Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości
Pobierz 46.1 Kb.
NazwaObraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar46.1 Kb.
TypDokumentacja

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości.


Przygotowała: Edyta Ciecierska

Prowadzący:

- doradca zawodowy, wychowawca;


Adresat:

 • uczniowie kl. II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.


Cel ogólny:

 • określenie własnych predyspozycji osobowych i zawodowych ujawniających się w relacjach międzyludzkich, będących warunkiem koniecznym dobrych relacji w środowisku pracy.


Cele szczegółowe:

 • określenie, nazwanie własnych predyspozycji interpersonalnych ;

 • umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich, będących warunkiem koniecznym dobrych relacji w środowisku pracy;

 • wykształcenie umiejętności określenia swoich mocnych stron;

 • wykorzystanie swoich mocnych stron w procesie dalszego kierunku kształcenia oraz w procesie poszukiwania pracy.


Czas trwania:

2 x 45 minut , indywidualne spotkania i konsultacje.


Metody:

 • sceny dramowe (poszukiwanie pracy, poszukiwanie informacji nt. przyszłej drogi kształcenia);

 • ćwiczenia indywidualne, kwestionariusz „Moje mocne strony”, obraz siebie;

 • komentarz indywidualny prowadzącego.


Środki dydaktyczne:

 • tablica, kreda;

 • kartki A-4, długopisy;

 • ankieta, kwestionariusz;

 • tablica magnetyczna, flamastry;

 • rzutnik folii;


Miejsce spotkania:

 • sale lekcyjne;

 • gabinet doradcy zawodowego.


Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do zajęć, informacje dotyczące celu, przebiegu zajęć, zasad uczestnictwa;

 2. Określanie własnych predyspozycji interpersonalnych,

- uczestnicy wypełniają kwestionariusz: „Mój obraz siebie i innych”1 • Co ci się w Tobie najbardziej podoba?

 • Co ci się w Tobie nie podoba (najmniej podoba)?

 • Co najbardziej lubisz u innych ludzi?

 • Czego najbardziej nie lubisz u innych ludzi?

 • Co Cię śmieszy, bawi?

 • Co Cię denerwuje?

 • Co uważasz za swoje największe dotychczasowe osiągnięcie?

 • Co uważasz za swoje największe niepowodzenie?

 • Co chciałbyś przede wszystkim w życiu osiągnąć?

 • Co czujesz wobec siebie najczęściej?

 • Co chciałbyś w sobie przede wszystkim rozwijać?

 • Co chciałbyś w sobie zmienić?
 • Prowadzący podsumowuje zadanie, pyta uczestników o ewentualne trudności przy wypełnianiu kwestionariusza;

– uwagi uczestników;


 • Ćwiczenie: Moje mocne strony – bilans osobowości;

- prowadzący rozdaje uczestnikom poniższą ankietę i prosi o jej wypełnienie:2Moje mocne strony

Osiągnięcia (wszystko, co Ci się kiedykolwiek udało):

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................


Zalety osobiste:


1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................Umiejętności (wszystko, co potrafisz robić):

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................

Zalety umysłu i organizmu:


1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................


 1. Ćwiczenie: Zawody a moje „mocne strony”

– wykonywane metodą „burzy mózgów” ; praca w grupach z planszami,

- uczniowie podzieleni na grupy wybierają cztery ciekawe dla nich zawody i dopisują do nich mocne strony osobowości - ich zdaniem – niezbędne przy ich wykonywaniu;

 • prowadzący komentuje ćwiczenie, wskazując na korelację między mocnymi stronami osobowości a dobrze wykonywanym zawodem;
 1. Samoakceptacja – mój obraz siebie.

– informacje podane są w formie - wykładu (z rzutnikiem folii);


Obraz siebie3 zawsze jest bardziej lub mniej subiektywny. Składają się nań:

 • Dostarczane nam przez innych ludzi informacje na nasz temat, informacje te są zawsze subiektywne, bo każdy człowiek spostrzega i ocenia innych ludzi poprzez pryzmat własnego obrazu siebie, przez pryzmat swoich doświadczeń, oczekiwań, potrzeb i schematów społecznych, np. rodzice, którzy sami ukończyli wyższe studia, oczekują, iż ich dziecko również podejmie naukę na uniwersytecie, politechnice itp. W przypadku ukończenia nauki na szczeblu liceum czy technikum dziecko może zostać określone mianem nieinteligentnego, mało zdolnego, leniwego.

 • Wyniki naszych działań, to też nie jest w pełni obiektywna miara naszych możliwości, ponieważ efekty naszych działań zależą w znacznym stopniu od stopnia trudności podejmowanych przez nas zadań i od poziomu naszych aspiracji. Ten sam wynik może być więc postrzegany przez jednego człowieka jako sukces, a przez drugiego jako porażka, np. dla osoby bezrobotnej sukcesem jest zdobycie pracy w zakładzie produkcyjnym jako pracownik niewykwalifikowany, gdy tymczasem dla pracującego już w tym zakładzie robotnika będzie to stanowisko brygadzisty lub kierownika danego odcinka.

 • Efekty dokonywanych przez nas porównań ja - inni ludzie, zależą w dużej mierze od osób, z którymi się porównujemy oraz od stopnia wnikliwości naszych obserwacji.


„Akceptacja siebie, czyli przyjęcie siebie takim, jakim się jest, stanowi niezbędny warunek akceptacji innych. Poczucie niskiej wartości przeszkadza kochać innych.”4 Taka postawa przeszkadza w kontaktach z ludźmi, ponieważ człowiek w tej sytuacji jest zbyt zaabsorbowany własnymi słabościami, by zauważyć innych. Uczucie własnej słabości tłumione bywa w dwojaki sposób przez stawianie innych w niekorzystnym świetle lub przez "granie" kogoś lepszego.


Zdrowy obraz siebie opiera się na trzech filarach: • Poczuciu przynależności, czyli poczuciu bycia kochanym. Poczucie to pojawia się wówczas, gdy jesteśmy kochani takimi, jakimi jesteśmy, a ludzie nam bliscy nie uzależniają swoich uczuć od rozmaitych warunków i oczekiwań.

 • Poczuciu własnej wartości, czyli wewnętrznym przekonaniu, że jesteśmy w porządku, mamy jakąś wartość, mamy coś do zaoferowania.

 • Poczuciu własnych możliwości i przekonaniu, że potrafimy wykonać zlecone nam zadania, że poradzimy sobie z różnymi sytuacjami.
 1. Sposoby podniesienia akceptacji własnej osoby5:

 • w formie podawczej (z rzutnikiem folii)
 • Odrzucić błędne i nie potrzebne myśli z własnego umysłu.

 • Przekonania błędne zastąpić prawdziwymi.

 • Wybaczyć sobie i innym to, co się stało w przeszłości.

 • Stworzyć i zachować w wyobraźni obraz osoby świadomej własnych walorów.

 • Podtrzymywać ten obraz powtarzanymi w pamięci zwrotami zaczynającymi

się od słów "Potrafię", "Umiem", "Jestem pożyteczna(y) komuś, ( do czegoś )", "Zasługuję na...".

 1. Zakończenie:

 • podsumowanie zajęć;

 • pytania uczestników;

 • ewaluacja;

 • zapowiedź kolejnego spotkania;

- zaproszenie zainteresowanych uczestników na konsultacje indywidualne.


1 Por. A. Paszkowska-Rogacz: Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2002, s. 84.

2 Vademecum dobrych praktyk, op. cit., s.18 (zobacz także: W: B. Czerniawska, W. Nocuń, J. Szmagalski, Kierowanie w kulturze. Perspektywa sukcesu. COMUK, 1985).

3 Por. Vademecum dobrych praktyk, op. cit.,s.14.

4 Vademecum dobrych praktyk, op. cit.,s.15.

5 Ibidem,s.17

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconSiebie I przeanalizować swoje mocne I słabe strony

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconRodzice, którzy porównują swoje dzieci do rodzeństwa lub do kolegów, wykazując, że oni robią coś lepiej, staranniej niszczą w dziecku dobry obraz samego siebie, a wywołują urazy, zawiść I agresję

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconJan paweł II encyklika fides et ratio do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem
«poznaj samego siebie», wyryte na architrawie świątyni w Delfach, stanowi świadectwo fundamentalnej prawdy, którą winien uznawać...

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconOsobowości I postawy nauczyciela w stosunkach interpersonalnych nauczyciel – uczeń

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconPotencjały rozwojowe Mocne strony

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconArtykuły jakie będę zamieszczała na łamach mojej strony będą dotykały tematów, które dotyczą mojej działalności, jak również dotyczą zdrowia, poprawy urody oraz

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconMocne strony Obszary wymagające doskonalenia lub poprawy

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconRozwój mojej osobowości

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconTemat: "Autoprezentacja. Moje mocne strony w pierwszej rozmowie z pracodawcą"

Obraz samego siebie w kontaktach interpersonalnych. Mocne strony mojej osobowości iconMojej osobowości to lepiej zadzwoń do policyjnego psychologa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom