Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą
Pobierz 5.67 Kb.
NazwaElektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar5.67 Kb.
TypDokumentacja
Elektrolity


Elektrolity – substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.Dysocjacja elektrolityczna – rozpad elektrolitów na jony w wyniku oddziaływań między substancją rozpuszczoną, a rozpuszczalnikiem. Najczęściej ulegają związki o wiązaniu jonowym lub kowalencyjnym silnie polarnym. Działanie wody podczas tego procesu polega na uwalnianiu już istniejących jonów z sieci krystalicznej substancji o wiązaniu jonowym lub tworzeniu jonów z cząsteczek o wiązaniu silnie polarnym. Ładunek kationu – ładunek dodatni jest równy liczbie elektronów, które dany atom może oddać w procesie jonizacji.Ładunek anionu – ładunek ujemny równy jest liczbie elektronów, który dany atom może w procesie jonizacji przyjąć.Suma ładunków dodatnich niesionych przez kationy jest równa sumie ładunków niesionych przez aniony.Stopień dysocjacji – jest to stosunek stężenia zdysocjowanych cząsteczek elektrolitu do ogólnego stężenia cząsteczek wprowadzonych do roztworu. a = Nw/Nz 100%Elektrolity mocne – substancje, które w roztworach wodnych o stężeniu 1 mol/dm3 w temperaturze 25o C są całkowicie zdysocjowane na jony. Elektrolity średniej mocy – substancje, które w roztworach wodnych o stężeniu 1 mol/dm3 w temperaturze 25o C dysocjują tylko częściowo. Elektrolity słabe – substancje, które w roztworach wodnych o stężeniu 1 mol/dm3 w temperaturze 25o C nie dysocjują. W wodnych roztworach o określonym stężeniu i w stałej temp stopień dysocjacji ma wartość stałą i charakterystyczną dla danego elektrolitu. Kwasy – są to związki, które w roztworach wodnych zwiększają stężenie jonów wodorowych. Zasady - są to związki, które w roztworach wodnych zwiększają stężenie jonów wodorotlenkowych.[H+] = [OH-] = 10-7 mol/dm3 [H+]>10-7 mol/dm3 [H+]< 10-7 mol/dm3 odczyn obojętny odczyn kwasowy odczyn zasadowy [H+] = 10-ph [OH-] = 10-(14-Ph) [H+]= 10-14 /[OH-] [OH-] = 10-14 /[H+]Reakcja zobojętniania – reakcja w której praktycznie biorą udział kationy wodorowe kwasu i aniony wodorotlenkowe zasady. Powstały z nich bardzo słabo zdysocjowane cząsteczki wody, która ma odczyn obojętny.H2SO4 + NaOH --- NaSO4 + H2O ;; 2H+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- ---- 2Na+ + SO42- + H2O;; H+ + OH- --- H2OReakcje kwasów z aktywnymi metalami przebiegają z wydzielanie wodoru i polegają na przekazywaniu elektronów przez atomy metalu jonom wodorowym.Mg + 2HCl ---- MgCl2 + H2 ↑ ;; Mg + 2H+ + 2Cl- ---- Mg2+ + 2Cl- + H2↑ ;; Mg + 2H+ ---- Mg2+ + H2 ↑Reakcje strącania osadów zachodzą w roztworach wodnych i przebiegają między tymi jonami z których powstaje trudno rozpuszczalny osad. Na2SIO3 + HCl ----- NaCl + H2SIO3↓Hydrolizie kationowej ulegają sole pochodzące od mocnego kwasu i słabej zasady. Odczyn wodnego roztworu tej soli jest kwaśny. W reakcji z cząsteczkami wody biorą udział kationy pochodzące z soli.Hydrolizie anionowej ulegają sole pochodzące od mocnej zasady i słabego kwasu. Odczyn wodnego roztworu tej soli jest zasadowy. W reakcji z cząsteczkami wody bierze udział anion wodorotlenowy.Hydrolizie kationowo – anionowej ulegają sole pochodzące od słabego kwasu i słabej zasady. Odczyn wodnego roztworu tej soli jest obojętny , słabo kwaśny, słabo zasadowy.Stopień utlenienia – jest to ładunek jaki pojawiłby się na danym atomie, gdyby wszystkie wiązania w drobinie były w pełni jonowe. O -II ; H I ; F -I .Reakcje utleniania – redukcji – są to reakcje przebiegające ze zmianą stopnie utlenienia. W reakcja redox utleniacz ulega redukcji (elektronacji), a reduktor się utlenia (dezelektronuje).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconSą to substancje, których roztwory wodne zawierają charakterystyczne kationy wodorowe H

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconPrzewodzą prąd elektryczny są przede wszystkim

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconWoda I roztwory wodne

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconEgzamin IV woda I roztwory wodne zestaw 1

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconCZĘŚĆ VI woda I roztwory wodne zagadnienia do powtórki

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconIi klasa I. Woda I roztwory wodne ocena dopuszczająca

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą icon„ Woda I roztwory wodne ” dla klas iia, iib, iic gimnazjum Pojęcia

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconWoda I roztwory wodne – 15 godzin kwasy – 10 godzin

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconSubstancje mutagenne – substancje wywołujące mutacje, mają ujemny wpływ na otoczenie. Substancje rakotwórcze

Elektrolity substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, hcl Naohnieelektrolity substancje, których roztwory wodne nie przewodzą iconReakcje chemiczne –sa to przemiany podczas Których powstają nowe substancje chemiczne Katalizator

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom