Krucjata Modlitwy
Pobierz 133.5 Kb.
NazwaKrucjata Modlitwy
Data konwersji30.11.2012
Rozmiar133.5 Kb.
TypDokumentacja
Krucjata Modlitwy

Tłumaczenie z: http://www.thewarningsecondcoming.com/

Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia z 17 listopada 2011: „Moja ukochana córko, poproś Moje dzieci, aby odmawiały te modlitwy od teraz aż do Ostrzeżenia.…”


(1) Mój dar dla Jezusa o zbawienie dusz

Mój najdroższy Jezu, który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi na mój skromny sposób, pomóc zbawić Twoje cenne dusze. Miej miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak bardzo ciężko Ciebie obrażają. Pozwól mi modlitwą i cierpieniem pomóc tym duszom, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia, aby mogły starać się o miejsce obok Ciebie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, O słodki Jezu, abym mógł pomóc Ci odnieść zwycięstwo nad tymi duszami, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, ja ślubuję Moją wierność Twojej Najświętszej Woli przez wszystkie czasy!


(2) Modlitwa za globalnych dyktatorów

Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, proszę, żebyś ochraniał Twoje dzieci przed prześladowaniami ukartowanymi przez globalne siły przeciwko niewinnym narodom. Ja modlę się o przebaczenie grzechów tych dusz, które są przyczyną tego cierpienia i nędzy, aby mogły zwrócić się do Ciebie z sercem pokornym

i skruszonym. Proszę, daj Twoim torturowanym dzieciom siłę, aby przetrzymały te cierpienia, na przebłaganie za grzechy świata, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen


(3) Uwolnij świat od lęku

O Mój Panie Jezu Chryste, ja błagam Cię, abyś uwolnił świat od lęku, który odrywa dusze od Twojego kochającego Serca. Ja modlę się, żeby dusze, które będą przeżywały prawdziwy lęk podczas Ostrzeżenia, zastopowały, i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu zalać swoje dusze, a oswobodzone, będą mogły kochać Cię tak, jak powinny.

(4) Zjednocz wszystkie rodziny

Panie Jezu, zjednocz wszystkie rodziny w czasie Ostrzeżenia, tak, aby mogły otrzymać odwieczne zbawienie. Ja modlę się, aby wszystkie rodziny pozostały z Tobą, zjednoczone Jezu, i mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi.


(5) Chwała Bogu Najwyższemu

O Ojcze Przedwieczny, my przynosimy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny dar Miłosierdzia wobec całej ludzkości. Radujemy się i przedkładamy Ci, najwspanialszy Królu, nasze uwielbienie i adoracje za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.

Ty, Bóg Najwyższy, jesteś naszym Królem, i za ten dar, który nam teraz przynosisz, my upadamy do Twoich stóp w pokornym poddaństwie. Prosimy Cię Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi!


(6) Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

O Jezu, ja modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu uniemożliwił antychrystowi i jego niegodziwej armii spowodowanie terroru i wywołanie nędzy i cierpienia Twoich dzieci. Modlimy się, aby został on powstrzymany, i żebyśmy uniknęli Ręki Kary dzięki nawróceniu osiągniętemu podczas Ostrzeżenia.


(7) Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie

Jezu, chcę Cię przekonać, żebyś przebaczył tym grzesznikom, których dusza jest tak ciemna, że odrzucą światło Twojego Miłosierdzia. Przebacz im Jezu, błagam Cię, dla odkupienia ich z grzechów, z których tak bardzo trudno będzie im się samym wydobyć. Zalej ich serca promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojego stada!


(8) Spowiedź

Ja, Jezus, Wasz Król i Zbawiciel, podaję teraz Moją modlitwę do spowiedzi. Powinna być ona odmówiona podczas Ostrzeżenia oraz po Ostrzeżeniu, aby prosić o łaski przebaczenia grzechów.”


Najdroższy Jezu, ja proszę o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz bólu i krzywd, jakie wyrządziłem innym. Pokornie modlę się o łaski, abym mógł uniknąć ponownego obrażenia Ciebie, oraz mógł ofiarować Ci pokuty zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą. Ja błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych wykroczeń, które mógłbym popełnić i które spowodują Twój ból i cierpienie. Zabierz mnie z Sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł na wieczność stać się częścią Twojej rodziny! Ja kocham Ciebie Jezu! Ja potrzebuję Ciebie! Ja oddaję Ci cześć, oraz wszystkiemu temu, do czego Ty dążysz! Pomóż mi Jezu, abym mógł być godzien wejścia do Twojego Królestwa!


(9) Ofiara cierpienia jako dar

O Przenajświętsze Serce Jezusa! Naucz mnie akceptować zniewagi w Twoje Święte Imię, gdy z pokorną wdzięcznością głoszę Twoje Słowo. Naucz mnie zrozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie prowadzą mnie bliżej do Twojego Przenajświętszego Serca. Pozwól mi zaakceptować takie próby z miłością i hojnością ducha, abym mógł przedłożyć je jako dary tak cenne dla Ciebie w celu zbawienia.


(10) Nieść płomień Twojej miłości

Pomóż nam kochany Jezu, wzrastać w Twoje Imię bez lęku, aby móc nieść płomień Twojej Miłości do wszystkich narodów. Daj nam, Twoim dzieciom, siłę w obliczu nadużyć, jakich będziemy świadkami pośród wszystkich tych, którzy nie wierzą prawdziwie w Twoje Miłosierdzie. Amen


(11) Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów

O Przenajświętsze Serce Jezusa, ja proszę, powstrzymaj nienawiść i zazdrość, jakie panują w tych czasach pośród Twych uczniów wobec Twoich prawdziwych wizjonerów.

Ja modlę się, abyś usłyszał moją modlitwę i dał wizjonerom siłę, jakiej potrzebują, aby głosić do niewierzącego świata Twoje Najświętsze Słowo. Amen


(12) Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy

O Mój Jezu pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy mówię w Twoim Imieniu. Przebacz mi, jeśli kiedykolwiek poniżyłem kogoś w Twoje Święte Imię. Pomóż mi usłyszeć Jezu, gdy mówi Twój głos, i napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym mógł rozeznać prawdę Twojego słowa, gdy wołasz do ludzkości. Amen


(13) Modlitwa o uwolnienie dla tych, którzy odrzucą Jesusa podczas Ostrzeżenia

O Ojcze Niebieski przez miłość Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na Krzyżu ocaliła nas od grzechu, ja proszę, uratuj wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. Zalej ich dusze, kochany Ojcze, oznakami miłości. Ja błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zbaw te dusze od wiecznego potępienia. Za przyczyną Twojego Miłosierdzia pozwól im być pierwszymi, którzy wejdą do Nowej Ery Pokoju na Ziemi.(14) Modlitwa o zbawienie dusz

O Ojcze Wszechmocny, Boże Najwyższy! Proszę miej Miłosierdzie wobec wszystkich grzeszników. Otwórz ich serca, aby zaakceptowali ocalenie i otrzymali obfitość łask. Usłysz moje prośby o moją własną rodzinę i zapewnij, że każdy z nich znajdzie uznanie w Twoim kochającym Sercu.

O Boże Ojcze Niebieski, ochroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi od wojny jądrowej oraz innych planowanych aktów zgładzenia Twoich dzieci. Zachowaj nas od wszelkiej krzywdy i ochroń nas! Oświeć nas, żebyśmy otworzyli nasze oczy dla usłyszenia i przyjęcia prawdy o naszym zbawieniu bez jakiegokolwiek lęku w naszych duszach.


(15) Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

O Mój Ojcze Niebieski! Z głębokim uznaniem oddajemy Ci cześć za ofiarę, jaką złożyłeś, gdy posłałeś na świat Odkupiciela. Z radością i dziękczynieniem ofiarujemy Ci w pokornej wdzięczności naszą modlitwę za dar, jaki dajesz teraz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia. Zlituj się nad nami Boże Najwyższy, abyśmy się stali godnymi i z wdzięcznością zaakceptowali to Wielkie Miłosierdzie.

(16) Modlitwa o siłę podczas Ostrzeżenia

O Mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tego procesu Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Daj mi potrzebne łaski, abym stał się małym w Twoich oczach. Otwórz moje oczy

na prawdę o Twojej obietnicy Wiecznego Ocalenia. Przebacz mi moje grzechy i pokaż mi Swoją miłość i Rękę przyjaźni. Przygarnij Mnie w ramionach Świętej Rodziny, tak, abyśmy wszyscy mogli ponownie stać się jednością. Ja kocham Cię Jezu, i od dnia dzisiejszego obiecuję, że będę głosił Twoje Święte Słowo bez lęku w moim sercu i w czystości duszy, na wieki wieków. Amen


(17) Modlitwa do Matki Ocalenia

O Niepokalane Serce Maryi Matki Ocalenia i Pośredniczki Wszystkich Łask! Ty, która będziesz miała udział w ocaleniu ludzkości od nikczemności szatana, módl się za nami!

Matko Ocalenia módl się, aby wszystkie dusze mogły być uratowane i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który ponownie przychodzi, aby uratować ludzkość i dać nam szansę wiecznego ocalenia.


(18) Stop dla antychrysta i jego grupy

O ukochany Jezu, uratuj świat przed antychrystem! Wspomagaj nas przeciw niegodziwości i zasadzkom szatana. Uratuj od zła ostatnią Resztę Twojego Kościoła. Daj Twoim wszystkim kościołom moc i łaski, potrzebne, by bronić się przed wojnami oraz prześladowaniami, planowanymi przez szatana i jego armię terrorystów. Amen


(19) Modlitwa za młodych ludzi

Matko Ocalenia, ja proszę Cię żebyś się modliła o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w tak straszliwej ciemności, że nie rozpoznają Twojego umiłowanego Syna, gdy przyjdzie, żeby zbawić całą ludzkość. Nie dozwól, aby przepadła nawet jedna dusza! Nie dozwól, aby nawet jedna dusza odrzuciła Jego Wielkie Miłosierdzie. Ja modlę się Matko, żeby wszyscy zostali ocaleni i proszę Cię, żebyś okryła te dusze Twoim Świętym Płaszczem, dla zapewnienia im ochrony przed oszustem, jakiej potrzebują.


(20) Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

O Boże Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, ja wołam do Ciebie, żebyś zapobiegł usidleniu przez Antychrysta dusz Twoich dzieci. Błagam Cię, Ojcze Wszechmocny, abyś powstrzymał go przed terroryzowaniem Twoich dzieci. Błagam Cię, abyś powstrzymał go od splugawienia Twojego stworzenia i proszę Cię o Miłosierdzie nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne. Wysłuchaj mojej modlitwy, drogi Ojcze, i uratuj Twoje dzieci od tego strasznego zła.


(21) Modlitwa dziękczynna do Boga Ojca

My wychwalamy Cię i dziękujemy Ci, O Święty Boże, Wszechmogący Stwórco ludzkości, za miłość i współczucie, jakie masz wobec ludzkiej natury. Dziękujemy Ci za Dar Ocalenia, jakim obdarzyłeś Twoje słabe dzieci. Błagamy Cię, O Panie, abyś ocalił tych, którzy idą za diabłem, i aby ich serca otworzyły się dla prawdy ich życia wiecznego Amen


(22) Do odmawiania dla duchownych katolickich

O Mój umiłowany Jezu, zachowaj mnie silnym i w każdej chwili mojego dnia rozpal do Ciebie płomień mojej miłości. Nigdy nie pozwól, żeby ten płomień miłości do Ciebie migotał albo zgasł. Nigdy nie pozwól mi osłabnąć, gdy nadejdzie pokusa. Udziel mi potrzebnych łask, żebym był wierny mojemu powołaniu, mojej pobożności, mojej wierności, i abym stał na straży nauczania ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego. Ja ofiarowuję Ci moje posłuszeństwo o każdym czasie. Ja składam Ci moje zobowiązanie walczenia w Twojej armii, tak, żeby Kościół Katolicki mógł znowu powstać w Chwale, aby powitać Cię, kochany Jezu, na Twoje Powtórne Przyjście. Amen


(23) Modlitwa za Papieża Benedykta
O Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz cierpień, jakie On przeszedł, aby ocalić świat od grzechu, modlę się teraz, żebyś ochronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi. Tak więc również i on może pomóc w ocaleniu Twoich dzieci i wszystkich Twoich wyświęconych sług od bicza szatana i panowania jego upadłych aniołów, które krążą po ziemi, kradnąc dusze. O Ojcze, ochroń Twojego Papieża, aby mógł kierować Twoje dzieci po właściwej drodze do Nowego Raju na Ziemi. Amen


(24) Dar całkowitego rozgrzeszenia

..Niechaj odmawiają tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a zostaną obdarzeni darem całkowitego rozgrzeszenia oraz mocą Ducha Świętego…”- Pan Jezus do Marii, 31 stycznia 2012.
Modlitwa Powtórzona 9 lutego 2012, z tą samą obietnicą, dla odmawiania przez tych, którzy nie mogą pójść do Spowiedzi.


Obietnica wznowiona 1 marca 2012.

O Mój Jezu, Ty jesteś światłem ziemi! Ty jesteś płomieniem, który dosięga wszystkich dusz! Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic! My nie jesteśmy godni złożenia ofiary, jaką Ty uczyniłeś Swoją śmiercią na Krzyżu! Wiemy jednak, że Twoja Miłość dla nas jest większa niż miłość, jaką my mamy dla Ciebie. Udziel nam, O Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo! Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli iść naprzód i prowadzić Twoją armię, dla głoszenia prawdy Twojego Świętego Słowa i przygotowania naszych braci i sióstr do Chwały Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię! My oddajemy Ci cześć!

My wysławiamy Cię! My oferujemy Ci samych siebie, nasze boleści, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ocalić dusze! My kochamy Cię, Jezu! Miej Miłosierdzie dla wszystkich Twoich dzieci, gdziekolwiek by były! Amen


(25) Modlitwa o ochronę posłańców Matki Bożej

O Boże Najwyższy, ja oręduję u Ciebie o zapewnienie ochrony wszystkim Twoim świętym posłańcom na świecie. Modlę się, żeby byli ochronieni przed nienawiścią innych. Proszę, żeby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozchodziło się po całym świecie. Ochraniaj Twoich posłańców przed oszczerstwami, nadużyciami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwem. Ochraniaj ich rodziny i przez cały czas osłaniaj ich Duchem Świętym, aby te posłania, które oni dają światu, były rozważane z sercem pokornym i skruszonym. Amen


(26) Modlitwa Różańcem Świętym Matki Bożej

1.W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen.

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.  I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie żywot wieczny. Amen

2. Odmów: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.  Amen

 3. Odmów 3 razy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 4. Odmów: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oraz

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, i zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

 5. Zapowiedz, która część Różańca ma być rozważana oraz tajemnicę, Odmów 1 raz Ojcze Nasz.

6. A teraz odmów 10 razy Zdrowaś Maryjo.

7. Potem odmów: Chwała Ojcu i O Mój Jezu

8. Kontynuuj jak 5, 6, 7 przez cztery następne razy, zapowiadając kolejne tajemnice tej części Różańca.

Na zakończenie odmów: Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Pomódl się w intencji Ojca Świętego dla uzyskania odpustu: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Uczyń znak Krzyża Św.

Różaniec jest rozmyślaniem tajemnic z życia, śmierci i uwielbienia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Podzielony jest na 4 Tajemnice, każda ma 5 części

Tajemnice Radosne - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie - Nawiedzenie Św. Elżbiety - Narodzenie Pana Jezusa - Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni - Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Tajemnice Światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - Objawienie Siebie na weselu w Kanie Galilejskiej - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia - Przemienienie na górze Tabor - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu - Biczowanie Pana Jezusa - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa - Dźwiganie Krzyża na Kalwarię - Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Tajemnice Chwalebne - Zmartwychwstanie Pana Jezusa - Wniebowstąpienie Pana Jezusa - Zesłanie Ducha Świętego - Wniebowzięcie Najświętszej Panny Maryi - Ukoronowanie Najświętszej Panny Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

(27) Modlitwa o pokój na świecie
O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen. Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój. Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego, aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami. Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat! Amen


(28) Modlitwa o jedność wszystkich dzieci Boga

O Boże Najwyższy, upadamy przed Tobą na kolana, prosząc usilnie o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi. Nie dozwól, aby różnice między nami były powodem naszego podziału w tym czasie wielkiej apostazji na świecie. Za przyczyną naszej miłości do Ciebie, ukochany Ojcze, błagamy Cię o udzielenie nam łask, abyśmy kochali jeden drugiego w Imię Twojego umiłowanego Syna, Naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. My wielbimy Cię! My kochamy Cię! My jednoczymy się, aby walczyć o siłę dla zachowania Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi w trakcie doświadczeń, jakim może będziemy musieli stawić czoła w latach, które nadchodzą. Amen


(29) Ochroń praktykowanie chrześcijaństwa
O Panie Mój, Jezu Chryste, ja proszę Cię, abyś wylał Swojego Ducha Świętego nad wszystkie Twoje dzieci. Ja błagam Cię, przebacz tym, którzy w swoich duszach hołdują nienawiści wobec Ciebie. Ja modlę się, żeby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Modlę się też o to, żeby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły z poczuciem godności oddawać Ci cześć, wnosząc się ponad wszelkie prześladowania. Ja proszę, napełnij wszystkie Swoje dzieci darem Twojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom i wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic. Amen(30) Aby odżegnać wojny, głód i prześladowania
O Mój Ojcze Przedwieczny, Boże Stwórco Wszechświata, w Imię Twojego drogiego Syna, błagam Cię, pozwól nam kochać Cię więcej. Pomóż nam być odważnymi, silnymi i nieugiętymi w obliczu przeciwności. Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby, jako dar przed Twoim Tronem, dla uratowania Twoich dzieci na ziemi. Zmiękcz serca dusz nieczystych. Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej Miłości, aby dołączyły do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, stworzonego z miłością dla nas, podług Twojej Bożej Woli.


(31) Modlitwa za Europę
O Mój Jezu, zezwól, aby moja modlitwa wezwała Twojego Ducha Świętego i aby zstąpił On na tych przywódców kierowanych pożądaniem, chciwością, skąpstwem i pychą
dla zastopowania prześladowania Twoich niewinnych dzieci!
Ja proszę Cię o powiedzenie STOP dla biedy, głodu i wojen wyniszczających Twoje dzieci! I ja modlę się, żeby europejscy przywódcy otworzyli swoje serca dla prawdy o Twojej Miłości(32) Modlitwa o STOP dla aborcji w Irlandii

O Matko Ocalenia, módl się za Swoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec niegodziwemu aktowi aborcji, jaki jest nam narzucany. Ochroń ten religijny naród przed jeszcze większym zatonięciem w rozpaczy, oraz przed ciemnościami, jakie okrywają nasz kraj. Uwolnij nas od diabła, który chce zniszczyć Twoje jeszcze nienarodzone dzieci. Módl się, żeby owi przywódcy mieli odwagę i słuchali tych, którzy kochają Twojego Syna, dla postępowania zgodnie z naukami Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen


(33) Prośba o Pieczęć Boga Żywego

Przekazana 20 lutego 2012, powtórzona 1 marca 2012
O Mój Boże, Mój kochający Ojcze, z miłością i wdzięcznością akceptuję Twoją Bożą Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość przejmuje moje ciało i moją duszę w posiadanie na wieczność. Ja skłaniam się przed Tobą w pokornej wdzięczności, Mój umiłowany Ojcze i ofiarowuję Ci moją głęboką miłość i lojalność. Ja błagam Cię o ochronienie tą szczególną Pieczęcią mnie i moich bliskich! I ja składam do Twojej dyspozycji moje życie na wieki wieków! Ja kocham Cię, Drogi Ojcze! Ja przynoszę Ci pocieszenie w tych czasach, Drogi Ojcze! Ja ofiarowuję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla ocalenia wszystkich Twoich dzieci. Amen.


(34) Mój dar postu dla Jezusa
O Mój Jezu, pomóż mi na mój mały sposób naśladować Twoje życie ofiary, dla ocalenia ludzkości. Pozwól mi zaofiarować Ci dar postu przez jeden dzień w tygodniu podczas Wielkiego Postu dla ocalenia wszystkich ludzi, aby mogli oni przekroczyć bramy Nowego Raju na Ziemi. Ja ofiaruję Ci moje poświęcenie, kochany Jezu, z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości.
ofiarą błagam Cię o ocalenie każdej duszy, która pozbawiła się łaski. Amen


(35) Modlitwa za dusze, o wejście do Raju
O Mój Jezu, pomóż mi wesprzeć Cię w uratowaniu Reszty Twoich dzieci na ziemi. Ja modlę się, żebyś Ty, za przyczyną Twojego Miłosierdzia, uratował dusze przed duchem ciemności. Przyjmij moje utrapienia, cierpienia i smutki w tym życiu, dla ocalenia dusz od ognia piekielnego. Napełnij mnie łaskami, bym mógł ofiarować Ci te cierpienia z miłością i radością w sercu, abyśmy mogli wszyscy, jako jedność, zjednoczyć się w miłości do Trójcy Przenajświętszej i żyć z Tobą w Raju, jako jedna święta rodzina. Amen

(36) Pomóż mi czcić prawdziwego Boga
Jezu, pomóż mi, bo jestem zagubiony i zdezorientowany.
Ja nie znam prawdy o życiu po śmierci. Przebacz mi, jeśli Cię obraziłem oddawaniem czci fałszywym bogom, które nie są prawdziwym Bogiem. Uratuj mnie, pomóż mi dostrzec z jasnością prawdę i uratuj mnie od ciemności mojej duszy.
Pomóż mi przyjść do światła Twego Miłosierdzia. Amen.Modlitwa do Ukochanego Ojca Niebieskiego

Z czasem, poprzez waszą lojalność i miłość do Mnie, pomożecie Mi ostatecznie połączyć Moją rodzinę w Królestwie stworzonym na początku dla wszystkich Moich dzieci… Ja dam teraz wszystkim Moje Błogosławieństwo, ale musicie Mnie poprosić: (3/2/2012)

Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się maleńkim jak dziecko w Twoich oczach. Ja proszę, aby zstąpiły na mnie Twoje łaski, bym mógł odpowiedzieć na Twoje wołanie o ocalenie wszystkich Twoich dzieci. Amen

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi

przez Papieża Piusa XII, 31 października 1942

 

1. Królowo Różańca świętego, Wspomożycielko wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pani odnosząca zwycięstwo we wszystkim kampaniach Bożych, oto pokornie upadamy przed Twoim tronem.

2. Przychodzimy z pełną ufnością, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebną pomoc i obronę w naszych nieszczęściach. Otrzymamy je nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale ze względu na niezmierzoną dobroć Twojego matczynego Serca. Tobie Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy i poświęcamy się w tej tragicznej godzinie ludzkiej historii.

3. Łączymy się nie tylko z całym Kościołem świętym, Mistycznym Ciałem Twojego Boskiego Syna, które cierpi i krwawi we wszystkich częściach i na tyle sposobów udręczone, ale również z całym światem, który rozdarty niesnaskami, nękany nienawiścią, stał się ofiarą swoich własnych grzechów.

4. Daj się wzruszyć widokiem tylu zniszczeń na świecie i w duszach, tylu cierpień i obaw, tylu udręczonych dusz, tylu takich ludzi, którzy pozostają w zagrożeniu wiecznej zagłady.

5. O Matko miłosierdzia, uproś nam u Boga dar chrześcijańskiego pojednania między narodami! Wyjednaj nam przede wszystkim te łaski, które w jednej chwili mogą przemienić serca ludzkie, te łaski, które przygotują i utrwalą tak upragniony pokój! Królowo pokoju, módl się za nami i obdarz świat pokojem opartym na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej! Przynieś nam w darze nade wszystko pokój duchowy, aby królestwo Boże mogło się rozszerzać w spokoju i ładzie.

6. Nie odmawiaj swojej opieki niewierzącym i tym wszystkim, którzy pozostają w cieniu śmierci! Spraw, aby wzeszło dla nich słońce prawdy! Spraw, by razem z nami powtarzali przed jedynym Zbawcą świata te słowa: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!

7. Ludziom oddzielonym od nas przez błędy czy schizmę, a przede wszystkim tym, którzy okazują szczególne nabożeństwo do Ciebie i w których krajach nie ma domu, gdzie nie czczono by Twej świętej ikony - choć obecnie może ukrytej i przechowywanej w oczekiwaniu na lepsze dni - użycz pokoju i przyprowadź ich z powrotem do jednej owczarni Chrystusa, kierowanej przez prawdziwego Pasterza.

8. Obdarz święty Kościół Boga pełnym pokojem i wolnością; powstrzymaj falę nowego pogaństwa i materializmu; umocnij w sercach wierzących umiłowanie czystości, praktykowanie chrześcijańskiego życia i gorliwość apostolską, by mogła wzrastać liczba sług Bożych i pomnażały się ich zasługi

9. Podobnie jak Sercu Twojego Boskiego Syna został poświęcony Kościół i cała ludzkość, która w Nim złożyła swoją nadzieję, by stał się dla niej niewyczerpalnym źródłem zwycięstwa i zbawienia,

10. Tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu, Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka zapewniły zwycięstwo królestwa Bożego oraz by wszystkie narody, pojednane między sobą i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały.

http://www.sekretariatfatimski.pl/teologia-fatimy/190-akt-powicenia-wiata-niepokalanemu-sercu-maryi-przez-piusa-xii-w-1942-r
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Krucjata Modlitwy iconKrucjata Modlitwy

Krucjata Modlitwy iconKrucjata Modlitwy

Krucjata Modlitwy iconKrucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Krucjata Modlitwy iconKrucjata Modlitwy (1) Mój dar dla Jezusa, aby zbawić dusze

Krucjata Modlitwy iconKrucjata Modlitwy. Pobrane ze strony paruzja info (1) Mój dar dla Jezusa, aby zbawić dusze

Krucjata Modlitwy iconModlitwy o jedność Chrześcijan (Modlitwy od Jezusa z objawienia Prawdziwe Życie w Bogu -vassula Ryden -1985-2003r)

Krucjata Modlitwy iconTydzień I. Powołanie
«wypłynięcia na głębię» jest pogłębianie ducha modlitwy, umacnianego codziennym słuchaniem słowa Bożego. Autentyczność życia chrześcijańskiego...

Krucjata Modlitwy iconHiszpania: nieudana krucjata

Krucjata Modlitwy iconKrucjata Miliona Różańców

Krucjata Modlitwy iconRobert ludlum krucjata

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom