Sygnały alarmowe
Pobierz 31.83 Kb.
NazwaSygnały alarmowe
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar31.83 Kb.
TypDokumentacja
SYGNAŁY ALARMOWE

Istotnym elementem Systemu Wykrywania i Alarmowania – ostrzegania ludności o zagrożeniach czasu pokoju i wojny jest ustalony, powszechnie obowiązujący system sygnałów alarmowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.09.1993 r. w sprawie obrony cywilnej /Dz.U. Nr 93, poz.429/

RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH,

SYGNAŁY ALARMOWE


 


RODZAJ ALARMU

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW

za pomocą syren

przy pomocy rozgłośni radiowych, osrodków TVP i radiofonii przewodowej

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska


Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty


Powtarzana zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców


Alarm powietrzny


Dźwięk modulowany
trwający 3 minuty


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm powietrzny dla .....................


Alarm o skażeniach


Dźwięk trwający 10 sek. powtarzany przez 3 minuty z przerwami 25-30 sek.


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o skażeniach
.............................
(podać nazwę skażenia)
 dla .....................


Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami


 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Osoby znajdujące się na terenie ...............
około godz. ... min. ....
może nastąpić skażenie ....
(podać nazwę skażenia)
z kierunku ..........


Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
RODZAJ ALARMU

SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW

za pomocą syren

przy pomocy rozgłośni radiowych, osrodków TVP i radiofonii przewodowej

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska


Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o klęskach ......................
dla .........................


Alarm powietrzny


Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm powietrzny dla .....................


Alarm o skażeniach


Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o skażeniach
 dla .....................


Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami


 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
..............................
(podać nazwę skażenia)
dla ........................


Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 Sygnały alarmowe mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia ludności odpowiedniego zareagowania.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:

- syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych,
- rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,
- radiowęzły radiofonii przewodowej,
- syreny ochotniczych straży pożarnych,
- zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, pojazdy z urządzeniami

nagłaśniającymi).

Powiadamianie i alarmowanie pozwoli ludności na wykonanie takich przedsięwzięć, jak:

- ukrycie w budowlach ochronnych,
- przygotowanie zapasów wody,
- przygotowanie środków medycznych ,
- przygotowanie ukryć,
- przygotowanie i sprawdzenie środków łączności.


POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

 • włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny;

 • postępować zgodnie z podawanymi komunikatami;

 • wykonywać polecenia organów kierujących akcją;

 • powiadomić rodzinę i sąsiadów.

PAMIĘTAJ !!!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZAIŁAĆ SZYBKO,
ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI


1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się;

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;

 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;

 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);

 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;

 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy

ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa

pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy

wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ !!!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄJEŚLI JESTEŚ W MIEJSCU GDZIE NASTĄPIŁA AWARIA I JEST TO STREFA ZAGROŻONA SKAŻENIAMI:- nie spożywaj produktów żywnościowych,

- nie bierz do ręki przedmiotów w strefie skażeń,

- omijaj kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym,

- wykonuj polecenia organów służb ratowniczych, porządkowych i obrony cywilnej.


JEŚLI JESTEŚ W MIESZKANIU:- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz, mokrą tkaniną,
- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych (najlepiej

nawilżyć je wodnym roztworem sody oczyszczonej),
- nie opuszczaj mieszkania do czasu przybycia służb ratowniczych.


UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMIPo usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:


- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności , wody, paszy,
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb obrony

cywilnej.

ODWOŁANIE ALARMU- opuść schron (ukrycie),
- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
- przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych ) lub odkażanie

(w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy

oraz pozostałego mienia,
- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
- stosować się ściśle do zaleceń organów obrony cywilnej.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sygnały alarmowe iconRodzaje alarmóW, sygnały alarmowe

Sygnały alarmowe iconRodzaje alarmóW, sygnały alarmowe

Sygnały alarmowe iconAktualne sygnały alarmowe I komunikaty ostrzegawcze

Sygnały alarmowe iconSposób ogłaszania alarmu /komunikatu/ sygnały alarmowe

Sygnały alarmowe iconUwaga – przekroczone stany alarmowe na rzekach

Sygnały alarmowe iconMaltretowane dzieci objawy I oznaki alarmowe

Sygnały alarmowe iconStopnie alarmowe stosowanie stopni alarmowych

Sygnały alarmowe iconSygnały myśliwskie

Sygnały alarmowe iconPedagogizacja rodziców czerwone sygnałY

Sygnały alarmowe iconSygnały między bazą a zastępem

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom