ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc
Pobierz 30.58 Kb.
NazwaZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar30.58 Kb.
TypDokumentacja
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


DO KONKURSU

PIERWSZA POMOC


DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM


Edukacja w zakresie pierwszej pomocy, to działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły, mające na celu przygotowanie młodzieży do działania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Każdy niezależnie od wieku, powinien posiadać fachową wiedzę i umiejętności ratujące ludzkie życie.


Cele konkursu:

 • Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 • Reagowanie w sytuacjach zagrożenia


Cele programowe:

 • Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy

 • Nabycie wiadomości i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkachZAKRES TEMATYCZNY


TEMAT 1: OBOWIAZEK UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY


CELE OPERACYJNE:

Uczeń ...

 • rozumie konieczność niesienia pomocy osobie poszkodowanej

 • wie, jakie znaczenie ma pierwsza pomoc ( „platynowe 3 minuty”, „złota godzina”)

 • zna pierwsze kroki ratownicze

 • potrafi ocenić i zabezpieczyć miejsce zdarzenia

 • potrafi ocenić stan poszkodowanego

 • zna numery telefonów alarmowych

 • potrafi wezwać odpowiednią pomoc i przekazać niezbędne informacje o wypadkuTEMAT 2: ZABURZENIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI ORGANIZMU


CELE OPERACYJNE:

Uczeń ...

 • potrafi ocenić stan poszkodowanego: sprawdzenie stanu przytomności, sprawdzenie oddychania, sprawdzenie tętna

 • potrafi udrożnić drogi oddechowe

 • potrafi wykonać sztuczne oddychanie metodą usta - usta, usta - nos

 • wie, kiedy należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej

 • potrafi ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej

 • wie jak postępować z poszkodowanym, u którego istnieje podejrzenie urazu kręgosłupaTEMAT 3: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA


CELE OPERACYJNE:

Uczeń ...

 • potrafi ocenić stan poszkodowanego: zna różne sposoby sprawdzania oznak życiowych

 • wie jakie są przyczyny zaburzeń oddychania

 • potrafi ułożyć poszkodowanego w odpowiedniej pozycji przed rozpoczęciem resuscytacji

 • zna różnice przy wykonywaniu resuscytacji u dzieci i dorosłych

 • wie, w jakiej pozycji powinien znajdować się ratownik, aby prawidłowo wykonać ucisk na mostek

 • potrafi ustalić miejsce ucisku na mostek poszkodowanego

 • zna ilość ucisków i oddechów przy resuscytacji dzieci i dorosłych

 • potrafi prawidłowo wykonać czynności resuscytacyjne

 • potrafi dokonać oceny prawidłowo prowadzonej resuscytacji

 • rozumie konieczność prowadzenia resuscytacji do czasu przybycia pomocy medycznej

 • wie w jakiej pozycji ułożyć nieprzytomnego w przypadku przywrócenia tętna i oddechuTEMAT 5: UTONIĘCIA I ZAŁAMANIA LODU

CELE OPERACYJNE

Uczeń .....

 • zna zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych

 • zna telefony alarmowe straży pożarnej i pogotowia

 • wie jakie znaczenie ma umiejętność pływania przy ratowaniu poszkodowanego

 • potrafi właściwie zorganizować pomoc i zna zasady zapewniające własne bezpieczeństwo

 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy w wodzie i po wyciągnięciu na brzegTEMAT 6: KRWOTOKI I RANY


CELE OPERACYJNE:

Uczeń ....

 • zna rodzaje krwotoków i ich konsekwencje

 • potrafi tamować krwotoki na kończynach, głowie, szyi i tułowiu

 • zna objawy i sposoby postępowania przy krwotokach wewnętrznych

 • zna rodzaje ran i potrafi je rozróżnić

 • zna zasady postępowania przy różnego rodzaju zranieniach

 • zna sposoby opatrywania ran poszczególnych części ciała

 • wie jakie są objawy i zna sposób postępowania przy wstrząsie pokrwotocznymTEMAT 7: URAZY GŁOWY I KRĘGOSŁUPA


CELE OPERACYJNE:

Uczeń …

 • zna objawy i sposób postępowania przy wstrząśnieniu mózgu

 • zna objawy i sposoby postępowania przy urazach głowy

 • potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej zmodyfikowanej

 • potrafi wykonać opatrunek głowy

 • zna objawy i sposoby postępowania przy urazach kręgosłupa

 • zna sposoby sprawdzenia urazu kręgosłupaTEMAT 8: URAZY KOŚCI I STAWÓW


CELE OPERACYJNE:

Uczeń ...

 • zna rodzaje złamań

 • zna objawy i sposoby postępowania przy złamaniach

 • potrafi wykonać unieruchomienie złamanej kończyny górnej i dolnej

 • potrafi wykonać unieruchomienie w przypadku złamania obojczyka

 • wie przy jakich złamaniach wykonuje się unieruchomienie obłożeniowe i złożeniowe oraz potrafi je wykonać

 • zna rodzaje uszkodzeń stawów i różnice między nimi

 • zna objawy i sposoby postępowania przy poszczególnych urazach stawów

 • potrafi unieruchomić uszkodzone stawyTEMAT 9: URAZY TERMICZNE I CHEMICZNE


CELE OPERACYJNE:

Uczeń …

 • potrafi wymienić objawy charakterystyczne dla poszczególnych stopni oparzeń wywołanych działaniem wysokiej temperatury

 • wie jakimi regułami posługuje się w przypadku obliczania powierzchni oparzenia

 • zna sposoby postępowania przy różnego rodzaju oparzeniach

 • potrafi wymienić objawy i sposób postępowania przy porażeniu i udarze cieplnym

 • potrafi wymienić objawy i sposób postępowania przy porażeniu słonecznym

 • potrafi wymieni objawy towarzyszące poszczególnym okresom przechłodzenia

 • zna zasady postępowania przy przechłodzeniu

 • potrafi wymienić objawy towarzyszące poszczególnym stopniom odmrożeń i sposoby postępowania

 • potrafi bezpiecznie zachować się w miejscu działania prądu ( napięcie do 1000V i powyżej) i wyładowań atmosferycznych

 • zna pojęcie napięcia krokowego

 • potrafi zabezpieczyć miejsce działania prądu

 • zna dobre i złe przewodniki prądu

 • wie czym należy gasić płonące urządzenia elektryczne

 • potrafi ocenić stan poszkodowanego i podjąć odpowiednie działania

 • zna numer telefonu na pogotowie energetyczne

 • zna objawy i sposób postępowania przy oparzeniach kwasami i ługami ( skóry, przełyku, przewodu pokarmowego i oka)TEMAT 10: CIAŁA OBCE W ORGANIŹMIE


CELE OPERACYJNE:

Uczeń ...

 • wie, jakie niebezpieczeństwo grozi w przypadku zachłyśnięcia lub zadławienia

 • zna sposoby postępowania przy usuwaniu ciał obcych z przełyku

 • potrafi zademonstrować sposoby postępowania przy udrażnianiu dróg oddechowych u małych dzieci i dorosłych

 • zna sposoby postępowania przy usuwaniu ciał obcych znajdujących się w skórzeTEMAT 11: ZATRUCIA ORGANIZMU


CELE OPERACYJNE:

Uczeń .....

 • zna objawy i sposób postępowania przy zatruciach doustnych: środkami spożywczymi, jadem kiełbasianym, grzybami, lekami, jadami roślinnymi, alkoholem i środkami gospodarstwa domowego

 • zna objawy i sposoby postępowania przy zatruciach przez drogi oddechowe: gazem świetlnym, tlenkiem węgla, spalinami, środkami ochrony roślin

 • zna objawy i sposoby postępowania przy zatruciach przez skórę i błony śluzoweTEMAT 12: UKĄSZENIA, POGRYZIENIA I UŻĄDLENIA


CELE OPERACYJNE:

Uczeń …

 • zna objawy i sposób postępowania przy ukąszeniu przez żmiję

 • zna sposoby postępowania przy ranach zadanych przez zwierzęta

 • zna sposoby postępowania przy użądleniach przez owadyTEMAT 13: NAGŁE ZASŁABNIĘCIA


CELE OPERACYJNE:

Uczeń …

 • zna przyczyny i sposoby postępowania przy omdleniach

 • potrafi wymienić charakterystyczne objawy i zna sposób postępowania przy napadzie epilepsjiTEMAT 14: WSTRZĄSY


CELE OPERACYJNE:

Uczeń……

 • zna rodzaje wstrząsów

 • zna postępowanie przy różnego rodzaju wstrząsach

 • wie, jakie znaczenie ma psychologiczne postępowanie przy zapobieganiu wstrząsomTEMAT 15: APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY


CELE OPERACYJNE:

Uczeń…..

 • zna wyposażenie apteczki domowej, samochodowej i torby medyczno – sanitarnej

 • zna przeznaczenie środków znajdujących się w apteczce

 • zna zasady przechowywania środków leczniczych i opatrunkowychDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc dla uczniów klas IV-VI

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconZAŁOŻenia programowe do konkursu

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconZAŁOŻenia programowe do konkursu

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconZAŁOŻenia programowe do konkursu z pierwszej pomocy

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconInformacja o wynikach Konkursu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla przedszkoli I klas I-III szkół podstawowych

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconOgólne założenia programowe

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconPierwsza pomoc zadławienie

ZAŁOŻenia programowe do konkursu pierwsza pomoc iconPierwsza pomoc tonącemu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom