Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu
Pobierz 21.82 Kb.
NazwaRozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu
Data konwersji25.11.2012
Rozmiar21.82 Kb.
TypDokumentacja
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU

PODSTYAWY PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - TECHNIKUM AGROBIZNESU

Rok szkolny 2006/2007 Klasa III TA Program : 2307/MR i GŻ

*************************************************************************************************

mgr Danuta Ryszczyk
L.pTEMATY

Szczegółowe cele kształcenia

Przewidywane osiągnięcia uczniaUczeń powinien

Uczeń wie, zna

rozumie

Uczeń potrafi


I


UTRRWALANIE ŻYWNOŚCI


1 . Metody utrwalania żywności

2 . Utrwalanie żywności metodą chłodzenia

3 . Utrwalanie żywności metodą zamrażania

4-6 . Pasteryzacja i sterylizacja – pojęcia ogólne

7-8 Systemy sterylizacji

8-9 Osmoaktywne metody utrwalania żywności

10-12 Inne nowoczesne metody utrwalania żywności .

13 Suszenie żywności – cele i założenia

14-16 Systemy suszenia

17-18 Utrwalanie żywności metodą zakwaszania

19-20 Konserwowanie żywności przez dodawanie kwasów

organicznych

21 Sprawdzian z materiału bloku IOkreślić cele utrwalania żywności oraz scharakteryzować metody utrwalania żywności. Objaśnić wpływ stosowanych metod utrwalania żywności na cechy organoleptyczne , wartość odżywczą i trwałość produktu.


Wie, czym różnią się metody utrwalania żywności i potrafi omówić różnice w metodach. Rozróżniać produkty utrwalone różnymi metodami.

Zna urządzenia stosowane w różnych metodach utrwalania żywności. Zna przepisy BHP i ochrony środowiska,chroniące to środowisko


Przeprowadzić ocenę organoleptyczną produktów utrwalanych różnymi metodami. Analizować procesy chłodzenia, zamrażania, zakwaszania oraz niekonwencjonalne. Umie analizować przepisy prawne dot.chemicznych środków konserwujących. Analizować wartości odżywcze utrwalanej żywności Umie ocenić utrwaloną żywność i porównać ją z normami Dobierać właściwe urządzenia do utrwalania określonej żywności. Analizować schematy łańcucha chłodniczego
IIORGANIZACJA PROCESU

TECHNOLOGICZNEGO


1 . Pojęcie organizacji przedsiębiorstwa

2 . Struktura organizacyjna przedsiębiorstw

3 . Funkcje struktury organizacyjnej

4 . Rodzaje i funkcje struktur organizacyjnych

5 . Nowoczesne struktury organizacyjne

6 . Komórki organizacyjne w przedsiębiorstwie i ich

zadania

7 . Więzi organizacyjne - formalne i nieformalne

8 . Schematy organizacyjne przedsiębiorstwa

9-11 . Ćwiczenia Kompletowanie dokumentacji, tworzenie

struktur przedsiębiorstw, budowanie schematu

organizacyjnego fikcyjnego przedsiębiorstwa

12. Pojęcie procesu produkcyjnego

13 . Typy i formy organizacyjne procesu produkcyjnego

14 . Podstawy organizacji produkcji

14 . Etapy procesu produkcyjnego

15 . Zasady i struktura organizacji procesu produkcji

16 . Cykl produkcyjny

17-18. Dokumentacja produkcyjna i technologiczna

19-20. Dokumentacja organizacyjna

20-21 Kontrola i rozliczanie produkcji

22-23 .Kontrola jakościowa i ilościowa produkcji

24 . Kalkulacja kosztów produkcji

25 . Pojęcie „Rachunku kosztów ”

26-27 Klasyfikacja kosztów

28-29 Koszty stałe i zmienne i zasady ich zastosowania

30 Kalkulacja kosztów

31-32 Rodzaje i metody kalkulacji kosztów

33 . Sprawdzian z materiały bloku II
Określić strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Charakteryzować typy, formy organizacji przedsiębiorstw. Określać typy formy etapy procesu produkcyjnego. Znać dokumentacje technologiczną , rozliczeniową i dotyczącą jakości produkcji. Znać zasady organizacji kontroli jakości w przedsiębiorstwie przetwórczym. Określić zasady i metody kalkulacji kosztów produkcji.


Umieć objaśniać dokumentację technologiczną i rozliczeniową. Przeprowadzić kalkulacje kosztów produkcji różnymi metodami. Umieć zorganizować proces produkcyjny. Objaśnić przyczyny ubytków i strat produkcyjnych..


Analizować schematy organizacyjne

Znać zasady oceniania produkcji na podstawie wyników Umieć zorganizować służby kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym.Analizować dokumentacje technologiczną i rozliczeniową. Kalkulować koszty produkcji przetworów. Obliczać ceny zbytu produktów


III


WYBRANE KIERUNKI PRZETWÓRSTWA

SPOŻYWCZEGO


1 . Główne kierunki produkcji przemysłu spożywczego


2 - 3 . Przemysł zbożowo – młynarski

4 -5 . Przemysł piekarsko ciastkarski

6 -7 Przemysł ziemniaczany

8 -9 Przemysł mięsny

10 Sprawdzian z materiału bloku III
Określić istotę podstawowych branż przetwórstwa spożywczego.

Rozróżniać kierunki produkcji w przetwórstwie. Określać rodzaje poszczególnych maszyn i urządzeń stosowanych w poszczególnych rodzajach produkcji. Określić zasady eksploatacji maszyn i urządzeń.Analizować linie produkcyjne oraz schematy technologiczne Decydować o przeglądach maszyn i urządzeń. Rozumieć znaczenie higieny w zakładach produkujących żywność.Analizować procesy technologiczne w wybranych branżach przemysłu przetwórczego. Rozróżniać maszyny i urządzenia w liniach produkcyjnych. Wskazać źródła zakażenia żywności w trakcie procesu technologicznego. Analizować dokumentację maszyn.Umieć wypełniać dokumentację procesów produkcyjnych


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania biologii w zakresie podstawowym dla technikum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania biologii w zakresie podstawowym dla technikum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania wiedzy o kulturze w klasie pierwszej technikum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie czwartej technikum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału z przedmiotu geografia dla Technikum I Liceum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania języka niemieckiego w klasach liceum ogólnokształCĄcego I technikum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania chemii w klasie I liceum ogólnokształcącego I technikum na rok szkolny 2009/2010 w zakresie podstawowym

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania z przedmiotu marketing

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania z przedmiotu reklama

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu iconRozkład materiału nauczania przedmiotu technologie produkcji cukierniczej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom