Temat: Co to jest ochrona środowiska?
Pobierz 70.35 Kb.
NazwaTemat: Co to jest ochrona środowiska?
Data konwersji26.11.2012
Rozmiar70.35 Kb.
TypDokumentacja
PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

DLA GRUPY ŚWIETLICOWEJ

 • KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJBĄDŹ PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA


PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ

ALEKSANDRĘ ZAPOROWSKĄ-

- NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZAWIERCIU

CELE DUKACYJNE:


 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.

 2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.ZADANIA SZKOŁY:


1 .Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

2. Ukazanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.


TREŚCI:


 1. Wpływ codzinnych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.

 2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.

 3. Przykłady miejsc , w najbliższej okolicy, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

 4. Degradacja środowiska – przyczyny, wpływ na zachowanie środowiska oraz związek z formami dzałalności człowieka.

 5. Obszary chronione orzz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady zachowania się na obszarach chronionych.


OSIĄGNIĘCIA:


 1. Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy.

 2. Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko.Zajęcia 1


Temat: Co to jest ochrona środowiska?


Cel główny: uświadomienie konieczności ochrony środowiska


Cele operacyjne - uczeń potrafi:


 • przedstawić definicję ochrony środowiska

 • rozwiązać krzyżówkę

 • współpracować w grupie


Metody pracy:


 • praca w grupach

 • rozwiązywanie krzyżówki

- dyskusja


Środki dydaktyczne:


 • ankieta

 • plansza

 • plątaninka literowa


Czas trwania: 1 godzina


Przebieg zajęć:


1.Wypełnianie ankiety- Co wiem o ochronie środowiska?

2.Praca w grupach- próba przedstawienia definicji ochrony przyrody.

3.Prezentacja planszy- Ochrona środowiska w Polsce; omówienie zagadnienia, dyskusja.

4.Praca indywidualna- połączenie liter w hasło –OCHRONA ŚRODOWISKA


Zajęcia 2Temat: Ja i moje środowisko.


Cel główny: zapoznanie z pojęciami: środowisko, ekologia.


Cele operacyjne - uczeń potrafi:

- szanować wszelkie formy życia

 • szanować spokój innych ludzi

 • właściwie zachowywać się w domu, miejscach publicznych


Metody pracy:


 • praca w grupach

 • praca z książką

 • prace plastyczne

 • dyskusja


Środki dydaktyczne:


 • plansza

 • encyklopedia PWN

 • kredki, ołówki, blok rysunkowy


Czas trwania: 1 godzina


Przebieg zajęć:

1.Praca z encyklopedią- odszukanie haseł „Środowisko naturalne”, „Ekologia”.

2.Odczytanie haseł, dyskusja.

3.Prezentacja i omówienie planszy „Czynności sprzyjające zachowaniu porządku w środowisku naturalnym człowieka.

/ sprzątanie po sobie

zbieranie odpodów

zachowanie ciszy

poszanowanie wszelkich form życia /

4.Praca w grupach – przygotowanie REGULAMINU PRZYJACIELA PRZYRODY.

5.Prezentacja wyników pracy grup.

6.Wybór i zapis na planszy najważniejszych punktów regulaminu.

7.Ekspresja plastyczna - Przyjaciel przyrody.


Zajęcia 3Temat: Jak zmieniamy środowisko naturalne?


Cel główny:

-przykłady miejsc w najbliższej okolicy, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym.


Cele operacyjne- uczeń potrafi:


 • określić elementy środowiska naturalnego i przekształconego

 • prowadzić obserwację okolicy

 • określić zmiany zachodzące w okolicy

 • kontrolować własne zachowania w środowisku


Metody pracy


- wycieczka

- metaplan


Środki dydaktyczne:


-pisaki, zeszyty, arkusze papieru


Czas trwania: 2 godziny


Przebieg zajęć:


1. Wyjaśnienie zadania, rozdanie materiałów.

2. Wyjście w teren- notatki uczniów na temat zmian w środowiskku naturalnym Zawiercia.

3. Zebranie materiałów, przedstawienie korzystnych i niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym Zawiercia


KORZYSTNE ZMIANY NIEKORZYSTNE ZMIANY

w środowisku naturalnym w środowisku naturalnym

Zawiercia Zawiercia


4. Podsumowanie zajęć, zabawa integracyjna - iskierka.


Zajęcia 4Temat: Nasze zachowania służące ochronie środowiska naturalnego.


Cel główny:

 • określenie pożądanych zachowań wobec środowiska naturalnego


Cele operacyjne- uczeń potrafi:


-wymienić działania w gospodarstwie domowym mające wpływ na stan środowiska

-zmienić złe nawyki swoje i domowników


Metody pracy:


-praca w grupach

-burza mózgów

-ekspresja plastyczna


Środki dydaktyczne:


-duży arkusz papieru, kartki, klej


Czas trwania: 1 godzina


Przebieg zajęć:


1.Zabawa integracyjna.

2.Praca w grupach- podanie przykładów zachowań służących ochronie środowiska naturalnego:

grupa I- Jak ograniczyć zużycie wody?

grupa II- Jak ograniczyć zużycie energii?

grupa III- Jak zmnijszyć ruch samochodowy?


3.Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup.

4.Zapis informacji na planszy.

5.Ekspresja plastyczna- sposoby pożądanych zachowań wobec środowiska.


Zajęcia 5Temat: Odpady, jako surowce wtórne.


Cel główny:

-uświadomienie potrzeby wykorzystania odpadów


Cele operacyjne - uczeń potrafi:

 • uzasadnić celowość segregowania odpadów

 • dostrzec i ocenić wpływ na środowisko dzikich wysypisk śmieci

 • włączyć się do akcji zbiórki surowców wtórnych


Metody pracy:


- praca w grupach

 • burza mózgów


Środki dydaktyczne:

-odpady domowe, plansza, pisaki


Czas trwania: 2 godziny


Przebieg zajęć:


1. Praca w grupach- segregacja przyniesionych przez uczniów odpadów domowych, według możliwości ich wykorzystania.

2. Dyskusja dotycząca celowości wykorzystania odpadów.

3. Zapis wniosków na planszy.

4. Zasadność segregacji odpadów domowych - aspekt ekonomiczny, aspekt ekologiczny.

5.Prezentacja i omówienie planszy :


NIEBEZPIECZNE ODPADY

 • ŚMIECI DOMOWE

 • ZUŻYTE BATERIE

 • OPADY MEDYCZNE

 • ODPADY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

 • ODPADY ROLNICZE


6.Dyskusja – jak odpady chemiczne wpływają na nasz organizm?(uszkodzenia skóry, uszkodzenie płodu, choroby nowotworowe).

7. Wpływ niebezpiecznych odpadów na środowisko:

 • zatrute rzeki

 • zatrute oceany

 • zatrute powietrze

8.Prezentacja i omówienie planszy – WPŁYW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA ŁAŃCUCH POKARMOWY.

8. Praca w grupach – podanie skutków oddziaływań niebezpiecznych odpadów

gr. I – na człowieka

gr. II – na powietrze

gr. III – na rzeki i oceany


9. Podsumowanie zajęć.


Co każdy na nas powinien zrobić dla ochrony środowiska:

 • kupować wyłącznie produkty nie szkodzące środowisku

 • zużywać do końca pojemniki z farbami i rozpuszczalnikami

 • odstawiać przedmioty do punktów skupu surowców wtórnych

 • wyszukiwać towary, które nie mają zbyt dużej ilości opakowań


Rozdanie uczniom omówionej ulotki – NIEBEZPIECZNE ODPADY.


Zajęcia 6Temat: Rozbudowa miast, a ochrona środowiska.


Cel główny:

-ocena celowości rozbudowy miast


Cele operacyjne- uczeń potrafi:


 • ocenić wpływ urbanizacji na środowisko naturalne

 • wymienić czynniki utrudniające życie w mieście

 • określić zmiany zachodzące w środowisku Zawiercia


Metody pracy:


 • praca w grupach

 • burza mózgów


Środki dydaktyczne:


 • pisaki. kartki, plansza


Czas trwania: 1 godzina


Przebieg zajęć:


1.Praca w grupach - opis zmian zachodzących w środowisku Zawiercia; ustosunkowanie się do problemu energetyki, pracy, komunikacji, smogu, hałasu. Określenia stanowiska grupy:

- za, czy przeciw urbaniacji?

2.Zaprezentowanie stanowiska poszczególnych grup przez ich przedstawicieli.

3. Dyskusja, wnioski.


Zajęcia 7Temat: Kataklizmy i katastrofy ekologiczne.


Cel główny:

-wpływ kataklizmów ekologicznych na środowisko naturalne człowieka


Cele operacyjne- uczeń potrafi:


 • wyjaśnić pojęcie degradacji środowiska

 • wymienić kataklizmy, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe oraz zmiany, jakie wywołują na Ziemi

 • dostrzec związek działań człowieka z takimi zjawiskami jak:

 • dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog, efekt cieplarniany, jałowa gleba

 • wskazać zagrożenia, jakie niosą zmiany warunków na Ziemi


Metody pracy:


 • praca w grupach

 • dyskusja


Środki dydaktyczne:


-plansza, pisaki, kredki, arkusze papieru, plakaty, zdjęcia, podręczniki


Czas trwania: 1 godzina


Przebieg zajęć:


1.Dyskusja wprowadzająca- co to są katastrofy i kataklizmy ekologiczne?

2.Prezentacja plakatów, zdjęć, ilustracji przedstawiających kataklizmy ekologiczne.

3.Praca w grupach - przedstawienie związków między działaniem człowieka, a określonymi zjawiskami:


grupa I- działania człowieka, a efekt cieplarniany

grupa II- działania człowieka, a dziura ozonowa

grupa III- działania człowieka, a martwe rzeki


4.Prezentacja stanowisk poszczególnych grup; zapis wniosków na planszy

5.Ekspresja plastyczna- Człowiek wobec kataklizmów ekologicznych.


Zajęcia 8Temat: Co zjemy na przyjęciu?


Cel główny:

-przygotowanie i ekspozycja zdrowych potraw


Cele operacyjne- uczeń potrafi:


 • dokonać wyboru artykułów spożywczych

 • zmienić złe nawyki żywieniowe

 • określić wartości odżywcze spożywanych pokarmów

 • dostrzec zagrożenia spowodowane nadmierną konsumpcjąMetody pracy:


 • praca w grupachŚrodki dydaktyczne:


 • karta potraw, artykuły spożywcze


Cas trwania: 2 godziny


Przebieg zajęć:


1.Praca w grupach:

- przygotowanie najzdrowszych dań

 • wymyślenie najciekawszych nazw potraw

 • napisanie karty z nazwami potraw – menu.


2.Prezentacja dań i kart z ich nazwami.

3.Wybór najefektowniejszych, najzdrowszych potraw oraz najbardziej oryginalnych nazw poszczególnych dań.

4.Współna degustacja.

5.Porządkowanie stanowisk pracy.


Zajęcia 9Temat: Dzień Ziemi w naszej szkole.


Cel główny:

 • umiejętność planowania własnej zabawy


Cele operacyjne- uczeń potrafi:


 • planować, organizować własną naukę i zabawę

 • efefktywnie współdziałać w zespole

 • docenić walory przyrody


Metody pracy:


 • praca w grupach


Środki dydaktyczne:


 • plansza, pisaki, kredki, kartkiCzas trwania: 1 godzina


Przebieg zajęć:


1.Informacje dotyczące obchodów Światowego Dnia Ziemi.

2.Konkurs na najciekawsze zaplanowanie Dnia Ziemi w naszej szkole-

praca w grupach:

 • planowanie zabaw, zajęć, gier, czynności

 • przedstawienie pomysłów

 • wybór najlepszego


3.Prace plastyczne- projekt plakatu pod hasłem „Dzień Ziemi w naszej szkole.”


Zajęcia 10


Temat: Jak powstrzymać niszczenie ozonu?


Cel główny:

 • uświadomienie uczniom, jakie zagrożenie niesie dziura ozonowaCele operacyjne - uczeń potrafi:

 • wyjaśnić pojęcia : atmosfera, ozon, dziiura ozonowa, freon

 • wskazać skutki niszczenia ozonu

 • wymienić działania pozwalające chronić warstwę ozonową


Metody pracy:

- dyskusja

 • praca z książką

 • ekspresja plastyczna


Środki dydaktyczne:

 • encyklopedia

 • ilustracje

 • rozpylacze aerozolowe: dezodoranty, lakiery, farby

 • kredki, farby, blok


Czas trwania : 2 godziny


Przebieg zajęć:


 1. Praca z encyklopedią – odszukanie haseł: atmosfera, freon, ozon.

 2. Wyjaśnienie hasłą – warstwa ozonowa – prezentacja ilustracji.

 3. Co to są pożeracze ozonu i skąd pochodzą ? – dyskusja.

 4. Oglądanie różnych rozpylaczy aerozolowych – odszukanie symbolu

„Przyjazne człowiekowi”.

 1. Praca w grupach – wsazanie skutków niszczenia ozonu – zapis

na planszy

 1. Wspólne sporządzenie listy działań na rzecz ochrony ozonu.

 2. Praca zbiorowa – wykonanie plakatu – CHRONIMY OZONZajęcia 11


Temat: Poznajemy źródła zanieczyszczeń powietrza.


Cel główny:

- poznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza


Cele szczegółowe – uczeń potrafi:

 • wskazać skutki zanieczyszczeń powietrza

 • podać przykłady działań związanych z poprawą stanu środowiska


Metody pracy:

 • praca zbiorowa

 • dyskusja


Środki dydaktyczne:

 • plansza

 • makieta

 • encyklopedia


Czas trwania: 2 godziny


Przebieg zajęć:


1. Praca z encyklopedią – wyszukanie hasła „zanieczyszczenie powietrza”

2. Poznanie źródeł zanieczyszczenia powietrza – prezentacja planszy:


ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

 • ELEKTROWNIE JĄDROWE

 • HUTY METALI

 • MIASTA

 • URZĄDZENIA WIERTNICZE I RAFINERIE

 • WYSYPISKA ŚMIECI

 • ROLNICTWO

 • ZAKŁADY CHEMICZNE

 • ELEKTROWNIE WĘGLOWE
3. Dokładne omówienie każdego z czynników zanieczyszczających powietrze.

4. Dyskusja – w jaki spowób zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie?

5. Praca zbiorowa – wykonanie makiety przedstawiającej źródła zanieczyszczeń powietrza.

6. Podsumowanie zajęć – co możemy zrobić dla ochrony naszego powietrza? • unikać używania aerozolo z freonem

 • korzystać z publicznych środków transportu, jeździć rowerem, czy chodzić piechotą

 • oszczędzać świadomie energię

 • gromadzić i oddawać do punktów skupu surowce wtórne

7. Rozdanie omówionej ulotki – ZATRUTE POWIETRZE

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconTemat: Ochrona środowiska na różnorodność biologiczną

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconJest nam bliska ochrona środowiska” – program ekologiczny „Uczeń przyjacielem Ziemi”

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconPojęcia związane z bezpieczeństwem I higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska I ergonomią

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconOchrona środowiska ochrona wód : poradnik przedsiębiorcy / Dorota Anders, Liliana Wojaczek. Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2003

Temat: Co to jest ochrona środowiska? iconMikrobiologia środowiska II roku stacjonarne studia licencjacie; Ochrona Środowiska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom