 mg /dm3

 • Azot og. ..................................................... .≤ 15 mg N /dm3

 • Fosfor og. .................................................. .≤ 2 mg P/dm3

Wartości te były przyjmowane z 85% prawdopodobieństwem w ofercie Pracowni Inżynierii Ochrony Środowiska dr inż. Kazimierz Stefanowski przedstawionej Zamawiającemu w maju 2006r. i potwierdzone zostały w opracowaniu dr inż. Tymoteusza Jaroszyńskiego
i dr inż. Marzenny Podgórniakowej pt. „Bilans ścieków oraz koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.” , wykonanym w grudniu 2006r.
W obu opracowaniach wielkości dotyczące BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej były identyczne, nieznaczne różnice dotyczyły Nog i Pog. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i dostosowanie jej do nowych warunków, postawionych w SIWZ przez Miejski Zakład Komunalny w

Grodzisku Wielkopolskim, spowoduje:

Wzrost obciążenia hydraulicznego o :

Qśrd = [ (4000,0 – 3000,0) : 3000,0 ] = .................................33,33%

Wzrost obciążenia ładunkiem – odniesienie do roku2006 [ tabela 1 ]

BZT5 = [ (2760,0 – 1919,2) : 1919,2 ] =.............................. 43,8%

ChZT = [ (4700,0 – 2742,2) : 2742,2 ] = .............................71,4%

zaw.og.= [ (2060,0 – 1432,2) : 1432,2 ] = .............................43,8%

Nog. = [ (372,4 – 149,3) : 149,3 ] = .................................149,0%

Pog. = [ (119,6 – 59,6) : 59,6 ] = .....................................100,7%.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Powiązany:

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconWymagania normy obowiązują dla instalacji nowych, rozbudowanych I przebudowanych. Norma nie dotyczy instalacji kanalizacyjnych ścieków technologicznych oraz lokalnych oczyszczalni ścieków

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconWymagania materiałowe dla budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconWymagania dla systemu monitoringu gprs pompowni ścieków str. 19-22

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconParametry ścieków komunalnych dopuszczone do wprowadzenia do zakładowej oczyszczalni ścieków Z. Ch. „Police” S. A

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconWzór zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków / odprowadzanie ścieków do rowu

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconZaopatrzenie w Wodę, Usuwanie I Unieszkodliwianie Ścieków oraz Metody Analitycznej Oceny Jakości Wody I Ścieków

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconKostrzyn: Przetarg nieograniczony na remont dwóch piaskowników I koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconKostrzyn: Przetarg nieograniczony na remont dwóch piaskowników I koryta dopływowego ścieków na przepompowni ścieków przy ul. Ignacewo w Kostrzynie

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconGminny program oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Wymagania dla ścieków oczyszczonych 8 iconTaryfy dla zbiorowego odprowadzania ściekóW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom