Ocena ryzyka zawodowego
Pobierz 28.28 Kb.
NazwaOcena ryzyka zawodowego
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar28.28 Kb.
TypDokumentacja

Załącznik Nr 2

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

SPRZĄTACZKI

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY

Data: 31.01.2006r.

Numer karty: 02

Dokumenty odniesienia:

  • PN-N- 18002

  • Kodeks Pracy

  • Regulamin Pracy

  • Instrukcje

Sporządził: Włodzimierz Wątor

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Stanowisko pracy: sprzątaczka

Liczba narażonych: 1

Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia

Przyczyny zagrożenia

Ciężkość szkód

Prawdopodo-

bieństwo

Oszacowanie ryzyka

Działania profilaktyczne

1.

Nieprawidłowe oświetlenie

1. Żródła światła sztucznego

w pomieszczeniach budynku oraz

na ciągach komunikacyjnych

mała

Prawdopodobne

małe

1. Dostosowanie natężenia oświetlenia

do wymogów PN.

2. Okresowe sprawdzanie natężenia

oświetlenia w pomieszczeniach.

3. Stosowanie oświetlenia punktowego.

2.

Skaleczenie o ostre krawędzie i chropowate powierzchnie

1. Nnarzędzia ręczne i mechaniczne

stosowane przy pracach

porządkowych.

2. Bbrak porządku na stanowisku pracy:

a) niedbałe składowanie środków

czystości,

b) pozostawione nieuporządkowane

narzędzia.

mała

Prawdopodobne

małe

1. Stałe utrzymywanie przejść

i zachowanie dostępu do miejsc

wykonywanych czynności.

2. Należyte składowanie materiału

i narzędzi używanych do wykonywani

pracy.

3. Stosowanie przydzielonej odzieży

roboczej.

3.

Kontakt z substancjami chemicznymi i biologicznymi

1. Środki (proszki, detergenty, pasty

płyny myjąco-czyszczące) stosowane

do prac porządkowych.

2. Kurz unoszący się

w pomieszczeniach podczas

sprzątania.

3. Dezynfekcja urządzeń sanitarnych.

mała

Prawdopodobne

małe

1. Badania lekarskie profilaktyczne.

2. Stosowanie rękawic ochronnych.

3. Przestrzegania instrukcji używania

środków.

4.

1. Obciążenie układu

szkieletowo mięśniowego

przez pracę w wymuszonej

pozycji oraz przenoszenia

ciężarów,

2. Potknięcie, pośliźnięcie

na płaszczyźnie.

1. Mycie okien, praca na drabinie.

2. Praca powyżej poziomu głowy.

3. Praca w pozycji pochylonej.

4. Przenoszenie wiader napełnionych

wodą ze środkami do mycia

i czyszczenia.

średnie

Prawdopodobne

średnie

1. Utrzymywanie w suchości posadzek

i płytek podłogowych, szczególnie

w okres wzmożonej wilgotności

spowodowanej pogodą.

2. Oznakowanie zgodne z PN, miejsc słabo

widocznych lub słabo oświetlonych,

mogących stwarzać zagrożenie

potknięcia lub pośliźnięcia.

3. Uzupełnienie uszkodzeń na drogach

komunikacyjnych wewnątrz budynku

(/schody, korytarze) oraz na drogach

prowadzących do obiektu.

4. Stosowanie obuwia na spodach

antypoślizgowych.

5. Przestrzeganie norm i wytycznych

przenoszenia ciężarów.5.

Upadek podczas pracy na wysokości

1. Praca na drabinie, z poziomu krzesła:

a) złe zabezpieczenie stosowanych

urządzeń do pracy na wysokości,

ukryte wady wewnętrzne

stosowanego sprzętu,

b) brak koncentracji uwagi,

na wykonywanych czynnościach

c) mycie okien.

średnie

Prawdopodobne

średnie

1. Każdorazowe oględziny sprzętu

wykorzystywanego do pracy powyżej

poziomu, w celu wyeliminowania

uszkodzonych, mogących spowodować

zagrożenie.

2. Zabezpieczenie drabiny

przed ześliźnięciem.

3. Wykonywanie prac w asekuracji drugiej

osoby.

4. Lekarskie badania profilaktyczne

dopuszczające pracę na wysokości.


6.

Praca w zmiennych warunkach temperaturowych

1. Porządkowanie terenu wokół obiektu

w zmiennych warunkach

temperaturowych.

2. Wynoszenie śmieci z pomieszczeń

na zewnątrz budynku, do kontenera.

mała

Prawdopodobne

mała

1. Stosowanie odpowiedniej odzieży

roboczej.


Ogólna ocena ryzyka zawodowego: kategoria ”2” średnie - ryzyko dopuszczalne

Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego:

Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego.


Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Głogowski
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ocena ryzyka zawodowego iconOcena ryzyka zawodowego formularz (stanowisko robotnicze)

Ocena ryzyka zawodowego iconOcena ryzyka zawodowego nauczyciela przedmiotów teoretycznych I praktycznej nauki zawodu

Ocena ryzyka zawodowego iconIdentyfikacja, analiza I ocena zagrożEŃ czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciąŻliwymi I niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Ocena ryzyka zawodowego iconNie mylić z oceną dorobku zawodowego przy ubieganiu się o stopień awansu zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego iconOcena ryzyka działalności przedsiębiorstwa za pomocą modelu predykcji bankructwa A. Hołdy na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z branży konstrukcji stalowych

Ocena ryzyka zawodowego iconWstępna Ocena Ryzyka sporządzona przez ecdc ognisko zachorowań wywołanych przez bakterie

Ocena ryzyka zawodowego iconWykaz kategorii ryzyka z przyporządkowanymi przykładowymi czynnikami ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego iconOszacowanie ryzyka Podstawy strategii dotyczącej ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego iconAneks 3 Ocena npr na lata 2007-2013 Ocena szacunkowa przed rozpoczęciem realizacji npr (ocena ex-ante)

Ocena ryzyka zawodowego iconPrzesłanki ryzyka nowatorstwa Igor Zduński Przesłanki ryzyka nowatorstwa Streszczenie Artykuł

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom