Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach
Pobierz 34.49 Kb.
NazwaPowtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach
Data konwersji27.11.2012
Rozmiar34.49 Kb.
TypKonspekt

Marta Pacholec 30.09.2008

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych i ułamkach

Konspekt lekcji matematyki

Lekcja dla klasy VI szkoły podstawowej

 1. Dział programowy: Liczby naturalne i ułamki

 2. Cel ogólny lekcji

  • doskonalenie współpracy w grupie,

  • doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach naturalnych i ułamkach,

  • rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania,

  • doskonalenie umiejętności wykorzystywania poznanych wzorów do rozwiązywania zadań praktycznych,

  • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

  • doskonalenie umiejętności dyskutowania i słuchania się nawzajem,

  • wdrażanie liderów grup do oceny poszczególnych osób za wkład w wykonaną pracę.

 1. Cele szczegółowe:

  1. Uczeń rozumie:

  • algorytmy czterech działań na liczbach naturalnych i ułamkach,

  • związek potęgi z iloczynem i pierwiastka z potęgą,

  • zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny dwoma sposobami.

  1. Uczeń umie:

 • wykonywać działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

 • potęgować liczby,

 • obliczać pierwiastki II i III stopnia,

 • podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego

 • rozwiązywać zadania tekstowe związane z liczbami naturalnymi i ułamkami.

  1. Postawy:

 • współpraca z drugą osobą, korzystanie z dostarczanych informacji i ich właściwej interpretacji.

 1. Metody i formy pracy:

Słowna, ćwiczeniowa, praca zbiorowa, praca w grupach

 1. Środki dydaktyczne: karty pracy, zeszyty ćwiczeń, zeszyty.

 2. Czas zajęć: 45 minut.

 3. Uwagi metodyczne:

  • podczas lekcji zwracamy uwagę na umiejętność samodzielnej (zespołowej) pracy ucznia,

  • utrwalanie wiadomości dotyczących liczb naturalnych i ułamków,

  • prawidłowe interpretowanie zadania.

 1. Koncepcja zajęć:

W pierwszej części lekcji przypominamy najważniejsze wiadomości dotyczące liczb naturalnych i ułamków korzystając z pierwszej karty pracy. Następnie uczniowie wykonują powierzone im zadania (karta druga).

 1. Tok lekcji:

Faza lekcji

Przebieg lekcji

Nauczyciel

Uczniowie

Przygotowawcza

- sprawy organizacyjne;


- przypomina zasady pisania pracy klasowej

Realizacyjna

- powtórzenie wiadomości potrzebnych do opracowania tematu: pytania (KARTA 1)

- dzieli klasę na grupy
i rozdaje karty pacy

- nadzoruje pracę uczniów

- uzupełnia odpowiedzi uczniów


- wypełniają karty,


- przedstawiają wyniki

- realizowanie przez uczniów powierzonych im zadań (KARTA II)

- rozdaje druga kartę pracy

- nadzoruje pracę uczniów

- wyjaśnia zadania sprawiające trudności

- na bieżąco dokonuje oceny pracy uczniów


- rozwiązują zadania z drugiej karty pracy

- zapisują rozwiązania w zeszycie

Podsumowująca

- zadanie pracy domowej (zeszyt ćwiczeń: SPRAWDŹ CZY UMIESZ, przygotowanie do pracy klasowej)


- udziela wskazówek dotyczących pracy domowej

- zapisują pracę domową

KARTA I

 1. Gdy dodajemy lub odejmujemy ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, musimy pamiętać, aby przecinek zapisać.................................................., jedności pod .................... części dziesiąte pod .........................., części setne...................... itd.

 2. Mnożąc lub dzieląc ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd., wystarczy........................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. Mnożąc dwa ułamki dziesiętne, wykonujemy działania jak na liczbach naturalnych, a następnie w wyniku oddzielamy tyle cyfr, ............................................................................. .................................................................................................................................................

 4. Gdy obliczamy pisemnie iloraz ułamków dziesiętnych najpierw .......................................... ............................................................................................................................................................................................................, a następnie wykonujemy dzielenie tek jak na liczbach naturalnych, a wyniku dopisujemy przecinek nad ................................................. .................................................................................................................................................

 5. Zapisz w kolejności wykonywania działań: mnożenie, potęgowanie, dodawanie, działania w nawiasach, odejmowanie, pierwiastkowanie, dzielenie.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Wymień wszystkie cyfry rzymskie i napisz ich wartości cyframi arabskimi

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Co obliczę wykonując to działanie ?

..................................................................................................................................................

 1. Nazwij elementy:

 2. Oblicz: .

 3. Zapisz za pomocą symbolu i oblicz: pierwiastek kwadratowy z liczby 196.

.......................................................................................................................................................

 1. Podaj dwa sposoby zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne: ........................................... .................................................................................................................................................

 2. Jeśli mianownik ułamka nieskracalnego dzieli się przez liczbę pierwszą różną od 2 i od 5, to rozwinięcie tego ułamka jest............................................................................................, np. ...........................................................................................................................................KARTA II

 1. Oblicz:

a. 10,125-6,379-((9,359+2,158)-10,111)=

f.

b. 200,8304,5=

g.

c. ((21,85:43,7+8,5:3,4):4,5):1,4=

h.

d.

i.

e.

j. Średnią arytmetyczną liczb:

2,4,6,8. 1. Zapisz cyframi:

arabskimi:

  1. LXXVII

  2. DCXLIV

  3. MCDXII

rzymskimi:

  1. 1908

  2. 665

  3. 110 1. Określ, czy rozwinięcie dziesiętne jest skończone i podaj je:

  1. , b. , c. , d.

 2. W jednym kilogramie mosiądzu jest 0,035 kg ołowiu. Ile mosiądzu jest w 45 kg takiego mosiądzu?

 3. Gołąb pocztowy przelatuje w ciągu minuty 1,6 km. Ile kilometrów może przelecieć ten gołąb w ciągu 1 h 40 min?

 4. Żółtko jajka waży 21 g, białko waży o 8,7 g więcej, a skorupka jest o 0,1 g cięższa od różnicy wag białka i żółtka. Ile waży jajko?

 5. Osiem dziesiątych masy jabłka stanowi woda. Suszono 4,5 kg jabłek. Siedem ósmych wody wyparowało. Ile ważyły suszone jabłka?

 6. Sprawdź magiczność kwadratu:

19,11

26,173

21,128

24,155

22,137

20,119

23,146

18,101

25,164


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconScenariusz zajęć pozalekcyjnych z matematyki w klasie VI temat: Zastosowanie działań na ułamkach I liczbach naturalnych w

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconDostateczna swobodnie wykonuje cztery działania na liczbach naturalnych I poprawnie oblicza wartości wyrażeń Zna symbole liczb rzymskich Wykonuje cztery działania na liczbach naturalnych dobra

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconModuł 5a dzialania na liczbach naturalnych przekraczanie pierwszego progu dziesiątkowego

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconT: Działania na liczbach naturalnych Krótkie przypomnienie, o czym mówiliśmy na ostatnich zajęciach

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconPowtórzenie wiadomości z chemii

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconPowtórzenie wiadomości kl. II /kat. 15-19

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconPowtórzenie wiadomości o czasowniku

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconPowtórzenie wiadomości – rozmnażanie organizmów

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconTemat: powtórzenie wiadomości z dynamiki

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych I ułamkach iconTemat: Powtórzenie wiadomości o funkcjach. Cele

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom