Fundamentowanie
Pobierz 132.75 Kb.
NazwaFundamentowanie
strona1/3
Data konwersji28.11.2012
Rozmiar132.75 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3

FUNDAMENTOWANIELITERATURA:

 1. J. Przystański „Wykopy fundamentowe i odwodnienia gruntu” – skrypt Politechniki Poznańskiej

 2. P. Rosiński „Fundamentowanie”

 3. K. Biernatowski „Fundamentowanie”


Wykład 1 15.02.2006


Program wykładów:

-definicja fundamentu i podłoża budowlanego

-współpraca fundament- podłoże

-klasyfikacja fundamentów

-modele obliczeniowe podłoża i fundamentu

-kryteria ustalania głębokości posadowienia i doboru fundamentu

-przykłady awarii budowlanych

-fundamenty bezpośrednie:

 • warunki stateczności fundamentów bezpośrednich i zasady wymiarowania, kryteria konstrukcyjne

-fundamenty pośrednie- głębokie:

 • klasyfikacja pali

 • zasady wymiarowania rusztów palowych

-fundamenty na studniach:

 • klasyfikacja studni

 • zasady wymiarowania elementów studni

-wykopy fundamentowe:

 • klasyfikacja wykopów

 • zasady wymiarowania wykopów poniżej zwierciadła wody gruntowej

-wykopy poniżej zwierciadła wody gruntowej:

 • odwodnienia wykopów metodą bezpośredniego pompowania

 • odwodnienia terenu budowlanego drenażem poziomym (drenaż poziomy= trwałe odwodnienie)

 • zasady wymiarowania systemów drenowania

-odwadnianie wykopów drenażem pionowym:

 • klasyfikacja drenażu pionowego

 • zasady wymiarowania, uwagi technologiczne

-ścianki szczelne:

 • klasyfikacja ścianek szczelnych

 • zasady wymiarowania


Definicja fundamentu- dolna część konstrukcji fundamentu, przekazująca obciążenia z konstrukcji na podłoże w taki sposób, aby układ konstrukcyjny był stateczny.


Prawidłowa współpraca fundamentu z podłożem

-nośność układu fundament- podłoże nie jest przekroczona

-różnice w osiadaniach nie mogą spowodować powstania dodatkowych sił

-fundament zabezpieczony przed zniszczeniem


Nośność układu nie będzie przekroczona jeśli:

-fundament jest dostatecznie wytrzymały

- fundament nie będzie doznawał przemieszczeń większych niż te, które spowodują utratę stateczności konstrukcji.


WYKŁAD 2 22.2 2006


Klasyfikacja fundamentów

1.ze względu na sposób przekazywania obciążeń (bezpośrednie i pośrednie)

2.głębokość posadowienia (płytkie i głębokie)

3.kształt- geomateria (ławy i stopy, ruszty, płyty blokowe, skrzynie)

4.stopień sztywności- sztywność całego ustroju (sztywne, sprężyste i wiotkie)

sztywne nie odkształcają się

sprężyste (belki, płyty) stan naprężeń zależy od promieni powstających krzywizn


EI = M*

EI- sztywność przekroju na zginanie

M- moment zginający w danym przekroju belki (ławy)

- promień krzywizny


Ocena sztywności fundamentu wg. Gorbunowa- Posadowa

 • dla ławy L:B>=7 wskaźnik sztywności poprzecznej wysokości


tp= [3(1-02)E0BS]/ [(1-02)E0h3]

E0, 0- moduł sprężystości, wskaźnik Poissona dla betonu lub żelbetu

E0, 0-dla gruntu, moduł odkształcenia (MPa) i wskaźnik Poissona (-)

B- szerokość ławy

h- wysokość ławy

sztywna tp<1 poprzecznie

tp>1 pracuje przestrzennie

tp>10 wiotka

 • wskaźnik sztywności w kierunku podłużnym

t = [*E0BL3]/ [16(1-02)ED*Ip]

Ip- moment bezwładności przekroju poprzecznego

Sztywna podłużnie t<=0,5 lub 0,5<= t<=1

i = L:B<20

Ławy sprężyste pracujące jako belki dzieli się na:

-belki krótkie o skończonej sztywności i długości

-belki długie- nieskończenie długie i ograniczone jednostronnie

Belka długa: LX = wzór

 = L/2*LX  = /2*LX

TEST

Belka długa jeśli:

0,01<<0,15 i >1,0

0,15<<=0,3 i >2,0

0,3<<=0,5 i >3,5


Modele obliczeniowe fundamentu

-sztywne

-wiotkie

-sprężyste

Kryteria sztywności fundamentu

Fundamenty sztywne:

-nie odkształcają się

-mogą tylko ulegać przemieszczeniom

-wszystkie elementy takiego fundamentu pracują na ściskanie

-opór gruntu pod fundamentami sztywnymi jest zbliżony do liniowego (mogą być sztywne w jednym kierunku np.ławy)


Fundamenty sztywne

-stopy fundamentowe o dużej wysokości i ławy sztywne w kierunku poprzecznym

-ławy fundamentowe obciążone w sposób ciągły i posadowione na mało ściśliwym podłożu

-fundamenty blokowe

-ławy fundamentowe obciążone siłami skupionymi o równym rozstawie, gdy nie występują w nich znaczniejsze momenty zginające


Fundamenty wiotkie- pracują na zginanie, odpór gruntu pod tym fundamentem jest krzywoliniowy i proporcjonalny do obciążenia


Modele obliczeniowe podłoża budowlanego

1.Model podłoża sztywnego

Cechą modelu podłoża sztywnego jest liniowy odpór gruntu

W oparciu o model podłoża sztywnego oblicza się:

-stopy, fundamenty blokowe, fundamenty skrzyniowe

-ławy obciążone w sposób ciągły, posadowione na gruntach jednorodnych


WYKŁAD 3 01.03.2006r.

Modele obliczeniowe podłoża i fundamentów

Prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji obiektu to ocena współpracy:

-brak współpracy- konstrukcje statycznie wyznaczalne

-sprężysty- wielkość sił na konstrukcje zależy od przemieszczenia fundamentu

-połączenie sztywne- ograniczenia w odkształceniach układu


Modele obliczeniowe fundamentu:

-sztywne

-wiotkie

-sprężyste


Modele podłoża sprężystego:

Winklera- Zimmermana jednoparametrowy (1867)

(Z,X) = C * u1 (X,Z)

C = q/u1

Ośrodek opisujący tylko jeden parametr- współczynnik podatności podłoża.

Założenia modelu Winklera:

 1. Obciążenia wywierane przez fundament przejmują tylko te sprężyny, które znajdują się pod podstawą fundamentu i są obciążone bezpośrednio

 2. Wartość odkształcenia w dowolnym punkcie jest liniowo zależna od nacisku w tym punkcie

 3. Nacisk w określonym punkcie podłoża wywołuje odkształcenia tylko w tym punkcie

 4. Zakłada się, że fundament jest powiązany na stałe z podłożem, podłoże nie przenosi naprężeń rozciągających

 5. W obliczeniach nie uwzględnia się tarcia w płaszczyźnie styku fundamentu z gruntem

Metody wyznaczania parametrów modelu:

Wzory Koglera- Scheidiga

 1. stopy kwadratowe i kołowe

C = (2,672,50)E0/(-B)

E0- moduł sprężystości podłoża

 1. belki fundamentowe

C = (1,451,25)E0/(-B)

Wartości współczynników podatności podłoża C:

Rodzaj gruntu


C[kG/cm3]

GRUNTY SPOISTE:
gr. gliniaste plastyczne

4-9

gr. gliniaste twardoplastyczne

5-20

margiel

10-20

gr. gliniaste zwarte

20-40

GRUNTY SYPKIE:
piaski drobne

4-6

piaski średnie

5-10

piaski grube

10-15

żwiry

10-20
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom