Charakterystyka aplikacji ck irz
Pobierz 167.67 Kb.
NazwaCharakterystyka aplikacji ck irz
strona5/11
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar167.67 Kb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 1.


W celu wprowadzenia danych z dokumentu Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 1 (zgłoszenia wymagające podpisu jednej strony transakcji np. zdarzenie kupna lub sprzedaży) należy wybrać dyspozycję Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 1. Poprzez wykonanie tej czynności przejdziemy do ekranu zawierającego zakładkę Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 1 (Rysunek 12).
Rysunek 12. Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz - Wersja 1 – Składanie dyspozycji - etap 1/3.


Na powyższym ekranie widoczne jest pole: numer siedziby stada, dla której użytkownik składa dyspozycję (wybór producenta został opisany w rozdziale 3.4. Producent).


Użytkownik musi uzupełnić pola zawarte w sekcji Dane dokumentu. Dla części pól określono obowiązkowość wprowadzenia danych do wniosku. Podział pól przedstawia się
w następujący sposób:

1)Pole obowiązkowe,

2)Pole kontrolowane,

3)Pole kontrolowane, jeżeli typ zgłaszanego zdarzenia to "Sprzedaż do państwa UE", "Wywóz do państwa niebędącego członkiem UE",

4)Pole obowiązkowe, jeżeli typ zgłaszanego zdarzenia to "Sprzedaż do państwa UE", "Wywóz do państwa niebędącego członkiem UE".

Aby dokument został zapisany należy wypełnić przynajmniej pola obowiązkowe. Brak wypełnienia pól obowiązkowych spowoduje wystąpienie błędu blokującego – takiego dokumentu nie będzie można zapisać w systemie.

Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz zawiera sekcję Dane dokumentu podzieloną na dwie sekcje:

- Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz,

- Pozycje.

W sekcji Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz znajdują się następujące pola:

 • [Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz] – Pole wyboru, które należy zaznaczyć w celu wyboru gatunku zwierzęcia, dla którego składana jest dyspozycja.

W sekcji Pozycje znajdują się następujące pola:

 • [Numer identyfikacyjny zwierzęcia] - Pole obowiązkowe (1) przeznaczone na numer identyfikacyjny zwierzęcia.

 • [Numer siedziby stada] - Pole obowiązkowe (1) przeznaczone na numer siedziby stada. Pole zostało podzielone na:

 • [Z:] – numer siedziby, z której następuje przemieszczenie,

 • [DO:] – numer siedziby, do której następuje przemieszczenie.

 • [Podpis zbywającego] - Jest to kontrolowane pole wyboru, którego zaznaczenie oznacza, iż zbywający podpisał zgłoszenie o typie zdarzenia Sprzedaż, Sprzedaż do państwa UE lub Wywóz do państwa niebędącego członkiem UE, Inne przemieszczenie z siedziby stada.

 • [Podpis nabywającego] - Jest to kontrolowane pole wyboru, którego zaznaczenie oznacza, iż nabywający podpisał zgłoszenie o typie Kupno, Inne przemieszczenie do siedziby stada. • [Typ zdarzenia] - Pole wyboru obowiązkowe (1), w którym użytkownik ma
  do wyboru następujące opcje:

 • {Sprzedaż}

 • {Kupno}

 • {Inne przemieszczenia z lub do siedziby stada}

 • {Sprzedaż do państwa UE}

 • {Wywóz do państwa niebędącego członkiem UE} • [Data zdarzenia] - Pole obowiązkowe (1), w które należy wprowadzić datę zdarzenia przemieszczenia zwierzęcia w formacie DD-MM-RRRR bądź wybrać ją z dostępnego kalendarza.

 • [Numer siedziby stada formowania wysyłki] – Pole edycyjne przeznaczone na numer siedziby stada formowania wysyłki. Jest to pole opcjonalne, jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

 • [Data wystawienia zgłoszenia] - Pole obowiązkowe (1), uzupełniane automatycznie przez system. W pole to wstawiana jest data systemowa w formacie DD-MM-RRRR.

Znaczenie przycisków:

 • {Powrót} – Użycie tego przycisku powoduje powrót do ekranu składanie dyspozycji.

 • {Weryfikuj} – Użycie tego przycisku powoduje przejście do etapu weryfikacji dyspozycji.

 • {Zakończ} – Kończy pracę z wprowadzaniem dokumentu i powraca do ekranu głównego.

Po uzupełnieniu pól na formularzu należy zweryfikować dokument. Przebieg weryfikacji został opisany rozdziale 3.17. Weryfikacja danych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Charakterystyka aplikacji ck irz iconZałącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProtokoły – warstwa aplikacji

Charakterystyka aplikacji ck irz iconKatalog Aplikacji Windows

Charakterystyka aplikacji ck irz iconWymagania dla aplikacji 3

Charakterystyka aplikacji ck irz iconCharakterystyka stopów żelaza z wapniem. 16. Charakterystyka metali nieżelaznych

Charakterystyka aplikacji ck irz iconZałącznik Nr 4 do Regulaminu aplikacji radcowskiej

Charakterystyka aplikacji ck irz iconPrzygotowanie szkieletu aplikacji OpenGL

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProgramowanie aplikacji okienkowych Windows

Charakterystyka aplikacji ck irz iconWarstwa aplikacji (ftp,telnet)

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProgramisty aplikacji dla systemu Linux

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom