Historia turystyki w Polsce
Pobierz 7.09 Kb.
NazwaHistoria turystyki w Polsce
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar7.09 Kb.
TypDokumentacja
Historia turystyki w Polsce

Średniowiecze
Podróżowanie w Polsce w średniowieczu i późniejszych okresach miało podobny charakter do podróży europejskich. Przemieszczali się głównie kupcy, pielgrzymi, arystokracja i studenci. Podróżowanie w tym okresie było drogie, mało wygodne i niebezpieczne.
Wiek XIX do 1918 r.
Na początku XIX wieku następuje popularyzacja polskich uzdrowisk w Krynicy, Szczawnicy, Iwoniczu i Busku Zdroju, a najczęściej odwiedzanymi miejscami są Zakopane, Kraków, Warszawa i Śląsk. Na rozwój turystyki w Polsce w początkowym okresie wpływ duży mieli Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz i Wincenty Pol. Popularyzatorem piękna Tatr był Tytus Chałubiński. Trzeba podkreślić, że w okresie zaborów wszelkie formy zorganizowanej działalności były ograniczane.

1805 Stanisław Staszic opisuje swoje przeżycia z wędrówek po Tatrach w książce p.t. "O ziemiorództwie gór dawnej sarmacji a później Polski"
1873 powstaje Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie z inicjatywy Feliksa Pławickiego, Tytusa Chałubińskiego, Adolfa Tetmajera i Józefa Stolarczyka
1874 powstaje pierwsze schronisko górskie w polskich górach nad Morskim Okiem
1876 powstaje schronisko w Dolinie Pięciu Stawów w Roztoce
1906 powstaje Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Założycielami są Aleksander Janowski i Aleksander Patka
1907 powstaje Zakopiański Oddział Narciarzy w Zakopanem rodzi się nowa gałąź turystyki - narciarstwo. Założycielami tej organizacji są m.in. Stanisław Barabasz, Mieczysław Karłowicz, Mariusz Zaruski.
1909 powstaje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jednym z powodów utworzenia TOPR była tragiczna śmierć pod lawiną Mieczysława Karłowicza
1913 w Poznaniu powstaje Poznańskie Towarzystwo Turystyczne.

Okres międzywojenny 1918 - 1939 r.
Pierwsza wojna światowa ograniczyła rozwój turystyki w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości nastąpił rozwój różnego rodzaju organizacji turystycznych.

1919 powstaje Referat Turystyki przy Ministerstwie Robót Publicznych
1920 Towarzystwo Tatrzańskie zmienia nazwę na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie z siedzibą w Krakowie
1923 powstaje we Lwowie Biuro Podróży "ORBIS"
1929 powstają Polskie Linie Lotnicze LOT z połączenia przedsiębiorstw Aerolot i Aero.
1937 powstaje Spółdzielnia Turystyczno - Wypoczynkowa GROMADA. Powstanie tego biura wyrażało ówczesne tendencje do tworzenia biur klasowych np. chłopskich.

1945 - 1989 r.
Po Drugiej Wojnie Światowej nastąpiło zahamowanie rozwoju ruchu turystycznego, promowane były tylko niektóre jego formy - głównie turystyka masowa. Ówczesne władze ograniczały ruch międzynarodowy, czy chociażby wyjazdy nad morze. Preferowana była turystyka zdrowotna i walory kulturalne turystyki.

1949 zostaje utworzona organizacja "Fundusz Wczasów Pracowniczych"
1950 przy Ministerstwie Komunikacji zostaje powołana Rada Turystyki
1952 zostaje powołany Komitet dla Spraw Turystyki.
1956 dopiero po roku 1956 reaktywowano działalność innych biur poza "Orbisem", m.in.: "SportsTourist", "Gromada", "Juventur", i innych.
1960 powołany zostaje Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki

1989 -....
Wraz z upadkiem starego systemu nastąpił szybki rozwój przemysłu turystycznego w Polsce. W początkowej fazie towarzyszyło temu wiele burzliwych zmian, powstało kilka tysięcy biur, które musiały wkrótce zlikwidować działalność, gdyż nie spełniały wymogów.
1990 zostaje zarejestrowana Polska Izba Turystyki (PIT) reprezentująca interesy swoich członków w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki.
1991 TOPR zostaje przywrócone pod stara nazwą
1997 rozpoczęto I etap wdrażania Programu rozwoju krajowego produktu turystycznego, przy pomocy ekspertów UE, obejmujący tworzenie i promocję wyselekcjonowanych produktów markowych z 5 obszarów (turystyka biznesowa, miejska i kulturowa, wiejska, kwalifikowana, przygraniczna i tranzytowa) oraz restrukturyzację zarządzania turystyką.

uchwalenie przez Sejm 29.09.1997 r. ustawy o usługach turystycznych, w pełni zgodnej z prawem Wspólnoty Europejskiej. Ustawa określa warunki świadczenia, przez przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług zawierane są na terytorium Rzeczypospolitej
1999 7 maja zostaje powołana Polska Organizacja Turystyczna, która rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 2000. Jej głównym celem jest promocja Polski jako, kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
2003 powstała organizacja: „Polska Organizacja Turystyki”, która koordynuje działania w zakresie turystyki samorządowej i tak zwanego przemysłu turystycznego.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Historia turystyki w Polsce iconHistoria Polski Historia mniejszości narodowych I etnicznych w Polsce

Historia turystyki w Polsce iconPodział turystyki(formy turystyki) Warszawa, 4 listopada 2006 r. Według Światowej Organizacji Turystyki

Historia turystyki w Polsce iconHistoria Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk

Historia turystyki w Polsce iconHistoria turystyki (Świat I polska) Warszawa, 21 października 2006 r. Starożytność

Historia turystyki w Polsce iconWrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Spotkanie VI: „Gospodarczy I społeczny wymiar turystyki” (Karpacz, 20-22 maja 2011 r.)

Historia turystyki w Polsce iconWspółczesnych trendów rozwoju turystyki światowej, rozwoju form turystyki kwalifikowanej stanowiącej szansę rozwoju polskiej bazy turystycznej, także o nowym I żywiołowo rozwijającym się zjawisku turystyki sportowej, fenomenie “pielgrzymek” kibiców za idolami imprezami sportowymi

Historia turystyki w Polsce iconHistoria banknotów w Polsce

Historia turystyki w Polsce iconHistoria kultury I obyczajów w polsce

Historia turystyki w Polsce iconHistoria autostopu w Polsce I na Świecie

Historia turystyki w Polsce iconHistoria ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom