Plan nauczania języka polskiego
Pobierz 60.7 Kb.
NazwaPlan nauczania języka polskiego
Data konwersji09.09.2012
Rozmiar60.7 Kb.
TypPlan nauczania
PLAN NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO


Nauczanie indywidualne –Tomasz Medyński klasa 2

ROK SZKOLNY 2010/2011


Zakres podstawowy; tygodniowy wymiar godzin 3

Nr programu: DKOS- 5002-26/07; podręcznik: „Klucz do świata”, B. Drabik, J. Pstrąg,
A. Zawadzki.


Realizujący: Wojciech Jarzynka
TEMATYKA


LG

MATERIAŁ

W kręgu idei oświeceniowych.

2

Informacje wstępne o epoce – filozofia, nauka, obyczaje

Świat w miniaturze.

2

Wybrane bajki I. Krasickiego.

Artystyczny i dydaktyczny wymiar twórczości I. Krasickiego.

2

Wybrane bajki, satyry (Do króla, Świat zepsuty, Palinodia),

cechy klasycyzmu w utworach poety.

Krytyka kleru w oświeceniu

1

Fragmenty Monachomachii

Cechy poematu heroikomicznego, funkcje satyry

Hymn Krasickiego na tle tradycji gatunku..

1

Szczegółowa analiza Hymnu do miłości ojczyzny I Krasickiego,

odniesienia do tradycji hymniki polskiej, wzorzec patriotyzmu wykreowany przez poetę

Nurt sentymentalny w literaturze polskiej.

1

Popularne gatunki, tematy konwencje. Ilustracja zjawiska

na przykładzie wybranych utworów F. Karpińskiego.

Spór romantyków z klasykami.


2

Ramy czasowe i najważniejsze wydarzenia epoki, pojęcie romantyzm, źródła przełomu romantycznego, poglądy romantyków i oświeconych na sztukę i źródła poznania.

Jednością silni, rozumni szałem”. „Oda do młodości” Adama Mickiewicza

1

Cechy gatunkowe ody; pierwiastki oświeceniowe i romantyczne;

przesłanie utworu: młodość i wolność jako wartość romantyczna;

styl wypowiedzi;

Nastrój grozy i niesamowitości w balladzie

Król elfów”

J.W.Goethego

1

Cechy ballady, dialogowość tekstu;


Szkiełko i oko wobec serca -„Romantyczność


1

opozycje między romantycznymi prawdami żywymi (czucie, wiara, serce) a oświeceniowymi prawdami martwymi (szkiełko i oko), motto jako klucz interpretacyjny, romantyczna epistemologia.


Nie masz zbrodni bez kary-

- „Świteź”

Adama

Mickiewicza


1

przestrzeń realna i fantastyczna, ludowa moralność,

elementy romantyczne ballady: ludowość, tajemnice natury, fantastyka pojęciami: ballada, synkretyzm rodzajowy, folklor, ludowość

środki służące budowaniu nastroju niepokoju i tajemniczości.


Moje serce mam tylko ja” –J.W.Goethe „Cierpienia młodego Wertera”

3

Postawa bohatera, romantyczne motywy: buntu i zakochania

pojęcia: werteryzm, okres burzy i naporu, choroba wieku, książki zbójeckie, powieść epistolarna.

Sposoby wyrażania uczuć w literaturze sentymentalnej.

Miłość idealna miłość tragiczna

1

fragm.. IV cz. „Dziadów” A. Mickiewicza


miłość idealna, miłość tragiczna, miłość romantyczna,

motyw konfliktu indywidualisty ze światem

Adam Mickiewicz –

-romantyczna biografia

1

kalendarium twórczości


Poeta w krainie chanów krymskich – „Sonety krymskie” Adama Mickiewicza

2

pojęcia: Orient, orientalizm romantyczny, sonet, podróż inicjacyjna,

środki artystyczne, konteksty.

Dylematy moralne spiskowca i koszty spiskowania

1

Charakterystyka Wallenroda, rola kostiumu historycznego ,funkcja poezji i poety


Różne kreacje bohatera romantycznego.

1

Wallenrodyzm, prometeizm, bajronizm, werteryzm, wieszcz, profeta.

Analiza fragm. Giaura Byrona.

Romantyczny zwrot ku średniowieczu – osjanizm, walterskotyzm i gotycyzm.

1

Rozumienie pojęć, historyzm w literaturze romantycznej.

Narodziny nowego Konrada – czyli o genezie i kompozycji III cz. „Dziadów

2

Geneza dramatu, budowa utworu, sens poszczególnych scen.


Gustaw – Konrad – bohater Polaków

2

Charakterystyka bohatera zbiorowego i indywidualnego (spiskowcy i buntownicy), postawa Konrada; pojęcia: prometeizm, mistycyzm, martyrologia, teodycea, improwizacja poetycka

Idea mesjanistyczna w sc. V dramatu.

1

Pojęcie mesjanizm romantyczny, językowe i stylistyczne cechy stylizacji biblijnej, inne „widzenia” i „sny” występujące w utworze i ich funkcja.

Tragizm pokolenia Konradów

1

Martyrologia młodzieży polskiej np. scena I, VII, VIII, symbolika utworu.


Moralny i filozoficzny sens „Dziadów”.

1

Walka dobra ze złem, znaczenie motta.

Reportaż poetycki Mickiewicza z podróży po Rosji.

1

Ustęp III cz. Dziadów.Powrót do kraju lat dziecinnych – „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza

1

Geneza utworu w świetle „Epilogu” i inwokacji oraz biografii poety.


Jacek Soplica –

- nowy bohater romantyczny

2

Dzieje Jacka Soplicy ,charakterystyka bohatera, znaczenie kreacji bohatera dla wymowy utworu.


Pan Tadeusz” – świat szlachecki.

1

Wybrane obyczaje szlacheckie ukazane w utworze, „centrum polszczyzny”.

Soplicowo- „ metafizyczny ogród Pana Boga”

1

Opisy przyrody i ich funkcje. Dokładna analiza sposobów obrazowania.

Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa

1

Cechy epopei, stosunek narratora do świata przedstawionego, bohatera zbiorowego, recepcja utworu.


Artyzm „Pana Tadeusza”

1

Walory artystyczne tekstu, synkretyzm.

Dylematy kochanka w liryce romantycznej.

1

Portret romantycznej kochanki-muzy. Interpretacja wybranych utworów.

Mickiewicz o patriotyzmie.

1

Reduta Ordona, Do matki-Polki.

Wymowa utworów i ich związki z kontekstami historycznymi.

Liryki lozańskie” – arcydzieło poezji

2

Liryki: „Gdy tu mój trup”, „Polały się łzy me czyste, rzęsiste...”.

ćwiczenia w interpretacji, wykorzystanie różnorodnych kontekstów.

Różne warianty romantycznej biografii.

1

Wskazanie istotnych cech biografii bohatera romantycznego i poetów epoki.

Kordian” Juliusza Słowackiego – tematyka egzystencjalna

2

Znaczenie motta, źródła rozterek egzystencjalnych bohatera.

Dorastanie Kordiana do czynu.

1

Analiza II aktu, motyw wędrówki, monolog bohatera, konteksty historyczne.

Poeta i naród w wierszu Juliusza Słowackiego „Grób Agamemnona”

2

Problematyka utworu, antyczne i ich funkcje, sens zestawienia historii starożytnej Grecji i Polski, odwołanie do wzorów poezji tyrtejskiej.


Tematyka liryki Słowackiego.

1

Rozłączenie, Testament mój, Hymn

Interpretacja utworów z wykorzystaniem kontekstów.

Romantyczny poeta w świecie rewolucji - „Nie- Boska komedia” Z. Krasińskiego

2

Dwa plany: historyczny i metafizyczny, dwudzielna budowa utworu: dramat domowy i dramat idei, charakterystyka Henryka jako męża, poetę i polityka, wymowa II i III cz.

Sposób ukazania rewolucji w III i IV cz. opisuje obóz rewolucji i arystokracji, interpretacja sceny finałowej.


Mityzacja pogrzebu Bema w wierszu Norwida „Bema pamięci żałobny rapsod”

1

Sposób opisu pogrzebu, stylizacja obrzędu pogrzebowego (archaizacja, mitologizacja), środki tworzące nastrój, wyrażenia i obrazy o charakterze symbolicznym.


Ideał sięgnął bruku” – „Fortepian Szopena”

C. K. Norwida

1

Utwór Norwida i Polonez fis moll op.44 F. Chopina

odwołania kulturowe i historyczne w wierszu, motywy biblijne i antyczne i ich znaczenie, paraboliczność tekstu.


Romantycy o pielgrzymowaniu.

1

Pielgrzym Norwida, romantyczne rozumienie motywu. Próby bogatej egzemplifikacji tematu i sposoby jego prezentacji.

Powtórzenie wiadomości o romantyzmie

2

Powtórzenie.

Wypracowanie na podstawie literatury romantycznej.

3

Sprawdzian i jego omówienie.

Nowe ideały i wartości w rzeczywistości popowstaniowej.

2

Wstęp do pozytywizmu.

Popularność małych form prozatorskich w II poł. XIX w.

2

Cechy szkicu, noweli, opowiadania, obrazka oraz gatunków publicystycznych.

Nadniemeńska epopeja E. Orzeszkowej.

2

Nad Niemnem - fragmenty

Wymowa utworu, obraz kresów, postawy bohaterów, etos pracy i etos walki.

Protest przeciwko nietolerancji.

1

Mendel Gdański M. Konopnickiej

Kwestia żydowska w pozytywizmie, portret Mendla, struktura noweli.

Kamizelka B. Prusa miniaturą psychologiczną,

1

Struktura utworu, społeczny i psychologiczny sens utworu.

Lalka- arcydzieło polskiej literatury.

5

Cechy powieści realistycznej, charakterystyka zbiorowości i bohaterów indywidualnych, obraz Warszawy, romantyczna miłość Wokulskiego, refleksje filozoficzne w utworze.

Adam Asnyk – poeta czasów niepoetyckich.

1

Interpretacja wybranych utworów poety.

Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego-powieść psychologiczna.

4

Cechy pisarstwa Dostojewskiego, portret Raskolnikowa, motyw winy i kary. Konteksty filozoficzne.

Apoteoza czynu powstańczego w Gloria victis Orzeszkowej.

1

Język utworu, sposób prezentacji powstania, rola natury.

Kultura modernizmu.

2

Filozofia, kierunki w sztuce, tematy i gatunki. Wstępne informacje o epoce.

Manifesty literackie i artystyczne Młodej Polski.

2

Fragm. Confiteora S. Przybyszewskiego, Koniec wieku XIX K. Przery-Tetmajera, Ch. Baudelaire.

W klimacie schyłku wieku.

2

Cechy dekadentyzmu, omówienie utworów lirycznych Tetmajera

(z podręcznika).

Wesele jako dramat narodowy.

4

Struktura utworu, mity narodowe, ocena społeczeństwa, symbolika.

Tematyka dramaturgii Wyspiańskiego.

Chłopskie drogi.

4

Chłopi Reymonta

Artyzm utworu, czynniki mitotwórcze, realistyczny obraz chłopskiej egzystencji, powieść wobec modernizmu.

Impresjonistyczne obrazy Tatr w poezji Młodej Polski.

1

Impresjonistyczne sposoby obrazowania w wybranych utworach K. Tetmajera i J. Kasprowicza.

Bogactwo poezji J. Kasprowicza.

2

Naturalizm, impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm, prometeizm, katastrofizm; ilustracja wymienionych pojęć na podstawie utworów poety (wybór z podręcznika).

L. Staff – poeta różnych pokoleń.

2

Omówienie utworów poety z różnych okresów twórczości (Kowal, Przedśpiew, Ogród przedziwny, Wysokie drzewa, Ars poetica).Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w klasie II a

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w klasie I

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w klasie II e

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w klasie II a

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w klasie II b I ii e

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w klasie II b

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w klasie II f I ii d

Plan nauczania języka polskiego iconPlan nauczania języka polskiego w klasie III a

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom