Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych
Pobierz 13.18 Kb.
NazwaOcena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar13.18 Kb.
TypDokumentacja
Medyczne czynności ratunkowe,

które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego


ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych;

układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń;

podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo - oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych;

przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych;

odsysanie dróg oddechowych;

podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem;

intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej;

wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG;

wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej;

wykonanie EKG;

monitorowanie czynności układu oddechowego;

monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej;

wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu;

podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu;

odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej;

pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych;

oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu;

opatrywanie ran;

tamowanie krwotoków;

unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń;

unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego;

odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych;

segregacja medyczna;

podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia;

przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu;

podawanie leków wymienionych w załączonej tabeli.

Do pierwotnej wersji projektu rozporządzenia z 19 listopada 2006 r. zostały wprowadzone zmiany ograniczające liczbę procedur, które ratownik może wykonywać samodzielnie - z 34 do 28.

W załączniku opisującym zakres medycznych czynności ratunkowych, które ratownik może podejmować pod nadzorem lekarza systemu, znalazły się:

intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających;

wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej;

asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych;

cewnikowanie pęcherza moczowego;

zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka;

podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż wymienione w załączniku nr 1.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconTo proste natychmiastowe czynności ratownicze wykonywane przez świadków I (lub) uczestników nagłego wypadku przed przyjazdem fachowych służb ratunkowych

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconProcesu. Naszym celem jest ocena różnych procesów w celu ustalenia sposobu, w jaki można je udoskonalić

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconProcesu. Naszym celem jest ocena różnych procesów w celu ustalenia sposobu, w jaki można je udoskonalić

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconStandardy postępowania I podejmowania decyzji w zakresie opieki okołoporodowej. Udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru stanu ogólnego rodzącej oraz

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconJest to ogół czynności służących ustabilizowaniu lub polepszeniu stanu zdrowia osoby poszkodowanej

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconNależy przede wszystkim udać się do lekarza w celu ustalenia szczegółów odpowiedniego zabiegu chirurgicznego lub do bardzo doświadczonego masażysty bądź

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconTryb postępowania w przypadku przyjęcia do sccs pacjenta z zagranicy lub obywatela Polski nie posiadającego ubezpieczenia zdrowotnego

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconZałącznik nr 5 sposób oceny stanu narządu słuchu I równowagi osób badanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconCzynności procesowe postępowania ADMINISTRACYJNEGO czynności procesowe wszczęcia postępowania

Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania I decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych iconProtokóŁ ustalenia stanu władania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom