Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne
Pobierz 177.7 Kb.
NazwaWykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne
strona7/7
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar177.7 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

Koncepcja wartości dodanej a kompresja czasu


Pojęcie kompresji czasu nawiązuje do zagadnień związanych z koncepcją wartości dodanej. Wynika to z faktu, że kompresja czasu jest ściśle powiązana z analizą procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz oceną ich przydatności z punktu widzenia efektywności firmy. Natomiast na ocenę procesu, wpływa ilość działań dodających wartość do produktu.42

 • Czas trwania cyklu - całkowity czas potrzebny do zrealizowania procesu biznesowego

 • Odsetek czasu przeznaczonego na zwiększenie wartości – miernik wydajności procesu; odsetek całkowitego czasu trwania cyklu który jest faktycznie przeznaczony na wykonywanie czynności służących zwiększeniu wartości produktu lub usługi

W celu prawidłowego zidentyfikowania działań dodających i nie dodających wartości dodanej James Harrington stworzył schemat ułatwiający prawidłowe sklasyfikowanie czynności.Rys. 3.2. Identyfikacja działań dodających wartość

Źródło: Harrington J.: Business Process Improvements. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, New York 1991, McGraw-Hill Inc., s. 141


W ramach procesu biznesowego realizowanych jest szereg procesów cząstkowych. Dokonując ich klasyfikacji można wyróżnić trzy grupy działań:43

 • Czynności dodające wartość – czynności, które z punktu widzenia klienta, powodują zwiększenie wartości produktu lub usługi;

 • Niezbędne czynności nie dodające wartości – czynności, które z punktu widzenia klienta nie powodują zwiększenia wartości produktu lub usługi, ale są niezbędne dopóki nie nastąpi radykalna poprawa strumienia wartości;

 • Czynności nie dodające wartości – czynności, które z punktu widzenia klienta nie powodują zwiększenia wartości produktu lub usługi i są zbędne przy obecnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są to czynności z ewidentnym marnotrawstwem.Projekt

Na przykładzie wybranego łańcucha dostaw przeanalizować system logistyczny wybranych podmiotów ( 3 przedsiębiorstwa), zidentyfikować kluczowe procesy logistyczne oraz niezbędną do ich realizacji infrastrukturę. Przeanalizować otoczenie systemu logistycznego i ocenić jego wpływ na system logistyczny.

 1. Graficzne przedstawienie systemu logistycznego i elementów składowych otoczenia

 2. Identyfikacja procesów logistycznych

 3. Identyfikacja infrastruktury logistycznej

 4. Analiza mikrootoczenia systemu logistycznego (5 sił Portera) – uwarunkowania systemu logistycznego

 5. Analiza makrootoczenia systemu logistycznego (scenariusze stanów otoczenia) – wytyczne dla kształtowania systemu logistycznego

 6. Sformułowanie problemu badawczego, sformułowanie celu analizy

 7. Analiza wybranego procesu logistycznego (przepływ informacji, zarządzanie zapasami, organizacja transportu, cykl realizacji zamówienia) w analizowanym łańcuchu dostaw – wybór metod analizy

 8. Wnioski
1 Witkowski J., „Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia”, PWE, Warszawa 2003.

2 Tamże, s. 187.

3 Z. Sarjusz-Wolski, Cz. Skowronek, Logistyka: poradnik praktyczny, Wydawca CIM, Warszawa 1995, s. 32.

4 J. Bendkowski, G. Radziejowska, Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Gliwice 2005, s. 45.

5 Gołembska E.; „Kompendium wiedzy o logistyce”; PWN Warszawa 1999.

6 Skowronek Cz.; Sarjusz- Wolski Z.; „Logistyka w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 1999.

7 Durlik I.., „Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych”, Wyd. AW PLACET Warszawa 1998.

8 Beier F. J., Rutkowski K.: Logistyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 39 - 40

9 Kempy D.: Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 15

10 Emerson C. J., Grimm C. M.: Logistics and marketing components of customer service, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management nr 8/1996

11 La Londe B. J.: Customer service, The Distribution Handbook, The Free Press, New York 1985, s. 243,

12 Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, pod red. Rutkowski K., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 113

13 Logistyka w biznesie, pod red. Ciesielski M., PWE, Warszawa 2006, s. 129

14 Berkowitz Por. Eric N., Kerin Roger A., Rudelius W.: Marketing /2 nd ed./, Irwin 1989, Homewood, IL, Boston, MA, s. 385 – 386

15 Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s. 37 – 38

16 Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 17

17 Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, pod red. Rutkowski K., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 115

18 Krawczyk S.: Logistyka w zarządzaniu marketingiem, AE, Wrocław 1998, s. 87

19 Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, pod red. Rutkowski K., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 115

20 Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, pod red. Rutkowski K., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 116

21 Newell F.: Loyalty.com: CRM in the New Era of Internet Marketing, McGraw Hill, New York 2000

22 Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, pod red. Rutkowski K., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 116

23 Bendkowski J., Pietrucha – Pacut M.: Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 153 - 157

24 La Londe B. J., Zinszer P.H.: Customer Service: Meaning and Measurement, National Council of Physical Distribution Management, Chicago 1976

25 Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000, s. 37

26 Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 24

27 Ibidem, s. 19 - 24

28 Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003, s. 98 - 99

29 Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

30 Laskowska A: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002

31 Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

32 Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

33 Hanus P., Kasperek M.: System składania i realizacji zamówień, Gospodarka materiałowa i logistyka, nr2/2000

34 Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

35 Kasprzak T.: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami, Difin, Warszawa 2005

36 Tomala K.: Mapa procesu narzędziem poprawy efektywności działania organizacji, Zeszyt naukowy Politechniki Śląskiej nr 15, Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003

37 Rummler G., Brache A.: Podnoszenie efektywności organizacji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1999

38 Grucki K:, Mapowanie przebiegu procesu, w zbiorze Instrumenty zarządzania logistycznego, pod red. Ciesielski M. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006

39 Bendkowski J. Kramarz M., Logistyka stosowana metody, techniki, analizy, cz. II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2006 s. 457

40 Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu sług. PCDL, Warszawa 2000 s.53

41 Por. Grucki K:, Mapowanie przebiegu procesu, w zbiorze Instrumenty zarządzania logistycznego, pod red. Ciesielski M. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006, Hines P., Lamming R., Jones D. ,Cousins P., Rich N., Value Stream Management. Strategy and Excellence in the Supply Chain., Prentice Hall, Harlow 2000

42 Laskowska A.: Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001, s. 46

43 Olszewski J.: Marnotrawstwo w procesach logistycznych, Eurologistics nr 2/20061   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconMetalogistyka – Łańcuchy dostaw, sieci logistyczne -– szersze ujęcie funkcji produkcji w łańcuchach dostaw

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconZarządzanie logistyczne w łańcuchach dostaw Grzegorz Jokiel Pojęcie łańcucha dostaw

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconZarządzanie logistyczne- wykład 1 Logistyka

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne icon„Zarządzanie logistyczne”

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconZarządzanie logistyczne 30. 04. 2006r

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconStudia podyplomowe systemowe zarządzanie logistyczne

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconWydział Zarządzania ogłasza nabór na Kursy logistyka I systemowe zarządzanie logistyczne w firmie

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconPojęcia logistyczne

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconLogistyczne atrybuty produktu

Wykład: Sieci logistyczne I łańcuchy dostaw Zarządzanie logistyczne iconProgram szkolenia planowanie logistyczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom