Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji
Pobierz 183.17 Kb.
NazwaRaport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji
strona3/3
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar183.17 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

Ankieta dla rodziców "Respektowanie norm społecznych w szkole"

Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa


1. Czy Pana/Pani dziecko czuje się bezpiecznie w szkole?

 • tak

 • nie

2. Jakie zagrożenia wpływają na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa Pana/Pani dziecka w szkole?

 • przezywanie

 • wyśmiewanie

 • obgadywanie

 • obrażanie, ośmieszanie

 • izolowanie w klasie lub w grupie

 • grożenie, zastraszenia

 • okradanie

 • niszczenie własności

 • wymuszanie pieniędzy

 • bicie, kopanie lub popychanie

 • rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i Internet)

 • inne ....................................................................................................................................................................................................

3. Kto jest źródłem wyżej wymienionych zachowań?

 • inni uczniowie

 • nauczyciele

 • personel szkoły

 • osoby obce w szkole.

4. Czy zna Pan/Pani dokumentację szkolną, tj.: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Szkolne programy: Profilaktyczny, Wychowawczy i inne dokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych?

 • tak

 • nie

5. W jaki sposób zapoznał/a się Pan/Pani z dokumentacją szkolną?

 • zostałe/am zapoznany na wywiadówce szkolnej przez wychowawcę

 • dowiedziałem się od innych rodziców

 • dowiedziałem się od innych nauczycieli/pedagoga/dyrektora

 • w inny sposób ......................................................................................................................................................................................

6. Czy Pana/Pani dziecko przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole?

 • tak

 • nie

7. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszym gimnazjum? Prosimy wymienić.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić.

 • tak .........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 • nie

9. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy?

 • tak

 • nie

10. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła – nauczyciele i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej?

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

11. Prosimy zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Pana/Pani osoby:

 • płeć: *kobieta *mężczyzna

 • wiek: *do 35 lat *od 36 do 45 lat *powyżej 45 lat

 • sytuacja materialna: *zadowalająca *niezadowalająca *bardzo złaAnkieta dla nauczycieli "Respektowanie norm społecznych w szkole"

Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa


1. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole?

 • tak

 • nie

2. Prosimy ocenić swoje poczucie bezpieczeństwa, poprzez zaznaczenie na wykresie, w skali od 1 do 5, gdzie 5 – oznacza, że czuje się Pan/Pani bardzo bezpiecznie, a 1 – oznacza poczucie zagrożenia.


1

2

3

4

53. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej?

 • tak, ze strony uczniów

 • tak, ze strony nauczycieli

 • tak, ze strony personelu szkoły

 • tak, ze strony innych osób (kogo?) ........................................................................................................................................................

 • nie

4. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole?

 • tak

 • nie

5. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszym gimnazjum? Prosimy wymienić.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Jak reaguje Pan/Pani na nie respektowanie norm społecznych przez uczniów?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. W jaki sposób i w jakich sytuacjach komunikuje Pan/Pani uczniom jakich zachowań się od nich oczekuje?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów?

 • tak, diagnozę przeprowadza wychowawca klasy

 • tak, diagnozę przeprowadza pedagog szkolny

 • tak, diagnozę przeprowadza każdy nauczyciel

 • tak, .......................................................................................................................................................................................................

 • nie

9. Jeżeli w szkole przeprowadza się diagnozę zachowania uczniów, to w jaki sposób wykorzystywane są wyniki tej diagnozy?

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

10. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić.

 • tak .....................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 • nie

11. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy?

 • tak

 • nie

12. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła – nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej?

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

13. Prosimy zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Pana/Pani osoby:

 • płeć: *kobieta *mężczyzna

 • wiek: *do 35 lat *od 36 do 45 lat *powyżej 45 lat

 • staż pracy w szkole: *do 5 lat *od 6 do 15 lat *powyżej 15 latAnkieta dla pracowników szkoły "Respektowanie norm społecznych w szkole"

Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa


1. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole?

 • tak

 • nie

2. Prosimy ocenić swoje poczucie bezpieczeństwa, poprzez zaznaczenie na wykresie, w skali od 1 do 5, gdzie 5 – oznacza, że czuje się Pan/Pani bardzo bezpiecznie, a 1 – oznacza poczucie zagrożenia.


1

2

3

4

53. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej?

 • tak, ze strony uczniów

 • tak, ze strony nauczycieli

 • tak, ze strony personelu szkoły

 • tak, ze strony innych osób (kogo?) ........................................................................................................................................................

 • nie

4. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole?

 • tak

 • nie

5. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszym gimnazjum? Prosimy wymienić.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Jak reaguje Pan/Pani na nie respektowanie norm społecznych przez uczniów?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. W jaki sposób i w jakich sytuacjach komunikuje Pan/Pani uczniom jakich zachowań się od nich oczekuje?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła – nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej?

...............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

9. Prosimy zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Pana/Pani osoby:

 • płeć: *kobieta *mężczyzna

 • wiek: *do 35 lat *od 36 do 45 lat *powyżej 45 lat

 • staż pracy w szkole: *do 5 lat *od 6 do 15 lat *powyżej 15 lat


1   2   3

Powiązany:

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport ewaluacyjny po pierwszym spotkaniu z konsultantem

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconProgram ścieżki edukacyjnej edukacja europejska dla lo w Łasku opracowany przez zespół międzyprzedmiotowy

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconProgram ścieżki edukacyjnej edukacja ekologiczna dla zsp nr 2 w Łasku opracowany przez zespół międzyprzedmiotowy

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport Ewaluacji

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport ewaluacji

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom