Schemat obwodu zasilania z alternatorem
Pobierz 33.75 Kb.
NazwaSchemat obwodu zasilania z alternatorem
Data konwersji24.11.2012
Rozmiar33.75 Kb.
TypDokumentacja
3-Fazowa prądnica prądu przemiennego

(alternator)


Alternator samochodowy tak jak prądnica prądu stałego jest źródłem energii elektrycznej i służy do zasilania Urządzeń elektrycznych pojazdu samochodowego oraz do ładowania akumulatora podczas pracy silnika.

BUDOWA ALTERNATORA

Alternator składa się z nieruchomego twornika, wirującej magneśnicy, układu prostującego oraz obudowy.


Obudowa składa się z tarcz przedniej i tylnej, połączonych ze sobą śrubami. W obu tarczach wykonane są nadlewy, którymi alternator jest przymocowany za pomocą śrub do wspornika. Przednia tarcza ma oprócz tego drugi nadlew (znajdujący się po przeciwnej stronie tarczy), którym jest przymocowana do wspornika napinacza paska klinowego. Dzięki takiemu umocowaniu można alternator odchylać w razie potrzeby naciągnięcia paska klinowego.

Magneśnica służy do wytwarzania pola magnetycznego. Wał magneśnicy jest ułożyskowany w obu tarczach na łożyskach kulkowych. Na wale magneśnicy osadzone są o specjalnym kształcie magnesy, które obejmują jej uzwojenie wzbudzenia. Końce uzwojenia magneśnicy są połączone z dwoma umieszczonymi na jej wale pierścieniami ślizgowymi, które służą do doprowadzania napięcia do uzwojenia wzbudzenia. Z pierścieniami ślizgowymi współ pracują szczotki dociskane do nich sprężynami. Jedna szczotka jest połączona z zaciskiem na tylnej pokrywie, a druga z masą alternatora. Od strony napędu (przy przed niej tarczy) na wale magneśnicy jest założone koło pasowe. Kierunek obrotów magneśnicy jest zgodny z kierunkiem obrotów silnika.

Twornik nieruchomy składa się z trzech uzwojeń. Każde uzwojenie połączone jest ze swoją parą diod, przy czym przez diody dodatnie uzwojenia są połączone z dodatnim zaciskiem alternatora, a przez diody ujemnie — z masą (obudową) alternatora.

Układ prostowniczy składa się z sześciu diod (trzech do dodatnich i trzech ujemnych). Cały układ prostujący mieści się w tylnej tarczy alternatora, przy czym diody ujemne są umieszczone w gniazdach w tylnej tarczy, a dodatnie w specjalnej izolowanej płytce umocowanej od wewnątrz do tylnej tarczy.
 1. Koło pasowe

 2. Wentylator chłodzący

 3. Pokrywa przednia

 4. Wał twornika

 5. Szczotka węglowa

 6. Uzwojenie stojana

 7. Stojan

 8. Płytka osadcza diod

 9. Dioda dodatnia

 10. Dioda ujemna

 11. Zacisk prądu wyprostowanego

 12. Prostownik

 13. Gniazdo tylnego łożyska tocznego

 14. Pokrywa tylna

 15. Pierścień ślizgowy

 16. Kłowy rdzeń twornika

 17. Uzwojenie twornikaSCHEMAT OBWODU ZASILANIA Z ALTERNATOREM

DZIAŁANIE ALTERNATORA

Gdy prąd z akumulatora płynie przez uzwojenie wzbudzenia, zostaje wytworzone pole magnetyczne, które wiruje razem z obracającą się magneśnicą. Linie magnetyczne wirującego pola magnetycznego przecinają uzwojenia nieruchomego twornika, wskutek czego indukuje się w nich prąd zmienny trójfazowy.

Ponieważ prąd zmienny nie nadaje się do ładowania akumulatora, jak również, dlatego, że wszystkie odbiorniki w samochodzie są przystosowane do prądu stałego, musi on być wyprostowany. Do tego celu służy układ prostowniczy. W związku z tym prąd zmienny istnieje tylko w uzwojeniach twornika, a poza alternatorem, jak we wszystkich samochodach, prąd stały.

Z alternatorem współpracuje regulator napięcia prądu wytwarzanego przez alternator. Alternator współpracuje przez regulator napięcia z akumulatorem.

BUDOWA REGULATORA NAPIECIA ALTERNATORA

Regulator składa się z rdzenia z uzwojeniem, jarzma, zwory ze stykami i odpowiednich oporników Regulator jest umieszczony na podstawie wytłoczonej z blachy i zamknięty z zewnątrz pokrywą, przykręconą do niej przez uszczelkę gumową dwoma wkrętami. Podstawa regulatora jest tak wygięta, aby mogło pod nią swobodnie przepływać powietrze i chłodzić umieszczone pod nią oporniki.

Regulator powinien być umieszczony w samochodzie tak, aby pracował w położeniu pionowym, tzn. zaciskami do dołu. Temperatura otoczenia regulatora nie powinna się różnić od temperatury otoczenia akumulatora.


NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU ALTERNATORAObjawy

Przyczyny

Sposób usunięcia

Lampka sygnalizacyjna braku ładowania akumulatora lekko żarzy się, gdy silnik pracuje, a nie pali się


Przepalony 8-ampero- wy bezpiecznik topikowy, zabezpieczający obwód przekaźnika

lampki sygnalizacyjnej


Sprawdzić obwody zabezpieczone przez 8-amperowy bezpiecznik, usunąć przyczynę jego przepalenia, po czym wymienić bezpiecznik

Objawy

Przyczyny

Sposób usunięcia

Jak wyżej


Brak połączenia między zaciskiem wyłącznika zapłonu a zaciskiem przekaźnika lampki sygnalizacyjnej braku ładowania akumulatora

Oczyścić zaciski wy łącznika zapłonu i przekaźnika, przy wrócić połączenie i sprawdzić jego działanie


Lampka sygnalizacyjna braku ładowania akumulatora zapala się i gaśnie przy określonej prędkości obrotowej silnika lub w ogóle nie gaśnie

Szczotki alternatora zużyte lub zawieszone

Sprawdzić stan sprężyn dociskających szczotki do pierścieni ślizgowych spr. Przyleganie szczotek do pierścieni ślizgowych;Jak wyżej


Przerwane połączenie uzwojenia z pierścieniami ślizgowymi lub zwarcie w uzwojeniu wzbudzania

Szczotki uszkodzone lub zużyte wymienić wymienić wirnik na nowy

Jak wyżej

Regulator napięcia uszkodzony lub

rozregulowany


Oczyścić styki obu stopni regulatora; sprawdzić regulator; oddać regulator do warsztatu w celu naprawy lub regulacji

Jak wyżej

Przepalony 8-amperowy bezpiecznik topikowy zabezpieczający zasilanie regulatora napięcia


Sprawdzić stan połączeń; sprawdzić działanie regulatora ; po usunięciu napięcia zwarcia założyć nowy bezpiecznik.

Jak wyżej

Mimo nie przepalenia

bezpiecznika, brak

połączenia między zaciskiem

wyłącznika zapłonu

a zaciskiem regulatora napięcia

Sprawdzić przewód i zaciski; oczyścić zaciski


Jak wyżejMiędzy zaciskiem

regulatora napięcia a zaciskiem zasilania uzwojenia wzbudzenia brak połączenia

Sprawdzić i przywrócić połączenie, po uprzednim oczyszczeniu zacisków.

Jak wyżej


Zwarcie jednej, diod dodatnich dwóch lub wszystkichWymienić płytkę z diodami dodatnimi

Jak wyżej


Objawy

Między środkiem gwiazdy nieruchome go twornika a zaciskiem przekaźnika lampki sygnalizacyjnej ładowania brak połączenia

Przyczyny

Sprawdzić i przywrócić połączenie, po uprzednim oczyszczeniu zacisków


Sposób usunięcia

Lampka sygnalizacyjna braku ładowania akumulatora w ogóle nie za pala się

Brak połączenia zacisku alternatora z akumulatorem lub z zaciskiem wyłącznika zapłonu


Sprawdzić przyczynę i po jej usunięciu przywrócić połączenie, po czym sprawdzić działanie alternatora


Jak wyżej


Utlenienie, zanieczyszczenie lub uszkodzenie styków wyłącznika zapłonu (stacyjki) odpowiadających zaciskowi alternatora i zaciskowi regulatora napięcia


Sprawdzić i oczyścić styki, a jeśli to nie pomoże, wymienić wyłącznik zapłonu (stacyjkę)

Jak wyżej


Przepalona żarówka lampki sygnalizacyjnej


Wymienić żarówkę

Jak wyżej


Przebicie na masę uzwojenia nie ruchomego twornika


Wymienić uzwojenia twornika lub cały twornik


Jak wyżej


Przekaźnik lampki sygnalizacyjnej braku ładowania akumulatora uszkodzony


Wymienić przekaźnik


Jak wyżej


Zwarcie jednej, dwóch lub wszystkich diod ujemnych

w układzie prostowniczym


Oddać alternator do sprawdzenia i naprawySchematy jak i tekst znaleziony w Internecie bądź książkach
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconKod rodzaju świadczeń : 403 – lecznictwo stacjinarne – chemioterapia schemat chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych schemat chemioterapii w trybie jednodniowym schemat chemioterapii hospitalizacja

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconTemat : obliczanie obwodu czworokąTA, obliczanie długości boków czworokąta na podstawie danego obwodu I innych bokóW

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconZasady działania Rysunek 1 Schemat wielowarstwowej budowy aplikacji. Każdy kolor to inna warstwa. Schemat bazy danych

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconTu przedstawić schemat sieci I legendę do schematu uwzględniając: użytkownika I serwer lub stację roboczą administratora. Schemat instalacji elektrycznej

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconOferta szkoleń, dostępnych dla przedsiębiorców, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a I Schemat b spo rzl

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconOferta szkoleń, dostępnych dla przedsiębiorców, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a I Schemat b spo rzl

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconSchemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconProfil Obwodu Pskowskiego

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconS = pr, p połowa obwodu; r pr okręgu wpisanego

Schemat obwodu zasilania z alternatorem iconBadanie obwodu szeregowego rlc

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom