I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne
Pobierz 19.18 Kb.
NazwaI temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar19.18 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz lekcji


I Temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach.


II. Założenia metodyczne


 1. Cele edukacyjne:

 1. kształcenia

 • wiadomości:

uczeń definiuje pojęcie oparzenie

uczeń wymienia rodzaje oparzeń oraz ich przyczyny

 • umiejętności

potrafi określić głębokość i rozległość oparzeń

określa jednoznacznie zasady postępowania w przypadku oparzeń


 1. wychowania

 • uczeń uzmysławia sobie, że życie i zdrowie są największymi wartościami

 • rozwija postawę szacunku dla życia własnego i innych

 • rozwija postawę niesienia pomocy innym ludziom, wrażliwości na ludzkie cierpienie
 1. Metody

 • burza mózgów

 • praca w grupach z tekstem

 • mini wykład z pokazem
 1. Środki dydaktyczne
 • przygotowany przez nauczyciela tekst

 • rzutnik

 • slajdy lub foliogramy karteczki

 • mazakiIII. Tok lekcji

Faza lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

wprowadzająca

Nauczyciel przedstawia uczniom cele lekcji, określa zasady pracy na lekcji oraz kieruje podziałem na grupy

Uczniowie metodą burzy mózgów ustalają definicje oparzeń, dokonywany jest wybór najwłaściwszego określenia i zapis do zeszytu

realizacyjna

Nauczyciel nadzoruje pracę w grupach, a po prezentacji efektów pracy w grupach przez uczniów prezentuje przygotowane slajdy ( foliogramy) oraz prowadzi mini wykład z pokazem dotyczący zasad postępowania w przypadku oparzeń

Uczniowie pracują w grupach według instrukcji:

Grupa 1 : Na podstawie posiadanych informacji i wiadomości z tekstu przedstaw w formie graficznej typy oparzeń i różnice między nimi

Grupa 2 : Na podstawie posiadanych wiadomości i informacji z tekstu przedstaw w formie graficznej stopnie oparzeń według głębokości

Grupa 3 : Na podstawie posiadanych wiadomości i informacji z tekstu przedstaw klasyfikację rozległości oparzeń

Uczniowie dokonują prezentacji, a następnie z pomocą nauczyciela porządkują informacje i ustalają zapis do zeszytu

podsumowująca

Nauczyciel rozdaje uczniom zadania związane z realizowanym tematem

Uczniowie próbują rozwiązać zadania

Foliogram I


Rodzaje oparzeń

Termiczne chemiczne elektryczne radiacyjne
Termiczne- wywołane działaniem wysokiej temperatury

Chemiczne – wywołane przez kontakt ze stężonymi kwasami, zasadami i związkami organicznymi

Elektryczne- wywołane przez przepływ przez ciało prądu elektrycznego

Radiacyjne- są wynikiem działania promieniowania


Foliogram II
Stopnie oparzeń uzależnione od głębokości


I stopień – oparzenie naskórka

Cechy : skóra zaczerwieniona, wrażliwa na dotyk


II stopień – oparzenia skóry właściwej

Cechy : obecność pęcherzy, skóra wrażliwa na dotyk, blednąca przy ucisku


III stopień – oparzenia sięgające tkanki podskórnej dotyczy grubości całej skóry

Cechy : skóra blada, podatna na ucisk, czarna , zwęglona i twarda


Foliogram IIIOkreślenia stopnia rozległości oparzeń


Rozległość oparzeń ( % )

Części ciała u dorosłych

1 %

Powierzchnia dłoni, krocze,

9 %

Głowa z szyją

18 %

Kończyna górna, kończyna dolna, przednia i tylna część tułowiaFoliogram IVZasady postępowania w oparzeniach

Zadania podsumowujące:


 1. Wymień 3 rodzaje oparzeń

a.

b.

c.

 1. Oparzenie głowy z szyją stanowi :

 1. 1 % rozległości

 2. 9 % rozległości

 3. 18 % rozległości
 1. III stopień oparzenie występuje, gdy :

 1. na skórze występują pęcherze, skóra jest wrażliwa na dotyk, blednie przy ucisku

 2. skóra jest zaczerwieniona i wrażliwa na dotyk

 3. skóra jest czarna, zwęglona, twarda
 1. W przypadku oparzenia należy:

 1. Natłuścić oparzoną powierzchnię

 2. polać ranę 70 % alkoholem i założyć opatrunek

 3. schłodzić ranę strumieniem zimnej bieżącej wody

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconI. Temat lekcji : Krwotoki wewnętrzne I zewnętrzne. II. Założenia metodyczne

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconI. temat lekcji: Telefon alarmowy 112 II. ZałOŻenia metodyczne

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconTemat: Integracja europejska I założenia metodyczne

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconTemat: powstanie listopadowe. Założenia metodyczne Cele ogólne

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconOGÓlne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconZAŁOŻenia metodyczne I dane ogólne 4

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconTemat: Omów ogólne zasady postępowania

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconProgram nauczania, plan pracy dla każdej klasy, komentarze metodyczne do wszystkich lekcji oraz użyteczne materiały dodatkowe (filmy, prezentacje, sprawdziany, adresy przydatnych stron www)

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconZakres egzaminów wstępnych oraz szczegóŁowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach

I temat lekcji : Rodzaje oparzeń oraz zasady postępowania przy oparzeniach. II. Założenia metodyczne iconScenariusz lekcji wychowawczej w klasie III temat zajęć: „Narkotyki – ich rodzaje I konsekwencje wynikające z przyjmowania”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom