Konspekt lekcji
Pobierz 23.96 Kb.
NazwaKonspekt lekcji
Data konwersji27.11.2012
Rozmiar23.96 Kb.
TypKonspekt
Konspekt lekcji


Przedmiot:

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM


Zespół Szkół Zawodowych - klasa III


TEMAT:

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O ZASADACH PRZYGOTOWANIA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH.


Czas trwania : 45 minut /1 godz. lekcyjna/

Co uczeń powinien już umieć.

Cele lekcji.

Metody nauczania.

Środki dydaktyczne.

Przebieg lekcji.

Co uczeń powinien już znać/umieć:

 • Podstawowe pojęcia dotyczące przyjęć okolicznościowych;

 • Charakterystyczne cechy poznanych przyjęć;

 • Potrawy, które należy podać na wybranych przyjęciach;

 • Zasady przygotowywania i doboru zastawy stołowej.


CELE OGÓLNE:

 • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o poznanych wcześniej przyjęciach okolicznościowych;

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego doboru potraw i zastawy stołowej do określonego przyjęcia okolicznościowego;

 • Rozwijanie aktywności ucznia;

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;


CELE OPERACYJNE:

Uczeń potrafi:

 • Zaprezentować opracowanie swojej grupy;

 • Realizować zadania zgodnie z planem

 • Scharakteryzować określone przyjęcie

 • Zaproponować potrawy danego przyjęcia

 • Nakryć i udekorować stół.METODY NAUCZANIA:

  • ćwiczenia

  • prezentacja


FORMA ORGANIZACYJNA:

Praca w grupach 4-5 osobowych


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 1. materiały i pomoce zebrane przez uczniów:

- obrusy, nakrycia zastawa stołoewa, elementy dekoracyjne

 1. Antonina Kopta, Barbara Łuszczki- „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem” tom 3.

 2. albumowa praca dyplomowa

 3. Beate Rabe – „ Sztuka nakrywania do stołu”PRZEBIEG LEKCJI.


I. CZĘŚĆ WSTĘPNA LEKCJI:


 1. Sprawdzenie obecności i przygotowanie do lekcji.

 2. Sprawdzenie stanu przygotowania klasy do lekcji i przypomnienie podstawowych wiadomości.

 3. Zapisanie tematu w dzienniku i na tablicy.

 4. Określenie celu lekcji.

Celem tej lekcji jest utrwalenie poznanych wiadomości oraz zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania poznanych wiadomości.


II CZĘŚĆ LEKCJI ZASADNICZA:


 1. Podział klasy na 4 grupy i rozdzielenie zadań.

Kilka dni wcześniej klasa została podzielona na 4-5 osobowe grupy i przedstawiciel grupy wylosował zadanie.

I grupa – przygotowanie śniadania;

II grupa – przygotowanie uroczystego obiadu;

III grupa – przygotowanie podwieczorku dla dzieci;

IV grupa – przygotowanie kolacji wigilijnej;


 1. Uczniowie przygotowują prezentację w swoich grupach.

Uczniowie mają 10 minut na przygotowanie prezentacji i wybór lidera grupy, który będzie omawiał zadanie.


 1. Uczniowie na tablicy i w zeszycie wypisują zaproponowane potrawy.

 2. Omówienie przez lidera swojej prezentacji.

 3. Ocena liderów poszczególnych grup oraz ocena każdej grupy za ciekawy pokaz, przez nauczyciela i kolegów wg załącznika nr 1.PODSUMOWANIE


Podziękowanie uczniom za właściwe podejście do tematu i pomysłowość, a liderom za odwagę podczas wystąpienia .

Krótkie podsumowanie wyników.

 1. Zadanie pracy domowej


Zaproponuj zestaw potraw na podwieczorek imieninowy.


ZAŁĄCZNIK Nr 1GRUPA


Czy podane informacje były ciekawe

0-3 pkt

Czy ilość inf. Była wystarczająca

0-3 pkt

Oryginalność wykonania


0-3 pkt


SUMA punktów


GRUPA 1


GRUPA 2


GRUPA 3


GRUPA 4Uwagi

Lekcję powtórzeniową przeprowadzoną i w takiej formie uczniowie ocenili bardzo wysoko, określając ją jako bardzo ciekawą i pouczającą. (na lekcji mieli możliwość zastosowania poznanej wiedzy w praktyce).

Konspekt lekcji opracowała i lekcję przeprowadziła mgr inż. Beata Niewidziajło - Waloch /nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP nr.2 w Radomsku/

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji iconKonspekt lekcji przyrody w klasie VI sz. P. Temat lekcji: Charakterystyczne cechy I właściwości metali

Konspekt lekcji iconKonspekt do lekcji chemii (klasa III ta) I) temat lekcji

Konspekt lekcji iconKonspekt lekcji języka polskiego, klasa V a temat lekcji: „Wiosna, lato, jesień, zima”- obrazy

Konspekt lekcji iconKonspekt lekcji otwartej z języka polskiego (korelacja z wiedzą o kulturze) III klasa lo o profilu humanistycznym Warszawa, 17. 01 2005 r. Temat lekcji: Dziwny świat "Szewców" Witkacego

Konspekt lekcji iconNauczyciel informatyki Konspekt lekcji matematyki zrealizowany na lekcji informatyki

Konspekt lekcji iconKonspekt lekcji

Konspekt lekcji iconKonspekt lekcji

Konspekt lekcji iconKonspekt lekcji : 20, 21

Konspekt lekcji iconKonspekt lekcji

Konspekt lekcji iconKonspekt lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom