Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013
Pobierz 209.47 Kb.
NazwaProjekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013
strona2/3
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar209.47 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

6. Coroczny konkurs dla uczniów klas 1 wiedzy o Patronie Szkoły.

11.2012 r.

A. Hułas
7. Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego.

10.2012 r.

K. Czacharowska
3. Orientacja i poradnictwo zawodowe.

1. Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery.

Cały rok

M. Mikołajczyk – Mazur – doradca zawodowy

J. Boguszewska.
2. Dzień Przedsiębiorczości.

04.2011 r.

M. Mikołajczyk – Mazur – doradca zawodowy
3. Prezentacja uczelni.

Cały rok

M. Mikołajczyk – Mazur – doradca zawodowy
4. Zajęcia z planowania kariery zawodowej.

Cały rok

M. Mikołajczyk – Mazur – doradca zawodowy
5. Wycieczki klas technikum do zakładów pracy.

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów zawodowych.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

1. Zajęcia adaptacyjno-integrujące dla uczniów klas 1.

09 – 10.2012 r.

Pedagog,

Wychowawcy klas pierwszych.
2. Gril/dyskoteka na terenie szkoły

09. 2012 r.

Wychowawcy klas pierwszych i drugich, samorząd szkolny.
3. Współpraca z PPP w Zielonce.

Cały rok

Pedagog, wychowawcy.
4. Działanie zespołu wychowawczego.

Cały rok

Dyrekcja, pedagog
5. Zmniejszenie przemocy i agresji w szkole.

1. Lekcje wychowawcze dotyczące „Profilaktyki przemocy rówieśniczej”.

Cały rok

Wychowawcy.
2. Ankieta „Bezpieczna Szkoła”,


Cały rok

Pedagog,

Koordynator do spraw bezpieczeństwa.
3. Zorganizowanie spotkań na temat odpowiedzialności prawnej uczniów.

W ciągu roku szkolnego

Pedagog,

6. Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka

1. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu

Cały rok

Pedagog –

M. Mikołajczyk – Mazur, Mariola Kubiak, E. Brewczyńska,
2. Akcja – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

01.2012 r.

M. Lewkowicz
7. Praca samorządu uczniowskiego.

1. Wybory do samorządu uczniowskiego.

09.2012 r.

Samorząd uczniowski, Opiekun samorządu A. Przychodzeń

2. Tablica informacyjna samorządu uczniowskiego.

Cały rok

Samorząd uczniowski,

Opiekun samorządu.
3. Przygotowanie uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej.

10.2012 r.

S. Orłowska,

M. Lewkowicz,
4. Aktywny udział samorządu uczniowskiego podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

2012/2013

Samorząd uczniowski, opiekun samorządu.
5. Udział w akcji: „Góra Grosza”.

Wg harmonogramu

Samorząd uczniowski, opiekun samorządu.
6. Udział w akcji „Pola Nadziei”.

Wg harmonogramu

Samorząd uczniowski, opiekun samorządu.
7. Organizacja imprez okolicznościowych np:

  • dyskoteki,

  • walentynki,

  • i inne.

Wg harmonogramu

Przygotowanie przed zbiórką plakatów o akcji.
8. Rozszerzenie systemu pomocy socjalnej.

1. Stypendia:

  • talent,

  • dożywianie,

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

  • inne.

Cały rok

Komisja stypendialna,

Samorząd uczniowski.

Można również wprowadzić stypendium dla najlepszych uczniów w szkole w formie zafundowania tym uczniom wycieczki kilkudniowej.

9. Wychowanie do życia w rodzinie.

1. Spotkanie ze specjalistami z zakresu nauk o rodzinie.

Cały rok

K. Kamionka.
10. Budowa więzi emocjonalnej między uczniami, nauczycielami i personelem szkolnym.

1. Organizacja wigilii szkolnej i klasowej.

12.2012r.

Wychowawcy i wszyscy nauczyciele.
2. Organizacja wycieczek i rajdów.

Cały rok

Wychowawcy.

L. Tołwińska, E. Brewczyńska, K. Łanik, D. Rybacki, J. Niewczas (rajd rowerowy).
3. Organizacja Dnia Dziecka na sportowo.

Czerwiec 2013 r.

Nauczyciele wychowania fizycznego.
IV. BAZA SZKOŁY

1. Przygotowanie odpowiedniego zaplecza do prowadzenia zajęć dla klas technikum, liceum ogólnokształcącego.

1. Zakupienie w miarę możliwości edukacyjnych filmów i programów komputerowych.

Cały rok

Dyrekcja,

Nauczyciele przedmiotów zawodowych.
2. Odnowienie i doposażenie w pomoce naukowe pracowni szkolnych.

Cały rok

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele.
3. Zakup potrzebnych publikacji i prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej.

Cały rok

Dyrekcja, bibliotekarka.
2. Przygotowanie i wyposażenie czytelni dostępnej dla uczniów po lekcjach.

1. Umieszczenie bazy bibliotecznej na stronie internetowej szkoły.

Cały rok

Bibliotekarka,

Informatycy.
3. Doskonalenie bazy szkoły – warunków działalności szkoły.

1. Wysyłanie w miarę możliwości pracowników administracji na szkolenia z zakresu obsługi programów vulkanowskich i na inne szkolenia.

Cały rok

Dyrekcja.
2. Czynienie zabiegów w starostwie o wymianę posadzek, schodów

Cały rok

Dyrekcja.
3. Czynienie zabiegów w starostwie o wyremontowanie wyjścia przed szkołą

Cały rok

Dyrekcja.
4. Czynienie zabiegów w starostwie o remont:

  • sal lekcyjnych.

Cały rok

Dyrekcja.
5. Stopniowe dostosowywanie istniejących pracowni do nowej podstawy programowej

Cały rok

Dyrekcja
6. Wyposażenie pracowni chemicznej

Cały rok

Dyrekcja
7. Przygotowanie pokoju indywidualnych spotkań wychowawców z rodzicami.

Cały rok

Dyrekcja.
8. Wyposażenie pokoju nauczycielskiego w tablice ścienne i tablice stojące.

Cały rok

Dyrekcja.
9. Stopniowa wymiana mebli uczniowskich.

Cały rok

Dyrekcja.
4. Baza sportowa.

1. Czynienie zabiegów o pieniądze dla nauczycieli wychowania fizycznego na prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych.

Cały rok

Nauczyciele wychowanie fizycznego.
2. Stopniowe doposażenie w sprzęt sportowy.

Cały rok

Dyrekcja.
V. ORGANIZACJA

1. Poprawa obiegu informacji w szkole.

1. Kontynuacja prac nad poprawą jakości strony internetowej szkoły.

Cały rok

Informatycy.
2. Praca nad sprawniejszym obiegiem informacji w szkole – tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim.

Cały rok

Dyrekcja, sekretarka szkolna.
3. Aktualizacja tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

Cały rok

K. Kamionka
2. Wdrożenie systemu sprawozdawczości elektronicznej.

1. Wdrażanie pracy administracji na systemie vulkanowskim – kontynuacja.

Cały rok

Sekretarka szkolna.
2. Uczestnictwo nauczycieli w kursach nauczycielskich.

Cały rok

Wybrani nauczyciele.
3. Komputerowe opracowywanie wyników: sprawdzianów progowych, egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Wg harmonogramu

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
3. Powszechny dostęp do prawa wewnątrzszkolnego i oświatowego

1. Poprawa i uaktualnienie aktów prawa wewnątrzszkolnego.

Cały rok

Rada Pedagogiczna,

Zespół do spraw Statutu i prawa.
2. Swobodny dostęp do prawa wewnątrzszkolnego o oświatowego w pokoju nauczycielskim.

Cały rok

Zespół do spraw statutu i prawa.1   2   3

Powiązany:

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconW roku szkolnym 2012/2013 w ramach programu profilaktycznego, który jest integralną częścią programu wychowawczego będą realizowane następujące zagadnienia

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconSzczegóŁowy opis celów programu profilaktyczno-terapeutyczno-dydaktyczno- wychowawczego

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconSprawozdanie merytoryczne z realizacji programu dydaktyczno wychowawczego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconTematyka obowiązkowych godzin wychowawczych dostosowanych do Programu Profilaktyki I Programu Wychowawczego Szkoły

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconWspóŁpraca rodziny I szkoły w realizacji programu wychowawczego szkołY

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconPodstawa prawna programu wychowawczego szkoły

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconAneks do programu wychowawczego szkoły orientacja zawodowa

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconZałącznik do Programu Wychowawczego Szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconStopień znajomości I akceptacji programu wychowawczego przez społeczność szkoły

Projekt programu dydaktyczno wychowawczego szkołY 2012/2013 iconZasady kwalifikacji pracowników Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom