Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70
Pobierz 1.78 Mb.
NazwaWymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70
strona12/34
Data konwersji27.11.2012
Rozmiar1.78 Mb.
TypWymagania
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE FILOZOFII I ETYKI ZAWODU PIELĘGNIARKIJEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM:

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska

01-445 Warszawa, ul. E. Ciołka 27

Tel./fax. 022 877 35 97

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu: mgr Joanna Parkitna


LICZBA GODZIN: 45 godz. - wykłady, 15 godz. – seminaria, 30 godz.-samokształcenie, 3 ECTS

FORMA ZALCZENIA: zaliczenie

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA: (rok I, semestr I)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Student pozna i zrozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i etyczne. Potrafi posługiwać się kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki oraz rozwiązywać dylematy etyczne w pracy pielęgniarki.


TREŚCI PROGRAMOWE:

Tematy wykładów:

 1. Etyka jako nauka filozoficzna. Przedmiot formalny i materialny etyki.

 2. Koncepcje filozoficzne człowieka.

 3. Etyka w praktyce pielęgniarskiej.

 4. Główne kierunki filozoficzne – ich różnicowanie.

 5. Etyka a moralność.

 6. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej.

 7. Etyka normatywna – wartości, normy, oceny moralne.

 8. Kodeks etyki pielęgniarskiej – historia i rozwój.Tematy seminariów i samokształcenia:

 1. Analiza sytuacji moralnej. Proces podejmowania decyzji moralnej.

 2. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki i próby ich rozwiązywania.

 3. Międzynarodowe Kodeksy Etyczne ze szczególnym uwzględnieniem ICN z roku 2005.

 4. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek.


WYNIKI NAUCZANIA/KOMPETENCJE

Student powinien na poziomie licencjata:

   • znać kodeks etyki zawodowej pielęgniarki, zasady etycznego postępowania oraz filozoficzne postawy etyki,

   • potrafi posługiwać się kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki w różnych sytuacjach pracy zawodowej,

   • potrafi rozwiązywać dylematy moralne występujące w pracy zawodowej pielęgniarki, w oparciu o model podejmowania decyzji etycznych.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

 1. Wrońska I., Mariański J. (red.): Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wyd. Czelej, Lublin 2002.

 2. Marczewski K. (red.): Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli jak i po co odróżniać Platona od Plotyna. AM, Drukarnia Liber, Lublin 2000.

 3. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Tom I, II, III. PWN, Warszawa 1988 (różne wydania).

 4. Styczeń T., Merecki J.: ABC etyki. RW KUL, Lublin1996.KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM:

Zakład Psychologii Medycznej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek

02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 2

Tel. 022 572 05 33, fax. 022 572 05 42

e-mail: zakpsych@am.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Stanisław Wójtowicz


LICZBA GODZIN: 25 godz.- wykłady, 20 godz. – seminaria, 15 godz.-samokształcenie, 3 ECTS

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA: (rok I, semestr I)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami psychologicznymi, które umożliwią orientowanie się w mechanizmach psychologicznych rządzących zachowaniem człowieka ;

 2. uczenie studentów wrażliwości na problemy kontaktu i współpracy z pacjentem w kontekście ich wpływu na efekty leczenia;

 3. uczenie rozpoznawania problemów psychologicznych pacjentów oraz ich roli w przebiegu choroby i leczenia.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34

Powiązany:

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconP, a w podręcznikach opatrzone nagłówkiem „Przypomnienie”. Kierowane są one przede wszystkim do uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału nauczania I powinni go powtarzać, w celu lepszego zrozumienia I utrwalenia. Cele kształcenia – wymagania ogólne

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconWyniki ogólne badania zainteresowań zawodowych

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconOgólne wyniki egzaminu pisemnego z międzynarodowych stosunków gospodarczych

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconWymagania 1 Analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie VI

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconWymagania. Zgodnie z taksonomią celów nauczania (prof. B. Niemierko Między oceną szkolną a dydaktyką Warszawa 2001) cele nauczania fizyki można przedstawić następująco

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconWymagania ogólne oraz z pn-iso 7607-1 "Budownictwo. Terminy ogólne ",pn-iso 7607-2 "Budownictwa. Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconWymagania ogólne

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconWymagania ogólne

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconWymagania ogólne

Wymagania ogólne 4 wyniki nauczania: 70 iconWymagania ogólne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom