Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Pobierz 0.61 Mb.
NazwaUzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
strona23/23
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar0.61 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

3 A. Powałowski (red.), S. Koroluk, M. Pawełczyk, E. Przeszło, K. Trzciński, E. Wieczorek, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, ABC, 2007 r.

4 wyrok z dnia 6 listopada 1991 roku, I PRN 47/91.

5 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz bieżący do art. 3 kodeksu pracy, LEX/el. 2010 r.

6 Misseling – zła sprzedaż, występuje w sytuacji, kiedy sprzedawca w procesie sprzedaży nierzetelnie prowadzi transakcję, nie udziela pełnych informacji, co prowadzi do tego, że klient kupuje towar, ale jak odkrywa jego funkcjonalności okazuje się, że nie jest to, to czego się spodziewał.

7 Utrata pakietów (packet loss) to prawdopodobieństwo, że pakiet zostanie utracony podczas transmisji między lokalizacją źródłową a docelową. Są dwie główne przyczyny, powodujące utratę pakietów:

  • przeciążenie - gdy ruch w sieci wzmaga się, pakiety są przechowywane w buforach węzłów sieci, a te bufory mają określoną pojemność. Gdy bufor się wypełni, część pakietów zostaje odrzucona lub skasowana. Przepełnienie bufora może być chronicznym problemem w sieciach o niewystarczającej przepustowości lub pojawiać się okazjonalnie w momentach największego obciążenia sieci;

  • błędy - pakiety mogą ulec uszkodzeniom z powodu zakłóceń na łączach lub z powodu innych defektów. Uszkodzone pakiety zwykle są wykrywane w lokalizacji docelowej poprzez sprawdzenie sum kontrolnych i odrzucane.

Utracone pakiety wymagają retransmisji, co zmniejsza faktyczną przepustowość sieci. W aplikacji czasu rzeczywistego nie stosuje się retransmisji, ponieważ retransmitowane pakiety zakłócałyby kolejność odbierania. W przypadku takich aplikacji uszkodzone pakiety są odrzucane, czego efektem jest utrata części odbieranych informacji.

Utratę pakietów można mierzyć, wysyłając zbiór pakietów do lokalizacji docelowej i sprawdzać, jaki odsetek tych pakietów został utracony podczas transmisji. Routery i inne węzły sieciowe również zawierają liczniki, które umożliwiają mierzenie liczby odrzuconych pakietów.

8 Jitter to różnica pomiędzy faktycznym czasem przybycia pakietu, a teoretycznym czasem, w którym pakiet dotarłby w idealnych warunkach. Przyczynami tego zjawiska mogą być zakłócenia pomiędzy wieloma strumieniami danych, które konkurują pomiędzy sobą o łącze (przeciążenie) lub o moc obliczeniową węzłów sieci.

9 Dyrektywa o usłudze powszechnej w tym przypadku, tj. art. 30 zdanie drugie, posługuje się definicją użytkownika, nie zaś konsumenta, jak w przypadku zdania pierwszego ww. jednostki redakcyjnej.

12 Przykładowo w Szwecji, w 2010 r. organ regulacyjny PTS podjął decyzję o przedłużeniu rezerwacji 1900 MHz trzech operatorów zasiedziałych o dwa lata, równocześnie warunkując dalsze przedłużenie ograniczeniem pasma w każdym przypadku o połowę twierdząc, że odnowienie ww. rezerwacji umożliwi kontynuację korzyści dla społeczeństwa szwedzkiego przy zapewnieniu efektywnego wykorzystania pasma. Dzięki powyższemu działaniu uzyskane pasmo 1800 MHz będzie dostępne od stycznia 2013 r. dla przeprowadzenia odrębnej procedury aukcji i pozyskania dodatkowych wpływów finansowych od budżetu państwa. Innym przykładem jest Grecja, gdzie w 2011 r. organ regulacyjny podjął decyzję o ponownym rozdysponowaniu częstotliwości GSM, których okres rezerwacji upływa w roku 2012. Podobne działania organów regulacyjnych można było zaobserwować w ostatnich latach również w Hiszpanii, Danii oraz Francji.

13 Communications commitee Working Dokument „Authorisation aspects of spectrum reforming – report on the work of the Working Group on Authorisations and Rights of Use (AUTH)” z dnia 2 grudnia 2010 r., str. 6

14 Informacje uzyskane ze strony spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. http://www.plk-sa.pl

15 j.w.

16 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/archive/20110418_data_retention_evaluation_en.pdf

[


17 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Powiązany:

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconZAŁOŻenia do projektu ustawy prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconInformacja w sprawie ustawy z dnia 29 lipca 2011 r o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconWstępna opinia prawna o zgodności komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów I usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt fupp/A-201. 2) z prawem Unii Europejskiej

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconPrzepisy ustawy z dnia 13 maja 2011 r o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766) wprowadziły zmiany do

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconZgodnie z naszą zapowiedzią, poniżej przedstawiamy Państwu zapis dyskusji sejmowej podczas pierwszego czytania projektu o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk Nr 1694)

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconPrzystępujemy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu I prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconW sprawie zgodności z Konstytucją oraz zasadami prawidłowej legislacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz niektórych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconInformacja w sprawie ustawy z dnia 27 lipca 2012 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconU z a s a d n I e n I e projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego I niektórych innych ustaw

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw iconPrzedstawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii I telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu implementację dyrektywy 2007/65/WE

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom