Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie
Pobierz 0.73 Mb.
NazwaStudia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie
strona10/16
Data konwersji27.11.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI


STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKA Z ASTRONOMIĄ


Wydział Nauki o Żywności

Katedra Fizyki i Biofizyki

10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4,  (0-89) 523-35-55, fax. (0-89) 523-45-47,

e-mail: mielosz@uwm.edu.pl


Charakterystyka:

Studia te przygotowują do nauczania fizyki z astronomią poprzez opanowanie odpowiedniego zasobu wiedzy z zakresu:

  • najważniejszych zjawisk, praw oraz teorii fizycznych i astronomicznych

  • metod badań eksperymentalnych i obserwacji astronomicznych

  • umiejętności analizy i rozwiązywania problemów fizycznych za pomocą metod matematycznych

  • zasad dydaktyki fizyki w okresie wdrażania reformy systemu edukacji
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

450 godzin

Uczestnicy studiów:

absolwenci kierunków przyrodniczych i matematycznych

Czas trwania:

3 semestry

Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:

w roku akademickim 2006/2007 zawieszona

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:

2700 zł ( I sem. – 900 zł, II sem. – 900 zł, III sem. – 900 zł

Kierownik studium:

dr Krystyna Mieloszyk


Informacje dodatkowe:

uzyskane kwalifikacje – dodatkowa specjalność.


STUDIA PODYPLOMOWE ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY W NOWYCH UWARUNKOWANIACH EUROPEJSKICH


Wydział Nauki o Żywności

Instytut Towaroznawstwa i Kształtowania Jakości

10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, /fax. (0-89) 523-49-66,

e-mail: kas@uwm.edu.pl


Charakterystyka:

Program wskazuje na nowoczesne instrumenty wykonywania priorytetów i działań zawartych w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego. Wprowadza rozwiązania metodyczne polityki lokalnej i regionalnej stosowane w Unii Europejskiej. Zagadnienia oparte są na przykładzie profilu gospodarczego regionu warmińsko-mazurskiego. Program studium podkreśla umiejętność wieloletniego planowania inwestycyjnego oraz programowania rozwoju w aspekcie kryteriów największej efektywności dobieranych rozwiązań. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej samorządu terytorialnego.


Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

300 godzin

Uczestnicy studiów:

absolwenci wszystkich kierunków studiów.

Czas trwania:

2 semestry

Zasady przyjmowania kandydatów:

kolejność zgłoszeń

Terminy zgłoszeń:

do września

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik

Planowana odpłatność za:

całość 3900 zł

Kierownik studium:

Dr hab. Krystyna Skibniewska, Prof. UWM


STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ „AGRO-UNIA”


Wydział Nauki o Żywności

Instytut Towaroznawstwa i Kształtowania Jakości

10-957 Olsztyn, pl. Cieszyński 1,  (0-89) 523-37-31,


Charakterystyka:

Realizacja programu służy wykształceniu specjalistów w zakresie obszaru „rolnictwo” do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej i przygotowanych do pracy w agendach rządowych. Tematyka studiów obejmuje: podstawowe wiadomości o UE; programy SAPARD, ISPA, PHARE II (rozliczanie inwestycji); procedury korzystania z pomocowych funduszy UE; praktyczne przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pomoc finansową z funduszy strukturalnych, PROW i dopłat bezpośrednich.


Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

192 godzin

Uczestnicy studiów:

absolwenci studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich

Czas trwania:

2 semestry

Zasady przyjmowania kandydatów:

kolejność zgłoszeń

Terminy zgłoszeń:

czerwiec -wrzesień

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik

Planowana odpłatność za:

I sem. – 1400 zł, II sem. – 1400 zł

Kierownik studium:

Dr inż. Elżbieta Gujska1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Powiązany:

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconStudia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podyplomowe studia

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconUniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconUniwersytet warmińsko mazurski w olsztynie

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconUniwersytet warmińsko-mazurski w Olsztynie wydział humanistyczny

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconUniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk ekonomicznych

Studia podyplomowe uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie iconKomunikat nr 1 Katedra Socjologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom