Broszura informacyjna
Pobierz 264.12 Kb.
NazwaBroszura informacyjna
strona11/11
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar264.12 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ochrona nie jest zapewniona, gdy


a) elementy ubrania są otwarte lub zdjęte.

b) elementy ubrania są za krótkie albo za długie na rękach lub nogach.

c) rękawy lub nogawki są zawinięte.

d) jeśli odzież zostanie zanieczyszczona substancjami łatwopalnymi, traci ona swoją trudnozapalność.

e) elementy odzieży są uszkodzone, np. wskutek zużycia, przedziurawienia, zepsucia zamków itp.

f) Uwaga: otwarta kieszeń może być niebezpieczna, jeśli wpadną do niej odpryski metalu. Dlatego za użytkownikiem nie mogą

być wykonywane prace z użyciem spawarek lub szlifierek.

g) odzież jest zabrudzona – wtedy może nastąpić utrata ochrony.

h) odzież oznaczona kodem A, B i C zetknie się z płynnym metalem.

i ) odzież jest zanieczyszczona (płynnymi) chemikaliami – wtedy należy ją niezwłocznie wymienić.

j) kurtki muszą mieć odpowiednią długość i zachodzić na spodnie – nawet, jeśli użytkownik pochyli się do przodu.

k) nogawki są za krótkie i nie zachodzą na otwór w butach; nie wolno ich zawijać.


Informacje o działaniach pielęgnacyjnych:
Ważna informacja

a) Ochrona przed działaniem ognia może zostać utracona lub zredukowana, jeśli ubranie zawiera ślady proszków do prania,

substancji do czyszczenia, płynów do płukania.

b) Dodatkowo, podczas prania i suszenia ubrania mogą się kurczyć.

c) Przy prawidłowym obchodzeniu się z ubraniem ochrona przed ogniem występuje np. w przypadku tkanin impregnowanych do

40 cyklów prania. (patrz informacja o pielęgnacji na str. 1)

d) W przypadku odzieży wyposażonej w FC impregnacja jest wymagana po każdym praniu, a po impregnacji utrwalanie

bębnowe lub wykańczanie tunelowe.

Oznaczenie


Norma EN I532 może przewidywać następujące indywidualne badania:

- ograniczone rozprzestrzenianie się ognia (kod A)

- ciepło konwekcyjne (kod B; 5 stopnie parametrów)

- ciepło przez promieniowanie (kod C; 4 stopnie parametrów)

- płynne odpryski aluminium (kod D; 3 stopnie parametrów)

- płynne odpryski żelaza (kod E; 3 stopnie parametrów)


Oznaczenia na etykiecie ubrania:
Ważna informacja o niebezpieczeństwach/przeznaczeniu


To ubranie ochronne ma chronić użytkownika przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem i co najmniej jednym rodzajem ciepła. Zawsze podane jest ograniczone rozprzestrzenianie się ognia. Na piktogramie należy podawać tylko te dodatkowe własności, które zostały zbadane. Za każdą literą znajduje się liczba, która odpowiada uzyskanemu stopniowi parametrów. Liczba 1 jest to najniższy stopień, jaki może zostać osiągnięty.

EN 470-1:1995 + A1:1998-06


Generalnie należy przestrzegać ogólnej instrukcji podanej na pierwszej z dwóch stron!


Ubrania ochronne: ubrania specjalne na górną i dolną część ciała, szyję, ramiona i nogi użytkownika, z wyjątkiem głowy, dłoni i stóp. Te ubrania ochronne chronią użytkownika przed małymi odpryskami metalu podczas spawania i cięcia. Odzież ta chroni użytkownika po zetknięciu z ogniem zgodnie z normą EN 470-1. Ubranie chroni użytkownika przed promieniowaniem ultrafioletowym podczas spawania łukowego.

Ochrona jest zapewniona, gdy


a) elementy odzieży dobrze przylegają i są zamknięte.

b) Zamknięcie rękawów i spodni musi być zamknięte. Metalowe zatrzaski muszą być całkowicie zakryte.

c) w czasie ruchu spod ubrania ochronnego nie widać żadnych elementów odzieży.

d) kurtki mają odpowiednią długość i zachodzą na spodnie – nawet, jeśli użytkownik pochyli się do przodu.

e) elementy odzieży są noszone w następującej kombinacji:


1. kurtka i spodnie „pumpy“

2. kurtka do pasa i spodnie „ogrodniczki“

3. kurtka i spodnie „ogrodniczki”

4. kombinezon jednoczęściowy

5. płaszcz i spodnie „pumpy“

6. płaszcz i spodnie „ogrodniczki”

7. koszula / t-shirt / polo ze spodniami „pumpami“ i kurtką

8. koszula / t-shirt / polo ze spodniami „ogrodniczkami“ i kurtką lub kurtką do bioder

9. Jako uzupełnienie można używać kamizelki chroniącej przed ogniem z kurtką/kurtką do bioder.

Ochrona nie jest zapewniona, gdy


a) elementy ubrania są otwarte lub zdjęte.

b) elementy ubrania są za krótkie albo za długie na rękach lub nogach.

c) rękawy lub nogawki są zawinięte.

d) jeśli odzież zostanie zanieczyszczona substancjami łatwopalnymi, traci ona swoją trudnozapalność.

e) elementy odzieży stykają się z ciekłymi metalami.

f) elementy odzieży są uszkodzone, np. wskutek zużycia, przedziurawienia, zepsucia zamków itp.

g) Uwaga: otwarta kieszeń może być niebezpieczna, jeśli wpadną do niej odpryski metalu. Dlatego za użytkownikiem nie mogą

być wykonywane prace z użyciem spawarek lub szlifierek.

h) odzież jest zabrudzona – wtedy może nastąpić utrata ochrony.

i ) odzież jest zanieczyszczona (płynnymi) chemikaliami – wtedy należy ją niezwłocznie wymienić.

j) nogawki są za krótkie i nie zachodzą na otwór w butach; nie wolno ich zawijać.


Samo ubranie ochronne nie chroni przed zwiększonym zagrożeniem elektrycznym. Podczas spawania łukowego muszą być zapewnione odpowiednie warstwy pośrednie, aby zmniejszyć kontakt między spawaczem a przewodzącymi elementami jego wyposażenia. Izolacyjne działanie ubrania ochronnego zmniejsza się wskutek działania wody, wilgoci i potu.


Zwiększona zawartość tlenu zmniejsza skuteczność ochrony ubrania ochronnego spawacza przed zapaleniem. Szczególną uwagę na to, aby zawartość tlenu w powietrzu nie zwiększała się, należy zwrócić podczas spawania w ciasnych pomieszczeniach.


Informacje o działaniach pielęgnacyjnych:

Ważna informacja

a) Ochrona przed działaniem ognia może zostać utracona lub zredukowana, jeśli ubranie zawiera ślady proszków do prania,

substancji do czyszczenia, płynów do płukania.

b) Dodatkowo, podczas prania i suszenia ubrania mogą się kurczyć.

c) Przy prawidłowym obchodzeniu się z ubraniem ochrona przed ogniem występuje np. w przypadku tkanin impregnowanych do

40 cyklów prania. (patrz informacja o pielęgnacji na str. 1)

d) W przypadku odzieży wyposażonej w FC impregnacja jest wymagana po każdym praniu, a po impregnacji utrwalanie

bębnowe lub wykańczanie tunelowe.


Oznaczenia na etykiecie ubrania:
Ważna informacja o niebezpieczeństwach/przeznaczeniu


Te ubrania ochronne mają chronić użytkownika przez małymi odpryskami metalu, krótkotrwałym kontaktem z ogniem i promieniowaniem ultrafioletowym.

prEN 13034 (wyposażenie typu 6):2002


Generalnie należy przestrzegać ogólnej instrukcji podanej na pierwszej z dwóch stron!

Ubranie chroniące przed chemikaliami prEN 13034 (wyposażenie typu 6)


Ubranie chroniące przed chemikaliami typu 6 chroni zakrytą nim część ciała w przypadku sporadycznego kontaktu z trującymi, słabo trującymi (szkodliwymi dla zdrowia), żrącymi i drażniącymi cieczami w małych ilościach (krople, odpryski) przez ograniczony czas.


Po działaniu chemikaliów ubranie należy zmienić i wyczyścić.


Działanie ochronne polega głównie na gęstej strukturze tkaniny zawierającej elementy działające hydrofobowo na kwasy. Ochrona nie obejmuje środków rozpuszczających.

Ochrona jest zapewniona, gdy


a) elementy odzieży dobrze przylegają i są zamknięte.

b) w czasie ruchu spod ubrania ochronnego nie widać żadnych elementów odzieży.

c) kurtki mają odpowiednią długość i zachodzą na spodnie – nawet, jeśli użytkownik pochyli się do przodu.

d) elementy odzieży są noszone w następującej kombinacji.


1. kurtka i spodnie „pumpy“

2. kurtka do pasa i spodnie „ogrodniczki“

3. kurtka i spodnie „ogrodniczki”

4. kombinezon jednoczęściowy

5. płaszcz i spodnie / ogrodniczki

6. koszula / t-shirt / polo z kurtką i spodniami „ogrodniczkami“/innymi spodniami

Noszone pojedynczo elementy te zapewniają odpowiednią ochronę poszczególnych części ciała. Połączenia spodni „ogrodniczek”/innych spodni z koszulą również nie zapewniają pełnej ochrony.

Ochrona nie jest zapewniona, gdy


a) elementy ubrania są otwarte lub zdjęte.

b) elementy ubrania są za krótkie albo za długie na rękach lub nogach.

c) rękawy lub nogawki są zawinięte.

d) elementy odzieży są uszkodzone, np. wskutek zużycia, przedziurawienia, zepsucia zamków itp.

e) ubranie chroniące przed chemikaliami jest noszone na gołej skórze.

f) Uwaga: otwarta kieszeń może być niebezpieczna, jeśli wpadną do niej kwasy lub ługi. W razie zetknięcia z kwasami lub

ługami element odzieży należy natychmiast zmienić i wyczyścić.

g) odzież jest zabrudzona – wtedy następuje pogorszenie jakości ochrony.

h ) odzież jest zanieczyszczona (płynnymi) chemikaliami – wtedy należy ją niezwłocznie wymienić.

i) nogawki są za krótkie i nie zachodzą na otwór w butach; nie wolno ich zawijać.

j) ubranie ochronne jest zanieczyszczone substancjami palnymi lub łatwopalnymi.


Dla ubrań chroniących przed chemikaliami wg prEN 13034 typ 6 są przewidziane następujące indywidualne badania wg EN 368:

- wskaźnik hydrofobowości R(%) + wskaźnik penetracji P (%)

Kwas siarkowy 30%

Ług sodowy 10%

n-neptany

Izopropanol


Oznaczanie chemikaliów i produktów chemicznych włącznie z oznaczeniem i przybliżonym stężeniem oraz wszystkie przewidziane stopnie parametrów wg prEN 13034 można znaleźć na etykiecie każdego elementu ubrania.

Należy zapytać producenta, czy są dostępne jeszcze inne wyniki odporności chemicznej. W innym przypadku nie ponosi odpowiedzialności.


Działanie ochronne takiego ubrania ulega pogorszeniu wskutek działań pielęgnacyjnych (pranie, czyszczenie chemiczne), ale może zostać przywrócone poprzez regenerację.

Ze względów bezpieczeństwa istnieje konieczność impregnacji regeneracyjnej po każdej operacji pielęgnacyjnej. Bez takiej impregnacji nie ma gwarancji spełniania wymagań w zakresie ochrony przez określoną liczbę cyklów czyszczenia.


Chemiczne czyszczenie z impregnacją regeneracyjną

Standardowe czyszczenie chemiczne w nadchloroetylenie: Jeśli używane są również środki wzmacniające czyszczenie, to przed impregnacją regeneracyjną należy je dokładnie usunąć; impregnacja hydrofobowa, np. Teflon lub podobny produkt, następnie suszenie w suszarce bębnowej w temperaturze 100°C, min. 15 minut, następnie prasowanie lub zaprasowanie, zawsze z ustawieniem dla materiałów syntetycznych. Działania te muszą być dostosowane do używanego impregnatu.


Oznaczenia na etykiecie ubrania:

Dodatkowo uzyskane wyniki badań są oznaczane na elementach odzieży w następujący sposób:


prEN 13034 typ 6


Kwas siarkowy 30%

Wskaźnik hydrofobowości (R) klasa x

Wskaźnik penetracji (P) klasa x


Ług sodowy 10%

Wskaźnik hydrofobowości (R) klasa x

Wskaźnik penetracji (P) klasa x


n-neptany

Wskaźnik hydrofobowości (R) klasa x

Wskaźnik penetracji (P) klasa x


Izopropanol

Wskaźnik hydrofobowości (R) klasa x

Wskaźnik penetracji (P) klasa x


Odporność na ścieranie klasa x

Wytrzymałość na rozdzieranie klasa x

Wytrzymałość na rozciąganie klasa x

Wytrzymałość na przebicie klasa x


Palność: x


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Broszura informacyjna iconBroszura informacyjna

Broszura informacyjna iconTo jest twoja broszura informacyjna

Broszura informacyjna iconTa broszura jest przewidziana dla wszystkich, począwszy

Broszura informacyjna iconBroszura skierowana do nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Broszura informacyjna iconWstęp od wydawcy. Broszura ta została wydana w 1927 roku w Paryżu przez Wydawnictwo "nowa epoka". Postanowiliśmy wydać ją ponownie, choć od pierwszego jej

Broszura informacyjna iconBroszura powstała w ramach subkomponentu f projektu Phare 2002 pl 2002/000-580. 02. 06 „Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej”

Broszura informacyjna iconTechnologia informacyjna

Broszura informacyjna iconKarta informacyjna

Broszura informacyjna iconKarta informacyjna

Broszura informacyjna iconTechnologia informacyjna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom