Alkoholizm
Pobierz 12.62 Kb.
NazwaAlkoholizm
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar12.62 Kb.
TypDokumentacja

ALKOHOLIZM
Alkoholizm jest nałogiem wynikającym z nadużywania napojów alkoholowych. Przyczyny alkoholizmu mają charakter fizjologiczny, psychiczny i społeczny. W miarę postępu choroby alkoholik podporządkowuje swoje życie coraz większym stopniu konieczności picia, rujnuje swoje zdrowie i wyzbywa się standardów współżycia społecznego. Nałóg alkoholowy jest niezwykle groźny, tym bardziej, że początkowe stadia choroby pojawiają się niepostrzeżenie.


Napoje zawierające alkohol towarzyszyły człowiekowi od zarania cywilizacji. Nie wiadomo, kto i gdzie pierwszy wprowadził je do użytku, najprawdopodobniej bowiem poznano je przypadkiem. Dzikie szczepy drożdży znajdujące się na owocach winogron musiały powodować fermentacje pozostawionego soku. Szybko przekonano się, że sfermentowany sok jest smaczny, a poza tym wprowadza człowieka w dobry nastrój. O napoju takim, nazywanym winem, można przeczytać i w egipskich papirusach sprzed kilku tysięcy lat i w znalezionych w Mezopotamii tekstach pisma klinowego, których wiek określono na prawie 5000 lat p.n.e. Winorośl szlachetną dostarczającą owoców, z których otrzymywano sok i wino uprawiano w starożytności powszechnie w basenie Morza Śródziemnego.


Trucizna:

Napoje alkoholowe mają wielu zwolenników, jednak należy pamiętać, że alkohol jest z fizjologicznego punktu widzenia trucizną, wywołującą określone objawy zatrucia. Jak wiele innych substancji toksycznych alkohol powoduje zatrucia ostre i przewlekłe. Z zatruciami ostrymi spotykamy się w sytuacji spożycia w krótkim czasie stosunkowo dużych ilości alkoholu. Typowymi objawami zatrucia ostrego są zaburzenia mowy i równowagi, wymioty, oszołomienie, w cięższych przypadkach sen narkotyczny, a nawet śmierć. Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją upicie, przedawkowanie alkoholu, traktowane jest jako ostre zatrucie środkami chemicznymi.


Alkohol jest trucizną powodującą określone skutki. Poniżej podano najbardziej charakterystyczne objawy, które wywołuje określone stężenie (mierzone w promilach) alkohol we krwi:


0,2- 0,5 obniżenie krytycyzmu wobec własnych poczynań, niewielkie upośledzenie

refleksu i koordynacji ruchowej

0,5- 0,7 nadmierna pobudliwość, agresywne i głośne zachowanie, poważne osłabienie

refleksu, obniżenie samokontroli, fałszywa ocena sytuacji

0,7-2 zaburzenie równowagi oraz sprawności ruchowej, narastająca agresja i

drażliwość, wzrost ciśnienia krwi, zaczerwienienie skóry, przyśpieszenie tętna

2- 3 silne zaburzenie równowagi, bełkotliwa mowa, brak zdolności kojarzenia,

wzmożona senność

    1. spadek ciśnienia krwi, bladość skóry, śpiączka, obniżenie ciepłoty ciała

powyżej 4 pogłębiająca się śpiączka, zaburzenia oddychania, porażenie mięśni, możliwy

zgon


Uzależnienie:

Z punktu widzenia społecznego bardziej groźne są zatrucia przewlekłe, które są nazywane alkoholizmem lub chorobą alkoholową. Alkohol jest trucizną podstępną, ponieważ powoduje uzależnienie. Można o nim mówić, gdy człowiek przestaje mieć kontrole nad częstotliwością picia alkoholu i jego ilością, nie potrafi przestać pić, jeżeli w butelce jest jeszcze coś do wypicia i wtedy, gdy zaczyna występować dłuższy brak okresów trzeźwości. Czynniki, które wpływają na rozwój uzależnienia mają różnorodny charakter. Na czoło wysuwają się czynniki społeczne polegające na określonej obyczajowości, która toleruje pijaństwo i wyśmiewa abstynencję. Do czynników społecznych należy także środowisko rodzinne i łatwa dostępność napojów alkoholowych. Ważne są także czynniki psychologiczne związane z niedojrzałością emocjonalną. Na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się doniesienia naukowe dotyczące genetycznego podłoża skłonności do alkoholizmu. Udało się zidentyfikować geny, które mogą być odpowiedzialne za predyspozycje człowieka do uzależnienia. Gdyby jednak nawet okazało się, że geny takie ułatwiają wpadnięcie w alkoholizm, to i tak najważniejsza jest silna wola, która pozwala na przeciwstawienie się fatalnej obyczajowości obecnej w niektórych krajach i w pewnych środowiskach, a polegającej na usilnym namawianiu do picia. Warto również pamiętać, że wszelkie przepisy nie zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim powinny być bezwzględnie strzeżone, ponieważ utrudniają dostęp d alkoholu tej grupy społeczeństwa, która jest bardzo podatna na zgubne skutki nałogu.


Etapy nałogowe:

Najczęściej przejście od towarzyskiego picia alkoholu przy różnych okazjach do nałogu odbywa odbywa się w czterech etapach. Na początku pojawia się faza wstępna, w której osoba lubiąca alkohol zaczyna szukać okazji do częstego picia i pije alkohol w coraz większych ilościach. W tej fazie wzrasta tolerancja organizmu na alkohol. Człowiek pijący wierzy, że alkohol odpręża, przynosi ulgę i pozwala zapomnieć o bieżących problemach. Drugim etapem jest okres nazwany falą ostrzegawczą. Zaczynają się pojawiać luki pamięci związane z piciem alkoholu. Człowiek pije coraz większą ilość napojów alkoholowych, szybko i dużymi jednorazowymi porcjami. Jednocześnie u początkującego alkoholika pojawia się poczucie winy, połączone z szukaniem u innych akceptacji własnego zachowania. Początek prawdziwego nałogu stanowi etap nazwany często fazą krytyczną. W tym okresie alkoholik z jednej strony zaczyna odczuwać fizyczny przymus picia alkoholu, z drugiej zaś doświadcza coraz więcej przykrych objawów z tym piciem związanych i to zarówno fizjologicznych jak i społecznych. Do problemów fizjologicznych należą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bolesność wątroby, infekcje górnych dróg oddechowych, obrzęki tworzy oraz zaburzenia czucia i siły mięśniowej. Do problemów społecznych zaliczyć można wszelkie kłopoty rodzinne i zawodowe. Ponieważ w tej fazie następuje zmniejszenie tolerancji organizmu na alkohol zdarza się, że nawet piwo powoduje stan nietrzeźwości. Faza krytyczna przychodzi w końcowym etapie choroby, jakim jest całkowita degeneracja fizyczna, psychiczna i społeczna. Nałogowiec wpadający w ciągi alkoholowe trwające nieraz kilka tygodni coraz szybciej rujnuje swoje zdrowie, stając się prawdziwym wrakiem człowieka. Postęp intoksykacji organizmu przyśpiesza brak pieniędzy, powodujący picie denaturatu, spirytusu salicylowego, płynów do chłodnicy, czy wody brzozowej. Podczas coraz krótszych okresów trzeźwienia pojawiają się stany lękowe, przywidzenia i psychozy alkoholowe. Między falą wstępną a całkowitą degeneracją organizmu, i nierzadko śmiercią, upływa zwykle 5 do 10 lat.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Alkoholizm icon1. Co to jest alkoholizm?

Alkoholizm iconTemat: alkoholizm

Alkoholizm iconPiotr sendecki alkoholizm

Alkoholizm iconAlkoholizm- choroba mało znana?

Alkoholizm iconAlkoholizm wśród dzieci I młodzieży

Alkoholizm iconAlkoholizm I narkomania rok 2008, tom 21, nr 3

Alkoholizm iconAlkoholizm I narkomania rok 2006, tom 19, nr 3

Alkoholizm iconAlkoholizm I narkomania rok 2007, tom 20, nr 4

Alkoholizm iconAlkoholizm I narkomania rok 2005, tom 18, nr 4

Alkoholizm iconAlkoholizm I narkomania rok 2005, tom 18, nr 3

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom