Charakterystyka aplikacji ck irz
Pobierz 167.67 Kb.
NazwaCharakterystyka aplikacji ck irz
strona6/11
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar167.67 Kb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 2.


Formularz ten jest wykorzystywany do zgłaszania zdarzeń o typie Kupno lub Inne przemieszczenia z lub do siedziby stada od wielu posiadaczy. Dla takich zdarzeń nie wolno zaznaczyć pola Podpis zbywającego.

W celu wprowadzenia danych z dokumentu Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 2 należy wybrać dyspozycję Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 2. Poprzez wykonanie tej czynności przejdziemy do ekranu zawierającego zakładkę Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 2 (Rysunek 13).

Rysunek 13. Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz - Wersja 2 – Składanie dyspozycji - etap 1/3.


Użytkownik musi uzupełnić pola w sekcji Dane dokumentu. Dla części pól określono obowiązkowość wprowadzenia danych do wniosku. Podział pól przedstawia się w następujący sposób:

1) Pole obowiązkowe.

  Opis pól oraz przycisków znajduje się w rozdziale 3.9. Zgłoszenie przemieszczenia bydła owiec albo kóz – Wersja 1.

Po uzupełnieniu pól na formularzu należy zweryfikować dokument. Przebieg weryfikacji został opisany rozdziale 3.17. Weryfikacja danych.


  1. Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz.


  W celu wprowadzenia danych z dokumentu Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz należy wybrać dyspozycję Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz. Poprzez wykonanie tej czynności przejdziemy do ekranu zawierającego zakładkę Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz – (Rysunek 14)Rysunek 14. Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz – Składanie dyspozycji - etap 1/3.


Na powyższym ekranie widoczne jest pole: numer siedziby stada, dla której użytkownik składa dyspozycję (wybór producenta został opisany w rozdziale 3.4. Producent).

Użytkownik musi uzupełnić pola w sekcji Dane dokumentu. Dla części pól określono obowiązkowość wprowadzenia danych do wniosku. Podział pól przedstawia się w następujący sposób:

  1) Pole obowiązkowe,

  2) Pole kontrolowane,

  3) Pole kontrolowane, jeżeli typ zgłaszanego zdarzenia to "Padnięcie", "Zabicie".

Aby dokument został zapisany należy wypełnić przynajmniej pola obowiązkowe. Brak wypełnienia pól obowiązkowych spowoduje wystąpienie błędu blokującego – takiego dokumentu nie będzie można zapisać w systemie.

  Zakładka Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz zawiera sekcję Dane dokumentu podzieloną na dwie sekcje:

  - Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz,

  - Pozycje.

  W sekcji Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz znajdują się następujące pola:

 • [Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz] – Pole wyboru, które należy zaznaczyć w celu wyboru gatunku zwierzęcia, dla którego składana jest dyspozycja.

W sekcji Pozycje zawarto następujące pola:

 • [Numer siedziby stada] - Pole obowiązkowe (1) przeznaczone na numer siedziby stada. Numer producenta jest automatycznie wypełniany.

 • [Numer identyfikacyjny zwierzęcia] - Pole obowiązkowe (1) przeznaczone
  na numer identyfikacyjny zwierzęcia.

 • [Numer miejsca unieszkodliwiania zwłok] - Pole kontrolowane, jeżeli typ zgłaszanego zdarzenia to "Padnięcie", "Zabicie" (3), przeznaczone na numer miejsca unieszkodliwienia zwłok.

 • [Data zdarzenia] – Pole kontrolowane (2), w które należy wprowadzić datę padnięcia, zabicia lub uboju zwierzęcia w formacie DD-MM-RRRR bądź wybrać ją
  z dostępnego kalendarza.

 • [Data wystawienia zgłoszenia] – Pole obowiązkowe (1) uzupełniane automatycznie przez system. W pole to wstawiana jest data systemowa w formacie DD-MM-RRRR.

 • [Podpis wystawiającego zgłoszenie] – Pole obowiązkowe (1), które przez system jest uzupełniane automatycznie zawsze na „tak”.

Znaczenie przycisków:

 • {Powrót} – Użycie tego przycisku powoduje powrót do ekranu składanie dyspozycji.

 • {Weryfikuj} – Użycie tego przycisku powoduje przejście do etapu weryfikacji dyspozycji.

 • {Zakończ} – Kończy pracę z wprowadzaniem dokumentu i powraca do ekranu głównego.

Po uzupełnieniu pól na formularzu należy zweryfikować dokument. Przebieg weryfikacji został opisany rozdziale 3.17. Weryfikacja danych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Charakterystyka aplikacji ck irz iconZałącznik Nr 1 do Regulaminu aplikacji radcowskiej program aplikacji I rok

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProtokoły – warstwa aplikacji

Charakterystyka aplikacji ck irz iconKatalog Aplikacji Windows

Charakterystyka aplikacji ck irz iconWymagania dla aplikacji 3

Charakterystyka aplikacji ck irz iconCharakterystyka stopów żelaza z wapniem. 16. Charakterystyka metali nieżelaznych

Charakterystyka aplikacji ck irz iconZałącznik Nr 4 do Regulaminu aplikacji radcowskiej

Charakterystyka aplikacji ck irz iconPrzygotowanie szkieletu aplikacji OpenGL

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProgramowanie aplikacji okienkowych Windows

Charakterystyka aplikacji ck irz iconWarstwa aplikacji (ftp,telnet)

Charakterystyka aplikacji ck irz iconProgramisty aplikacji dla systemu Linux

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom