Urlopy pracownicze
Pobierz 18.6 Kb.
NazwaUrlopy pracownicze
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar18.6 Kb.
TypDokumentacja

Urlopy pracowniczeBURY Beata * Glosa do wyroku SN z 26.01.2005 r. II PK 197/04. [Dot. urlopu na żądanie]. Monitor Prawa Pracy 2006 nr 4 s. 219-221.

CAJSEL Wiktor * Wokół urlopu wychowawczego i macierzyńskiego. Sł.Pracown. 2008 nr 9 s. 21-22.

CHMIELEK-ŁUBIŃSKA Ewa * Urlop na żądanie pracownika. Monitor Prawa Pracy 2005 nr 10 s. 273-276.

CHMIELEK-ŁUBIŃSKA Ewa * Urlop na żądanie pracownika. Praca i ZS 2003 nr 3 s. 26-31.

CHMIELEK-ŁUBIŃSKA Ewa * Urlop wypoczynkowy po nowelizacji. Praca i ZS 2004 nr 1 s. 20-24.

CUDOWSKI Bogusław * Urlop wypoczynkowy i bezpłatny a dodatkowe zatrudnienie. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 s. 45-59, { Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak. Red. Jakub Stelina, Alina Wypych-Żywicka. Gdańskie Stud.Prawn. 2007 nr 17 ss. 637,}

DUBOWIK Anna * Zasada udzielania urlopu wypoczynkowego w naturze i plan urlopów. Praca i ZS 2003 nr 5 s. 30-36.

Florek Ludwik * Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w prawie europejskim. Praca i ZS 1999, nr 2, s. 12 i n.

FRĄCZEK Monika * Urlop w okresie wypowiedzenia. Sł.Pracown. 2009 nr 1 s. 15-16.

FRĄCZEK Monika * Urlop wychowawczy po zmianie przepisów. Służba Pracown. 2004 nr 3 s. 7-10.

GIZIŃSKI Stefan, GIZIŃSKI Tomasz * Uwagi o wymiarze urlopów wypoczynkowych. Monitor Prawa Pracy 2006 nr 4 s. 178.

GONERA Katarzyna * Zawiłe problemy urlopowe (z orzecznictwa SN). Służba Pracown. 2007 nr 6 s. 19-24.

GONET Wojciech * Czas pracy i urlopy osób niepełnosprawnych. Radca Prawny 2006 nr 2 s. 95-103.

GONET Wojciech * Wymiar czasu pracy i urlopy osób niepełnosprawnych. Prz.Legisl. 2006 nr 2 s. 9-18, Sum.

GWAREK Anita * Macierzyńskie zmiany urlopowe. Sł.Pracown. 2009 nr 1 s. 1-6.

JAROSZEWSKA-IGNATOWSKA Iwona * Czas pracy i urlopy wypoczynkowe. Wwa 2004 "Infor" ss. 253.

KOSUT Anna * Urlop na żądanie pracownika. W: Studia z prawa pracy ... s. 155-170, { Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci docenta Jerzego Logi. Red. i wstęp Zbigniew Góral. Łódź 2007 UŁ ss. 302,}

LENART Bożena * Przerwanie urlopu wypoczynkowego. Służba Pracown. 2003 nr 6 s. 20-22.

LUZAK Joanna, OSAJDA Konrad * Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim. Kwart.Prawa Prywat. 2005 nr 2 s. 305-353.

MAJEWSKA Renata * Nie każdy pracownik dostanie wychowawczy na takich samych zasadach. Rzeczpospolita 2009 nr 111.

MAŁYSZ Franciszek * Urlopy bezpłatne. Służba Pracown. 2004 nr 10 s. 27-30.

MAŁYSZ Franciszek * Urlopy i zwolnienia od pracy. Wwa 2008 "Biblioteczka Pracownicza" ss. 223, bibliogr.

MAŁYSZ Franciszek * Wynagrodzenie i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Sł.Pracown. 2009 nr 7 s. 13-17.

MAREK Andrzej * Krótszy wymiar czasu pracy jako alternatywa urlopu wychowawczego. Służba Pracown. 2004 nr 11 s. 11-14.

MAREK Andrzej * Urlop na żądanie pracownika. Służba Pracown. 2003 nr 8 s. 7-9.

MARTUSZEWICZ Anna, PIECYK Katarzyna * Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 259.

MROZOWSKA Monika * Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Prawo Pracy 2004 nr 2 s. 15-17.

MUSIAŁA Anna * Glosa do wyroku SA w Warszawie z 21.06.2005 r. III APa 48/05. [Dot. nakazu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę]. OSA 2007 nr 11 s. 85-92.

NAŁĘCZ Maciej * Wydłużenie urlopu macierzyńskiego i inne prorodzinne zmiany w prawie pracy. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 2 s. 61-65.

NYCZ Tadeusz * Nowe zasady urlopowe. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 3 s. 66-71.

PONCZEK Andrzej * Urlopy wypoczynkowe w jednostkach samorządu terytorialnego. Wspólnota 2005 nr 12; Samorząd Europejski 2005 nr 6 s. 20-21.

ROTKIEWICZ Marek * Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy. Gdańsk 2008 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ss. 164.

RYL Anna * Zaległe urlopy wypoczynkowe. Wspólnota 2009 nr 11.

RZETECKA-GIL Agnieszka * Urlop na żądanie. Monitor Prawa Pracy 2008 nr 11 s. 570-573.

SERAFIN Katarzyna * Urlop na żądanie a pracownicze formy protestu. W: Z zagadnień współczesnego prawa ... s. 207-218.

SIERPOWSKA Iwona * Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego w świetle zmian ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu swiadczeń socjalnych. Monitor Prawa Pracy 2007 nr 6 s. 294-296.

SIERPOWSKA Iwona * Świadczenia pracownicze związane z wypoczynkiem. Monitor Prawa Pracy 2006 nr 7 s. 360-363.

SKWARŁO Radosław * Zaległy urlop wójta. Wspólnota 2008 nr 7.

SOBCZYK Arkadiusz * Urlop na żądanie. Praca i ZS 2004 nr 7 s. 12-19.

STEFANIAK Jadwiga * Dofinansowanie wypoczynku pracowniczego. Służba Pracown. 2005 nr 5 s. 21-24.

STEFANIAK Jadwiga * Udział pracodawców w finansowaniu wypoczynku urlopowego pracowników. Cz. 1-2. Służba Pracown. 2003 nr 6 s. 17-20; nr 7 s. 29-32.

STRUSIŃSKA-ŻUKOWSKA Jolanta * Pracownicze urlopy wypoczynkowe. Prawo Pracy 2006 nr 6 s. 3-16.

STRUSIŃSKA-ŻUKOWSKA Jolanta * Urlop wypoczynkowy od 1 stycznia 2004 r. Prawo Pracy 2004 nr 2 s. 11-14.

STRUSIŃSKA-ŻUKOWSKA Jolanta * Wszystko o urlopach wypoczynkowych. Prawo Pracy 2003 nr 6 s. 3-16.

SUZDORF Janina * Urlop bezpłatny. Sł.Pracown. 2009 nr 2 s. 13-16.

SZCZOT Jacek * Urlopy. Komentarz. Wwa 2006 AD.Drągowski ss. 91, bibliogr.

RZEMEK Mateusz * Przymusowy urlop do końca marca.Rzeczposp. 2009 nr 62.

WALCZAK Krzysztof * Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w uregulowaniach UE. Cz. 1-2. Monitor Prawa Pracy 2004 nr 5 s. 126-131; nr 6 s. 156-159.

WALCZAK Krzysztof * Zakres ochrony osób na urlopach wychowawczych oraz korzystających ze skróconego czasu pracy od 1.1.2009 r. - analiza krytyczna. Monitor Prawa Pracy 2009 nr 6 s. 286-290.

WESOŁOWSKI Łukasz * Wymiar urlopu wypoczynkowego. Wspólnota 2006 nr 21.

WESOŁOWSKI Łukasz * Zmiana terminu urlopu. Wspólnota 2006 nr 23.

WITKOWSKA Katarzyna * Urlopy pracownicze. Jurysta 2006 nr 4 s. 15-19.

WROCŁAWSKA Tatiana * Kontrowersje wokół prawa do urlopu na żądanie (ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego lekarzy). W: Z zagadnień współczesnego prawa ... s. 365-375.

WYPYCH-ŻYWICKA Alina * Kilka uwag o urlopie wypoczynkowym z art. 153 § 1 k.p. Praca i ZS 2004 nr 6 s. 18-22.

ZDZIENNICKA-KACZOCHA Grażyna * Urlopy wypoczynkowe. Wyższy wymiar urlopów najkrótszych, pierwszy urlop po miesiącu pracy, wyłączenie z urlopów dodatkowych dni wolnych od pracy ... Skierniewice 2007 "Sigma" ss. 40.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Urlopy pracownicze iconFundacja Rozwoju Lubelszczyzny Tytuł pakietu: Urlopy Pracownicze

Urlopy pracownicze iconProgram szkolenia czas pracy I urlopy pracownicze w świetle ostatnich zmian I orzecznictwa sądowego

Urlopy pracownicze iconUprawnienia żołnierza nsr I zobowiązania pracownicze Na podstawie

Urlopy pracownicze iconUrlopy okolicznościowe

Urlopy pracownicze iconUrlopy wypoczynkowe – prawo do urlopu I jego wymiar

Urlopy pracownicze iconMyśliwskie urlopy! W latach "gwarantowanego dobrobytu", kiedy wszyscy mieliśmy dużo wolnego czasu, wyznaczały one rytm życia. Wrzesień dwa tygodnie na

Urlopy pracownicze iconOzpoczynają się wakacje. Dzieci, po dziesięciu miesiącach nauki wyjeżdżają na kolonie I obozy, dorośli jadą na urlopy. Wiele osób wybierze aktywny wypoczynek

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom