Mikroklimat I budynek chlewni
Pobierz 33.5 Kb.
NazwaMikroklimat I budynek chlewni
Data konwersji29.11.2012
Rozmiar33.5 Kb.
TypDokumentacja
Mikroklimat i budynek chlewni

Nowoczesna chlewnia musi spełniać przepisy prawa budowlanego, jak również wymagania zawarte w standardach technologicznych. Zgodnie z przepisami właściciel zwierząt zobowiązany jest do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania.

Jednym z ważniejszych elementów kształtujących warunki bytowania jest mikroklimat w budynku.

MIKROKLIMAT

Temperatura i wilgotność

Temperatura i wilgotność w chlewniach zależy od różnych parametrów takich jak: system utrzymania, izolacja budynku, temperatura zewnętrzna.

Ważnym praktycznym parametrem jest suma wartości temperatury i wilgotności, która powinna kształtować się w zakresie 85-90.

W budynkach inwentarskich, szczególnie dla trzody chlewnej, należy przeciwdziałać wykraplaniu się pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach ścian i stropów. Budynek powinien być dobrze zaizolowany termicznie ze skutecznie działającym systemem wentylacyjnym. W chlewniach stosujemy wentylację mechaniczną dająca możliwość regulacji przepływu powietrza w dość dużym zakresie bez tworzenia przeciągów w strefach legowiskowych. Wentylacja naturalna (grawitacyjna) jest systemem wentylacji wspomagającej.Grupa świń

Temperatura w pomieszczeniach

w zależności od systemu utrzymania ºC

Wilgotność %

Ściółka

Ruszt

Maciory zasuszone

14 – 17

18 – 20

60 – 70

Lochy karmiące

15 – 18

18 – 22

60 – 70

Warchlaki

24 – 16

30 – 22

50 – 60

Tuczniki

(produkcja ciągła)

18 - 12

20 - 18

60 - 70Gazy

W niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach budynku chlewni można stwierdzić podwyższone stężenie gazów. W celu uniknięcia wysokiego stężenia szkodliwych gazów istotne jest, aby kanały do odprowadzania gnojowicy miały własny syfon na połączeniu ze zbiornikiem oraz żeby gnojowica nie była magazynowana i mieszana w budynku.Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach chlewni

amoniak

20 ppm

dwutlenek węgla

3000 ppm

siarkowodór

0,5 ppmPrędkość ruchu powietrza

Wszystkie grupy świń są wrażliwe na przeciągi tj. zwiększoną prędkość przepływu powietrza powodująca wychładzanie ciała. Prędkość przepływu powietrza w okresie letnim może być zwiększona dwukrotnie w stosunku do prędkości przepływu w okresie zimowym - nie powinna jednak przekraczać wartości podanych w tabeli:Grupa świń


Prędkość ruchu powietrza m/s

Lato

Zima

Knurki i loszki hodowlane

0,4

0,2

Knury

0,5

0,3

Lochy luźne i karmiące

0,4

0,2

Prosięta w gniazdach

0,2

0,15

Warchlaki

0,3

0,2

Tuczniki

0,4

0,2Oświetlenie

W budynku inwentarskim powinny występować dwa rodzaje oświetlenia: naturalne i sztuczne. W przypadku braku oświetlenia naturalnego należy zapewnić oświetlenie sztuczne, które powinno być włączone przynajmniej przez okres odpowiadający czasowi naturalnego oświetlenia w godzinach 9.00 – 17.00. Oprócz tego w chlewni musi być do dyspozycji oświetlenie stałe lub przenośne umożliwiające dokonywanie inspekcji stada w każdym czasie.

Oświetlenie naturalne zapewniają okna. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi oraz natężenie oświetlenia sztucznego pokazane są w tabeli:

Przeznaczenie pomieszczenia

Oświetlenie naturalne

(stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi)

Oświetlenie sztuczne

(w luksach – Lx)

Lochy

1 : 15

100 – 200

Warchlaki

1 : 18

50

Tuczniki

1 : 25

50Hałas

Hałas szkodzi ludziom (obsługa) i zwierzętom. Maksymalne natężenie hałasu nie może przekraczać 85 dB. Taki poziom hałasu może występować tylko krótkotrwale. Zaleca się, aby w chlewniach macior z prosiętami kształtował się w granicach max. 40 dB, a w innych pomieszczeniach 50–60 dB. Nagłe, wysokie dźwięki powodują stres zwierząt.

Zapylenie

Głównym źródłem zapylenia w chlewniach jest pasza, ściółka, złuszczone naskórki i szczecina. Większe zapylenia występują zimą, mniejsze latem. Koncentracja pyłów powyżej 3,0 mg/m³ powietrza jest niedopuszczalna.

SYSTEMY UTRZYMANIA ŚWIŃ

Jest wiele systemów utrzymania świń i o żadnym z nich nie można zdecydowanie powiedzieć, że jest najlepszy. Każdy ma zalety i wady. Wybór konkretnego systemu musi być dostosowany do grupy zwierząt, zakładanej technologii produkcji, zasobów materiałów na ściółkę oraz bazy paszowej dla zwierząt. Na przykład dla loch prośnych stosuje się systemy: na głębokiej ściółce, bezściołowy, na posadzkach płytko ścielonych, na posadzkach ocieplanych, na posadzkach samoczyszczących się (o dużym kącie nachylenia – 8–10 proc.) oraz systemy kombinowane czyli łączące niektóre z wymienionych wyżej systemów.

Dla tuczników stosuje się systemy: na głębokiej ściółce, na płytkiej ściółce, na posadzkach litych, częściowo litych i częściowo szczelinowych, na posadzkach o dużym kącie nachylenia oraz kombinowane tj. połączenia utrzymania na głębokiej ściółce lub posadzkach o dużym kącie nachylenia z posadzkami szczelinowymi (tzw. ruszty).

KONSTRUKCJA BUDYNKU CHLEWNI

Projektując budynek inwentarski dla świń bierzemy pod uwagę dwa podstawowe rozwiązania:

- konstrukcję ramową

- konstrukcję z wiązarem kratowym opartym na słupach umieszczonych w podłużnych ścianach zewnętrznych

Powinny to być zawsze konstrukcje jednonawowe bez słupów pośrednich. Takie rozwiązanie daje swobodę aranżacji wnętrza budynku oraz uniezależnia wprowadzanie nowych technologii i modernizacji obiektu od elementów konstrukcyjnych. Budynek stawia się na kilkadziesiąt lat, natomiast technologie chowu trzody zmieniają się dosyć szybko.

Konstrukcje nośne budynku w postaci ramy przydatne są szczególnie dla systemu utrzymania loch zasuszonych i w ciąży. Dla loch karmiących, warchlaków i tuczników dobrym rozwiązaniem jest konstrukcja nośna z wiązarem kratowym opartym na słupach (słupy w podłużnych ścianach zewnętrznych). Pas dolny wiązara kratowego można wykorzystać do wykonania stropu podwieszonego z ociepleniem. Zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie ogrzewanej kubatury budynku, a więc zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Strop podwieszony można wykorzystać również jako element systemu wentylacji. Świeże, zimne powietrze wprowadzone jest w strefę poddasza (nad stropem), które następnie – jako ciężkie powietrze – przenika przez porowaty strop do pomieszczeń budynku. Zaletą tego rozwiązania jest równy napływ świeżego powietrza przez całą powierzchnię stropu.

W zalecanych rozwiązaniach konstrukcyjnych budynku chlewni ściany będą pełniły głównie rolę izolacyjną z możliwością kumulowania ciepła z pomieszczeń technologicznych (dlatego powinny być dobrze zaizolowane termicznie). Najlepiej budować ściany jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. Dobrym materiałem na ściany chlewni jest keramzytobeton charakteryzujący się dobrą izolacyjnością termiczną oraz zdolnością do przepuszczania wilgoci na zewnątrz. Zawilgocenie ścian powoduje znaczne obniżenie wartości izolacyjnych muru oraz przyspiesza niszczenie budynku. Od strony wewnętrznej ( od strony pomieszczeń budynku) ściany powinny być gładkie, łatwe do zmywania i dezynfekcji.

Konrad Rudnik

Instytut Technolgiczno-Przyrodniczy

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Mikroklimat I budynek chlewni iconBudynek mieszkalny jednorodzinny budynek typu b instalacja elektryczna

Mikroklimat I budynek chlewni iconRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa chlewni

Mikroklimat I budynek chlewni iconMikroklimat- kompleks czynników klimatycznych na niewielkim obszarze. Czynniki mikroklimatyczne: fizyczne

Mikroklimat I budynek chlewni iconBudynek 70 /młyn

Mikroklimat I budynek chlewni iconBudynek „Orle Gniazdo”

Mikroklimat I budynek chlewni iconBudynek nr 23 sala 201

Mikroklimat I budynek chlewni iconŻeby kupić budynek należy

Mikroklimat I budynek chlewni iconDas Schulgebäude (-) budynek szkoły

Mikroklimat I budynek chlewni iconNazwa obiektu: Budynek wielofunkcyjny

Mikroklimat I budynek chlewni iconNazwa pomieszczenia np.: Budynek a -> 04 -> image 01. jpg

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom