Charakterystyka aplikacji ck irz
Pobierz 167.67 Kb.
NazwaCharakterystyka aplikacji ck irz
strona4/11
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar167.67 Kb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru.Formularz Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru może być użyty tylko
w przypadku rejestracji zwierzęcia o typie zdarzenia Urodzenie.


W celu wprowadzenia danych z dokumentu Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru należy wybrać dyspozycję Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru. Poprzez wykonanie tej czynności przejdziemy do ekranu zawierającego zakładkę Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru (Rysunek 11)
Rysunek 11. Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru – Składanie dyspozycji - etap 1/3.


Na powyższym ekranie widoczne jest pole: numer siedziby stada, dla której użytkownik składa dyspozycję (wybór producenta został opisany w rozdziale 3.4. Producent).

Użytkownik musi uzupełnić pola zawarte w sekcji Dane dokumentu. Dla części pól określono obowiązkowość wprowadzenia danych do wniosku. Podział pól został opisany
w rozdziale 3.7. Zgłoszenie bydła do rejestru.


Zakładka Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru zawiera sekcję Dane dokumentu podzieloną na dwie sekcje:

- Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,

- Pozycje.

W sekcji Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru znajdują się następujące pola:

 • [Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru] – Pole wyboru, które określa gatunek rejestrowanego zwierzęcia. Do wyboru mamy dwie opcje Owcy albo Kozy.

 • [Numer siedziby stada] – Pole obowiązkowe (1) przeznaczone na numer siedziby stada. Numer producenta jest automatycznie wypełniany.

W sekcji Pozycje zawarto następujące pola:

 • [Numer identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia] – Pole obowiązkowe (1) przeznaczone na numer identyfikacyjny rejestrowanego zwierzęcia.

 • [Numer identyfikacyjny matki] – Pole kontrolowane (2), jeżeli typ zgłaszanego zdarzenia to "Urodzenie". Pole przeznaczone na numer identyfikacyjny matki rejestrowanego zwierzęcia.

 • [Numer identyfikacyjny dawczyni] – są to dwa pola: lista wyboru oraz pole edycyjne. W liście wyboru użytkownik ma dwie opcje zarodka bądź też komórki jajowej. W pole edycyjne należy wprowadzić numer identyfikacyjny dawczyni. Jest to pole opcjonalne, jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

 • [Numer identyfikacyjny] – są to dwa pola: lista wyboru oraz pole edycyjne. W liście wyboru użytkownik wybiera miedzy numerem identyfikacyjnym ojca lub dawcy nasienia. W pole edycyjne należy wprowadzić numer identyfikacyjny po wybraniu
  z listy wyboru danej opcji. Jest to pole opcjonalne, jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

 • [Numer identyfikacyjny zwierzęcia z kraju niebędącego członkiem UE] Pole nie wypełniane dla zdarzeń o typie Urodzenie.

 • [Data urodzenia] – Pole kontrolowane (2). Jest to pole edycyjne, w które należy wprowadzić datę urodzenia rejestrowanego zwierzęcia w formacie DD-MM-RRRR, bądź wybrać ją z dostępnego kalendarza.

 • [Typ użytkowy] – Pole kontrolowane (2), lista wyboru. Do wyboru mamy następujące możliwości:

 • {Mleczny}

 • {Mięsny}

 • {Kombinowany}

 • [Typ zdarzenia] – Pole obowiązkowe (1), lista wyboru. Do wyboru mamy następujące możliwości:

 • {Urodzenie}

 • {Kupno z państwa UE}

 • {Przywóz z państwa niebędącego członkiem UE}

  Jedynym dozwolonym obecnie typem zdarzenia dla Zgłoszenia owiec albo kóz do rejestru jest Urodzenie. • [Data przybycia do stada] - Pole kontrolowane (2). Jest to pole edycyjne, w które należy wprowadzić datę przybycia do stada rejestrowanego zwierzęcia w formacie DD-MM-RRRR bądź wybrać ją z dostępnego kalendarza. Dla zdarzeń o typie Urodzenie jest to taka sama wartość jak w polu Data urodzenia.

 • [Kod rasy] – Pole kontrolowane (2), w które należy wprowadzić kod rasy rejestrowanego zwierzęcia.

 • [Kod kraju] Pole nie wypełniane dla zdarzeń o typie Urodzenie

 • [Liczba jagniąt/koźląt przy porodzie mnogim] – Pole edycyjne, w które należy wstawić ilość jagniąt bądź koźląt przy porodzie mnogim. Jest to pole opcjonalne, jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

 • [Płeć] – Pole kontrolowane (2), lista wyboru, w której mamy następujące możliwości:

 • {Samica (XX)}

 • {Samiec (XY)}

 • [Data wystawienia zgłoszenia] – Pole obowiązkowe (1), uzupełniane automatycznie przez system. W pole to wstawiana jest data systemowa w formacie DD-MM-RRRR.

 • [Podpis wystawiającego zgłoszenie] – Pole obowiązkowe (1), które przez system jest uzupełniane automatycznie zawsze na „tak”.

Znaczenie przycisków:

 • {Powrót} – Użycie tego przycisku powoduje powrót do ekranu składanie dyspozycji.

 • {Weryfikuj} – Użycie tego przycisku powoduje przejście do etapu weryfikacji dyspozycji.

 • {Zakończ} – Kończy pracę z wprowadzaniem dokumentu Zgłoszenie bydła
  do rejestru i powraca do ekranu głównego.

Po uzupełnieniu pól na formularzu należy zweryfikować dokument. Przebieg weryfikacji został opisany rozdziale 3.17. Weryfikacja danych.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Charakterystyka aplikacji ck irz iconZałącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProtokoły – warstwa aplikacji

Charakterystyka aplikacji ck irz iconKatalog Aplikacji Windows

Charakterystyka aplikacji ck irz iconWymagania dla aplikacji 3

Charakterystyka aplikacji ck irz iconCharakterystyka stopów żelaza z wapniem. 16. Charakterystyka metali nieżelaznych

Charakterystyka aplikacji ck irz iconZałącznik Nr 4 do Regulaminu aplikacji radcowskiej

Charakterystyka aplikacji ck irz iconPrzygotowanie szkieletu aplikacji OpenGL

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProgramowanie aplikacji okienkowych Windows

Charakterystyka aplikacji ck irz iconWarstwa aplikacji (ftp,telnet)

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProgramisty aplikacji dla systemu Linux

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom